<$BlogRSDURL$>
  Chauffeur
Ook gekeken naar "de slechtste chauffeur van Vlaanderen", gisteren ? Ik viel er toevallig op bij het zappen, net op het moment dat die éne met z'n Alfa Romeo voorbij een stel fietsende kinderen scheurde.
Terwijl het bij de andere ‘slachtoffers’ van de serie inderdaad gaat om slechte chauffeurs, de Frank Spencers van de weg, die slecht rijden uit onkunde, is de Romeo-coureur wat mij betreft eerder van het psychopatische type. Van zo iemand moet onmiddellijk het rijbewijs worden ingetrokken.
Natuurlijk, het was de eerste aflevering, en ze zullen er allemaal wel een schepje bovenop hebben gedaan, omdat de winst afhangt van de vorderingen die ze maken, maar toch.
  ¶Berchem Groen¶

  3 Clowns
Er waren eens 3 clowns. De eerste kon enkel ‘ja !’ zeggen, de tweede enkel ‘3.000 !’ en de derde enkel ‘joepie !’. Een politieman vraagt aan de clowns : "hebben jullie iets gestolen ?" De eerste clown antwoordt : "ja !" De politieman vraagt : "hoeveel hebben jullie dan gestolen ," De tweede clown zegt : "3.000 !" "Dan moeten jullie naar de gevangenis !", zegt de politieman. "Joepie !", roept de derde clown.

Ik ben gisteren met vijf 4 tot 7-jarigen naar de Zoo van Antwerpen geweest. En het was zelfs leuk.
  ¶Berchem Groen¶

  Leysen
Ook in Antwerpen is het politieke jaar begonnen, ondermeer met enkele ophefmakende (toch in de buurt van de Grote Markt) uitspraken van Christian Leysen (VLD) in de Gazet van Antwerpen: "Voor Leysen zijn er in Antwerpen 1.600 ambtenaren te veel. "Ik geloof dat je met 20 procent minder personeel (op 8.000 ambtenaren, red.) meer zou kunnen doen. Ik krijg trouwens te veel signalen dat die administratie voortdoet zoals vroeger. Ik weet niet of burgemeester Patrick Janssens zwaar genoeg weegt om die radicale ommezwaai te realiseren", aldus Leysen."
Ondermeer in de Morgen reageert het schepencollege : personeelsschepen Marc Van Peel noemt de uitspraken "onjuist, onverstandig en onbelangrijk".
Vertaling voor de niet-Antwerpenaars :
Leysen : "We hopen dat Patrick Janssens ook bij de socialistische vakbond eens grote kuis houdt, zoals dat bij de SP.a is gebeurd."
Van Peel : "Groot gelijk, maar als ik dat in de gazet laat zetten, krijg ik de vakbond tegen, en komt er van veranderingen helemaal niets meer in huis."
  ¶Berchem Groen¶

  Oud ijzer
De Morgen had dit weekend een uitgebreide berichtgeving over riooldeksels. Door de stijgende prijs voor ijzer en staal heerst er blijkbaar een riooldeksel-diefstallenplaag.
De Gazet van Antwerpen deed het beter. Die had een kort berichtje : in Bosnië hebben dieven geprobeerd een volledige stalen brug te demonteren en verkopen als oud ijzer. Alleen, ze zijn gespot door wakkere burgers, en gearresteerd.
Dat ze zich in Willebroek maar al beginnen te organiseren !
  ¶Berchem Groen¶

  i-Buren
Sociale netwerken in een buurt, een stad, een dorp zijn belangrijk om een aantal samenlevingsproblemen te voorkomen. Dat was het uitgangspunt van wetenschappers aan het gerenommeerde Masschusetts Institute of Technology toen zij ’I-neighbors’ oprichtten : "I-neighbors was created by a team of researchers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). These services were designed to encourage neighborhood participation and to help people form local social ties. We believe that the Internet can help people connect to their local communities and to create neighborhoods that are safer, better informed, more trusting, and better equipped to deal with local issues. I-neighbors helps communities build "neighborhood social capital" by providing a place for neighbors to find each other, share information and work together to solve local problems."
Een ideetje voor onze Vlaamse steden.
Een belangrijk punt van kritiek : hiermee bereik je in eerste instantie natuurlijk enkel de white middle class, en zij die eigenlijk al een min of meer stevig netwerk hebben uitgebouwd. Zeker in de moeilijkere wijken van onze steden is in de eerste plaats een meer traditionele manier van netwerkvorming nodig.
(Via Memori via Many2Many.)
  ¶Berchem Groen¶

  Red tape
Ik kreeg gisteren een telefoontje van een sympathieke jongedame die wat panikeerde over haar burgerlijke stand.
Ze is getrouwd met een buitenlander. Die vindt ons, Antwerpenaren, zo sympathiek dat hij één van ons wil worden. Imagine. Hij heeft dus de Belgische nationaliteit aangevraagd, op basis van zijn huwelijk. In principe is dat geen enkel probleem, je moet lang genoeg samenwonen en/of in België wonen.
In zijn ijver was hij wat te vroeg. Hij komt pas in de loop van september in aanmerking, en hij heeft zijn aanvraag al in juni gedaan.
Resultaat : aanvraag afgewezen. Dat is hem meegedeeld met een ambtelijke brief van een paar bladzijden vol met ‘overwegende’s en puntkomma’s.
De dame in kwestie heeft geen rechten gestudeerd, heeft dus -zoals de doorsnee Vlaming- moeite om zo’n juridische boterham te slikken, en meende te begrijpen dat het echtpaar (+ kind) niet langer als ‘samenwonend’ wordt beschouwd.
Ik heb hier twee problemen mee.
- Als blijkt dat de aanvraag te vroeg is gebeurd, waarom kan de procedure dan niet even stopgezet worden tot de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet ?
- En waarom kan zo’n brief niet in gewoon Nederlands opgesteld worden ?
  ¶Berchem Groen¶

  Open source microkrediet
Microkrediet is een systeem dat blijkbaar succesvol is in de derde wereld, en waarbij kleine sommen geld worden geleend om kleine bedrijfjes op te richten aan mensen die in het gewone financiële circuit niet terecht kunnen.
Het gaat om vrij veel leningen van zeer beperkte bedragen.
Groot probleem hierbij is het beheer van deze leningen. De normale financiële software is veel te duur, en zou het systeem onleefbaar maken. Goedkopere software is meestal in elkaar gebricoleerd, en dus verre van betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
Daarom rekent men nu op de Open Source-beweging. We stellen vast dat je via Open Source kan komen tot een stabiel en kwaliteitsvol besturingssysteem (Linux) of office-pakket (OpenOffice.org), dus hetzelfde moet mogelijk zijn voor andere software.
(Via WorldChanging.)
  ¶Berchem Groen¶

  Rotterdam
Het politieke werkjaar begint zo stilaan, en we beginnen op gemeentelijk niveau uit te kijken naar het volgende grote examen : de gemeenteraadsverkiezingen van eind 2006.
Een vraag die bij een Groen!e dan onvermijdelijk opduikt : "kartel of niet ?"
Voor mij was het antwoord tot gisteren : liever niet, en als het dan toch moet, dan wil ik zeker ook denken over samenwerking met ACV-mandatarissen, en dus met de CD&V. In Antwerpen hebben we het dan over bijvoorbeeld Cathy Berx, maar ook over Marc Van Peel.
En bij die laatste wringt nu het schoentje. Want hij liep begin dit jaar nogal hoog op met het Rotterdamse voorbeeld in verband met inburgering en de spreiding van kansarmen over de stad.
Laat nu vandaag het Mondiaal Magazine MO* een artikel hebben over Rotterdam : "De realiteit van een rechts beleid. Rot op uit Rotterdam". Citaten : "Wat is er gebeurd met het tolerante, verlichte polderland over de Moerdijk? Hoe komt het dat het toonbeeld van de multiculturele 21ste eeuw plots in zo'n kramp terechtgekomen is?" "Ik woonde in de leukste multiculturele stad van Nederland en vóelde me Rotterdammer. Alles kon hier: een islamitische universiteit, onderwijs in eigen taal, ieder zijn eigen moskee, de Dag van de Dialoog... En van de éne op de andere dag ontdek je dat je buren en collega’s een bloedhekel aan je hebben."

Het is duidelijk dat ik -en hopelijk geldt dat voor alle Groen!en- een dergelijk beleid nooit zal steunen.
(Wat niet betekent dat ik de socialisten nu wel zie zitten...)
  ¶Berchem Groen¶

  Mest
De Standaard meldt dat in ruim een derde van het grondwater in het Vlaamse landbouwgebied te veel nitraat zit. De helft van de meetpunten haalt niet de richtwaarde.
’t Is misschien daarom dat de Vlaamse Blok-parlementsleden Dewinter en Wymeersch aandringen op een verlenging van de uitrijperiode voor mest met twee weken...
  ¶Berchem Groen¶

  Trendbreuk
"Sinds 2003 betekent economische groei geen toename van de afvalberg meer in Vlaanderen. Het bruto binnenlands product (bbp) en de bevolking namen toe, maar de huisvuilproductie nam af met 3,5 procent. Voor het eerst daalde zowel de geselecteerde als de restfractie; door deze primeur heeft het Vlaamse Gewest zijn afvaldoelstelling voor 2004 vorig jaar al gehaald. Met 374 kilogram geselecteerd afval per jaar is de Vlaming in Europa de beste leerling." (uit De Standaard)
Dergelijke artikels doen me geloven dat de groene regeringsdeelname toch niet helemaal op een mislukking is uitgelopen. We zijn er niet voor beloond, maar we hebben toch het één en ander kunnen realiseren.
  ¶Berchem Groen¶

  Anti-hang Bach
Te onthouden : "De winkelketen Co-op in Groot-Britannië heeft hét middel gevonden om hangjongeren op de vlucht te jagen. Ze laten de hele dag Bach en Beethoven uit de speakers schallen. Dát zal ze leren!! Het helpt nog ook want de overlast is al tot meer dan de helft beperkt. De hangers hebben eerst geprobeerd om de componisten tot zwijgen te brengen maar dat is blijkbaar mislukt." (Astrid Ottes bij Hanneke Groenteman)
  ¶Berchem Groen¶

  40 uren
"De traditionele industrie zal uit ons land verdwijnen. Daar bestaat geen twijfel over. Maar de discussie over delokalisatie wordt niet altijd juist gevoerd. De lonen in Oost-Europa liggen zo’n vijf keer lager dan in België, maar de productiviteit ligt misschien ook vijf keer lager. De meeste bedrijven verplaatsen hun productie naar Oost-Europa vanwege de nieuwe markten aldaar en niet zozeer vanwege de loonkosten. Vergeet niet dat een fabriek niet alleen afhankelijk is van loonkosten, maar ook van transportkosten en grondstofprijzen. China is een ander geval. Daar liggen de lonen effectief veel lager dan bij ons. Maar in vergelijking met China is de kloof zo groot dat het geen zin heeft om die concurrentie aan te gaan." (Prof. Jozef Konings, KU Leuven, in De Morgen.)
Nog : "op de lange termijn kan België zich beter richten op de ontwikkeling van hoogtechnologische producten, zoals bijvoorbeeld slimme auto’s."
  ¶Berchem Groen¶

  Boetes
Minister Landuyt en nu ook enkele PS-kamerleden hebben een oude voorstel opnieuw gelanceerd om de hoogte van de verkeersboetes te koppelen aan het inkomen.
Er zijn tegenargumenten : het zal veel administratieve rompslomp met zich mee brengen, waardoor de overtreder veel langer zal moeten wachten op zijn boete, waardoor het "lik op stuk"-effect verdwijnt.
En de werkelijke hoogte van het inkomen is enkel bekend bij werknemers en ambtenaren. Je gaat dus eigenlijk die inkomenscategorieën belonen die hun officiële inkomen laag weten te houden.
Ides Nicaise (HIVA Leuven) opperde in De Morgen reeds om het kadastraal inkomen van de woning mee in rekening te nemen.
Mij lijkt dat nog de beste oplossing : maak de boetes enkel afhankelijk van de grootte van het huis waarin je woont, van het kadastraal inkomen dus. Eventueel met wat aftrokken voor kinderen e.d. (want je kinderen moeten niet de dupe zijn, als jij te snel wil rijden...).

(Zie overigens ook mijn eerdere voorstel om de gemeenten meer inspraak te geven bij de bepaling van het K.I.)

Wat denk je ?
  ¶Berchem Groen¶

  Banken en bommen
Enige tijd geleden kwam aan het licht dat nogal wat Belgische banken investeren in producenten van wapentuig, soms zelfs verboden wapens. Omdat de banken niet echt reageerden op deze beschuldigingen, publiceert Netwerk Vlaanderen nu een nieuw rapport, dat focust op de meest controversiële wapens : clusterbommen, landmijnen, kernwapens en wapens met verarmd uranium. Je kan het hier lezen : "Clusterbommen, landmijnen, kernwapens en wapens met verarmd uranium. Een onderzoek naar de financiële banden tussen banken en producenten van controversiële wapens. April 2004."
(Via RISQ)
  ¶Berchem Groen¶

  Chavez (2)
Aljazeera heeft een nogal evenwichtig stuk over de Venezolaanse president : " Chavez: Despot or champion of the poor?"
  ¶Berchem Groen¶

  Warm
"If we go on as we are, we have less than 50 years before we encounter conditions which will be uncharted and potentially hazardous." (Professor Jacqueline McGlade van het Europees Milieuagentschap, geciteerd door de BBC.)
Volgens een rapport van het Agentschap hebben we in 2050 de grens bereikt. Daarna wordt een verdere stijging van de temperatuur gevaarlijk. Gezien de lange-termijnwerking van de gassen (koolstofdioxyde e.d.) moeten er echter nu al dringend maatregelen genomen worden. En dat zowel op wereldvlak als op Europees, nationaal als plaatselijk vlak.
(via WorldChanging)
  ¶Berchem Groen¶

  Chavez
"De Verenigde Staten vragen, net zoals de oppositie in Venezuela, een onderzoek naar de referendum-overwinning van president Chavez zondag. ... Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken moet er een snel, volledig en transparant onderzoek komen. Daarmee gaat ze in tegen de conclusies van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter. Het Carter Centrum en de Organisatie van Amerikaanse Staten "OAS" hadden gisteren de overwinning van de Venezolaanse president bevestigd." (De Standaard Snelnieuws)
Het blijft voorspelbaar : zo gauw er in Zuid-Amerika een president verschijnt die niet meteen tot het heersende establishment behoort, komen de VS dat establishment te hulp.
Blijkbaar mag de democratie enkel toegepast worden als dat de Amerikanen uitkomt.
  ¶Berchem Groen¶

  Topsport ?
"Vijfentwintig kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar beginnen het schooljaar als topsporter. Achttien turnsters en zeven tennissers van elf en twaalf jaar genieten een speciaal statuut dat mogelijk werd door het Vlaams topsportconvenant." (Uit De Standaard)
Hier voel ik me ongemakkelijk bij. Kinderen van 11 en 12 jaar die aan topsport doen (of daarop worden voorbereid), het lijkt me niet de ideale opvoeding. De prestatiegerichtheid ten top gedreven.
Laten we hopen dat ze zich tenminste nog een béétje amuseren, die kinderen. Ik zou het die van mij niet willen aandoen.
Maar wellicht is het nodig om voor ons land op de volgende Olympische Spelen een kans op medailles open te houden.
  ¶Berchem Groen¶

  Japanse namen
Over het algemeen kan je beter niet posten over japanse namen of japanse tatoo of chinese lettertekens. ’t Is nogal populair bij de zoekmachines.

¶Een citaat van bij Bruno Bollaert : "Allo? Is't bij de Japansche tattoo shop?

-...

't Is voor mijn naam in 't Japansch. Of allez, in 't Chinees mag ook. En 't is eigenlijk niet voor mij maar voor mijnen hond zijnen naam of mijn broer zijn zuster haar lief die graag diene naam zou hebben om die op de schouder te laten zetten. Want da doede-gij toch ook hé? Met van die steriele stiften met permanente inkt en zo? En 't is toch proper, hé daar bij u?

Voor de mensen die het nog niet wisten, Michel heeft een one-stop-shop voor alles wat met Japanse namen te maken heeft. En sinds kort breidt hij uit naar Chinees (alle dialecten).

Als de fiscus dat maar niet te weten komt. Of de gezondheidsinspectie, godbetert. ROFLMAO."¶
  ¶Berchem Groen¶

  Teleurgesteld?
Nogmaals Hanneke Groenteman : in "Teleurgesteld?" had ze het gisteren over Joop Daalmeijer, een hoge bij Nederland 2, die de kijkers van de TROS omschrijft als ‘maatschappelijk teleurgestelden’. Ik kreeg meteen de Vlaams Blok-kiezer voor ogen. Groenteman duidelijk niet : "deze drol van Daalmeijer kunnen we scharen onder één van de vele onzinnige opvattingen die uit de Hilversumse omroeptoppen druipen".
Vandaag publiceert ze echter -zonder commentaar- een reactie van een zekere Sybrand : "Misschien heeft die Daalmeyer toch wel gelijk, een beetje, met die drol. Je zou eens mee moeten naar de Hugo Molenaarstraat. Of naar Kollumerzwaag, of Pernis, of Alphen aan den Rijn, of...enzenz. Je wordt triest waar je bij staat."
Wat Sybrand beschrijft zijn vooral de sociaal-economisch zwakke wijken/groepen. In die zin gaat de vergelijking met de Blok-kiezer niet op : ook in economisch sterkere wijken, villawijken, is het Blok meer dan goed vertegenwoordigd. Daalmeijer slaat wat mij betreft veel meer de spijker op de kop : het is veel meer de culturele breuklijn die telt, in Vlaanderen vorm gegeven door de scheiding tussen de typische VTM- versus VRT-kijker. Het blijkt dat VTM-kijkers meer dan VRT-kijkers op het Blok stemmen.
(Laten we nu ook toevallig gisteren in de krant lezen dat Tros en VTM aan het praten zijn over samenwerking/fusie !)
  ¶Berchem Groen¶

  Junk
We zijn vandaag nog eens in de McDonalds gaan eten. Om de zoveel weken doen we dat, heb je geen last met het eten (en de afwas). De kinderen zijn meestal nogal enthousiast over het junk-speelgoed dat zij bij de junk food krijgen.
Laat nu toevallig vanavond Hanneke Groenteman posten over ‘SuperSize Me’, een documentaire over een Amerikaan die een maand lang niets dan McDonalds gegeten heeft (en het amper overleefde).
Blij dat ik het pas achteraf las...
  ¶Berchem Groen¶

  Warm
Wetenschappers hebben een meer precieze methode ontworpen om de stijging van de temperatuur ten gevolge van het broeikaseffect te voorspellen. "The new method predicts a hundred year rise in global average temperature of 2.4°C-5.4°C."
(Via WorldChanging)
Verontrustend, toch.
  ¶Berchem Groen¶

  Autovrij
Gisterenavond had de lokale zender ATV een bericht over de autoloze dagen in Antwerpen. In hetzelfde item werd gemeld dat het schepencollege erover denkt om de autovrije straten in Antwerpen uit te breiden, in samenspraak met de horeca en de plaatselijke middenstand.
Eigenlijk heb ik een probleem met autovrije straten. Ik zie er het nut niet altijd van in. Persoonlijk geef ik -in woongebieden- de voorkeur aan verkeersluwe straten, waar alle soorten verkeer mogen komen, maar afgestemd op de zwakste weggebruiker.
Ik vreesde dan ook dat de stad terug wilde naar de jaren van Bob Cools, die zowat alle winkelstraten autovrij heeft gemaakt. Niet altijd met een succesverhaal tot gevolg...
Ludo Van Campenhout (VLD-schepen voor openbare werken) had het in zijn statement gelukkig enkel over autoluwe straten. ATV maakt blijkbaar het onderscheid niet.
De meest efficiënte manier om de binnenstad autoluw te maken, is overigens het beperken van de parkeergelegenheid op het openbaar domein en in de binnenstad. Laat de auto’s parkeren aan de rand of in parkeergarages, en maak duidelijk dat het geen zin heeft om half de stad rond te toeren om een parkeerplaatsje te vinden. Je vermindert meteen de hoeveelheid verkeer. Daarbij nog een aantal kleine ingrepen aan de straten, om de snelheid te remmen, en we're ready to go.
  ¶Berchem Groen¶

  Vremja ogoertsa
’t Is nu wel definitief komkommertijd (????? ?????? in het Russisch).
De Standaard meldt dat de Russen resten van een buitenaards ruimteschip ontdekt hebben. Het zou dit schip zijn dat in 1908 is neergestort in Siberië, en niet een meteoriet. Als gevolg van de inslag is tweeduizend vierkante kilometer Siberisch woud vernietigd.
’t Moest zo eens waar zijn...
  ¶Berchem Groen¶

  Amerikaanse verkiezingen
Je moet eigenlijk gek zijn om in Amerika aan verkiezingen mee te doen. Elk detail uit je verleden kan (en zal) opgediept worden om tegen je te gebruiken. Zie :
G. Bush slaat tegenstander bij rugby
’t is natuurlijk wel tekenend voor zijn karakter...
(Van This Modern World via Michel Vuijlsteke).
  ¶Berchem Groen¶

  Najaf
Onrustwekkend : (Belga) Het Amerikaanse leger heeft woensdag aangekondigd dat het samen met de Iraakse veiligheidstroepen een aanval voorbereidt op de sjiitische milities van Moqtada al-Sadr in Najaf.
Laten we hopen dat het ‘schrijn van Ali’ ongeschonden uit de strijd komt. Dat is het mausoleum voor kalief Ali, schoonzoon en vierde opvolger van de profeet Mohamed. Het is naar aanleiding van zijn dood in 662 dat het eerste en grootste schisma binnen de islam heeft plaatsgevonden, tussen soennieten en sjiieten.
Als er iets gebeurt met het schrijn, en de schuld daarvoor wordt bij de Amerikanen gelegd, dan is de kans volgens mij reëel dat de sjiietisch-islamitische wereld ontploft. Met de daaruit voortkomende dreiging voor de V.S.
Dat heeft dan weer tot gevolg dat president Bush zijn leidersschapskwaliteiten kan tonen, en het Amerikaanse volk achter zich kan verenigen tegen de buitenlandse vijand. Tot in het stemhokje.
  ¶Berchem Groen¶

  Parkeerretributie
Net als in Berchem, heeft de stad Mechelen zijn parkeercontroles blijkbaar uitbesteed aan een privébedrijf, namelijk Vinci Park. Dit is een goed systeem. De overheid besteedt een taak uit aan een bedrijf, waardoor het efficiënter (en goedkoper ?) kan. Een deel van de "opbrengsten" gaat naar het privé-bedrijf, dat zo zijn kosten kan dekken, en een deel naar de stad. (Zie artikel in de GVA)
In Berchem maken de controles deel uit van een breder geheel aan maatregelen om de parkeerdruk rond het station te verminderen, en dus de leefkwaliteit van de bewoners te verbeteren. Het is met andere woorden de bedoeling om dagparkeerders zo veel mogelijk uit de straat te houden, en naar de privé-parking van Vinci Park (onder het stationsplein) of van de NMBS te drijven.
De SP.a in Mechelen heeft dit blijkbaar niet helemaal begrepen. Zij hebben het over "belangenvermenging en onfrisse praktijken".
Dat van die belangenvermenging begrijp ik niet. Uiteraard zal een privé-bedrijf altijd winst willen maken. Maar de controles en het uitschrijven van boetes gebeuren in opdracht van de overheid, in het algemeen belang. Bij het uitbesteden van deze opdracht is uiteraard rekening gehouden met het feit dat het bedrijf minst moet maken, dat hoort er nu eenmaal bij, en de gemeenteraad heeft het zo goedgekeurd.
Daarom begrijp ik ook niet wat de onfrisse praktijken hier zijn. Tenzij je het onfris vindt dat een bedrijf voor de overheid werkt. Als je dit een probleem vindt, dan moet je meteen het hele concept van PPS (privaat-publieke samenwerking) afschaffen.
Ofwel heeft Björn Siffer het niet helemaal door, ofwel is zijn aktie ingegeven door plat opportunisme.
Voor we aan PPS raken, laten we dan eerst misschien eens die andere vorm van publiek-private samenwerking onderzoeken, waarbij de stad taken doorschuift naar een aantal onduidelijke vzw’s, in het verleden mooi verdeeld volgens partij-politieke kleur...
Je kan zo nog wel een aantal rode vzw’s vinden die eens grondiger onderzocht mogen worden. Ondermeer in Mechelen...
  ¶Berchem Groen¶

  Rakkers
Je snapt ze toch niet, hé, die rechtse rakkers. Aan de éne kant hoor je ze altijd roepen om strenge straffen en zelfs nultolerantie. Maar als Erwin Pairon (Groen!, milieuschepen van Antwerpen) voorstelt om sluikstorters te berechten met snelrecht (omdat anders het probleem niet onder controle te krijgen is), dan staan ze op hun achterste poten. Want de scheiding der machten is in gevaar ! (Gazet van Antwerpen, Kritisch bekeken Regio van 7 augustus 04).
  ¶Berchem Groen¶

  Niets is voor altijd
Nelson MandelaWie had dit 10 jaar geleden kunnen voorspellen : de Nationale Partij, de partij die tussen 1948 en 1994 aan de macht was in Zuid-Afrika en dus dé apartheidspartij, gaat op in het ANC. (Via Tiscali)
Ik vind dit echt wereldschokkend nieuws.
De manier waarop de Zuid-Afrikanen de afschaffing van de apartheid hebben aangepakt, is toch ongelooflijk. Zo’n omwenteling, zonder bloedvergieten, het moet toch iedereen positief stemmen.
Tijd voor een feestje, zou ik zeggen.
  ¶Berchem Groen¶

  IRA
Gerry AdamsVolgens de website van Al Jazeera zou er sprake zijn van het ontmantelen van de IRA : "Irish republicans have been advised by IRA’s political ally Sinn Fein to be ready to accept the disbandment of the armed group."
  ¶Berchem Groen¶

  Standaard
Het valt me op dat de houding van de Standaard tegenover de Groenen recent wat vijandiger is geworden. Waar de partij in het verleden redelijk neutraal werd behandeld door de krant, heb ik nu de indruk dat dat gewijzigd is. Zo was er het artikeltje rond LDV/Bates op 24 juli, en vandaag mogen we een steek incasseren in een bijdrage over het Veltwijckstadion in Ekeren.
Een gevolg van onze beslissing om niet in de Vlaamse regering te stappen ?
Of zijn mijn tenen gewoon te lang ?
  ¶Berchem Groen¶

  Marokko bij de EU ?
Bericht op de website EUobserver.com: "Belgian Europe Minister: EU should ‘turn to Morocco’ : The EU should "turn towards the Mediterranean countries, especially Morocco", according to the new Belgian Europe Minister, Didier Donfut."
Hij heeft het gezegd in een interview in La Libre Belgique.
  ¶Berchem Groen¶

  Sudan: The Passion of the Present
"independent, non-partisan, all-volunteer community initiative to stop the genocide in Sudan".
  ¶Berchem Groen¶

  We the Media
In de categorie ‘te lezen’ : "We the Media" van Dan Gillmor, over de invloed van internet op de journalistiek.
Inhoudstafel :
Introduction
1. From Tom Paine to Blogs and Beyond
2. The Read-Write Web
3. The Gates Come Down
4. Newsmakers Turn the Tables
5. The Consent of the Governed
6. Professional Journalists Join the Conversation
7. The Former Audience Joins the Party
8. Next Steps
9. Trolls, Spin, and the Boundaries of Trust
10. Here Come the Judges (and Lawyers)
11. The Empires Strike Back
12. Making Our Own News
(via Google Blogoscoped)
  ¶Berchem Groen¶

  Sharia
In de Morgen vandaag een artikel ("Canadese moslims tasten grenzen liberale traditie af") over fundamentalistische moslims die in Ontario, Canada, de sharia willen invoeren, de islamitische wet. In Ontario is het blijkbaar mogelijk dat een religieuze rechter uitspraken doet in burgerlijke zaken. Dit gebeurt al binnen joodse en christelijke groepen. De voorwaarde is dat alle betrokkenen akkoord zijn. Zij kunnen ook in beroep gaan bij de gewone rechtbank.
In feite is dit een uitbreiding van wat ook bij ons bekend is als arbitrage.
En in feite zal het neerkomen op het officialiseren van wat vaak informeel al gebeurt. Dat is dan ook zowat de enige reden waarom ik dergelijk voorstel tot op zekere hoogte zou steunen : als je religieuze (of andere) regels wil toepassen, dan moet dat gebeuren op een correcte manier, zodat niemand het slachtoffer wordt van oplichting onder een religieus voorwendsel. Daarom is het ook belangrijk dat altijd in beroep kan gegaan worden bij een officiële rechtbank, die de toepassing van de religieuze regels kan toetsen.
De vraag is : waar leg je de grens ? In het artikel wordt al aangegeven dat de extremen ontoelaatbaar zijn. We hebben het dan over bijvoorbeeld het afhakken van handen bij overspel en dergelijke.
Maar kunnen we bijvoorbeeld wél toelaten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de seksen ? Want dat zou wel mogelijk zijn : dat jongens bijvoorbeeld meer zouden kunnen erven dan meisjes. Persoonlijk vind ik dat niet kunnen.
Een argument is dan dat alle betrokkenen akkoord moeten zijn. En als een vrouw het er mee eens is gediscrimineerd te worden, op religieuze gronden, waarom zou de burgerlijke maatschappij daar dan een stokje voor willen steken ? Omdat bijvoorbeeld heel wat nieuwkomers totaal niet op de hoogte zijn van hun rechten, en dus in de praktijk niet in staat zijn om een weloverwogen beslissing te nemen. Het besluit om in te stemmen met dergelijke arbitrage is dan een "impaired decision".
Het (beperkt) toelaten van de sharia in onze westerse maatschappij gaat voor mij met andere woorden een stap te ver. Het risico is te groot dat er misbruik van wordt gemaakt.
  ¶Berchem Groen¶

  Doha-ronde
Het gematigd optimisme dat voor enkele dagen de kop opstak over de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie blijkt op niets gebaseerd te zijn : "ondanks het feit dat deze onderhandelingen de ontwikkelingsronde wordt genoemd, hebben ontwikkelingslanden er totnogtoe bitter weinig uit gehaald." Aldus 11.11.11 (via Indymedia).
  ¶Berchem Groen¶

  Mensenrechten
Amnesty: "België schendt de mensenrechten": "België is door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties op de vingers getikt. De belangrijkste klachten op een rijtje:
" (vrtnieuws.net - Het Laatste Nieuws)
  ¶Berchem Groen¶

  Riolen
Een piepklein milieubedrijf uit Vorst met vijf werknemers, zegt een veel goedkopere, biologische oplossing te hebben voor de schoonmaak van rioleringen. Daardoor kunnen de kosten gehalveerd worden. Maar het bedrijf kan dat nauwelijks bewijzen omdat aan de aanbestedingen van de overheid enkel geregistreerde aannemers kunnen deelnemen. En voor biologische slibbehandeling in de rioleringen bestaat nog geen erkenningscategorie.(De Standaard)
Waarop wacht de minister ?
  ¶Berchem Groen¶

  Maatje meer
Mieke Vogels Dove, naar het schijnt een crèmeke voor op u vel, heeft zijn verkoop verzevenvoudigd door reclame te maken met gewone mensen. Deze keer dus geen graatmagere modellen, maar echte vrouwen met een maatje meer. (via "En nu even ernstig", het weblog van de Standaard).
Ons Mieke had dus toch gelijk...
  ¶Berchem Groen¶

  Cliteur
De Standaard publiceert dit weekend een opiniestuk van Paul Cliteur : "Kritiek op islam is noodzakelijk voor integratie". Het is een redelijk verward stuk, waarin hij zijn recht verdedigt om kritiek te hebben op de islam, waarin hij ook een pleidooi houdt voor subsidies aan islam-critici, maar waarin hij vooral pleit voor het stoppen van steun aan organisaties die vanuit de islam aan integratie willen werken. Eén en ander maakt het niet eenvoudig om een antwoord te formuleren.
Met een aantal van zijn stellingen ben ik het eens.

Ik ben het er mee eens dat Cliteur kritiek mag hebben en geven op de islam. De vrije meningsuiting is belangrijk. Cliteur moet van zijn kant natuurlijk accepteren dat zijn kritiek zelf wordt bekritiseerd, dat de interne tegenstellingen ervan worden blootgelegd, dat de zwakte van zijn redeneringen wordt aangetoond.
Zo blijkt hij het moeilijk te hebben met het onderscheid tussen de religie enerzijds, en de cultuur, de praktische belijding van de religie anderzijds. Dit heeft tot gevolg dat zijn terechte kritiek op een aantal uitwassen wordt verwoord als een kritiek op de islam zelf, wat op zijn beurt moet resulteren in de opvatting dat de wijze waarop de godsdienst beleden wordt onveranderbaar is, met als conclusie dat de islam onverenigbaar is met onze westerse samenleving.
Hij maakt ook een amalgaam van de verschillende strekkingen binnen de islam, alsof de geloofsleer van de islam één en ondeelbaar is. Dit terwijl de verscheidenheid binnen de islam minstens even groot is als binnen de waaier van christelijke godsdiensten. Net zomin als je het christendom mag verengen tot -zeg maar- de mormonen of de quakers, mag je de islam verengen tot de Iraanse ayatollahs of de Saoedische Wahabieten.

Hij maakt duidelijk een denkfout als hij zijn recht op kritiek op de islam verdedigt met het argument dat deze kritiek de integratie van moslims (en van de islam, als dat in zijn opinie al mogelijk is) in onze westerse samenleving zal bevorderen. De polariserende manier waarop hij en anderen hun kritiek uitoefenen leidt er namelijk toe dat de moslims in een verdedigende positie worden gedwongen. Hij is voor de extremistische moslims de gedroomde externe vijand, die hen de mogelijkheid geeft om interne kritiek te bestrijden. In die zin is Cliteur een grotere hinderpaal voor de integratie dan Abou Jahjah.
Hij pleit voor "een verstandige, maar wel open kritiek op de islam". Ik ben het daarmee eens. Jammer genoeg is de manier waarop Cliteur zijn kritiek uitoefent zoals aangetoond niet echt verstandig te noemen.

Waar ik het wel mee eens ben, is Cliteurs pleidooi voor het subsidiëren van critici die vanuit de moslim-gemeenschap komen. Als we tot een westeuropese, geseculariseerde islam willen komen, zal dat moeten gebeuren van binnenuit, vanuit de moslims zelf. Eenieder die zich minimaal geïnformeerd heeft over het wezen van de godsdienst, weet dat een Europese, verlichte islam perfect mogelijk is. Ik ondersteun dan ook volledig de idee om een Vlaams islam-instituut op te richten.

Om deze verlichte moslim-critici een kans op succes te geven, is het echter belangrijk dat onze moslims hun egelstelling verlaten. Dat zal enkel gebeuren als we ophouden met hen in die positie te duwen. We moeten met andere woorden eindelijk leren accepteren dat onze Vlaamse allochtonen volwaardige burgers zijn in dit land, en hen ook op die manier behandelen. Dat betekent ook dat we accepteren dat voor de huidige generaties de godsdienst nog een belangrijke plaats inneemt. Dat de moskee, meer dan de kerk en het parochiehuis voor de autochtonen, nog een belangrijke rol speelt in het sociale weefsel, en dat we dus geen angst moeten hebben om via de moskeeverenigingen te werken in het kader van bijvoorbeeld een inburgeringsbeleid.
Daarin volg ik Cliteur met andere woorden duidelijk niet.

Het voorgaande betekent zeker ook dat we de sociaal-economische positie van de Vlaamse allochtonen verbeteren en op het gemiddelde niveau brengen. Je creëert geen allochtone intellectuelen door onze allochtone jongeren bijna automatisch naar het beroepsonderwijs te sturen. Je moet ook niet verwachten dat een jongere zich inschrijft aan de universiteit, wanneer zijn ouders amper een inkomen hebben en dus het inschrijvingsgeld niet kunnen betalen. En je moet van een scholier of student niet verwachten dat hij goeie resultaten haalt, als hij thuis geen plaats heeft om te studeren.
Werk, onderwijs en huisvesting zijn dan ook van cruciaal belang.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme