<$BlogRSDURL$>
  Oude Garde
Het Nieuwsblad: "SP.A verbant oude garde naar districten"
Is het niet godgeklaagd ?
Eén van de grote problemen in Antwerpen is de invloed van de krokodillen, de oude garde, de baronnen van de SP.a op de administratie, op de ambtenaren. Dat zorgt ervoor dat vaak niet wordt uitgevoerd wordt wat goed is voor onze stad, maar wat goed is voor de brede socialistische beweging.
Het was dus goed nieuws dat Patrick Janssens burgemeester werd. We hadden goede hoop dat hij grote schoonmaak zou houden, en die oude garde zou doen verdwijnen.
Nu blijkt hij daar wel in te slagen op het niveau van de gemeenteraad, maar dan door de krokodillen naar de districten door te sjassen. Resultaat : hun invloed op de administratie zal even groot blijven, want de contacten blijven, en daar bovenop zal de werking van de districten er onder gaan lijden. Zelfs in die mate dat ik nu vrees voor het voortbestaan ervan.
Het is nu in elk geval duidelijk : voor de SP.a zijn de districten de vuilbak van de Antwerpse politiek. Ik hoop dat Spirit zich dat ook realiseert, de komende weken.
  ¶Berchem Groen¶

  Groen! vs. VLD
Groen! voelt zich uiteraard aangesproken door de rechtstreekse aanval van VLD-schepen Van Campenhout. Maar de partij is het er niet mee eens dat zij voor de problemen zorgt : "Een week nadat duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen de meerderheid over een betere samenwerking, begint Van Campenhout terug ruzie te stoken binnen de coalitie."
Anderzijds : de uitlatingen van Van Campenhout scheppen wel duidelijkheid : "het gaat [...] om belangrijke ideologische meningsverschillen inzake het gebruik van de ruimte, sociale huisvesting, mobiliteit en veiligheidsbeleid. [...]
Groen! wil ook werk maken van meer veiligheid en overlast bestrijden, maar op een sociaal verantwoorde manier. Als VLD en CD&V (bij monde van Vlaams parlementslid Cathy Berckx) een ‘streng veiligheidsbeleid zonder taboes’ vragen, dan zijn wij het daarmee NIET eens : voor ons zijn er wel ‘taboes’, zoals mensenrechten, respect voor de privacy, solidariteit,..
"
  ¶Berchem Groen¶

  VLD vs. Groen!
Ludo Van Campenhout (VLD-schepen in Antwerpen) zou na de verkiezingen liever een coalitie vormen zonder Groen! (GvA) : "Zonder de groenen zou je een strenger veiligheidsbeleid kunnen voeren."
Inmiddels wordt duidelijk hoe de VLD naar de verkiezingen zal gaan : harde standpunten op het gebied van veiligheid, het Vlaams Belang achterna. (Zie ook de voorstellen van Bart Somers in Mechelen.)
Ik heb daar twee problemen mee. Ten eerste, dat het programma van het Vlaams Belang zo stilaan wordt uitgevoerd, ook al zit de partij in de oppositie. En ten tweede, dat de kiezers toch altijd naar het origineel teruggrijpen, in dit geval het Vlaams Belang. Van Campenhout en Somers zijn met andere woorden campagne aan het voeren voor de racistische partij.
  ¶Berchem Groen¶

  Wahl (2)
Ik had het eerder over de Duitse verkiezingen : "Ik kan me alleen voorstellen dat het ofwel een Grote Coalitie wordt, of Rood-Groen-Dieprood."
Het was al vrij snel duidelijk dat een coalitie met de LinksPartei noch voor de SPD, noch voor de Grünen een optie was. Al helemaal niet nu blijkt dat een aantal van de Linkse verkozenen ooit voor de Stasi hebben gewerkt.
Blijft alleen de Grote Coalitie over. Vandaag heeft de SPD-leider daar een opening voor gemaakt : "Schröder spreekt zich uit voor grote coalitie met CDU/CSU" (GvA).
Mogelijk is er dus tegen volgend weekend een nieuwe Duitse regering. Blijft de vraag wie de Kanzler levert : CDU of SPD. Dat het noch Merkel, noch Schröder worden, is inmiddels wel duidelijk.
Wedden dat het een CDU’er wordt, en Schröder ergens weggepromoveerd wordt ?
Staatspräsident, wellicht ? Of Europees commissaris ?
  ¶Berchem Groen¶

  Socialist
Ik ben blijkbaar een socialist. Althans, dat zou ik zijn in de V.S.
Bemerk dat "groen" of "ecologist" niet in het schema voorkomt...

You are a

Social Liberal
(80% permissive)

and an...

Economic Liberal
(16% permissive)

You are best described as a:

Socialist
Link: The Politics Test on Ok Cupid


Overigens : dit is de verdeling van de laatste presidentsverkiezingen in de V.S. Als we weten dat de twee kandidaten bijna evenveel stemmen hadden, blijkt de helft van de Amerikaanse bevolking (die toegang heeft tot het internet) democraat of socialist te zijn. En de meerderheid van de libertarians tegen Bush gestemd te hebben...


(via)
  ¶Berchem Groen¶

  Ratzy
De Morgen: "Vaticaan weert homo’s uit seminaries. Bisschoppen [moeten binnenkort] nagaan of hun nieuwe seminaristen homoseksueel geaard zijn of niet. Zijn ze het wel, dan moet hen in principe de toegang tot de priesteropleiding geweigerd worden. De vraag komt van de Vaticaanse congregatie voor de katholieke opvoeding ."
Zeg nu nog dat hij de verwachtingen niet inlost, de nieuwe paus.

Blijkbaar was het charme-offensief naar de jongeren, in Keulen deze zomer, van korte duur. De boodschap is duidelijk : de kerk staat open voor de jongeren, maar enkel als ze hetero zijn. En mannelijk, want als vrouw loop je er toch alleen maar bij om de hoop groter te maken.

Maar wacht. Misschien is het wel een charme-offensief naar de allochtone jeugd. Een poging tot herkerstening van Europa. Als een aantal allochtone jongeren opschuiven naar een traditionalistische, fundamentalistische islam, zijn ze wellicht ook wel aan te porren voor een traditionalistisch, fundamentalistisch katholicisme...
  ¶Berchem Groen¶

  Wiesenthal
Simon Wiesenthal, overlevende van de holocaust en wereldberoemd als nazi-jager, is vandaag overleden. Hij is negentig geworden.
Een groot mens.
(web tv - DS)
  ¶Berchem Groen¶

  Wahl
De verkiezingen in Duitsland hebben de voorspelde patsituatie opgeleverd. De twee blokken zijn ongeveer even groot gebleven, de SPD heeft 4 % verloren aan de linksen terwijl de Groenen stabiel zijn gebleven, de CDU heeft evenveel verloren aan de rechtsliberale FDP. In principe zou er dus opnieuw een progressieve regering gevormd kunnen worden : SPD, Grünen en LinksPartei. Maar Schröder heeft regeringsdeelname van Lafontaine en de zijnen, de LinksPartei, al uitgesloten. Voor een rechtse meerderheid hebben CDU/CSU en FDP een aantal zetels tekort.
Wat blijft er realistischerwijze over ?
- Een grote coalitie : SPD en CDU/CSU. Maar wie levert dan de kanselier ?
- Een oranje-groene coalitie : CDU/CSU en Grünen. Maar is met name de Beierse CSU niet wat te rechts voor de groenen ?
- Of toch maar SPD-Grünen-LinksPartei ? Misschien kan ex-SPD’er Lafontaine zijn voormalige partijgenoten wel overtuigen van zijn salon- en regierungsfähigkeit...
- Of wie weet heeft rood-groen wel net de vereiste meerderheid. Maar met de LinksPartei hebben ze dan wel een te duchten concurrent op de linkerflank. En dan mag er echt niets misgaan qua dissidentie and the like.
Spannend.

Update:Bof.
Op dit moment gaat men blijkbaar uit van twee scenario’s : mijn tweede en mijn vierde streepje hierboven, telkens aangevuld met FDP.
- CDU/CSU-Grünen-FDP : Mijn opmerking over de Beiers gaat uiteraard dubbel op voor de FDP. Tamelijk ongeloofwaardig. Hoop ik althans, want het zou redelijk dom zijn van de Grünen. Dan bestaan ze na de volgende verkiezingen niet meer.
- SPD-Grünen-FDP : de concurrentie ter linkerzijde zal des te succesvoller zijn, aangezien zowel SPD als Grünen zich zullen moeten neerleggen bij een aantal rechtse eisen van de FDP. En dat aangerekend krijgen bij de volgende verkiezingen.
Ik geloof er dus niets van.
Ik kan me alleen voorstellen dat het ofwel een Grote Coalitie wordt, of Rood-Groen-Dieprood.

Of er komen natuurlijk nieuwe verkiezingen, maar dat zou voor alle partijen problematisch zijn, het zou Duitsland (en de Europese Unie) in een periode van instabiliteit brengen, en de kans is reëel dat de nieuwe uitslag niet veel anders zal zijn dan de huidige. Dus waarschijnlijk niet.
(19 september 2005)
  ¶Berchem Groen¶

  Blogsearch
Maak dat mee ! Via LVB op Blogsearch, de nieuwe dienst van Google terecht gekomen, zoals dat hoort mijn eigen blog opgegoogled en zie :

Weinig resultaat...
Eigenaardig, want enkele blogs met een lagere pagerank staan hoger.
Dus geprobeerd om de safe-search uit te schakelen, de instelling waarmee "vieze beeldekens" er uit worden gehaald, en zie :

Wat is hier aan de hand ?
  ¶Berchem Groen¶

  Feestje
Bij Michel Vuijlsteke is een feestje aan de gang, over (politieke correctheid en) het wezen van de democratie.
Gaat dat zien, gaat dat zien...
  ¶Berchem Groen¶

  Verhofstadt
Zie : zelfs de liberalen (Dirk Verhofstadt) zeggen het : "Ditmaal sloeg orkaan Katrina toe boven de Golf van Mexico. De dodentol zal hoog zijn. Ditmaal wijst de beschuldigende vinger niet naar goddeloosheid of een gebrek aan meetapparatuur maar naar een falende staat. Ditmaal staat de Amerikaanse politiek, of juister de politiek-filosofische ideologie die door president Bush gevolgd wordt, ter discussie."
Eat that, Nova Civitas !
  ¶Berchem Groen¶

  Failliet (3)
Er liggen nog steeds lijken op straat in New Orleans...
Slaap zacht, mijnheer de President.
  ¶Berchem Groen¶

  Reactie
Zo’n 3.000 mensen hebben betoogd tegen adoptie door holebi-paren. DS : "‘Een gezin moet een vader en moeder tellen’, vinden de betogers. De deelnemers aan de Gezinsmars willen met hun optocht duidelijk maken ‘dat de verdere afbraak van de gezinswaarden fataal is voor de samenleving’. De uitzonderingspositie waarin kinderen van holebi-ouders terechtkomen, staat volgens hen ‘haaks op hun natuurlijke afstamming’."
Echte, wetenschappelijke argumenten heb ik nog niet gehoord tegen homo-adoptie, enkel wat holle slogans, en veel reactionair buikgevoel.
Mijn buikgevoel zegt me dat twee mannen of twee vrouwen perfect een kind kunnen opvoeden, zeker als ze positief kiezen voor een kind, wat bij adoptie per definitie het geval is.
In die zin zal een gemiddeld kind, opgevoed door twee holebi’s, het zelfs beter hebben dan een gemiddeld kind uit een traditioneel gezin. (Ik benadruk : "gemiddeld".) Ik bedoel : een geadopteerd kind is per definitie geen ongewenst kind...
Overigens : als al die betogers vandaag de keuze hadden, een kind op te laten groeien bij twee holebi’s of in een instelling, zouden ze dan voor de instelling kiezen ? Ik hoop (voor hen, en voor het kind) van niet.
  ¶Berchem Groen¶

  Mummie
"M. Louis Strauss is schepen van maatschappelijke werken, te Antwerpen.
Hij werd als dusdanig, aan de meerderheid opgedrongen, omdat hij niets van maatschappelijke werken kent.
De mensch leeft in ’t verleden ! Hij dagteekent van vóór honderd jaar. Al wat hij weet, dat zijn eenige handelsstatistieken - eenige cijfers - eenige slagwoorden die hij heeft afgeschreven uit de oude litteratuur van vóór en na Bastiat, - eenige ouw-bakken dwalingen, waaraan hij des te meer waarde hecht, dat de feiten er de onjuistheid van bewezen hebben.
De heer Strauss is de mummie van de liberale politiek.
"
Op de voorpagina van het allereerste nummer van de Volksgazet, 3 juli 1914.
Those were the days...

Je kan het vinden in een virtuele tentoonstelling van herinneringen aan wijlen de socialistische arbeidersbeweging, op de website van Amsab.
Boeiend.

(De BWP was het blijkbaar niet eens met dhr. Strauss over de uitbating van de gemeentelijke gasvoorziening. De BWP was uiteraard voorstander van een gemeentelijke regie, de liberale schepen wilde opnieuw een concessie, dus uitbating door een privé-bedrijf.)
  ¶Berchem Groen¶

  Failliet (2)
Gazet van Antwerpen: "De VS hebben zondag de Europese Unie officieel om noodhulp gevraagd voor de slachtoffers van de orkaan Katrina. ... De VS hebben ook het voorstel tot hulp van de Verenigde Naties aanvaard."
Is dit niet bijzonder grof ? Het rijkste land ter wereld, dat alle mogelijkheden heeft om zijn bevolking perfect te verzorgen, moet noodhulp vragen aan de Verenigde Naties, een instantie waar het altijd uitgesproken kritiek op heeft, waar het zelfs aan weigert bijdragen te betalen.
En waarom moet de V.S. noodhulp vragen ? Omdat de Amerikaanse beleidsmakers al enkele decennia voorstander zijn van een zogenaamde ‘slanke staat’. Wat eigenlijk betekent dat noodzakelijke investeringen niet meer gedaan worden. Zoals dijken herstellen en verstevigen die een grootstad moeten beschermen.
Alles verloren door orkaan Katrina ? Pech, je had maar wat rijker moeten zijn...
  ¶Berchem Groen¶

  Failliet
Kijkt u ook met verbazing naar de toestanden in New Orleans ? Het is toch ongelooflijk dat het land dat algemeen wordt beschouwd als de leidende natie van de wereld, blijkbaar niet in staat is om voor zijn eigen burgers te zorgen. Mijn indruk is, dat de hulpverlening er even slecht georganiseerd is als in de tsunami-streek. Alleen zijn het daar ontwikkelingslanden, die maar amper de financiële middelen hebben om het nodige te doen.
Geen wonder dat er kritiek is.
Maar eerlijk gezegd verbaast dat me nog het meest : de gematigdheid van de kritiek. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat in ons land de regering er nog zou zijn, moest er op dergelijke manier geknoeid worden.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme