<$BlogRSDURL$>
  VRT-journalist Rudi Vranckx
"Op basis van teksten kun je zeggen dat de paus onfeilbaar is en dat de verlichting in Europa niet mogelijk is." Interview met Rudi Vranckx over democratie in de Arabische wereld en de rol van de media daarin. (Kif Kif)
  ¶Berchem Groen¶

  Chantal Pauwels
Chantal Pauwels wordt vervolgd, omdat ze een restaurantbezoek van 124 euro en 25 cent twee keer heeft ingebracht. Per vergissing, van haar zelf of van een kabinetsmedewerker. Of misschien gewoon uit slordigheid.
Commentaar van een burger : "Het zijn toch altijd weer de politiekers bij wie zoiets gebeurt." Natuurlijk zijn het altijd weer de politiekers, in een bedrijf zou men voor zoiets nooit naar het gerecht zijn gestapt. In een bedrijf had men anderzijds ook nooit de wantoestanden laten aanslepen zoals die in Antwerpen naar boven zijn gekomen, met de sjoemelende topambtenaren.
Maar goed, Chantal wordt dus vervolgd voor 124 euro. De geboortekaartjes van Ann Coolsaet, daar heeft men het niet meer over, of de airconditioning in de kabinetten van de liberale schepenen die betaald zijn met geld voor de sociaal achtergestelden.
Het gerecht zal zijn redenen daarvoor wel hebben. Want het gerecht is neutraal.
Ik ben overigens nog steeds bijzonder verontwaardigd over het feit dat zelfs op het niveau van de Raad van State de benoemingen aantoonbaar partij-politiek gekleurd zijn.
En dan is men "verbaasd" dat Groen! niet in een kartel wil stappen.
  ¶Berchem Groen¶

  Politieke benoeming bij Raad van State ?
Dit choqueert me :
"De Raad van State heeft een zware fout gemaakt bij de benoeming van een van zijn rechters.
Dat zegt een Brusselse rechter in eerste aanleg. De raad zou de voorkeur hebben gegeven aan een kandidaat van PS-strekking die geen enkele wetenschappelijke publicatie kon voorleggen.
De tweede kandidaat, een hoogleraar met een ruime ervaring, stapte daarop naar de rechtbank en krijgt nu gelijk." (snelnieuws VRTnieuws.net)
Tot op heden was de Raad van State zowat de laatste strohalm voor al wie wil ingaan tegen gesjoemel en partij-politieke spelletjes. Als deze rechtbank nu ook gaat bestaan uit vazallen van de traditionele politieke partijen, wordt geraakt aan de fundamenten van onze rechtsstaat.
Wat mij betreft mag hier gerust een minister over vallen.
(Zie www.raadvst-consetat.be/.)
  ¶Berchem Groen¶

  Racismecentrum
Jozef de Witte is de nieuwe directeur van het centrum-Leman. Ik heb een maand bij hem stage gelopen toen hij de fondsenwerving van Amnesty International deed. Hij heeft een positieve indruk op mij nagelaten. Ik heb er alle vertrouwen in. Ook al is zijn broer dan SP.a'er. (grapje !)
(Zie ook zijn interview in de Standaard.)
  ¶Berchem Groen¶

  Ouders, kinderen, en werken aan de ring
We hadden het gisteren in het oudercomité over de werken aan de ring, en over het risico dat ouders die buiten Antwerpen werken niet op tijd meer aan de school geraken om hun kinderen op te halen.

In onze school - en blijkbaar in alle stadsscholen - is er naschoolse opvang tot 18.00 u. Daarna worden de kinderen die nog niet zijn opgehaald met een taxi naar een instelling op de Luchtbal gebracht, waar de ouders ze dan kunnen ophalen. Tot op heden gebeurt dat uiteraard zeer zelden, met de werken aan de ring is het risico groot dat dit wel vaker zal voorkomen. Blijkbaar is het statutair niet mogelijk om het personeel dat de opvang doet, na 18.00 u te laten blijven (en door te betalen).

Daarom hebben we met het oudercomité beslist dat enkele ouders 'van wacht' zijn om eventueel na 18.00 u de kinderopvang over te nemen, of om de achterblijvertjes mee naar huis te nemen.
  ¶Berchem Groen¶

  Madrid en de moslims
"Wanneer zal de wereld begrijpen dat je een moslim kunt zijn, dat je een diep gevoel van onrechtvaardigheid koestert tegenover de manier waarop moslims behandeld worden door machtige naties en hun leiders, en dat je ondanks dit alles de moorden van deze nieuwe militante groep van moslims over de hele wereld nooit ofte nimmer kunt vergeven?" (Yasmin Alibhai-Brown in The Independent, vertaald in De Morgen van 16/3/2004)
  ¶Berchem Groen¶

  Te Duur

Affiche 'Te duur'
Bestel de affiche

  ¶Berchem Groen¶

  Bejaarde dood door te heet bad
Een berichtje in de krant: "Een 74-jarige is overleden aan de brandwonden die hij had opgelopen doordat een verpleegster hem een te heet bad had gegeven in het OCMW-rusthuis Arcadia in Sint-Jans-Molenbeek. De vrouw is op staande voet ontslagen."
Als u en ik in bad of onder de douche stappen, voelen we instinctief eerst eens aan het water of het niet te heet is. Wanneer je dat niet meer kan, moet je 100 % kunnen rekenen op je omgeving. De verpleegster hierboven had ook 'instinctief' haar hand eens in het water moeten steken. Iemand die dat niet doet, is niet geschikt voor dit soort werk.
Ligt de volledige schuld nu bij die ene verpleegster ? Dat zou eens grondig onderzocht moeten worden. Misschien is ze wel nalatig geworden door de te hoge werkdruk of door slechte werkomstandigheden. Of misschien was ze inderdaad gewoon niet geschikt voor het werk, maar dan had haar werkgever dat moeten onderkennen. En als die niet voldoende geschikt personeel vindt, dan moet hij/zij maar een iets hoger loon betalen.
  ¶Berchem Groen¶

  Zone 30
In Kortrijk denkt men erover om de zones 30 opnieuw af te schaffen -behalve rond scholen. Blijkbaar zou niemand er zich aan houden.
Op het TV1 nieuws toonde men het begin van zo'n Kortrijkse zone 30. Behalve het bord en een schildering op het wegdek merkte je aan niets dat het een zone 30 was. Geen wonder dat iedereen er te snel rijdt. Je moet de straat dan ook zo inrichten dat te snel rijden gewoon niet kan.
Nu wordt het kind met het badwater weggegooid.
  ¶Berchem Groen¶

  Madrid en het Blok
Je verbiedt het Blok misschien beter niet. Dat is de conclusie die ik trek uit een analyse naar aanleiding de aanslagen in Madrid en Turkije (waarbij dus alle andere aspecten buiten beschouwing worden gelaten).
Je kan aan een terroristische aanslag zien of de daders politiek links dan wel rechts zijn. Aangezien linkse groepen traditioneel een volksrevolutie willen ontketenen, moeten zij trachten de steun van de bevolking te krijgen, en zullen zij in de eerste plaats aanslagen plegen op -wat zij zien als- de volksvijanden : bedrijfsleiders, conservatieve politici, ... Cfr. de RAF en de Rode Brigades.
Rechtse groeperingen anderzijds zijn eerder geïnteresseerd in de vorming van een sterke staat, waar de individuele rechten worden beperkt, en de controle op het individu wordt versterkt. Dit kan het eenvoudigst bereikt worden door een klimaat van angst te genereren, door blinde terreur. Daarom zijn rechtse aanslagen over het algemeen gericht op het maken van zo veel mogelijk slachtoffers. Zie Bologna, Oklahoma, de aanslagen op de moskeeën in Duitsland, ...

Ik ga er vanuit dat zelfs extreem-rechtsen meestal terugschrikken voor het plegen van aanslagen en het maken van onschuldige slachtoffers. Over het algemeen zullen ook zij eerder kiezen voor meer aanvaarde politieke methoden, als die voorradig zijn. In België is dat zo : het Blok hoeft niet te kiezen voor illegale praktijken, aangezien het resultaten kan boeken binnen het kader van onze parlementaire democratie. Daarbij komt dat de partij zich wil voordoen als een normale politieke partij, en dus een vorm van zelfcensuur hanteert tegenover haar meest extremistische achterban.

Een verbod op het Blok zou er toe kunnen leiden dat het schorremorrie aan de rand van de partij zich onttrekt aan de partijleiding, en andere uitwegen begint te zoeken voor haar politieke ambities. Meest voor de hand liggend zijn dan het gebruik van molotov-coctails en brandbommen, uiteindelijk misschien zelfs grootschalige aanslagen.

In die optiek zou je ervoor kunnen pleiten om het Blok niet te verbieden.
  ¶Berchem Groen¶

  Madrid
Bijna 200 doden in Madrid. Het is afgrijselijk.

De aanslagen zouden worden opgeëist door Al Qaeda. Maar de autoriteiten twijfelen daaraan, en houden het op de ETA.
De datum-symboliek zal velen niet ontgaan : de aanslagen zijn gepleegd exact 2,5 jaar na 9/11. Automatisch leg je dan een verband.
Maar is dat een bewijs dat het inderdaad gaat om Al Qaeda ? Iedereen die kan rekenen kon deze datum uitkiezen. En je zou verwachten van een fundamentalistische islamitische groepering dat ze niet onze westerse kalender volgen, maar de islamitische. En volgens de islamitische kalender heeft '11 maart 2004' geen enkele bijzonder betekenis.
Het is dus niet onmogelijk dat iemand de schuld van de aanslagen in de schoenen van de moslims wil schuiven.

Anderzijds zou het anderen op dit moment ook wel goed uitkomen indien ze de aanslagen in de schoenen van de ETA zouden kunnen schuiven.
  ¶Berchem Groen¶

  Het proces van het Blok
Interessant opiniestuk in De Morgen van gisteren : Devos, Carl. Proces kan zwart verleden blok begraven. De auteur acht het niet onmogelijk dat het Blok zich -wat de uitkomst van het anti-racisme-proces tegen de partij betreft- in een win-win-situatie zal kunnen manoeuvreren. Winst van het Blok bij een veroordeling: enerzijds kan de partij zich weer wentelen in de slachtofferrol, anderzijds kan ze de veroordeling aangrijpen voor haar 'camouflagestrategie'.

Stel dat de partij inderdaad veroordeeld wordt. Ik kan me voorstellen dat ze zich dan formeel ontbindt, en dat haar mandatarissen, kader en leden onmiddellijk overgaan tot de oprichting van een nieuwe, rechts-conservatieve, nationalistische partij, die -opnieuw formeel- niets meer te maken heeft met het Blok en met haar racistische verleden. Is het op dat moment compleet ondenkbaar dat er bij VLD, CD&V en N-VA stemmen zullen opgaan dat het cordon sanitaire op die nieuwe partij niet meer van toepassing is ? Anders gezegd : is het dan totaal ondenkbaar dat Annemans, Vanhecke et.al. na 13 juni in de Vlaamse regering worden opgenomen ?
En wat zal het effect daarvan zijn op VLD en CD&V ?
En wat met een aantal lokale coalities ?
  ¶Berchem Groen¶

  Beghin
Jan Beghin (Brussels CD&V'er) stapt over naar SP.a-Spirit.
Zie in dit verband ook één van mijn vorige posts.
U mag zelf de link leggen.
  ¶Berchem Groen¶

  Deurne-Zaventem : 1-1
Twee berichtjes vandaag in de pers:
- binnen enkele jaren zal je op de helft van de tijd van Antwerpen naar Zaventem kunnen sporen.
- er zijn drie privé-groepen kandidaat om het vliegveldje van Deurne uit te baten.

Hoe rendabel kan Deurne worden, als je vanuit centrum Antwerpen sneller in Zaventem dan in Deurne bent ?

Of nog: is het de privé-investeerders om het vliegveldje of om de omliggende bedrijventerreinen te doen ?
  ¶Berchem Groen¶

  Delcroix
Leo Delcroix ziet een coalitie met het Blok wel zitten.
Is die nu nog altijd niet uit de CD&V gegooid ?
  ¶Berchem Groen¶

  Bebouwde kom-schroot
In het nieuwe verkeersreglement is het bord "bebouwde kom" veranderd. Tussen nu en 2015 moeten alle oude borden vervangen worden.
Een liberale westvlaamse burgemeester ontdekt een probleem : niet alleen gaat dat heel wat geld kosten, je blijft ook nog eens zitten met een hele berg schroot van al die oude borden.
Zijn idee (dat Belga blijkbaar belangrijk genoeg vond om te verspreiden) : laten we de oude borden gewoon overplakken met een sticker. En hij wil de minister van verkeer hierover aanspreken.
Ik vind dit een goed idee. Maar toch is hier iets mis. Waarom moet de minister hier zijn zegen over geven ? Kunnen de gemeenten dit niet gewoon doen ?

Ofwel probeert de burgemeester dus met zijn ideetje wat naambekendheid te krijgen voor de komende verkiezingen -zijn goed recht.
Ofwel moet Anciaux hier echt zijn goedkeuring over geven. Dat zou pas regelneverij zijn...
  ¶Berchem Groen¶

  De Vits naar 't Europees Parlement !
Het is dus De Vits geworden, en niet Van den Brempt.
You can't win them all.

Mooi spelletje hebben ze weer gespeeld. Eerst glashard ontkennen dat je de lijst gaat trekken, en het dan toch doen.
  ¶Berchem Groen¶

  Nucleair Libië
Stel, je bent een arm noordafrikaans land, en je besluit eindelijk -onder internationale druk- om je nucleair programma af te bouwen. Dan zit je wel met een probleem : waar blijf je met al dat nucleair afval.
Eén oplossing, moeten ze in Libië gedacht hebben : stouw het allemaal in een boot en stuur het naar Bush.
Go Khaddafi, Go !
  ¶Berchem Groen¶

  Dienstencheques voor kinderopvang
De Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK), de socialistische bediendenvakbond, vindt dat Groen! met het akkoord omtrent kinderopvang "zwicht voor het liberale gedachtengoed". Dat stelde de vakbond woensdag in een mededeling.
Met het "liberale gedachtengoed" bedoelt de BBTK het voorstel van minister Renaat Landuyt (SP.a)...
  ¶Berchem Groen¶

  Van den Brempt naar 't Europees Parlement !
Steve is op zoek naar een wit konijn, om op de eerste plaats van zijn Europese lijst te zetten. Ofwel moet het een stemmenkanon zijn, dat het kan opnemen tegen Dehaene en Verhofstadt, ofwel een underdogfiguur, die wel voldoende van de Europese materie moet kennen om nog voldoende vertrouwen te wekken.
Aangezien hij zo'n stemmenkanon niet zal vinden -tenzij hij er zelf op gaat staan, maar dat wil hij niet-, gok ik op een underdog.
En ik waag nog een gokje : het wordt...
Kathleen Van den Brempt.
Wedden ?
  ¶Berchem Groen¶

  Lezersbrief
Aan De Standaard
Geachte,

In de Standaard van 3 maart lees ik in de rubriek "Leeswijzer" het artikel 'Sjiieten en Soennieten' (blz. 6). U schrijft dat beide strekkingen het over de grote lijnen van de Islam eens zijn. Voor zover ik de Islam ken, klopt dat niet helemaal.
De 'grote lijnen' van de Islam zijn in wezen wat de Pijlers van de Islam worden genoemd : de shahada (geloofsbelijdenis), het gebed (salat), de vasten (sawm) tijdens de maand ramadan, de zakat (de caritas) en de hadj (pelgrimstocht naar Mekka). Deze vijf pijlers worden door alle moslims aanvaard. Voor de sjiieten is er echter nog een zesde pijler, namelijk de jihad (de strijd die elke moslim voert -vooral tegen zijn eigen zwakheden- om goed te leven). Voor een soenniet heeft de jihad ook belang, maar niet van hetzelfde niveau als de vijf Pijlers.
Een tweede belangrijk verschilpunt tussen beide strekkingen ligt in de scheiding tussen kerk en staat. De oorzaak van het schisma lag inderdaad in een strijd om de macht tussen de Omayaden en Sjiieten. Op politiek niveau ging dit echter gepaard met een discussie over de macht van de kalief : heeft de wereldlijke leider zeggenschap over de inhoud van de godsdienst. (Met andere woorden, binnen de Islam had in het jaar 662 reeds een strijd plaats over de scheiding tussen kerk en staat !) Sjiieten aanvaarden geen scheiding : de godsdienstige leider is ook de wereldlijke leider (cfr. de situatie in Iran). Voor soennieten is die scheiding er wel, en daarmee raken we het derde verschilpunt aan : de structuur van de godsdienst. De soennietische islam kent namelijk geen hiërarchische structuur. Er zijn wel imams e.d., maar deze zijn eerder raadgevers en primussen inter pares dan echte religieuze leiders. Elke soennietische moslim heeft zelf de verantwoordelijkheid om de godsdienstige regels te interpreteren en toe te passen. De sjiietische islam anderzijds kent wel een hiërarchische structuur, die in wezen niet echt afwijkt van wat we kennen uit de katholieke kerk, met leiders die de godsdienstbeleving opleggen aan de moskee-gangers.
Het voorgaande is van belang voor de integratie van de Islam in onze westerse samenleving. De overgrote meerderheid van onze Vlaamse (en Westeuropese) moslims is soenniet. Door de nadruk op de individuele verantwoordelijkheid, is de soennitische Islam bij uitstek geschikt om zich te integreren in de Westeuropese waarden en normen. Mijns inziens is het dan ook zaak om zo snel mogelijk tot een volledige erkenning van de Islam te komen, zodat deze zich kan ontwikkelen tot een Europese variant.
L. Verhelst, Berchem.
  ¶Berchem Groen¶

  La vita é bella
Gisteren heb ik niet naar La vita é bella gekeken. Ik heb trailers van de film gezien, en ik heb het gevoel dat ik me te veel zou inleven in de situatie. En er bijgevolg compleet down van zou worden.
In elk geval, het lijkt me een geschikte film voor al wie twijfelt aan het cordon sanitaire.
  ¶Berchem Groen¶

  Microsoft en werkgelegenheid
Een concurrerende partij is begonnen met een petitie-actie tegen het monopolie van Microsoft. Het bedrijf vindt dit niet leuk : "Een publieke aanval op een particulier bedrijf dat goed is voor tienduizend Belgische banen is een politieke partij onwaardig".
Dat brengt me op het volgende ideetje om de werkgelegenheid te stimuleren. Als we er eens voor zorgden dat de auto's die op de Belgische markt komen, vanaf nu om de zoveel kilometer stilvallen, het gewoon niet meer doen, en naar de garage moeten voor herstelling. Dat zou nog eens werkgelegenheid meebrengen ! Wegenwachters, mechaniciens, taxi-chauffeurs, auto-verhuur-bedrijven... Paars zou zó aan 200.000 arbeidsplaatsen komen...
Geen goed idee ? Kom kom, dat is een (publieke) aanval op een idee dat goed is voor tienduizenden Belgische banen !
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme