<$BlogRSDURL$>
  Zonder papieren
"Zaterdag 25 februari is er een nationale manifestatie voor de regularisatie van mensen zonder papieren, georganiseerd door UDEP, een organisatie van mensen zonder papieren. De manifestatie vertrekt om 14.00 uur aan het station Brussel Zuid.

De eisen van de betogers -regularisatie van mensen zonder papieren, verwerpen van de huidige asiel- en migratiepolitiek- werden ondertekend door tal van organisaties: 11.11.11, Vaka/Hand in Hand, Holebifederatie, Haven Antwerpen, Liga voor de Mensenrechten, ..."
’t Is maar dat u het weet.
  ¶Berchem Groen¶

  Hart
Guido Tastenoye van het VB liet zijn hart zien, kon zich niet neerleggen bij de hardvochtige asieltoestanden, en hielp een gezin dat zo goed als uitgeprocedeerd was.
En werd dus op zijn vingers getikt door de partijtop.
Een Vlaams Belanger mag zijn goed hart immers niet laten zien. Het VB staat niet achter politiek met een hart.
  ¶Berchem Groen¶

  RSA
We hebben het de laatste maand in de districtsraad eigenlijk alleen maar over het ontwerp RSA gehad, het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Dat is een plan, dat de oude gewestplannen zal vervangen (en vooral overstijgen). Eens het RSA is goedgekeurd, zal de stad ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) kunnen maken, de vervangers van de oude BPA’s. Het RSA wordt opgesteld door de gemeenteraad, maar de districten kunnen advies verlenen. En daarover hadden we het dus.
Zo’n structuurplan heeft toch wel enig belang. In het plan wordt beschreven hoe onze stad er binnen 25 á 30 jaar zou moeten uitzien. We moesten dus vooral op lange termijn denken, en dat gaf toch wat problemen, op minder dan een jaar van de verkiezingen.
Uiteindelijk was het resultaat toch positief. Het plan had al heel wat groene accenten -ook al is het de bevoegdheid van een VLD-schepen. Zo verwachten we in Berchem veel van de Groene Singel, en pleit het RSA voor een gedeeltelijke overkapping van de ring, ondermeer om groengebieden met elkaar te verbinden. Die overkapping is bijna rechtstreeks overgenomen uit het groen verkiezingsprogramma van zes jaar geleden.
De stemming in de districtsraad was iets conservatiever. Vooral de CD&V-fractie deed moeilijk, waar twee heren de dienst uitmaken die maar enkele jaren van hun pensioen meer verwijderd zijn, en dus wat moeite hadden om op lange termijn te denken. Ik had echt de indruk dat zij zijn blijven steken in de jaren zestig en zeventig, toen nog alle heil werd verwacht van de auto. Ze doen blijkbaar hun best om Berchem vol te gieten met beton en asfalt, waarbij het openbaar vervoer duidelijk op de tweede plaats komt. Maar we hebben toch wat weerwerk kunnen bieden. En de punten in het advies waar de groenen hebben moeten toegeven getuigen van zo’n korte-termijn-denken, dat de gemeenteraad die zonder twijfel naast zich neer zal leggen.
  ¶Berchem Groen¶

  Vlott
We hadden donderdag op de raadscommissie van de districtsraad (zoals uiteraard wel vaker gebeurt) een toeschouwer. Hij heeft er de hele avond gezeten, tokkelend op zijn laptop.
Iedereen dacht dus dat het een journalist was, en deed extra zijn best. Met geanimeerde en interessante discussies tot gevolg. Alleen de inbreng van het éne aanwezige VB-lid was naar gewoonte nul. (Al bij al viel het natuurlijk mee dat er weer eens een VB-lid aanwezig was, natuurlijk, maar dat terzijde.)
Achteraf bleek de man een Berchems VLOTT-lid te zijn, dat contact kwam zoeken met de lokale VB’ers. En behoorlijk op zijn neus keek toen hij zich realiseerde wat de "grootste partij van ’t stad" er in Berchem van terecht brengt.
Een bijzonder aangenaam moment...
  ¶Berchem Groen¶

  Cartoon
Ergun Top heeft wijze woorden gesproken, vanavond in Terzake. Woorden die hem door een deel van zijn Islamitisch achterban niet in dank zullen afgenomen worden. Moedig.
Hij nam een zeer gematigd standpunt in, dat nogal overeenstemt met de meeste andere Vlaamse commentatoren. Als je respect hebt voor elkaar, dan beledig je elkaar niet. Maar een spotprent moet kunnen, ook over de profeet Mohamed, zeker als die spotprent gemaakt is door en voor niet-moslims. Je kan zo’n cartoon afkeuren, en zelfs verachtelijk vinden, maar zolang je binnen de wettelijke grenzen blijft, is de vrijheid van meningsuiting wat ze is.
Zijn analyse over de reden waarom het protest nu juist opflakkert was er ook op : Saoudi Arabië zit met heel wat binnenlandse problemen (de regerende monarchie wordt in vraag gesteld, er is massale werkloosheid, enz.), en om de aandacht daarvan af te leiden heeft de overheid een gezamenlijke buitenlandse vijand gezocht. We worden dus gebruikt als afleidingsmanoeuvre voor de problemen van de Saoudische dictatuur.

Met wat geluk zal dit misschien een positief gevolg zijn : als de gemoederen wat bedaard zijn, zal er in de dictatoriale regimes misschien wat aandacht besteed worden aan de reden waarom de Deense en de andere West-Europese overheden niet tussenbeide zijn gekomen. Misschien zal het concept rechtsstaat zo stilaan zijn ingang vinden in de bevolking daar. De idee dat de overheid, de staat, niet zomaar het recht heeft naar eigen goeddunken in te grijpen, maar dat dat ingrijpen gestoeld moet zijn op wettelijke regels. Dit zou op termijn gevaarlijker kunnen zijn voor deze dictaturen dan de huidige problemen, waartegen men een afleidingsmanoeuvre heeft uitgedacht.
  ¶Berchem Groen¶

  Prostituee
Coveliers en Philip Dewinter zijn als een arabier en een prostituee. Aldus Hugo Coveliers (in de Standaard). De eerste betaalt dus om aan zijn trekken te komen, de tweede verkoopt zichzelf aan de eerste de beste die voldoende betaalt.
’t Is maar dat u het weet.
:-D
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme