<$BlogRSDURL$>
  Kyoto
Belga meldt dat de Russische regering beslist heeft om het Kyoto-verdrag te ratificeren. Indien dit gebeurt zal het verdrag effectief in werking treden.
Het was wachten op Rusland omdat Bush het verdrag boycot, en de andere landen samen te weinig wegen qua uitstoot.
Uitstekend nieuws. Nu nog hopen dat de Doema, het Russische parlement, de regering volgt.
  ¶Berchem Groen¶

  Middenweg
Michel Vuijlsteke heeft een treffend stukje over DHL en het standpunt van de Standaard vandaag: "Er moet toch ergens een middenweg zijn tussen wat dan antipolitieke slogantaal heet en een tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil-syndroom? Waarom niet iets in de zin van benieuwd hoe het Vlaams Blok dit zou aangepakt hebben, en dan een interview met verschillende specialisten-ter-zake die het Blok ongetwijfeld rijk is?"
  ¶Berchem Groen¶

  Constructieve kracht
Ons district is aan bod gekomen op de nationale pagina’s van de Standaard ! En nog wel in de drukgelezen rubriek ‘Kreten en gefluister’.
Het artikeltje steekt de draak met onze plaatselijke Blok-afdeling. Die publiceren -met ons belastinggeld- regelmatig een blaadje. Daarin breken ze het district en het districtsbestuur volledig af, zonder enige opbouwende kritiek, je moet wel gek zijn om in Berchem te wonen. Maar tegelijk vinden ze het goed wonen in Berchem, en beroemen ze zich op de "constructieve en positieve kracht van onze partij."
Die ‘constructieve en positieve kracht’ van het Blok uit zich ook in de districtsraad. De partij is er in geslaagd om al haar opvolgers op te souperen. Eén blok-zetel zal dus tot het einde van de legislatuur noodgedwongen leeg moeten blijven. Van de raadsleden die nog wel zitting hebben, zijn er twee die we zelden of nooit zien. Van de vroegere fractieleider is al een jaar geen spoor meer te bekennen. In de praktijk is de fractie dus gehalveerd van 6 naar 3 leden.
Maar natuurlijk is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Hier mag het Blok-optreden tijdens de begrotingsbesprekingen van september illustratief zijn. Op de belangrijkste raadszitting van het jaar, waar de begroting van het volgende jaar wordt besproken en goedgekeurd, heeft het blok één tussenkomst gehouden : een beleefde vraag aan de voorzitter of ze nog wel de kans zouden krijgen om zich te onthouden bij de stemming...
Op de commissiezitting was de fractie gewoon niet aanwezig.
OK, wellicht hadden ze een slecht moment.
Hoe hebben ze het misschien in het verleden gedaan ? Laten we eens teruggrijpen naar de begrotingsbesprekingen voor 2003. Toen is het Blok ook één en slechts één keer tussengekomen. In een begeleidend document had een schepen bij de optelling van wat getallen een foutje gemaakt van 10 eurocent. De partij had dit opgemerkt, en wenste de correctie. Uiteraard zijn we daar onmiddellijk op in gegaan. Bij de goedkeuring van de begroting stemde het Blok echter tegen, want "ze moesten vaststellen dat ze ten gevolge van het cordon sanitaire gediscrimineerd werden, en geen inbreng konden hebben in de begroting"...
Grappig ? Eigenlijk niet. Want door het slappe optreden van het Blok ontbreekt elke oppositie in Berchem. Dat is niet goed voor de democratie. En het is zo saai...
  ¶Berchem Groen¶

  Boerka in Poperinge
Gelezen in (de printversie van) Gazet van Antwerpen : in Poperinge mogen vrouwen alleen een boerka dragen als die genummerd is.
Het carnavalsreglement in die gemeente stelt dat dragers van een masker elke dag een nummertje moeten gaan halen op het gemeentehuis. Het papiertje -dat elke dag een andere kleur heeft- moeten ze dan duidelijk zichtbaar op hun borst spelden.

Het Blok heeft al voorgesteld om dit gebruik te veralgemenen. Maar omdat het wat veel zou kosten om elke dag iemand beschikbaar te houden om die nummertjes uit te reiken, hoeft die dagelijkse wisseling niet. Ze vinden het wel een goed idee om een vrolijk kleurtje te gebruiken. Geel bijvoorbeeld. En waarom dan ineens het papiertje niet een leuke vorm geven ? Wat denken we van een ster ?
En dat identificatienummer, laten we dat ineens tatoeëren ergens op de voorarm ! Tattoo’s, dat is toch de rage bij de jeugd !
  ¶Berchem Groen¶

  Oef!
Net nu de politiek blijkbaar bijna aan een akkoord over DHL toe was, gooit het bedrijf een steen in de kikkerpoel. Daardoor komen de uitganspunten, op basis waarvan de verschillende regeringen aan het discussiëren waren, op losse schroeven te staan. Alles zou nu dus van voor af aan moeten beginnen.
Ik vermoed dat de politici een zucht van opluchting slaken. Want nu is het de schuld van DHL dat er geen akkoord is. En met wat geluk zal vooral dit feit onthouden worden, later in het kieshokje : "nu waren de politici er eindelijk in geslaagd om een akkoord te bereiken, en dan sabotteert DHL de hele boel".
De gebeurtenis versterkt het vermoeden, als zou het bedrijf al lang beslist hebben om niet meer te investeren in Brussel, maar de zwarte piet aan de Belgische politiek proberen toe te spelen. ¶Trefwoorden : DHL Brussel Zaventum werkgelegenheid versus milieu slapen werken welzijn welvaart Berchem Groen district ¶
  ¶Berchem Groen¶

  Groene rand
Wetenschappelijk onderzoek bij 8.700 Amerikanen heeft blijkbaar aangetoond dat bewoners van de groene rand rond de steden (Suburbia) meer dan de stedelingen of plattelanders ongezond zijn. Er is een direct verband gevonden tussen de verstedelijking ("Urban sprawl" in het Amerikaans) en klachten als artritis, astma, maagproblemen, hoofdpijn en urineweginfecties.
"The increase in health problems is presumably due to the fact that sprawl discourages physical activity, increasing the chances of being overweight or obese. In addition, sprawling communities tend to have more air pollution." (Washington Post, via Grist Magazine).
Wat Vlaanderen betreft : dit gaat ondermeer over het volledige gebied tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Herentals.
  ¶Berchem Groen¶

  Mobiliteit
Vanmorgen gehoord aan de schoolpoort :
Eén van de ouders is marathonloper. Hij woont in Berchem en werkt in Sint-Niklaas. Af en toe loopt hij naar het werk, en doet er dan zo’n 2 uur over.
Gisteren moest hij met de auto gaan werken. Hij heeft er één uur en vijftig minuten over gedaan...
  ¶Berchem Groen¶

  Voorzitters
Het worden leuke tijden voor de politieke waarnemer. Zowel bij de VLD als bij de CD&V staan er voorzittersverkiezingen op stapel. En in beide gevallen is het scenario gelijklopend : de kandidaat van de partijleiding is een vrij grijze persoonlijkheid zonder al te veel charisma, eerder een beheerder dan een bevlogen leider, de beste garantie om de verschillende regeringen zonder te veel accidenten door de legislatuur te krijgen.
Beide krijgen ze een duo 2de-rangspolitici tegen zich : Eric Van Rompuy en Pieter De Crem bij de CD&V en het tragi-komisch duo Hugo Coveliers en Jean-Marie Dedecker bij de VLD, waarvan er telkens één de kans schoon ziet om wat hoger op de partijladder te klimmen, terwijl de andere eerder handelt vanuit een zekere rancune. ’t Is mooi.
En nu maar wachten op de twee uitslagen.
Kan je je al voorstellen wat er gaat gebeuren als De Crem en/of Dedecker hun verkiezingen winnen ? Dan hebben we toch binnen enkele maanden crisis in zowel de Vlaamse als de federale regering. Met al dan niet nieuwe verkiezingen, maar in elk geval zware druk op het cordon sanitaire. Zowel Dedecker als De Crem zullen de neiging hebben om, bij de vorming van een nieuwe regering, te gaan praten met het (nieuwe) Blok. Zullen ze daarin gesteund worden door hun volledige partij ? Wat zal met andere woorden de reactie zijn van de progressieve vleugel van beide partijen, de ACW’ers bij de CD&V, en de progressievere VLD’ers als Sven Gatz, Patrick Vankrunkelsven of Fons Borginon ?
Het begrip ‘politieke herverkaveling’ zou wel eens een volledig nieuwe inhoud kunnen krijgen.
Ja, ik verwacht veel van die voorzittersverkiezingen...
  ¶Berchem Groen¶

  Moeilijke leerlingen
GvA: "De stad Antwerpen gaat moeilijke leerlingen die al enkele malen van een school zijn gestuurd, samenzetten in een speciale instelling. Het gaat om een tachtigtal jongeren." Mogelijk wordt het een internaat.
Een goed initiatief -als het er door komt. Het werkt preventief, de jongeren worden uit de criminaliteit gehouden.
Alleen : het gaat hier meestal om jongeren die nog niet veroordeeld zijn of voor de jeugdrechter zijn verschenen. Niemand kan hen dus verplichten om naar deze speciale school te gaan. Ik vraag me dan ook af wat het succes zal zijn (zeker als het een internaat wordt).
Maar toch : het proberen waard.¶Trefwoorden : Antwerpen jongeren criminaliteit onderwijs Groen Berchem district opvoeding preventie veiligheid internaat jeugdgevangenis¶
  ¶Berchem Groen¶

  Autodelen
Onze vrienden van SP.a-Spirit blijken niet vies te zijn van een ‘kleine’ verdraaiing van de werkelijkheid : "Gentse Spirit voorzitter eerste autodeler van Vlaanderen".
Vreemd. Thuis zitten we al bijna twee jaar in een autodeelproject, en ik ken enkele mensen die er toch nog iets langer mee bezig zijn.
Maar zij worden natuurlijk niet gesteund door een rode mobiliteitsminister, een rode mobiliteitsschepen en een rode voorzitter van de Lijn...
Waarmee ik niets kwaad wil zeggen over het initiatief van Cambio, integendeel. ’k Vind het alleen wat jammer dat ze zich laten gebruiken in partij-politieke spelletjes. Misschien moeten we maar eens denken over een rood-groen kartel tussen de verschillende autodeelprojecten. Hier heeft het wél zin...¶Trefwoorden : SP.a leugen Cambio Autopia autodelen car sharing autodeelproject¶
Update: Ik stel vast dat de website van Cambio het steevast heeft over Bruxelles (soms is het toch al Brussel/Bruxelles). Ik stoor me daar aan. Vreemd dat een Spiritist daar geen opmerking over maakt... Worden ze dan toch opgeslorpt door de SP.a ?
  ¶Berchem Groen¶

  Foutenmarge
Groot nieuws in de kranten en op TV. Volgens een peiling van VTM en La Libre Belgique wordt het Blok de grootste partij.
Er wordt nogal weinig verwezen naar de foutenmarge van de peiling : 2,25 procent. Alle schommelingen vallen binnen deze marge. De enige correcte conclusie die uit de peiling kan getrokken worden is bijgevolg : ‘politiek landschap niet gewijzigd sinds verkiezingen’. Maar dat is natuurlijk niet spectaculair.¶Trefwoorden : Vlaams Blok peiling politiek pers statistiek Groen Berchem district¶
  ¶Berchem Groen¶

  Predictor
Ik heb in de linkerkolom de "Electoral Vote Predictor 2004" toegevoegd, opgesteld door electoral-vote.com.

De cijfers zijn het aantal kiesmannen die voor Kerry dan wel Bush zouden stemmen. Ze worden berekend aan de hand van gepubliceerde opiniepeilingen in de verschillende staten.
Vanmorgen stond hij op 207 voor Kerry tegen 307 voor Bush.
(via Polskaya)¶Trefwoorden : Verenigde Staten president verkiezing peiling Berchem Groen district¶
  ¶Berchem Groen¶

  Futiliteit
Op het nieuws dit weekend werd ik geraakt door twee gebeurtenissen.
In Haiti gaan er mensen dood door de gevolgen van de recente orkanen. Het land is te arm om op een fatsoenlijke manier aan noodhulp te doen. De toestand voor heel wat Haitianen is schrijnend.
En in de zuidelijke Sahara heerst nog steeds een enorme sprinkhanenplaag. Terwijl de voorbije jaren de oogsten waren mislukt door de weersomstandigheden, viel het weer dit jaar wel mee, en was de verwachting dat de oogsten goed zouden zijn. Het betere weer heeft echter niet alleen gezorgd voor betere plantengroei, ook de sprinkhanen floreerden. Met een catastrofe tot gevolg. Ik vond de beelden hallucinant. Je moet het als boer maar meemaken, of als ouder die zijn/haar kinderen eten moet geven. Nog hallucinant : de sprinkhanenplaag was een jaar geleden al voorspeld, maar er was gewoon geen geld om voldoende insecticiden te kopen...
In België discussiëren we inmiddels over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
¶Trefwoorden : Afrika Caraiben Haiti Sahara hongersnood orkaan sprinkhanen plaag Berchem Groen district oogst¶
  ¶Berchem Groen¶

  Onverwacht
Twee keer goed nieuws van waar je het niet zou verwachten (allebei via Grist Magazine) :
- Schwarzenegger, redelijke populistisch en rechts gouverneur van Californië, heeft blijkbaar meer dan 20 wetten getekend die het leefmilieu ten goede komen. Hij ging bij een paar daarvan in tegen een nogal sterke lobby. Well wha'd'ya know !
- En de Chinese Volksrepubliek heeft beperkingen opgelegd voor personenauto’s en bestelwagens. Voor het eerst moeten deze nu beantwoorden aan normen wat hun brandstofverbruik betreft. Ze worden in een eerste fase strenger dan bijvoorbeeld in de V.S., en vanaf 2008 worden ze nog strikter. Belangrijk : het beperkt de milieuproblematiek in een zéér groot land, en het verplicht de industrie om onderzoek t doen naar zuiniger wagens. Waar de hele wereld van zal meeprofiteren. Gezien de milieureputatie van de communistische landen toch vrij onverwacht nieuws...
  ¶Berchem Groen¶

  Vervuiler betaalt
Gehoord op het radionieuws in de supermarkt, en nu ook in De Standaard: "Mocht de overheid ervoor opteren alle kosten van het wegverkeer te verhalen op de autogebruiker - het principe ‘de vervuiler betaalt’ - dan zouden de verkeersbelastingen moeten verdrievoudigen. Dat blijkt uit een studie van het Leuvense onderzoeksinstituut Transport&Mobility (TML), op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij."
Als je in de spits in de stad rijdt, veroorzaak je per kilometer 1 EUR schade. Die gedragen wordt door de belastingbetaler.
De logica zegt me dat je inderdaad zoveel mogelijk deze schade moet laten betalen door diegene die ze veroorzaakt, de autobestuurder. Dat doe je door bijvoorbeeld de belasting op het autorijden te verhogen.
Met die verhoging kunnen we dan meteen de belasting op arbeid verlagen. Wat onze concurrentiepositie dan weer ten goede komt. (Of is dat wat te eenvoudig gesteld ?)
¶Trefwoorden : fiscaliteit milieu milieuvervuiling stad auto mobiliteit Berchem Groen¶
  ¶Berchem Groen¶

  Buurtsites
"Steeds meer straten, buurten en wijken ontwikkelen hun eigen websites. Ontstaan hierdoor nieuwe virtuele buurtgemeenschappen? Liggen er kansen voor het grijpen om mensen in buurten meer te betrekken bij elkaar en bij hun wijk?"
Lees de paper van het Nederlandse SQM (Social Quality Matters).
(via Memori Weblog)
¶Trefwoorden : samenlevingsopbouw website weblog buurt buurtwerker Posthof Berchem wijk straathoekwerk straatcomité bewonerscomité wijkcomité¶
  ¶Berchem Groen¶

  De wagen
Het spel zal er weer opzitten in Antwerpen. Het Blok "wil in Antwerpen een stedelijk reglement dat het dragen van de burka op straat verbiedt. De partij zal daarvoor een voorstel indienen op de volgende gemeenteraad." (GvA).
Benieuwd wat Coveliers gaat doen.
En op welke manier het cordon sanitaire zal in stand gehouden worden.
Ik heb er trouwens geen last van, van die boerka’s.
Nu ik er over nadenk : ik heb er eigenlijk nog maar één keer één gezien in Antwerpen.
Dat zal waarschijnlijk ook wel de reactie van de Antwerpse coalitie zijn : "Antwerpen telt 450.000 inwoners. Als er daar 4 of 5 van in boerka rondlopen, dan moet de overheid zich daar niet mee bezig houden. "
Het Vlaams Blok creëert nog maar eens een schijnprobleem. In plaats van constructief mee na te denken over de toekomst van deze stad.
¶Trefwoorden : boerka burka buhrka Vlaams Blok nazi verbod straat carnaval reglement cordon sanitaire meerderheid oppositie gemeenteraad college Antwerpen burgemeester¶
  ¶Berchem Groen¶

  Stadsdichter
mis[S]communicatie reageert vanuit het verre Limburg op de polemiek rond de opvolging van Tom Lanoye als Antwerps stadsdichter : "De eerste Vlaamse Stadsopsteller (Tom Lanoye) van de éénentwintigste eeuw is zeker niet van onbesproken gedrag. En nog voor zijn aanstelling contesteren de aanhangers van Brabo hevig tegen de voorgedragen opvolger Ramsey Nasr. Ondanks zijn erkend talent. De Palestijn heeft een gave uit de schaduw van Antigoon te treden. Om in het licht van zijn onafhankelijkheid een visie weer te geven, waaruit de Antwerpenaar meer kan leren dan uit zijn eigen troebele kijk. Nasr geldt dan als letterkundige bloedtransfusie voor de Antwerpse anemie die ontstaat uit haar kleinburgerlijkheid."
Touché.
¶Trefwoorden : Antwerpen stadsdichter wereldboekenstad literatuur poezie cultuur politiek Tom Lanoye Ramsey Nasr kleinburgerlijk wereld¶
  ¶Berchem Groen¶

  Ongezien
Toevallig heb ik dinsdagavond de uitzending van Terzake gezien. Meestal ben ik op dat moment aan het vergaderen, of de kinderen in bed aan het leggen.
Maar toevallig heb ik dus het eigenaardige incident gezien, waarbij Phara de Aguirre aan Yves Leterme wist te melden dat Fientje Moerman hem niet steunde in zijn optreden daar.
Leterme heeft zich met klasse uit de situatie weten te redden. Vind ik.
Iets minder klasse vind ik de reactie vandaag van Yves Desmet in De Morgen (standpunt, blz. 2) : "... toen interviewster Phara de Aguirre doodleuk aan Yves Leterme wist te melden dat hij volgens haar informatie niet langer namens de voltallige Vlaamse regering sprak. Dat had de omgeving van VLD-minister Fientje Moerman haar even tevoren laten weten.
Op het gevaar af stilaan voor een journalistieke dinosaurus door te gaan: dát had ik in heel mijn carrière nog nooit meegemaakt. Een minister die tijdens een live-uitzending via haar woordvoerster haar minister-president publiekelijk afmaakt. Dit is niet net over de grens van de ministeriële deontologie, het is er lichtjaren voorbij." Hij vindt het ongezien.
Ik had niet helemaal dezelfde appreciatie van het incident. Ik had eerder de indruk dat "men" probeerde de CD&V en de VLD live tegen elkaar op te zetten. En dan nog op een stuntelige manier, want Phara moest later in de uitzending meedelen dat haar eerste vraag eigenlijk gebaseerd was op informatie die niet gecheckt was. Het was dus mijn indruk dat de VRT-nieuwsredactie deontologisch de mist is ingegaan.
De "men" in kwestie is natuurlijk de SP.a. Als men ooit nog eens bewijzen zoekt voor de stelling dat de VRT-nieuwsredactie een ‘rood bastion’ is, dan zal de uitzending van dinsdagavond bovenaan het lijstje staan.
Yves Desmet (wiens krant de laatste jaren ook al niet meer progressief kan genoemd worden, maar gewoon ‘rood’, wat niet hetzelfde is) probeert het nog wat te verbloemen : "De daaropvolgende smoes, dat een ‘off the record’-uitspraak abusievelijk ‘on the record’ de ether haalde, is wat makkelijk, goedkoop en bovenal schijnheilig. Zelfs als die uitleg klopt, valt het gedrag van Moerman niet te vergoelijken." De VRT had gewoon wat kritischer moeten zijn.
¶Trefwoorden : De Morgen rode Phara de Aguirre Yves Desmet partij dagblad Yves Leterme Fientje Moerman¶
  ¶Berchem Groen¶

  Boerka
Grappig : De Morgen heeft vandaag twee artikels over (het verbod op) het dragen van de boerka. Het eerste artikel (p. 10) handelt over België, is nogal neutraal, en vermeldt dat verschillende gemeenten een (carnavals-)reglement hebben dat de burger verbiedt gemaskerd op straat te komen. Dit wordt gebruikt om de boerka te verbieden.
Op blz. 12 wordt een persbericht over Italië van het persagentschap DPA overgenomen, dat dit verbod linkt aan extreem rechts : "Lokale leden van de extreemrechtse Lega Nord hebben de oorlog verklaard aan de boerka." en "De burgemeester baseerde zich op een obscure wet uit 1931, de periode van de fascistische dictator Benito Mussolini. De wet verbiedt de Italianen, uit veiligheidsoverwegingen, hun gezichten te verbergen." of "Er kwam al heel wat kritiek op het extreem-rechtse initiatief. ‘De wet is al verworpen door de rechtbank. Anders moet je carnavalsmaskers en motorhelmen ook verbieden’"
¶trefwoorden : boerka bhurka De Morgen Italië hoofddoek verbod fascisme¶
  ¶Berchem Groen¶

  Verhofstadt
Verhofstadt lag nog niet in het ziekenhuis, of de eerste samenzweringstheorie stak de kop al op : Aanslag op Premier Verhofstadt of ongeval? (Indymedia Belgium).
Droge reactie van een lezer op de site : "Stemmingmakerij zonder feiten. Wat mij betreft."
Ik had eerlijk gezegd nog niet bij de mogelijkheid stilgestaan. Terwijl je dat voor een buitenlandse regeringsleider toch wel zou doen. Het zegt misschien iets over onze Guy.
¶Trefwoorden : Verhofstadt ongeval Gent aanslag regering federale DHL (dit is een test, een twee)¶
  ¶Berchem Groen¶

  MP3
Yanah, copyright Tanguy JockmansYanah (een voor mij redelijk onbekende Vlaamse singer-songwriter) heeft op haar website een overzichtje van wat de productie van een audio-cd kost. Vrij overtuigend, in de discussie over het al dan niet legaal downloaden van muziek.
(Klik door naar "mp3")
trefwoorden : politiek regering vallen nieuw Verhofstadt regeringscrisis Zaventem Noordrand
  ¶Berchem Groen¶

  Cat Stevens
Yusuf Islam mag blijkbaar de Verenigde Staten niet binnen. ( Zie De Standaard.) Een iets te combattief voorvechter van de Islam ?
Yusuf Islam is beter bekend als Cat Stevens, van onder andere "Morning Has Broken". Hij heeft zich in de jaren 70 bekeerd tot de Islam.
Voor veel mensen komt dat eigenaardig over : waarom zou een westerling zich bekeren tot de islam ?
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. De (soennitische) islam legt zeer veel verantwoordelijkheid bij de individuele gelovige, er is geen "kerkelijke" hiërarchie die je oplegt wat wel en niet kan, het geheel lijkt me nogal basis-democratisch. Moest ik gelovig zijn, ik zou verleid kunnen worden.
Polyfinario ink refill

Update : Blijkbaar (volgens het TV1-avondnieuws van 26/9, gaat het om een persoonsverwisseling. Een zekere Youssouf Islam staat op de zwarte lijst, niet Yusuf Islam aka Cat Stevens.
(Zou je in het arabisch schrift het verschil zien ?)
  ¶Berchem Groen¶

  DHL
Verhofstadt en co. laten zich zo stilaan gijzelen door DHL. Het is deze onderneming die op dit moment de spelregels bepaalt, en ze laat het goed voelen ook.
Bij heel de soap stel ik mij de vraag of het wel zo’n goed idee is om DHL koste wat kost in Belgié te houden. Dergelijke grootschalige activiteit is wat mij betreft niet op zijn plaats in de dichtbevolkte ‘Vlaamse ruit’.
Er is natuurlijk de werkgelegenheid, waarmee men ons nu de arm omdraait. Zoals men dat ook deed bij de invoering van zowat elke sociale of milieumaatregel.
Wat mij betreft is de enige oplossing : reconversie van onze industrie, en creatie van een zo groot mogelijk aantal groene jobs. Als we daar op tijd mee beginnen, kunnen we een voorsprong creëren tegenover de ons omringende landen.

Anderzijds, dit is ook geen slecht idee. Alhoewel...

Update: "De Vlaamse regering moet zich laten leiden door het gezond verstand. Ze moet duidelijke grenzen trekken. Een van de dichtstbevolkte regio omtoveren tot een Europees zenuwcentrum voor nachtvluchten is een illusie" (persmededeling Groen! van 22/9).
  ¶Berchem Groen¶

  Autoloos
Peter Mijlemans lanceert vandaag in De Morgen (p.2, Bijgedachte) een ideetje : "Voor de woonwijken die snakken naar wat minder verkeer, liggen de zaken moeilijker. De wagen definitief verbannen uit al die kleine dorpskernen die de stad vormt, is een illusie. Daarom zou men de bewoners beter de indruk geven dat de straat waar ze wonen toch van hen is. Niet door één keer per jaar een speelstraat te organiseren, barbecue of kerstfeest maar ze bijvoorbeeld elke zondag het recht te geven met enkele nadarhekken hun straat terug te nemen. Zomaar. Niet omdat alle paperassen administratief in orde zijn en de toelating officieel wordt gegeven, maar omdat het lekker weer is om buiten te zitten en de bewoners daar nu net zin in hebben."
Geen slecht ideetje.
In plaats van nadarhekken zou ik werken met verwijderbare paaltjes, die zijn makkelijker op te bergen. Je kan het initiatief laten uitgaan van de bewoners, zoals bij de speelstraten, en na een onderzoek van de verkeerspolitie kan dan goedkeuring gegeven worden, eventueel onder bepaalde voorwaarden...
  ¶Berchem Groen¶

  Gezinshereniging
Mieke Vogels gooit een knuppel in het hoenderhok in De Standaard : "De wetgeving op de gezinshereniging staat serieus onder druk. Allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine, maar ook van andere Afrikaanse landen, laten op zeker ogenblik ook hun ouders naar hier komen. Die mensen zijn tussen de zestig en de zeventig. Ze komen met de bedoeling dat hun kinderen voor hen zullen zorgen. En dan luidt het verhaal vaak dat samen wonen met de kinderen niet echt lukt, wat te begrijpen is gezien het cultuurverschil dat er intussen is gegroeid. De ouders bieden zich finaal aan bij het OCMW met een vraag naar leefloon en een sociaal appartement. Die mensen hebben nooit in zo'n sociale voorziening gewoond, zijn bejaard, kunnen vaak niet lezen of schrijven. Ze zijn in onze samenleving eigenlijk marginaal. Ze eindigen in onze ouderenzorg, zonder dat systeem echt te kennen, en ze voelen zich dus heel onwennig. Zoiets kan nooit de bedoeling zijn van de wet op de gezinshereniging."
Ik denk dat het goed is dat deze discussie geopend is. Laten we hopen dat we ze op een beschaafd niveau kunnen houden. (Bart Sturtewagen vreest daar voor : we zullen "niet kunnen voorkomen dat het debat de randen van het welvoeglijke aftast. Die fase kunnen we helaas niet overslaan.")
Mieke heeft in elk geval de valkuil kunnen vermijden om de bejaarden of hun kinderen zelf de schuld van alle problemen te geven. Ga eens op reis naar het platteland van bijvoorbeeld Marokko, en je begrijpt de aanstrekkingskracht van West-Europa. Als je een uur moet lopen om drinkbaar water te vinden, dan is een leven als OCMW-klant een verbetering. De enige beschaafde oplossing is dan ook een Marshall-plan voor het Zuiden, beginnend bij Marokko en Turkije. We moeten hen steunen om hun economie op een hoger niveau te krijgen. Zodat niemand door de feiten, door zijn situatie verplicht wordt zijn familie en vrienden achter te laten.
  ¶Berchem Groen¶

  Footprint (2)
Vorige week berekende ik mijn ecologische voetafdruk. Ik heb inmiddels enig scepticisme mogen vaststellen :-)
Daarom : hier mijn antwoorden, dan kan u zelf narekenen...

How old are you? 36-50
How big is the city, town, or place where you live? 100.001-1.000.000
Food Footprint
1. How often do you eat animal based products? (beef, pork, chicken, fish, eggs, dairy products) ? Almost always (meat and eggs/dairy in almost every meal)
2. How much of the food that you eat is processed, packaged and imported? Three quarters
Goods Footprint
3. Compared to people in your neighborhood, how much waste do you generate? About the same
Shelter Footprint
4. How many people live in your household? 4 people
5. What is the size of your home? 60-100 square metres
6. Which housing type best describes your home? Row house or building with 2-4 housing units
7. Do you have electricity in your home? Yes
Mobility Footprint
8. On average, how far do you travel on public transportation each week (bus, train, subway or ferry) ? 0 km
9. On average, how far do you go by motorbike each week (as a driver or passenger)? 0 km
10. On average, how far do you go by car each week (as a driver or passenger)? 10-50 km
11. Do you bicycle, walk, or use animal power to get around? Most of the time
12. Approximately how many hours do you spend flying each year? Never fly
13. How many liters per 100 kilometers does your car consume? 6.5-9 litres
14. How often do you drive in a car with someone else, rather than alone? Almost always

Resultaat : 3.1 hectaren...
Als we bij vraag 13 "9-15" liter invullen, stijgt het totale resultaat naar 3.4.
Maar als we het vlees van ons menu schrappen (slechts af en toe eens vlees, maar nog wel kaas, melk en eieren), en we gebruiken meer "processed, packaged and imported" voedsel (want meer vleesvervangers), dan zakken we naar 2.4 hectaren. Zonder te moeten inboeten aan levenskwaliteit, zonder eigenlijk veel te veranderen aan onze levensstijl...
  ¶Berchem Groen¶

  Activisten
In de categorie belachelijk : 5 vredesactivisten moeten voor de rechtbank komen "omdat ze de wapentransporten voor Irak via de Antwerpse haven hebben gesaboteerd."
Nu snappen we waarom Bush de oorlog verloren heeft ! Wegens sabotage in de Antwerpse haven !
Onder sabotage verstaat de Belgische justitie : "Begin februari hielden ze een trein met militair materieel een tijdje tegen."
(via Radio 2)
  ¶Berchem Groen¶

  Polskaya
Polskaya heeft een mooie fotomontage. Trefwoorden : Coveliers, Osama, zelfingenomen, arrogantie, domheid.
En sluier. :-)
De moeite...
  ¶Berchem Groen¶

  Lezen
Dit vind ik onbegrijpelijk : men heeft de leesvaardigheid onderzocht van onze 15-jarigen. Niet minder dan "acht procent van de leerlingen heeft niet de basisvaardigheden om te lezen." Choquerend, toch.
  ¶Berchem Groen¶

  Topsportfonds
Goed nieuws voor Berchem Sport in de Standaard: "De gemeenteraad keurde het Topsportfonds goed, dat dit jaar nog 1,5 miljoen euro verdeelt. Een deel ervan gaat alvast naar de renovatie van het stadion van Berchem Sport, dat een half jaar geleden om veiligheidsredenen afgekeurd werd."
  ¶Berchem Groen¶

  Hongerstaking
Opmerkelijk : Abbasi Madani, de leider van het FIS (de Algerijnse fundamentalistische en verboden islamitische organisatie) is in hongerstaking gegaan om zo de vrijlating te verkrijgen van de Italianen en Fransen die in Irak gegijzeld worden.

(via Aljazeera)
  ¶Berchem Groen¶

  Bright Green Living Wiki
Op WorldChanging wordt gewerkt aan een "Bright Green Living Wiki".
"We weten allemaal dat onze manier van leven niet duurzaam is. Wat we nodig hebben is informatie over een beter leven, op zo’n manier georganiseerd en gepresenteerd dat we ze echt kunnen gebruiken om beter te kiezen.
Dat is het doel van de Bright Green Living wiki : informatie verzamelen en beschikbaar maken over duurzaam én aangenaam leven."
Geïnteresseerd om mee te werken ? Op de site kan je inschrijven op een mailinglist.
  ¶Berchem Groen¶

  De Morgen
De Morgen heeft vandaag een ‘mooi’ artikeltje op de voorpagina : "Kabinet-Byttebier versluierde negatieve studies over buurtvaderprojecten"
Ik nodig u uit om het eens te lezen, en zelf de journalistieke kwaliteit ervan te beoordelen...
Vindt u in het artikel een bewijs voor dat "versluieren" ? De studies "werden een goede maand voor de verkiezingen in alle stilte en via geselecteerde media naar buiten gebracht." Je moet mij eens uitleggen hoe je studies in alle stilte naar buiten brengt. Als het zo’n wereldschokkend nieuws was, waarom hebben de andere media het dan niet opgepikt ? Of zou er toch gewoon te weinig interesse geweest zijn ? Zodat het kabinet door het zogenaamde lekken er juist voor gezorgd heeft dat de rapporten tenminste een béétje publiciteit kregen.
Of een bewijs voor het feit dat de buurtvaderprojecten niet werken ? Integendeel : een aantal jongeren zal "pro forma zijn gedrag aanpassen". Maar dat is toch juist de doelstelling van de buurtvaders ! Niet : de criminaliteit uitroeien, wel : het storende gedrag van jongeren binnen de perken houden. Ook al is die gedragsverandering in eerste instantie enkel pro forma.

Ik heb Adelheid Bijttebier gefeliciteerd.
Dat ze de tegenwoordigheid van geest had om in volle verkiezingsstrijd omzichtig om te gaan met studies, waarvan de besluiten misbruikt of verkeerd kunnen begrepen worden. (zoals vandaag in De Morgen bewezen wordt).

Stel je voor, op enkele weken voor de verkiezingen : "criminaliteit bij allochtonen veroorzaakt door eigen cultuur"...

Update : zie ook het -paginagrote- interview in de Standaard van 30 april waarmee het kabinet de onderzoeken probeerde te "versluieren" : Hier, hier en hier..
  ¶Berchem Groen¶

  Minder groei
Peter Tom Jones, een burgerlijk ingenieur milieukunde en doctor in de materiaalkunde, en post-doctoraal onderzoeker aan de KULeuven, pleit in een tribune in de Tijd van 7 september voor minder economische groei. Je kan de gepubliceerde tekst nalezen op Indymedia. De volledige tekst staat op de site van Attac.
Enkele citaten :
"Alleen met milieuvriendelijke spitstechnologie zullen we er niet komen. [...] Daarom moeten we tegelijkertijd een lans breken voor rationeel energieverbruik en verregaande energiematiging. Dat alles vereist ook een culturele omslag."
"Het klimaatprobleem mag niet losgekoppeld worden van het meer algemene ‘overconsumptieprobleem’ waarmee deze globe te kampen heeft."


Het besluit is nogal voluntaristisch :
"Een pijnlijk dilemma dringt zich op. Om duurzaamheid na te streven zijn politiek aanvaardbare maatregelen vanuit milieustandpunt slechts druppels op een hete plaat, maar ecologisch noodzakelijke transformaties lijken politiek ‘onhaalbaar’. Wanneer men geconfronteerd wordt met een keuze tussen een biofysische en een politieke onmogelijkheid, dan kiest men beter voor de realisatie van het politiek ‘onhaalbare’, ook al bestaan er dan geen toverformules. De sociale kosten van een vrijwillig gekozen economische reconversie verzinken immers in het niets."

Het besluit is ook nogal theoretisch. Want juist die politieke onhaalbaarheid is natuurlijk het grote probleem. Anders zouden de maatregelen -vermoed ik, hoop ik- al lang genomen zijn.
De vraag moet dus zijn : hoe maken we het politiek onhaalbare haalbaar ?

(via Kapingamarangi)
  ¶Berchem Groen¶

  antwerpen.be
Al enige tijd kunnen Antwerpenaars een internetadres krijgen eindigend op antwerpen.be. Het technische beheer hiervan is in handen van de Italiaanse internet-provider Tiscali.
Le Soir meldde op zijn website "La Vie du Net" dat er sprake van is dat Tiscali zijn Belgische afdeling zal afstoten.
Omdat dit een weerslag kan hebben op de dienstverlening voor de Antwerpse burger heb ik aan gemeenteraadslid Freya Piryns gevraagd om de schepen van informatica hier opmerkzaam op te maken, zodat hij maatregelen kan nemen om de dienstverlening zonder onderbreking te verstrekken.
Ik hou u op de hoogte van zijn antwoord...
(via zdnet via Cecil B. Demented)
  ¶Berchem Groen¶

  Islamdilemma
Lijkt interessant : Het Islamdilemma van Irshad Manje : "Te slim om de moskeedicatuur zwijgend te ondergaan en te koppig om haar islamitische identiteit te verloochenen, verklaart de Ugandees-Canadese Irshad Manji zichzelf tot moslim refusenik. Religieus zijn zonder je hersens te verlammen, het kan, zo luidt de boodschap van haar heilige oorlog."
Manji, lesbisch en moslim, bepleit verandering van binnenuit.
(via Divazine)
  ¶Berchem Groen¶

  Braderij
De jaarlijkse braderij (oeps : Driedaagse) in de winkelstraat achter de hoek is weer voorbij.
Voor mij was Berchem jarenlang en van jongsaf aan vooral : de braderij. Mijn tante had een lingeriewinkel, en mijn moeder ging elk jaar helpen tijdens de eerste weekends van september. Voor ons, kinderen, betekende dat : logeren bij oma op de boerderij, en de laatste zondagavond de braderij op en neer. Feest dus.
Intussen -bijna 30 jaar later- is de winkelstraat flink achteruit gegaan, en wordt er met vereende krachten gewerkt aan de heropleving. Ik heb de indruk dat de huidige -dynamische- winkeliersvereniging dat niet slecht doet. De driedaagse viel dit jaar heel goed mee : veel volk, veel activiteiten, dat is wel anders geweest.
Zo’n feestweekend is belangrijk. Je creëert een positief imago voor de winkelstraat, en het is een evenement waar de hele buurt aan kan meedoen, wat zorgt voor een vorm van verbondenheid, van gemeenschapsgevoel.

(Wat niet betekent dat iedereen het even leuk moet vinden : "dit soort evenementen zijn een aanslag op mijn menslievendheid, mededogen, en begrip". Grijns.)
  ¶Berchem Groen¶

  Coninx & Van Wijck
Dit weekend waren ondermeer Patrick Janssens en Karel de Gucht bij Coninx & Van Wijck.
Ik was enigzins geschokt door het gemak waarmee de presentatoren en de Gucht grapjes maakten met de aanwezige blokker.
  ¶Berchem Groen¶

  Boerderij
Hebt u mij gemist ? We zijn een weekendje weg geweest, naar een huisje op een boerderij in het noorden van de provincie Antwerpen.
Nooit geweten dat varkens zo veel lawaai maken. Zeker als hun hokken aan de andere kant van de muur staan, op minder dan een meter van je bed.
Maar het hoort erbij, bij een vakantie op de boerderij. Dus we hebben toch goed geslapen.
We zijn op uitstap geweest naar Baarle-Hertog/Nassau. U weet wel, dat dorpje in Nederland met een aantal Belgische enclaves. En in die Belgische enclaves nog eens Nederlandse enclaves.
Het dorp heeft dus twee gemeentebesturen, met twee burgemeesters en twee gemeenteraden, eentje voor de Nederlandse en eentje voor de Belgische grond. Kunt u zich voorstellen welke perspectieven dat opent voor de liefhebber van de dorpspolitiek ? Twee groepen die zich juridisch niets van elkaar hoeven aan te trekken, die elk de beslissingen mogen nemen voor hun grondgebied, maar die in de praktijk veroordeeld zijn om met elkaar samen te werken. Dat móet gewoon leiden tot ruzie en dorpsvetes. Het zou me echt verbazen moest daar nooit een dorpspolitieke moord gebeurd zijn...
  ¶Berchem Groen¶

  Vis
Nog feminisme:
Ook de nieuwe promotiespot voor vis gezien ?
Een 12-jarige macho die zijn (absoluut niet onaantrekkelijke) juf wiskunde sexistisch antwoordt, en wordt aangeprezen als voorbeeld voor onze jeugd ?
Geef uw kinderen meer vis, en geen vrouw is meer veilig in hun buurt !

(Ok, ik geef het toe. Ik ben wat jaloers op die snotneus. Veel te beschaafd, ik. En bang van een klets in mijn gezicht, natuurlijk.)
  ¶Berchem Groen¶

  OTHIS
Othis (Organisaties Tegen een Hoofddoekenverbod In Scholen) bestaat uit Frans- en Nederlandstalige verenigingen die zich scharen achter "de vrijheid van mening en de godsdienstvrijheid, zowel thuis als in de publieke sfeer", en achter "de vrijheid om al dan niet een hoofddoek te dragen".
"Daarbij verzetten het OTHIS en de erbij aangesloten organisaties zich tegen godsdienstige propaganda op school en zijn ze ervan overtuigd dat alle leerlingen de schoolse verplichtingen moeten naleven. Wij verdedigen de gelijkheid vrouw/man en de neutraliteit van het onderwijs. Maar we vinden dat een verbod op het dragen van de hoofddoek op school ingaat tegen de keuzevrijheid en dat het een illegale, contra-productieve en discriminerende maatregel is."
Opmerkelijk : één van de Vlaamse verenigingen is het V.O.K. (Vrouwenoverlegcomité), u allen bekend als de organisator van de jaarlijkse vrouwendag.
Opmerkelijk, omdat een aantal feministische organisaties juist ijveren pró het hoofddoekenverbod, om zo islamitische vrouwen en meisjes te steunen tegen een onderdrukkende man of vader. Ik denk dat het VOK (en Othis) de juiste keuze maakt, op (middel)lange termijn.
  ¶Berchem Groen¶

  Footprint
"If everyone lived like you, we would need 1.7 planets."
Mijn ecologische footprint bedraagt blijkbaar 3.1 hectaren :
Voeding : 1.9
Mobiliteit : 0
Wonen : 0.6
Goederen/diensten : 0.6
Totaal : 3.1
Ik doe het blijkbaar absoluut niet slecht : "In comparison, the average ecological footprint in your country is 6.7 global hectares per person."
Maar toch : "Worldwide, there exist 1.8 biologically productive global hectares per person."
Probeer het zelf eens.
  ¶Berchem Groen¶

  Recht
In het kader van de gelijke rechtstoegang voor alle lagen van de bevolking : goed nieuws in de Standaard. Volgens een arrest van het Hof van Cassatie moet de verliezende partij in een burgerlijke zaak ook de advocaatkosten van de tegenpartij betalen.
Vroeger werd er van uitgegaan dat je steeds zelf je advocaatkosten moest dragen, zelfs als je gelijk kreeg. Dat had tot gevolg dat je eigenlijk alleen een rechtszaak kon beginnen als je zelf de advocaatkosten kón dragen. Iemand met minder geld op de bank moest dus een extra drempel nemen om zijn recht te krijgen.
Dit arrest heeft tot gevolg dat iedereen, ongeacht zijn financiële toestand, op gelijke wijze gebruik kan maken van het gerecht. Zo hoort het ook.
Groot nadeel : die advocaatkosten werkten ook als extra filter : voor kleinere zaken wogen de kosten van je advocaat vaak niet op tegen de (mogelijke) winst. Onder de nieuwe regeling is het dus veel sneller zinvol om een rechtszaak te starten. Gevolg zal zijn dat de werkdruk van de rechtbanken zal stijgen.
Anderzijds : de tegenpartij zal ook sneller geneigd zijn in te stemmen met een regeling buiten de rechtbank, omdat behalve de som waar het om gaat, ook de kosten van de tegenpartij vergoed zullen moeten worden.
Al bij al dus positief.
  ¶Berchem Groen¶

  Dienstmededeling
Mocht het u interesseren : Blogger, de dienst waarmee die web log wordt gemaakt, doet de laatste dagen wat moeilijk. Ik kon eigenlijk niet posten...
Ik ga ervan uit dat het vrij snel verholpen zal zijn. Over het algemeen ben ik nogal redelijk tevreden over de dienst.
Update ! : Wel, euh, u kan dit lezen, dus het werkt opnieuw. Want anders zou u het niet kunnen lezen, nietwaar ?
Hm.
  ¶Berchem Groen¶

  Beslan
Ik vraag me af hoe iemand in staat kan zijn tot iets als de monsterlijke gijzeling in Beslan. Is dit een daad van een stelletje gestoorde extremisten, of is ieder van ons een potentiële dader ?
Enerzijds is er de persoonlijke psychologie van zo’n dader, anderzijds de maatschappelijke context die mee leidt tot die persoonlijkheid en die daden.
Daarenboven moet je ook nog eens het onderscheid maken tussen de bedenker(s) van de actie en de uitvoerders. En bij die uitvoerders heb je nog eens de leiders en de meelopers.
Over de maatschappelijke context : lees bijvoorbeeld dit (via Michel Vuijlsteke), geschreven door een Russische journaliste. Of hoe de Russen het daar grondig verknoeid hebben, in Tsjetsjenië. Het doet mij begrijpen dat de Tsjetsjenen in opstand komen tegen Rusland. Wat nog niet betekent dat ik de gijzeling of terrorisme in het algemeen goedkeur of zelfs begrijp.
Dat brengt ons bij de persoonlijkheid van de daders. Je moet toch wel compleet los van deze wereld staan, totaal geen inlevingsvermogen hebben, als je zo’n daad kan bedenken en vervolgens (laten) uitvoeren.
Om nog te zwijgen van de monsters die de gijzeling daadwerkelijk hebben uitgevoerd.
  ¶Berchem Groen¶

  Meryem
Meryem Kaçar reageert vandaag in De Standaard op het opiniestuk van Dirk Verhofstadt over de vrouw in de islam.
Als moslim en als vrouw weet ze waarover ze praat.
  ¶Berchem Groen¶

  Gmail
Iemand een Gmail-account ? Laat maar iets weten.
(Het is natuurlijk maar een gratis mail-dienst, maar ik zie wel iets in dat label-systeem. Het is vergelijkbaar met mappen of folders in andere mail-clients, maar veel flexibeler. Je kan namelijk verschillende labels toekennen aan één bericht. Zo heb ik een label ‘politiek’, en afhankelijk van het niveau geef ik een berichtje ook nog het label ’Berchem’, ’Antwerpen’, ’Vlaanderen’, enzovoort .)

Enfin, laat een commentaartje achter, en de eerste heeft gewonnen.
(Ik heb er inderdaad maar 1 weg te geven. Zegt het iets over mijn plaats in de pik-orde ?)
Update: ’t zijn er intussen 6 geworden...
  ¶Berchem Groen¶

  CAO
Deze zomer begon men opeens te discussiëren over de 40-uren-week, afschaffing van het brugpensioen, enzovoort. Ik vroeg me af wat daar de oorzaak van was.
Vandaag pas viel mijn frank, dank zij een artikel in De Morgen : in het najaar moet een nieuwe CAO afgesloten worden, en men was gewoon stellingen aan het innemen.
Hmpf.
  ¶Berchem Groen¶

  Test Aankoop
Krijgt u ook regelmatig reclame van Test Aankoop ? Ik wel, dus.
Vandaag kreeg ik opnieuw het aanbod om een abonnement te nemen op het tijdschrift. In ruil krijg ik twee welkomstgeschenken : een zakcomputer met digitale fotocamera, en de Simcopy, een apparaatje om de gegevens van mijn sim-kaart te backuppen.
Afgaande op de foto's bij de camera gaat het om minsten een 3 megapixel-camera. Te gek, niet ? Alleen, het lensje heeft een doorsnee van hoogstens 2 mm, en zo zijn er nog enkele details die niet helemaal kloppen. Ik geloof er dus niets van.
Maar gelukkig is er nog de Simcopy. Volgens de reclame een echt multitalent. Hij kan :
- telefoongegevens opslaan
- 250 telefoonnummers opslaan
- hij werkt niet via de pc maar autonoom
- hij slaat alle informatie op die u op uw gsm bewaart
- hij kopieert de info naar elke gewenste simkaart
- hij houdt de informatie, ook als de batterij leeg is.
Wel zes talenten !
Belachelijk. Hij neemt een back-up van je simkaart, en doet blijkbaar nogal goed, maar dat is het zowat. De rest is verkoperspraat.
Dit moet gemeld aan de Verbruikersunie. Die weten er wel raad mee !
Oeps...
  ¶Berchem Groen¶

  Kernenergie
Twee incidenten op een kleine week maken duidelijk dat de restauratie is ingezet. Eerst had je CD&V’er Kris Peeters, die geen bossen meer wil aankopen, en nu Marc Verwilghen van de VLD die de uitstap uit de kernenergie wil terugdraaien.
Waarmee niet gezegd is dat Verwilghen bij de pakken moet blijven zitten in verband met kernenergie. Er moet dringend gewerkt worden aan alternatieven, of we zetten onszelf binnen dit en een aantal jaren zonder stroom. In die zin is de discussie positief. En doet Stevaert er slecht aan om Verwilghen op zijn vingers te tikken...
  ¶Berchem Groen¶

  Eik
We krijgen binnenkort allemaal een nieuwe ‘elektronische identiteitskaart’ (EIK). Op die kaart wordt je adres niet meer vermeld. Op zich is dat goed : je moet geen nieuwe kaart meer aanvragen als je verhuist.
Het brengt wel wat praktische problemen mee. Zo hebben de banken blijkbaar een probleem, aangezien zij bij een aantal transacties ook het adres moeten noteren. En we krijgen ook een probleem in de recyclageparken : die zijn enkel toegankelijk voor inwoners van de stad. Dit wordt tot nu toe gecontroleerd aan de hand van de identiteitskaart. Dat zal dus niet meer mogelijk zijn.
Twee mogelijke oplossingen : in elk recyclagepark een kaartlezer installeren, of alle inwoners een toegangspasje geven.
In beide gevallen een extra uitgave voor de stad, omwille van een maatregel van de federale overheid.
  ¶Berchem Groen¶

  Geysels
Een goeie van De Standaard (‘Kreten en gefluister’) : "Gisteren kreeg de partij Groen! een zware klap. Wat zowat iedereen in de partij als laatste zekerheid in het onzekere groene avontuur beschouwde, blijkt niet waar te zijn. Jos Geysels is niet de slimste mens ter wereld. In het gelijknamige tv-programma bleek de voormalige partijleider en het intellectuele baken een maatje te klein voor de voormalige miss België Ann Van Elsen en de regisseur Jan Eelen. "De klap voor de partij is minstens zo erg als het vertrek van Ludo Sannen", klonk het bij een betrouwbare groene bron."
:-]
  ¶Berchem Groen¶

  Basket
Via Radio 2: "Acht Antwerpse basketbalclubs gaan vanaf dit seizoen intensief samenwerken. Dat doen ze naar het voorbeeld van de zwem- en handbalclubs in Antwerpen. Onder de clubs zijn Racing Basket Antwerpen, het Merksemse Ticino en twee rolstoelbasketclubs. De 8 ploegen bundelen hun krachten in Antwerpen United. De inzet op termijn is één topclub die de Belgische titel binnenhaalt."
De politiek van sportschepen Chantal Pauwels begint blijkbaar zijn vruchten af te werpen.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme