<$BlogRSDURL$>
  Stripgidsdagen
De tweejaarlijkse Stripgidsdagen in Turnhout zouden verdwijnen. Blijkbaar was het evenement een -sinds het begin in 1977- wat uit de hand gelopen hobby van twee stripliefhebbers, die er hun volledige vrije tijd aan opofferden. Het werd allemaal wat van het goede teveel.
Op de Stripgidsdagen werd ook de Bronzen Adhemar uitgedeeld, de (sinds kort Vlaamse) prijs voor het beeldverhaal.
Wat nu ? Heeft het zin de organisatie verder te zetten ?
Zo ja, dan lijkt de volgende constructie mij de meest zinvolle : een samenwerking van de stad Turnhout, de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.
De stad Turnhout, aangezien de stripgidsdagen daar steeds zijn doorgegaan, het evenement uitstraling geeft aan de stad, en aangezien de stad eigenaar is van de Warande.
De Provincie Antwerpen, aangezien de stripgidsdagen het lokale niveau overstijgen, en de provincie reeds betrokken is bij de Warande (cfr. ook de infrastructuurwerken voor de uitbreiding).
De Vlaamse Gemeenschap, aangezien de Bronzen Adhemar een prijs van de Vlaamse Gemeenschap is.
Deze drie partijen kunnen een vzw oprichten, met één of twee betaalde krachten. Deze vzw kan dan sponsors zoeken, en de organisatie van het evenement op zich nemen.
  ¶Berchem Groen¶

  Geennachtvluchten.be
"JA, de Europese Commissie moet werk maken van een VERBOD OP NACHTVLUCHTEN tussen 23u. en 7u. en dat op ALLE LUCHTHAVENS IN DE EUROPESE UNIE

Bart Staes, Groen! Europees parlementslid, blijft deze bekommernis van de Europese inwoners op de agenda plaatsen in het Europese parlement. Daarom dit initiatief waar ook jij kan aan mee doen: Een petitie om de Europese parlementsleden te overtuigen om een Europees verbod op nachtvluchten te bepleiten. Die vind je op de volgende link: Geennachtvluchten.be."

  ¶Berchem Groen¶

  Dag van de Aarde


Dag van de Aarde
  ¶Berchem Groen¶

  ViaVia Rood Wit
Met de kinderen bij mijn ouders (wegens een week vakantie) is het er gisterenavond nog eens van gekomen om met ons tweetjes te gaan eten in het ViaVia Reiscafé in Antwerpen. Zoals gebruikelijk was de atmosfeer aangenaam en het eten lekker. Ik had Tilapia-filet, mijn vrouw een vegetarische wok-schotel met (veel !) rode peper-pasta.
Daarna zijn we nog iets gaan drinken (en de krant gaan lezen) in Rood Wit, een voormalig oude-mannen-café in Berchem dat is overgenomen door een jongere uitbater, en dat inmiddels begint uit te groeien tot begrip in de buurt.
  ¶Berchem Groen¶

  De Tobin-taks


Tien mythes over de Tobin-taks weerlegd.
  ¶Berchem Groen¶

  Actieplatform Palestina - Petitie


Actieplatform Palestina - teken de petitie tegen de apartheidsmuur tussen Israel en Palestina.
  ¶Berchem Groen¶

  Klok op zonne-energie ?
Het district Berchem plaatst samen met de winkeliersverenigingen aan begin en einde van de Berchemse winkelstraten mooi vormgegeven borden, met de naam van de winkelstraat of het winkelcentrum, plaats voor aankondigingen van verenigingen en een klok.

Met de klok is er een probleem. Die werkt op elektriciteit, en blijkbaar is daar niet aan gedacht. Nu moeten er kabels gegraven worden, wat een ernstige meerkost meebrengt.

Wat verderop in de straten zien we parkeermeters staan, die werken op zonne-energie. Me dunkt vraagt zo'n parkeermeter toch wat meer energie dan een simpele klok. Technisch is er dus geen enkel probleem om die klok te voeden met zonne-energie.
  ¶Berchem Groen¶

  Well, wha'd'you know...
Men meldt mij dat Paul Staes tegenwoordig bij de VLD zit...
  ¶Berchem Groen¶

  Anti-semitisme
Men stelt vast dat het anti-semitisme in Europa de laatste jaren opnieuw sterker is geworden. Blijkbaar zit het tegenwoordig niet meer enkel bij extreem-rechts, maar ook en vooral bij onze moslim-jongeren.
Ik denk dat dat wel kan kloppen. Als oorzaak zou ik twee fenomenen aanwijzen, die elkaar versterken. Enerzijds is er de sociale positie van achterstelling waarin deze jongeren zich bevinden. Zij zoeken een zwart schaap om hun frustaties op af te reageren.
Anderzijds is er uiteraard de situatie in het Middenoosten, waar de conservatieve regering in Israel blijkbaar niet geïnteresseerd is in vrede, maar eerder de confrontatie met haar arabische/moslim-buren blijft zoeken. Dit conflict wordt naar de Europese moslims geëxporteerd, zij voelen zich erdoor aangesproken.
Het Europese antisemitisme bestrijden doe je mijns inziens dan ook door deze twee fenomenen aan te pakken. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat de sociaal-economische situatie van de allochtonen in Westeuropa erop vooruitgaat : werk, onderwijs en huisvesting.
Daarnaast moet er zo snel mogelijk vrede komen tussen Israel en Palestina : erkenning door Israel van de aanspraken van de Palestijnen op een eigen staat en bestuur, en erkenning door de Palestijnen en de Arabische wereld van het bestaansrecht van een Israelische staat.


[Voila, opgelost. Was dat nu zo moeilijk ? ;-)]
  ¶Berchem Groen¶

  De taart
Dirk Sterckx gebruikt in de Standaard nog eens het beeld van de taart om de verschillende politieke stromingen te omschrijven : de liberalen willen dat er voldoende taart geproduceerd wordt. Het is een mooi beeld. De volgende stap zijn de socialisten : zij willen dat de taart eerlijk verdeeld wordt. De groenen tenslotte willen dat ze ook nog eens lekker en gezond is.
  ¶Berchem Groen¶

  Bart Martens
Bart Martens van de BBL komt op voor het kartel. Dat is goed nieuws. Al minstens één groene in het Vlaams parlement dus.
Dit bewijst dat een onafhankelijke groene partij nuttig is. Zou hij een verkiesbare plaats gekregen hebben, als Stevaert geen druk voelde aan de linkerzijde ?
Nu is de keuze aan de groene kiezer : laten we Bart Martens op zijn eentje vechten tegen de overweldigende meerderheid, of zorgen we voor een deftige groene fractie ?
Voor alle duidelijkheid : Martens wordt sowieso verkozen, met socialistische en Spirit-stemmen. Als je naast hem nog groenen in het parlement wil, is de meest efficiënte stem een Groen!-stem. Stemmen op SP.a-Spirit levert enkel meer socialisten op... Of wordt Bart Martens voor de SP.a wat Paul Staes voor de CD&V is geworden ?
  ¶Berchem Groen¶

  Fauzaya
Fauzaya zou nu toch overstappen naar Spirit. Ik hoop dat ze het daar goed doet. Het is een integere vrouw.

Ik ben lid geworden van de groenen in 1993. Op dat moment heb ik een tijdje getwijfeld tussen de toenmalige SP, de Volksunie en Agalev. Uiteindelijk is het Agalev geworden : bij de SP zaten te veel grote en kleine smeerlappen, ik zou me er vies voelen, en bij de Volksunie zat te veel rechts schorremorrie. Grootste nadeel bij Agalev was het imago van naïviteit.

Intussen is er één en ander veranderd. Groen! is lang zo naïef niet meer, en uit de VU is Spirit ontstaan. Alleen bij de SP.a heb ik enkel wat oppervlakkige bewegingen gezien.
Moest Groen! ophouden te bestaan, dan zou ik nu geen probleem hebben met een engagement bij Spirit.

Anderzijds is ook binnen de CD&V tegenwoordig één en ander gewijzigd. Ik heb het gevoel dat binnen deze partij de tegenstellingen tussen conservatieven en progressieven de laatste maanden uitgesprokener worden, enerzijds door bijvoorbeeld de capriolen van het tragi-komisch duo Leterme-Decrem in het najaar, maar ook na de kartel-beslissing met de N-VA.

Zeker op lokaal vlak zou ik het dan ook eerder zien zitten om een kartel-formule (of een los-vaste kiesgroepering tussen individuen) te proberen met groenen, progressieve CD&V'ers en onafhankelijken.
  ¶Berchem Groen¶

  Districtsraad 18/2/04
De zitting van de districtsraad heeft vanavond een twintigtal minuten geduurd. Maar we krijgen wel onze volledige zitpenning. We mogen ons dus aan wat antipolitiek commentaar verwachten.

Men vergeet natuurlijk dat we ook andere dingen doen dan alleen de zittingen van de districtsraad. Met de voorstelling van de wijkcirculatieplannen de voorbije weken, lijkt het bijvoorbeeld alsof ik mijn collega's districtsraadsleden vaker heb gezien dan mijn eigen vrouw...
  ¶Berchem Groen¶

  De Morgen begint weer...
Ik heb me vanmorgen weer behoorlijk geërgerd aan De Morgen. De krant lijkt tegenwoordig meer een SP.a-partijkrant dan bij de oprichting...
De bullshit over de noodzaak van een rood-groen kartel...

Juist nu is het nodig dat Groen! als aparte partij blijft bestaan. Als je de opiniepeilingen mag geloven, is de kans groot dat we na de verkiezingen met een drie-partijen-regering zitten, andere meerderheden zouden niet mogelijk zijn. In dat geval is het belangrijk dat er naast het Blok nog een oppositiepartij bestaat, zodat extreem-rechts geen monopolie op oppositie krijgt, en het aanzuigeffect naar de partij toe nog groter wordt.
  ¶Berchem Groen¶

  Welkom
Foto © F. HostensU bent beland op de site van Luc Verhelst.

Mocht het u interesseren : ik ben 43 jaar, gehuwd, en heb twee schattige dochters van 7 en 10. Ik werk voor de Provincie Antwerpen.
Ik ben lid geweest van de districtsraad van Berchem, één van de Antwerpse districten. Daar was ik fractievoorzitter, en voorzitter van de commissie veiligheid.

Mijn belangrijkste interessepunten op dit moment :
- de lokale/gemeentepolitiek (zie hierboven).

- Klavertjevier. Tot voor kort was de stedelijke lagere school ‘Klavertjevier’ in Berchem voor 99 % een concentratieschool. Enige jaren geleden is de school in een SIF-project gestapt, en heeft ze zich aan een grondig zelfonderzoek onderworpen. Dit heeft er toe geleid dat er sinds het schooljaar 2003-2004 opnieuw kinderen met Vlaamse voorouders schoollopen. Waaronder mijn twee dochters.

- allochtone jongeren in de stad en meer algemeen de problematiek van de veelkleurige samenleving. Dit leidt ook naar een verhoogde interesse in de Islam (overigens een verbazend basis-democratische en moderne godsdienst !).
- de bestuurlijke organisatie van onze stad. Ik vind het experiment met de rechtstreekse districtsraden zeer boeiend (maar in de praktijk zo stilaan nogal teleurstellend).
  ¶Berchem Groen¶

  Districtsraad moet K. Berchem Sport moreel ondersteunen
De wedstrijd van 5 februari 2004 toonde dat de Berchemse voetbalploeg
Koninklijke Berchem Sport de nodige kwaliteit in huis heeft om
overeind te blijven en te scoren, maar dat het op dit moment aan
motivatie ontbreekt om resultaten te boeken. Dit laatste is, gezien
de omstandigheden, begrijpelijk en hopelijk maar tijdelijk.

Tevens moeten we vaststellen dat een club als K.Berchem Sport
belangrijk is voor Berchem. Je denkt dan spontaan natuurlijk aan de
jeugdploegen, niet alleen belangrijk voor de lichamelijke opvoeding
en dus de gezondheid van onze kinderen, maar ook voor de vorming van
het sociale weefsel in ons district. Het succes van de jeugdploegen
is voor een groot deel gekoppeld aan het succes van de volwassen
ploeg. Deze laatste bepaalt bijvoorbeeld de reeks waarin ook de
jongeren spelen. In die zin is het voortbestaan van K.B.S. in de
nationale voetbalcompetitie van belang.

Vanuit die motivatie heb ik in de laatste commissiezitting van de
Berchemse districtsraad voorgesteld dat het Berchemse
districtsbestuur de voetbalploeg moreel ondersteunt. Meer concreet
kan dit door de club de kans te geven de communicatiekanalen van het
district te gebruiken om de wedstrijden naar de Berchemse bevolking
bekend te maken. Zo kunnen we erin slagen meer Berchemnaren naar de
wedstrijden van onze ploeg te lokken. De ervaring leert ons welke
kracht er uit kan gaan van de aanwezigheid van een grote groep
supporters - een 12de man.
Als voorbeelden van communicatiekanalen verwijs ik naar Info2600, de
bladzijden van het district in Opsinjoren, of naar de reclamezuilen
die het district -in samenwerking met de winkeliersverenigingen-
onlangs plaatste in de winkelstraten.
15/2/2004
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme