<$BlogRSDURL$>
  "Yee-ha" !Voor de échte one-liners moet je toch Engels praten...
(Ga hierheen als de foto het niet doet.)
  ¶Berchem Groen¶

  Vlaamse imam-opleiding
De liberalen hebben in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat er een Vlaamse opleiding voor imams moet komen. Dat is een uitstekend idee.
Als je de islam als godsdienst loskoppelt van de cultuur van de moslim-landen, dan ontdek je namelijk dat de islam zich uitstekend kan aanpassen aan onze westerse normen en waarden. Meer zelfs : de islam is daar waarschijnlijk beter toe in staat dan de katholieke godsdienst.
Als voorbeeld verwijs ik naar de meest recente tekst van de paus over de eucharistie : hij maakt het opnieuw (officieel) onmogelijk dat leken (waaronder vrouwen) een belangrijke plaats innemen in de kerk. Vergelijk dit met de (soennitische) islam, waar het onderscheid tussen leken en gewijden gewoon niet bestaat.
  ¶Berchem Groen¶

  Nogmaals De Morgen
Ik heb me vandaag nog maar eens geërgerd aan het voormalige progressieve dagblad van Vlaanderen, ditmaal over twee artikels in de nieuwe lifestyle katern Ego. Het eerste artikel is een beschouwing over een onderzoek dat na heeft gegaan in hoeverre scholen de resultaten van kinderen beïnvloeden, en waarom een kind zich goed voelt op school (p. 25). Voor de prestaties moet je naar een moeilijke school, voor het zich goed voelen kan je echter beter juist niet naar een school die zich toelegt op prestaties en discipline. Conclusie van De Morgen : "Als ouders stuur je je kind het best naar een school die geboekstaafd staat als 'moeilijk' en als het even kan zorg je ervoor dat hij of zij in een klas met bollebozen terechtkomt". Persoonlijk zou ik, als progressieve ouder, verwachten dat de ideale school een gulden middenweg probeert te vinden tussen enerzijds de gerichtheid op de intellectuele prestaties van mijn kinderen, en anderzijds op hun persoonlijkheidsontwikkeling. De Morgen niet, dus.
Nog een citaat : "De tendens is dat het voor sterkere leerlingen beter is om in een homogenere groep te zitten en voor zwakkere net omgekeerd. De winst van de zwakkere zou wel iets groter zijn dan het verlies van de sterkere in een heterogene klas". Volgens De Morgen moet je als ouder resoluut kiezen voor een school en een klas met enkel sterke leerlingen, ook al zou het je kind minder kosten om in een heterogene groep terecht te komen, dan het de zwakkere leerlingen zou baten. Persoonlijk zeg ik : ik kies niet voor het recht van de sterkste, mijn kinderen zullen het ook wel redden in het leven zonder een prestatiegerichte bolleboos te worden, en ik stuur mijn kinderen wel naar een heterogene school met heterogene klassen. Solidariteit en persoonlijk engagement zijn wat mij betreft geen loze kreten.
Ben ik nu een fanatiekeling, die zijn kinderen gebruikt voor zijn persoonlijke overtuiging ? Ik denk het niet : nog een citaat : "...dit onderzoek [brengt] geen eenduiding beeld naar voren...".
-------------
De Morgen gaat er overigens blijkbaar vanuit dat de kinderen van haar lezers tot de sterkere leerlingen behoren. Ik denk dat dat klopt : het aandeel hoog geschoolden bij de De Morgen-lezers is zeer hoog, en de correlatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en de schoolresultaten van de kinderen is genoegzaam bekend. Combineer dit met de vaststelling dat de doorstroming van allochtonen in ons onderwijs zeer problematisch is, dat er binnen het onderwijs mechanismen bestaan die het de allochtone jongeren verhinderen om hogere opleidingen te volgen, dan heb je toch moeite om dit artikel anders te lezen dan als een pleidooi voor seggregatie in het onderwijs.
-------------
Het tweede artikel, op p. 27, is een apologie voor racisme : racisme is blijkbaar normaal. Ik had van De Morgen tenminste de opmerking verwacht dat racisme misschien wel in onze genen zit, maar dat een beschaafd mens daar niet aan hoeft toe te geven...
  ¶Berchem Groen¶

  De vrije meningsuiting
Is het Blok-arrest een aanslag op de vrije meningsuiting ? Ja en nee. Het is in elk geval een beperking van de vrije meningsuiting. In een beschaafde maatschappij is het namelijk zo dat de absolute vrijheid niet kan bestaan, voor een beschaafd mens houdt de vrijheid op waar ze de vrijheid van een ander overmatig inperkt of waar ze een medemens schade berokkent. Als je dat niet wil aanvaarden dan creëer je het recht van de sterkste.
Het is dus wel een inperking van de vrije meningsuiting, maar geen aanslag erop. De vrije meningsuiting blijft bestaan, alleen zijn de noodzakelijke grenzen iets duidelijker afgelijnd.
De rechter heeft geoordeeld : voor een beschaafd mens gaan de uitingen van het Vlaams Blok te ver.
  ¶Berchem Groen¶

  Het Blok racistisch
Op En nu even ernstig, het weblog van de De Standaard-redactie, kan je het arrest van het Hof van Beroep in Gent nalezen. 66 bladzijden juridische tekst !
  ¶Berchem Groen¶

  Skynet-ADSL-problemen het gevolg van afluistertests ?
Volgens de nieuwsdienst MSR zouden de problemen die ADSL-abonnees van Skynet gedurende enkele uren hadden, wel eens het gevolg kunnen zijn van de afluistertests van de federale politie...
  ¶Berchem Groen¶

  Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde : de betere stratego...
Ook de soap gevolgd rond de Vlaams-Brabantse burgemeesters die de Europese verkiezingen boycotten, indien de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gauw nog wordt gesplitst ? Ik kijk er met enige verwondering, maar toch ook bewondering naar. Met verbazing luister ik dan weer naar de krantencommentaren, deze morgen op de radio. Onze opinieleiders gaan er blijkbaar vanuit dat deze "rel" het Vlaams Kartel ten goede zal komen.
Volgens mij is niets minder waar. Vandaar mijn bewondering.

Aan de éne kant heb je Leo Peeters (SP.a). Die trekt volop de Vlaamse kaart, waarmee hij voor de Vlaamsvoelende kiezer een drempel wegneemt om op Spirit te stemmen. Resultaat : minder kiezers voor de N-VA. Stevaert staat ernaast en kijkt ernaar, steunt de burgemeester wel, maar niet echt van ganser harte, zodat de minder Vlaamsvoelende SP.a-stemmer op zijn minst kan vermoeden dat de campagne ook over belangrijker zaken zal gaan.
Anderzijds heb je Patrick Dewael, VLD-minister van binnenlandse zaken, die rustig de staatsman kan spelen, zich niet te veel laat provoceren door de onruststokende burgemeester, en dus, gesteund door zijn voorzitter, het beeld van de VLD als krabbenmand wat kan bijstellen. Hij draagt er uiteraard ook zorg voor dat hij de splitsing steunt, alleen "moet het wat kalmer aan gebeuren". Resultaat : de aan de CD&V verloren kiezers hebben een reden minder om niet terug te keren.

De CD&V kan natuurlijk niet anders dan in de aanval gaan, en de eisen van de burgemeesters ondersteunen. Terwijl iedereen aanvoelt dat de splitsing op dit moment onrealistisch is, en de CD&V hier alleen een zaak van maakt omwille van de verkiezingen...

Algemeen resultaat : winst voor paars, verlies voor het Conservatief Kartel.

Zoals gezegd : de betere stratego.
Had u misschien liever dat de verkiezingen over iets gingen ? Een lange-termijnvisie misschien ? Wie weet...
  ¶Berchem Groen¶

  Den Eglantier : SP.a-VLD 1-0
Gisteren is jeugclub Den Eglantier geopend in Berchem-Groenenhoek. Het is een voormalige cinema, die de voorbije jaren is omgebouwd tot een gezellig fuifzaaltje. De verwezenlijking van deze zaal is een positieve zaak : de jeugd in Berchem is al jaren verwaarloosd.

De opening ging vanzelfsprekend gepaard met de nodige politieke spelletjes. De plannen met de zaal dateren van voor de oprichting van de autonome districtsraden. De aankoop van het gebouw is dus gebeurd op stedelijk niveau. Ook de renovatie gebeurde grotendeels met stedelijk geld. Het inhoudelijke aspect is echter grotendeels in gang getrokken op districtsniveau. En dan is de vraag natuurlijk : wie gaat met de pluimen lopen ? Is dat de stedelijke schepen voor jeugd (van SP.a-signatuur) of de districtsschepen (een VLD'er) ? Het is de SP.a geworden : daags voor de opening organiseerde de stadsschepen gauw-gauw een persconferentie op zijn kabinet, met een mooie foto in de krant als resultaat. En de officiële opening zaterdag (met de VLD in de hoofdrol - zelfs minister Van Mechelen was er) ging onopgemerkt voorbij...

Misschien nog even vermelden : het hele dossier is 7 jaar geleden in gang getrokken door de toenmalige stedelijke jeugdschepen Dirk Geldof (Groen!).

Oh ja, ook de lokale CD&V had inbreng : zij stonden erop dat de jeugdclub ook gebruikt zou kunnen worden door de senioren...
(En het Blok staat ongetwijfeld klaar om bij het eerste jointje, bij het eerste begin van burenhinder moord en brand te schreeuwen, en te pogen om de buurt tegen de jeugd op te zetten.)
  ¶Berchem Groen¶

  Ontwikkelingshulp : 0,61 %
"(Belga) De officiële Belgische ontwikkelingshulp bedroeg in 2003 0,61 pct van het BNP. Dat meldt het kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking Marc Verwilghen op basis van statistieken die het Development Aid Committee (DAC) van de Oeso donderdag vrijgaf."

De inspanningen van Verwilghen's voorganger, Eddy Boutmans (Groen!), beginnen dus hun vruchten af te werpen !

We komen van 0,30% in 1999, dus meer dan een verdubbeling tijdens het beleid van Boutmans. Verwilghen hoopt "reeds" in 2010 de 0,7% te halen...
  ¶Berchem Groen¶

  Mobiliteit
Weer twee berichtjes in het nieuws :
- De Eurotunnel is virtueel failliet, ondermeer wegens teveel concurrentie van de ferry's en de goedkope vliegmaatschappijen.
- Het Waals gewest "subsidieert" op de luchthaven van Charleroi een goedkope vliegtuigmaatschappij.

Aan u om de link te leggen.

(We vergeten natuurlijk ook niet dat het Vlaamse Gewest het vliegveldje van Deurne subsidieert.)
  ¶Berchem Groen¶

  Prioriteiten

Kwestie van prioriteiten.

(Als de foto niet doorkomt, probeer dan hier.)
  ¶Berchem Groen¶

  Lode van Berckenlaan
De Lode van Berckenlaan is een straat in Groenenhoek (Berchem). Op vraag van een aantal bewoners heeft het district één kant van de straat een tijdje afgesloten, om het sluipverkeer tegen te gaan. De proefopstelling heeft inmiddels bewezen dat dit geen goede oplossing is. Op dit moment is de straat weer open, maar met een vernauwde doorgang.
Inmiddels is echter het Blok op het dossier gesprongen. Resultaat : de buurt is hopeloos verdeeld in kampen, en er is geen fatsoenlijk gesprek meer mogelijk.
Om de situatie te kalmeren lijkt er mij maar één oplossing voorhanden : de toestand bevriezen zoals ze nu is, zodat de gemoederen kunnen bedaren, en intussen het geld voor de ingrepen in deze buurt ergens anders nuttiger gebruiken.
De volgende coalitie moet dan maar de knoop doorhakken.
  ¶Berchem Groen¶

  Wapentransporten via Antwerpen naar Irak
Kif Kif, de Vlaamse "interculturele site", publiceert de uurregeling van de Amerikaanse wapentransporten naar Irak via de haven van Antwerpen tussen 2 april en 7 april. Ze komen door het station van Berchem tussen 21.10 u en 0.05 u.
  ¶Berchem Groen¶

  Belg behoort tot minst agressieve chauffeurs ter wereld
Goed nieuws in De Standaard snelnieuws : "GENEVE - De Belg is een van de minst agressieve chauffeurs ter wereld. Amper 55 procent maakt zich kwaad achter het stuur. Dat blijkt uit een peiling die werd uitgevoerd in opdracht van de Verenigde Naties."
We doen het dus helemaal niet zo slecht in dit landje.
  ¶Berchem Groen¶

  Etnische media
Onderteken het Europees manifest ter ondersteuning van het belang van etnische media

  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme