<$BlogRSDURL$>
  Erkenning
Marino Keulen (VLD) had een babbel met De Morgen over de erkenning van de islam. (DS)
In zijn enthousiasme om er eindelijk werk van te maken, vergallopeert hij zich echter een beetje, en neemt hij zijn dromen voor werkelijkheid. Zo denkt hij de financiering van de godsdienst afhankelijk te kunnen maken van het gebruik van het Nederlands, of de openheid en tolerantie van de moskeeën. Terwijl de criteria om godsdiensten te erkennen bij decreet zijn vastgelegd. (Zie ook de reactie van Groen!)
Maar zelfs zonder die wettelijke problemen kan je je nog enkele vragen stellen bij de eisen van Keulen.
OK, ik vind het ook zinvol, zelfs essentieel, om het gebruik van het Nederlands te promoten. Maar het gebruik ervan in de eredienst op te leggen, lijkt me wat te ver gaan. Want dan moet je ook het gebruik van het Nederlands opleggen in de Joodse eredienst, of het Latijn verbieden voor de volgelingen van Mgr. Lefevre. Tenzij je natuurlijk het gelijkheidsbeginsel wil vergeten. Wat niet kan natuurlijk, want de toepassing van dat beginsel is nu net een tweede eis van Keulen. Waar ik overigens achter sta.
Nog een criterium : de moskeeën moeten tolerant zijn tegenover andersdenkenden en holebi’s. Een moreel hoogstaand standpunt. Maar laten we het dan ook van toepassing maken op álle godsdiensten. Gaan we dan de subsidies afnemen van de parochie van wijlen kardinaal Joos ?
(Ik vraag me trouwens af wat het néo-con-groupuscule Nova Civitas van die eis vindt. Zij hebben namelijk onlangs aan Matthias Storme hun "Prijs van de Vrijheid 2004" gegeven, omdat hij na de veroordeling van de racistische partij zo hardnekkig "de vrijheid om te discrimineren" had verdedigd.)
  ¶Berchem Groen¶

  Burgemeester
Hugo Coveliers is kandidaat-burgemeester van Antwerpen (DS). Hij zal een coalitie vormen met die partijen waarvan het programma hem aanstaat. En : "Mijn programma staat dichter bij het Vlaams Belang dan bij de SP.A."
Nog boeiend : Philip DW biedt "de burgemeestersjerp en schepenmandaten aan [...] aan wie met het Vlaams Belang een meerderheid wil vormen." Was het VB niet tegen die platte postjes-politiek ?
Niet slecht gezien, overigens, van Dewinter. Stel, je vormt een meerderheid met wat gewetenloze ex-VLD’ers. Je geeft één van hen het burgemeesterschap. Dan kan je rustig, in de schaduw, je programma uitvoeren, de realisaties die jou uitkomen breed uitsmeren, dankzij je geoliede propagandamachine, en als het mis loopt, kan je de coalitiepartner slachtofferen als zondebok. Want die wordt als burgemeester toch geïdentificeerd met het beleid.Geen slecht plan.
  ¶Berchem Groen¶

  Kapitein Haek
Jannie Haek, nu nog kabinetchef van SP.a-minister Vande Lanotte, wordt de nieuwe baas van de NMBS. (DS)
Er was echt niemand, maar dan ook niemand anders in dit deel van Europa, die de job zou kunnen doen. En dus was men wel verplicht om de kabinetschef van de bevoegde minister te benoemen.
Kom dus alsjeblieft niet zeuren over ‘politieke benoemingen’ of ‘aan propere politiek doen’, want het kón gewoon niet anders. Niemand anders, écht waar, was geschikt, behalve Jannie Haek. Lid van het kartel SP.a-Spirit.
  ¶Berchem Groen¶

  Move
Move is een website waarop jongeren (van het vijfde en zesde middelbaar) kunnen laten uittekenen wat de beste weg is om van thuis naar school te gaan. (Via En nu even ernstig)
Een goed initiatief.
Bij mij werkt de site niet : hij draait op Flash, en is blijkbaar nogal gevoelig.
Maar ik ga zo snel mogelijk eens kijken of we er niets mee kunnen doen in de districtsraad.
  ¶Berchem Groen¶

  Taal en sociale woning
Marino Keulen, minister van huisvesting en VLD’er, wil het ideetje van enkele Antwerpse huisvestingsmaatschappijen, om enkel nog te verhuren als de huurders Nederlands praten, veralgemenen. Zoals eerder gezegd : ik vind dat een probleem. Dergelijke maatregel past niet in de maatschappij waar ik voor vecht.
En blijkbaar is het -afgezien van de ethische aspecten- helemaal nog niet eens zo’n goed idee : "De problemen in de sociale huursector hebben met onderfinanciering en kansarmoede te maken, niet met taalkennis. Dat zegt Koen Philippeth, opbouwwerker in Gent." (De Standaard)
Verder : "Hij voegt er nog aan toe dat het standpunt van minister Keulen heel negatief en stigmatiserend overkomt. ‘Alsof het niet volwaardig kunnen spreken van Nederlands ook maar iets te maken heeft met het veroorzaken van samenlevingsproblemen. De ervaring leert trouwens dat de meeste burenruzies zich voordoen tussen autochtone bewoners.’"
Het komt er met andere woorden op neer dat Keulen (en de Antwerpse maatschappijen) het VB achternalopen, en eigenlijk het programma ervan aan het uitvoeren zijn.
  ¶Berchem Groen¶

  Zoller-Malicieux
De Morgen slaat dit weekend (een beetje) terug.
Deze week legde de krant bloot dat een idioot van een onderzoeksrechter het telefoonverkeer van één van haar journalistes had laten traceren. Redelijk onbegrijpelijk.
Vandaag wijdt ze een artikel aan de techniek die daarvoor wordt gebruikt, in politie-jargon een "Zoller-Malicieux". In een artikel wordt iets ‘ontsluierd’ wat (voor zover ik wist) totnogtoe niet echt bekend is : ook het verkeer van een Pay&Go-kaart kan worden getraceerd, en de beller(s) geïdentificeerd. Het systeem registreert namelijk niet enkel de telefoonnummers en de gegevens van de sim-kaart, maar ook de gegevens van het gsm-toestel zelf. Welke sim-kaart je ook gebruikt, ze kunnen je altijd opsporen aan de hand van je gsm-toestel. En dat is niet iets dat je elke week kan vervangen.
Ik dacht dat dit niet echt bekend was onder het brede publiek. Door de onthulling van de Morgen wordt het werk van het gerecht dus weer wat moeilijker. Dat zullen ze niet fijn vinden, daar bij het Antwerpse parket.
  ¶Berchem Groen¶

  Pros bis
We hadden vanavond de eerste districtsraad van het jaar, en ook de eerste sinds voorzitter Pros terug is uit de Filipijnen.
Hij heeft gewoon de vergadering voorgezeten. Zoals dat moet, want alleen de gouverneur kan hem ontslaan, en blijkbaar is vanuit die richting nog niet veel nieuws te rapen.
Het was toch wat onwezenlijk. Hij is de vergadering begonnen met een speech van 10 minuten. Met ondermeer een patetische verwijzing naar de zelfmoord van Ward Beysen, waarmee hij zich nogal verwant schijnt te voelen... De rest van de vergadering zat hij er nogal ongemakkelijk bij, maar hij heeft ze wel gewoon geleid. Inclusief de nodige blunders. Je zou toch verwachten dat de voorzitter/districtsburgemeester na vier jaar de bevoegdheden van zijn schepenen een beetje kent...
Het is nu wachten op het overleg van de vier meerderheidspartijen. Eens zien wat daar uit komt.¶Trefwoorden : Pros Slachmuylders district districtsburgemeester voorzitter burgemeester districtsvoorzitter college districtscollege districtsschepen gesjoemel brochure boekske boekje tijdschrift afzetten afzetting klacht procedure sanctie
  ¶Berchem Groen¶

  Zeven-Punten-Programma
Het ‘mondiaal magazine’ MO* heeft een onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen van de allochtone Vlamingen. Het besluit daarvan is een dossier in het recentste nummer van het tijdschrift : "Het is de hoogste tijd, vonden de meeste mensen die we voor dit dossier contacteerden. Het wordt tijd dat er geluisterd wordt naar de dromen, verwachtingen en angsten van de allochtone medeburgers. Het resultaat van vijfentwintig uur gestructureerde groepsgesprekken ligt voor u. De Schreeuw van de allochtone Vlamingen. "
Dat resultaat bestaat uit zeven punten :
"1. Wij zijn gehecht aan waarden en normen
2. Discussieer mét ons en niet over ons
3. Zorg ervoor dat wij ons hier thuis kunnen voelen
4. Meer van onze jongeren moeten naar het ASO
5. Werk zorgt voor waardigheid
6. Ik wil de vrijheid om mijn godsdienst te beleven
7. Participatie op basis van eigen kracht"
Interessante lectuur. En verplichte lectuur, want : "Willen de Vlaamse of Belgische politici die extra middelen of inspanningen willen leveren voor rustig geformuleerde verwachtingen nu opstaan. Of moet er eerst een steen door het raam?"
  ¶Berchem Groen¶

  Wit BHV konijn
De soap rond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde start blijkbaar zijn volgende aflevering. Er dreigt een regeringscrisis, als woensdag in de kamercommissie de bespreking start van het wetsontwerp voor de splitsing.
Je vraagt je af, waar houden ze zich mee bezig.
Wat is nu eigenlijk het belang van deze splitsing ? Waarom moet die kieskring zo dringend gesplitst worden ? Om de werking van het parlement of de regering te verbeteren ? Ik denk het niet. Om de werking van de ministeries te verbeteren ? Absoluut niet. Vertel het mij, want ik zie het niet.

Anderzijds, zo’n beetje politieke suspens is natuurlijk wel leuk. Zeker nu men vanuit VLD-kant (wat opgestookt door Terzake, deze avond) laat blijken dat Verhofstadt met een wit konijn voor de dag gaat komen. Morgen dus zeker kijken naar zijn speech voor de ‘gestelde lichamen’.
  ¶Berchem Groen¶

  Doodstraf
In Nederland is opnieuw een discussie ontstaan over de multiculturele samenleving. Aanleiding is ditmaal de dood van een allochtone tasjesdief. Hij zou door zijn slachtoffer zijn doodgereden.
Opvallend : extreem rechts en fundamentalistische moslims staan op één lijn : ‘het is zijn verdiende loon’.
Wat niet klopt natuurlijk. Op diefstal staat niet de doodstraf.
Ik kan me anderzijds wel inleven in de reactie van de autobestuurster. Ik ga er dan maar van uit dat ik me in een vergelijkbare situatie wel zou kunnen beheersen. Want zo’n reactie blijft fout natuurlijk.
Het alternatief is de gewapende maatschappij, waar het recht van de sterkste heerst.

Voor alle duidelijkheid : ik keur handtassendiefstal of enige andere (kleine) criminaliteit absoluut niet goed. De term ‘kutmarokkaantje’ lijkt me hier wel van toepassing.
Maar zoals ik reeds eerder schreef : we moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat onze allochtone jongeren geen kutmarokkaantjes worden, door ze de kans te geven zich te integreren in onze maatschappij. Dat wil zeggen : goed onderwijs, een reële kans op een job, goeie huisvesting, geen discriminatie.
Misdaadbestrijding start bij misdaadvoorkoming.
  ¶Berchem Groen¶

  Doorbraak
Tom Cochez heeft dit weekend in De Morgen een interessante analyse over de gevolgen van het doorbreken van het cordon sanitaire op lokaal niveau.
Het lijkt vooral interessant te worden voor de CD&V. De progressieve vleugel van die partij zou coalities op gemeentelijk niveau niet zomaar zien zitten.
Mijn conclusie : het VB zou wel eens kunnen realiseren wat links al decennia probeert : de CVP/CD&V breken.
Benieuwd wat dat teweeg brengt aan de politieke linkerzijde...
  ¶Berchem Groen¶

  Fatsoenlijk
Tsunami 1212, de groep organisaties die de inzamelingsaktie coördineert voor de slachtoffers in Zuid-Oost-Azië, weigert giften van het VB.
Het gaat over Caritas Internationaal, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Rode Kruis Vlaanderen, Unicef België en Oxfam-Solidariteit.
Behalve Oxfam zijn dat organisaties die niet meteen als progressief worden beschouwd. Caritas zou ik zelfs als eerder conservatief bestempelen. De vier andere lijken me politiek en levensbeschouwelijk neutraal.
De reactie van de organisaties vind ik bijzonder positief. Dit is wat we nodig hebben : stemmen met het nodige morele gewicht, die niet verdacht kunnen worden van bijbedoelingen, die duidelijk maken dat het VB niet zomaar een organisatie, niet zomaar een partij is. (via)
Update:
Inmiddels is het Rode Kruis wakker geworden. De organisatie laat weten dat zij de VB-gift niet zal weigeren. Zij moet strikt politiek neutraal blijven, en kan dus enkel giften weigeren als daar voorwaarden aan verbonden zijn die indruisen tegen haar principes.
Dat is logisch. Het Rode Kruis moet in oorlogstijd contacten onderhouden met alle partijen, en dat kan enkel als ze strikt neutraal is. Ze is er dus toe gedwongen alle giften aan te nemen, ook al komen die van een racistische partij, van Marc Dutroux, of eender welke dubieuze bron.
  ¶Berchem Groen¶

  Liberaal Appel
De nieuwe voorzitter van het Liberaal Appel kwam gisterenavond op ATV vertellen dat ze als zelfstandige partij verder doen. Ze hopen op Hugo Coveliers als voorzitter.
Wat me opviel was de poeslieve houding tegenover de VLD : "De VLD heeft H.C. inderdaad wat... eum... apart behandeld."
Eens kijken hoe lang het duurt eer het L.A. weer bij de VLD zit...
  ¶Berchem Groen¶

  Marc Van Peel bloot gat
Er is iemand op deze pagina’s terechtgekomen na het googlen van de zoektermen marc van peel bloot gat. Weten jullie iets dat ik niet weet ... ?
  ¶Berchem Groen¶

  Forum
Naar aanleiding van mijn ‘verhitte discussie’ met Polskaya lanceert dederdebelg een idee: "Mischien is het een goed idee om in dit district, of ineens in deze stad, een open online forum te organiseren, een plek op het net waar iedere inwoner zijn gedacht kan zeggen, een kanaal naar de plaatselijke beleidsmakers?"
Ik vind dat geen slecht idee, en ik wil dat mee helpen organiseren. (Met de nadruk op helpen.)
Wie doet mee ? No.3 ? Polskaya ? Pingu ? Nog andere Antwerpenaars in de discussie ?
  ¶Berchem Groen¶

  Beysen
Ward Beysen is dood teruggevonden. Alles wijst op zelfmoord.
Ik heb medelijden met de man. Hij zou zijn politieke einde niet kunnen verwerken hebben, en er waren op persoonlijk en beroepsvlak blijkbaar ook wat problemen.
Ik heb hem nooit erg hoog geacht, noch qua standpunten, noch als persoon, maar toch, zoiets wens je niemand toe. (DS)
  ¶Berchem Groen¶

  Rigoureus...
Ik ben het over het algemeen niet zo snel eens met Luc Van Braekel. Hij staat rechts van de VLD (maar gelukkig diametraal tegenover het VB), en ik heb niet zo voor de koude, gevoelloze maatschappij die hij bepleit.
Maar hij slaat met zijn visie op de aanpak van het VB (verwoord in een commentaar bij Rigoureus...) wel de nagel op de kop : "Het economisch programma van het VB is eigenlijk eerder vaag, eerder demagogisch en een samenraapsel van verschillende ideologieën, geselecteerd op de impact die ze kunnen hebben bij de achterban. Tegenstanders van het VB moeten ervoor opletten dat ze hun kritiek niet dusdanig formuleren, dat ze aan het vage economische programma van het VB een dusdanig concrete interpretatie geven, dat het VB er centrum-rechtse stemmen bij wint.[...]
de beste aanpak van het VB is dus om ze op economisch vlak zoveel mogelijk ‘kleur te laten bekennen’ en ze te dwingen concrete uitspraken te doen over concrete economische thema’s. Dan zullen ze ofwel door de mand vallen, ofwel standpunten moeten innemen waarmee ze niet langer hun hele achterban kunnen naar de mond praten.
De fout in het verleden was al te vaak dat men het VB altijd interviewde of aan het woord liet over hun eigen stokpaardjes: Vlaamse zelfstandigheid en de allochtonen. De media lieten hen altijd een thuismatch spelen, en waren dan verwonderd dat het VB keer op keer winst boekte bij de verkiezingen.
"
  ¶Berchem Groen¶

  Irak
George Bush heeft zijn zoveelste succes geboekt in zijn wereldwijde strijd tegen het terrorisme. Ten gevolge van de aanwezigheid van de Amerikanen in Irak zouden de internationale terroristen er in geslaagd zijn zich in dat land te vestigen, en nu van daaruit werken. De CIA zegt het.
‘Oeps !’, weerklonk in het Witte Huis.
  ¶Berchem Groen¶

  Polskaya
Ik ben bij Polskaya en dederdebelg in een verhitte discussie gesukkeld over het Antwerpse beleid. Iedereen welkom (denk ik, ik zou het beide heren eigenlijk moeten vragen).
Het leek me zinvol om je ook op mijn eigen blog de kans te geven om commentaar te geven. Hierbij dus.
Update :
’t Is vreemd. Polskaya mengt zich in een politieke discussie met een persoonlijke aanval en wat platitudes, en als ik hem dan uitdaag om verder te discussiëren, als ik hem wijs op de logische gevolgen van wat hij verkondigt, dan geeft hij niet thuis. En bant hij me tijdelijk uit de commentaren op zijn blog.
Teleurstellend.
Update 2 :
Blijkbaar kan Polskaya me helemaal niet bannen uit zijn commentaren. Zijn blog-software maakt dat niet mogelijk. Omdat ik een commentaar had proberen te posten, en merkte dat dat niet lukte, ging ik er te snel vanuit dat hij me had geband. Mijn excuses aan Polskaya.
  ¶Berchem Groen¶

  Blok attack
Blokwatch, de vrijwilligers-website die informatie over de racistische partij verzamelt, heeft er enkele dagen uit gelegen na een DOS-attack. Het was enigzins te verwachten.
De mensen achter het initiatief starten een campagne om een eigen server te bekostigen. Stort gul op rekening nummer 001-4430409-10 van het 9 November Fonds (genoemd naar de dag waarop het VB definitief veroordeeld werd wegens racisme).
  ¶Berchem Groen¶

  Blogstok
Kan je een weblog hebben, en ook een sociaal leven ? Vaak past het éne niet bij de persoonlijkheid die je nodig hebt voor het andere.
Maar niet getreurd, dan zijn er nog je mede-bloggers. De Derde Belg kreeg van Chipo een stok, en hij heeft hem doorgegeven aan mezelf, Boogaloo en Zonder Zever.

Hierbij :
Wat is de totale grootte aan muziekbestanden op je computer?
Dat ligt ergens in de buurt van 1 GB. En allemaal legaal !

Wat is je laatst gekochte cd?
Ik heb onlangs een cd met koormuziek gekocht voor mijn moeder, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet. :-)
En mijn vrouw heeft me ‘A Ma Zone’ van Zap Mama cadeau gedaan onder de kerstboom. En ik was daar nogal content mee.
Maar mijn zelf laatst gekochte cd is ‘Used Songs’ van Tom Waits, een verzameling van zijn beste nummers tussen 1973 en 1980.

Wat is letterlijk het laatst geluisterde nummer voor je dit bericht las?
‘Welgemeende’ van Filip Kowlier. Een nogal toepasselijk nummer bij het lezen van het bericht, zo blijkt. :-D

Geef 4 nummers die je heel vaak beluistert of die veel voor je betekenen.
- Lou Reed : ‘Perfect Day’, al is dat wat geminderd na een kennismaking met de muziek van de VU.
- The Smiths : ‘Heaven Knows I’m Miserable Now’. Omwille van de sentimentele waarde. De jongedame woont tegenwoordig trouwens ook in Berchem...
- Raymond van het Groenewoud : ‘Twee Meisjes’. Gewoon een mooi nummer.
- The Rolling Stones : ‘Angie’. De openingsslow van mijn trouwfeest. Ik vond dat toen wel een goeie grap. Ja, we waren jong.

Het is de laatste jaren een stuk minder op muziek-gebied. Mijn kinderen zitten namelijk in de K3-fase.
Het nummer dat ik op dit moment het meest hoor, thuis, is overigens ‘We All Stand Together’ van Paul McCartney. De kinderen moeten een stukje eruit kennen voor een toneelstuk waar ze in meespelen, dit weekend in de Arenbergschouwburg. (Iedereen welkom, trouwens, het is ten voordele van de MS-liga).

En dan om het estafettelopen verder te zetten:
Aan welke 3 (4 of 5 is te zot) personen geef jij het stokje door en waarom?

Ik had gedacht aan :
- Piglet, want ik zou haar reactie wel eens willen zien. (Ik verwacht dat ze het totaal negeert, maar een stevige klets rond mijn oren hoort ook wel tot de mogelijkheden.)
- Muggenbeet, een beginnend weblogger uit Tessenderlo (en toevallig ook Groen! raadslid, maar dat heeft er natuurlijk niets mee te maken...)
- Mijn derde zou Bruno Bollaert geweest zijn, maar hij heeft net een stok gekregen van Michel Vuijlsteke (link opent nieuw venster ! :-]). Damn. Maar niet getreurd : Uren.Dagen.Nachten is een uitstekende vervanger. Het zal eens iets anders zijn dan pampers verversen...
  ¶Berchem Groen¶

  Lynn
Lynn Wesenbeek heeft me absoluut aangenaam verrast, deze morgen, met haar antwoord op de vraag of de tsunami-ramp ons veranderd heeft : "Volgens mij is het absoluut de grote herkenbaarheid die al die solidariteit losweekt. Niet dat tsoenami?s met de regelmaat van de klok en overal ter wereld kunnen toeslaan, maar het hadden wel u en ik kunnen zijn, daar op een van die stranden. Dat is volgens mij toch een van de grootste drijfveren achter die enorme solidariteit. Andere rampen zijn veel te ver van ons bed en dan heb je dat effect helemaal niet."
Ik zou toch eens wat meer naar VTM moeten kijken.
Alhoewel.
  ¶Berchem Groen¶

  Schok
2005 start op nieuwsgebied al even schokkend als 2004 eindigde. Het vorige jaar eindigde met een ramp van wereldformaat, met een dodental dat inmiddels al tot 160.000 is opgelopen. Maar amper veertien dagen later wordt dat feit qua nieuwswaarde overstemd door een Belgische primeur : een minister -Freya Van den Bossche- is zwanger ! En haar partner, een zekere Tobi, een Duitser nog wel, wenst onbekend te blijven.

Als primeur kan het overigens tellen : Freya is pas het derde regeringslid dat zwanger werd, na Anne Van Asbroeck in de Vlaamse regering in 1996 en staatssecretaris Gisèle Mandaila Malamba, die in mei zal bevallen...
  ¶Berchem Groen¶

  Rik
De Unizo-petitie ter ondersteuning van Rik Remmery en Naïma, zijn werkneemster, heeft intussen bijna 25.000 ondertekenaars.
Wat mij betreft mag Rik Remmery man van het jaar worden. Ik heb het gevoel dat zijn houding zéér belangrijk is voor de strijd tegen het alledaagse racisme.
  ¶Berchem Groen¶

  Louis
(Het is wel ongelooflijk cynisch, maar) Zou Louis Michel nu niet een beetje content zijn met zijn postje in de Europese Commissie ?
  ¶Berchem Groen¶

  Cynisch
De commentaarschrijven van De Morgen lanceert vandaag een hartverwarmende oproep om minder cynisch te doen over de hulpverlening en de aandacht voor de ramp in Zuid-Oost-Azië.
Het effect wordt lichtelijk teniet gedaan door de cartoon van Zak er net onder : een dikke toerist die aan het surfen is met een ronddobberend lijk als surfplank...
  ¶Berchem Groen¶

  Een bloem
Op nummer 54 van ‘100 op 1, de beste Belgische song aller tijden’ van Radio 1 staat ‘Laat ons een bloem’ van Louis Neefs.
De tekst van het nummer klinkt vandaag redelijk gedateerd :

"Dit is een lied voor de mensen die zorgen
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn
Dit is een lied voor de doden van morgen
Begraven, bekist in een stenen woestijn

Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op de zee
Vergeet voor een keer
Hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
..."

Het klinkt gedateerd omwille van de problematiek : tegenwoordig doen we het toch een stuk beter qua milieubeleid. En het klinkt gedateerd door de toon : het maatschappelijk engagement van een mainstream artiest, en het duidelijke onderscheid tussen goed en kwaad ("de mensen de zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn" !).
Vandaag zou het niet meer mogelijk zijn.

(Bij het opstellen van dit bericht maakte ik me de bedenking dat als vandaag zo’n nummer zou uitgebracht worden door iemand als Louis Neefs, het eerder over onveiligheid en/of vreemdelingen zou gaan. Bij nader inzien klopt dat echter niet. Ten eerste zijn die thema’s te negatief, is de amusementswaarde ervan niet voldoende, en gelukkig hebben onze artiesten met enig niveau voldoende verstand en fatsoen om niet met het VB geassocieerd te willen worden.)
  ¶Berchem Groen¶

  Naamloze buitenlanders
Een kop op de voorpagina van De Morgen : "Tal van buitenlanders verdwenen naamloos in de massagraven".
Deze titel ergert mij. In de massagraven zijn tienduizenden mensen naamloos terechtgekomen, en slechts een fractie daarvan was buitenlander. Waarom vermeldt de krant dan enkel de buitenlanders, waarbij het dan overigens gaat over de westerse toeristen ?
Het is een typische klacht in de perswetenschap : de westerse media bekijken alles door een westerse bril. Voor een deel natuurlijk omdat de lezers en kijkers van deze media vooral geïnteresseerd zijn in media-inhoud die hen bijna rechtstreeks aanbelangt. Het is een mechanisme waaraan ook een progressieve krant als De Morgen onderworpen is.
Maar dan nog verwacht ik van deze krant dat ze één en ander in een wat breder kader probeert te plaatsen. In dit geval had dat gekunnen door één woord aan de titel toe te voegen : "Ook tal van buitenlanders verdwenen naamloos in de massagraven".
  ¶Berchem Groen¶

  Anonieme selectie
Ik las ergens dat Selor, de overheidsdienst die de federale ambtenaren selecteert en aanwerft, in de toekomst anoniem zal gaan werken. Dat betekent dat de mensen die de selectieprocedure voeren, de naam van de sollicitant tijdens de procedure niet kennen. Dat zou een positief effect moeten hebben op het aantal allochtonen dat wordt aangeworven. Het blijkt namelijk dat bewust of onbewust vaak al een eerste schifting gebeurt, waarbij namen van vreemde afkomst worden benadeeld.
Een positieve maatregel.
(Terzijde : ik dacht eigenlijk dat Selor al in belangrijke mate anoniem werkt. Zeker bij schriftelijke examens voor statutaire betrekkingen. Maar zij doen natuurlijk ook de aanwervingen voor contractuele of tijdelijke jobs, waar minder regels gelden.)

Het is een positieve maatregel, maar hét grote probleem zit natuurlijk in de privé. Vooral daar wordt (vaak onbewust) gediscrimineerd. We moeten met andere woorden de privé-sector motiveren om ook anoniem te beginnen selecteren.
Dat kan bijvoorbeeld door overheidssubsidies (zoals de expansiesteun) gedeeltelijk afhankelijk te maken van een gelijke-kansen-beleid in het bedrijf. Het (aantoonbaar) anoniem selecteren kan daar dan deel van uitmaken.¶Trefwoorden : Deloitte Touche headhunter aanwerving overheid privé Randstad Jobat vacature www.vacature.com positieve discriminatie begeven ¶
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme