<$BlogRSDURL$>
  Dringend maatregelen gewenst om veiligheid van omwonenden Militair Hospitaal te verbeteren
(Persmededeling)
Via de pers vernam de bevolking dat een vleugel van het militair hospitaal (op  de grens tussen de districten Antwerpen en Berchem) zwaar beschadigd is door brand. In de berichtgeving over deze brand werd ook meegedeeld dat de meeste gebouwen van het militair hospitaal al enkele jaren leeg staan.
Ondergetekende is lid van de districtsraad van Berchem, fractieleider voor Agalev en voorzitter van de commissie veiligheid van de districtsraad. Alhoewel de districtsraad niet formeel bevoegd is voor het veiligheidsbeleid, zijn de districtsraadsleden en de districtsadministratie het eerste aanspreekpunt van de burger, en het best geplaatst om de bezorgdheid van deze burger over aspecten van het bovenlokale beleid te verwoorden.
De stad Antwerpen onderhandelt op dit moment om het Militair Hospitaal te kopen van het Belgische leger.
Ik roep de stedelijke overheid op om zo snel mogelijk (en tot het verlijden van de notariële akte in samenwerking met het Belgische leger) maatregelen te nemen om de veiligheid van de omwonenden van het Militair Hospitaal te waarborgen, en om de omwonenden onmiddellijk alle informatie te bezorgen over de gebeurtenissen van het weekend.
De veiligheid van de omwonenden komt op verschillende manieren in het gedrang.
In de eerste plaats is er uiteraard de onmiddellijke dreiging die uitgaat van brand. Wat is het risico dat een brand overslaat naar aanpalende gebouwen, welke stoffen bevinden zich nog in de verlaten gebouwen die eventueel milieuverontreiniging zouden kunnen veroorzaken, ...
Daarnaast brengt de leegstand op zich gevaren mee. Worden de gebouwen voldoende onderhouden, wordt ongedierte bestreden, ...
Tenslotte is er nog de kwestie van de reeds gekende bodemverontreiniging. Alhoewel hier geen zekerheid over is, bestaat steeds de mogelijkheid dat de schadelijke stoffen in de bodem door de bluswerken verder uitlogen naar het grondwater, met een verhoging van de bodemverontreiniging tot gevolg.
Om al deze redenen roep ik de Antwerpse schepenen Grootjans, bevoegd voor veiligheid, en Van Peel, bevoegd voor het stedelijk patrimonium, op om onmiddellijk maatregelen te nemen om de veiligheidssituatie van het Militair Hospitaal te verbeteren.
Voor mogelijke maatregelen verwijs ik naar voorbeelden in Nederland, maar ook naar de voormalige Philips-fabriek in Anderlecht. Bedrijven als de Nederlandse Fortis Bank, Philips, maar ook de politie en het ministerie van defensie in Nederland en steden als Eindhoven en Utrecht laten gebouwen die langere tijd leeg staan, tijdelijk bewonen door studenten of gebruiken door kunstenaars. Ook de voormalige Philips-fabriek in Anderlecht wordt op die manier gevrijwaard voor verkrotting en vandalisme. Niets weerhoudt het stadsbestuur ervan om ook in Antwerpen van start te gaan met een dergelijk project.
 
NB. de projecten waarvan sprake werden uitgewerkt door de vzw Stichting Lancelot :
http://www.lancelotbelgium.be/ en http://www.stichtingcamelot.nl/.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme