<$BlogRSDURL$>
  GUI
Jef Raskin is dood. Hij werkte tussen 1978 en 1981 bij Apple. Hij was het die de grafische user-interface -waarvan de meeste elementen al bestonden, en uitgevonden waren door anderen- bij Apple introduceerde als basis van het besturingssysteem van de Macintosh-computers.
Het was vooral dit besturingssysteem, waarvan de eerste versie werd gecommercialiseerd in 1984, dat als grote ‘inspiratiebron’ heeft gediend voor de ontwikkeling van Windows95, en alle daaropvolgende Windows-versies.
Kortom, de manier waarop u met de computer werkt, is in grote mate bepaald door Jef Raskin.
  ¶Berchem Groen¶

  Dakgoot (2)
Op 1 februari schreef ik dit. Dat heeft nogal wat bezoekers aangetrokken, die op zoek waren naar dit. Leuk.
  ¶Berchem Groen¶

  Forcing
Di Rupo heeft blijkbaar zo zijn eigen strategie uitgestippeld in verband met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij lanceert vandaag het voorstel om een referendum te houden over het voortbestaan van België. Dat heet dan de forcing voeren, denk ik.
Hij gokt er waarschijnlijk op dat er onmiddellijk, aan beide kanten van de taalgrens, zeer afwijzend wordt gereageerd. Zodat er tenminste duidelijkheid bestaat over de richting die we allemaal uit willen.
Het is tegelijk ook een teken aan Didier Reynders : ofwel verzacht de MR zijn standpunt over BHV, ofwel gaat de PS voor een onafhankelijk Wallonië, met natuurlijk de PS als belangrijkste en leidende politieke kracht, en de andere partijen afhankelijk van de goodwill van Le Dieu Sympa.
Nog mooi : we krijgen nu wat lijkt op een objectief bondgenootschap van PS en VB. Zijn de racisten ook nog eens mooi in hun hemd gezet.
Ja, ik hou wel van Stratego.
Update : ’t Was maar om te lachen.
  ¶Berchem Groen¶

  Freya
Walter Pauli, adjunct-hoofdredacteur van De Morgen, is het niet volledig eens met het standpunt van Freya Van den Bossche om niet te praten met de stakende witte sector. Meer, eigenlijk maakt hij haar compleet af in zijn column vandaag ("Van zwaan tot gansje").
Freya krijgt de zelfde behandeling die de groenen kregen toen ze nog in de regering zaten. Als ik van een ‘bevriende’ krant een dergelijke commentaar zou krijgen, ik zou binnen de 24 uur ontslag nemen als minister. (Niet dat de kans groot is dat ik ooit minister wordt, maar dat terzijde.)
De banden van Walter Pauli met het SP.a-partijbestuur kennende heb ik overigens de indruk dat er meer aan de hand is. Ik kan niet geloven dat dit een initiatief van Pauli alleen is.
Ik ga er daarom van uit dat Stevaert enigzins geschrokken is Freya’s flater. Niet alleen laat zij daardoor een sociaal conflict escaleren, wat sowieso voor een socialistisch minister een probleem is. Maar ze rijdt Stevaert ook nog eens grondig in de wielen bij zijn voortdurende pogingen om de ACW-vleugel los te weken van de CD&V. En daarenboven geeft ze een grandioos cadeau aan Groen!, dat dit weekend een congres heeft, want nu wordt voor die ACW’ers overduidelijk dat alleen Groen! hen steunt in hun sociale eisen.
Voor mij is het duidelijk : Stevaert laat Freya koudweg vallen, om zijn eigen imago en dat van zijn partij te redden. Eens kijken of ze het overleeft. Eens kijken, ook, of ze genoeg in haar mars heeft om hier nog positief uit te komen.
  ¶Berchem Groen¶

  Grondrechten
De Morgen : "De partij van de Nederlandse premier Balkenende, het christen-democratische CDA, wil de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging aan banden leggen voor personen en groeperingen die een mogelijk gevaar voor de democratie opleveren."
Het is verondrustend, vooral omdat dit idee uit een traditionele, democratische partij komt.
Het illustreert ook een voordeel van het bestaan van het VB : hier in Vlaanderen weten we waar de anti-democraten zitten, we kunnen ze isoleren en neutraliseren. In landen waar geen extreemrechtse partij bestaat zitten de anti-democraten verscholen in de gewone partijen, en kunnen zo op een sluipende manier meer schade berokkenen.

En voor iemand er over begint : dit Nederlandse voorstel is anders, en gaat véél verder dan onze Belgische wetgeving, op basis waarvan het VB is veroordeeld. In Nederland stelt men voor om grondrechten af te pakken van personen, op voorhand en ongeacht de inhoud van wat ze verkondigen. In ons land blijft elk individu beschikken over alle grondrechten, alleen het misbruik dat ze ervan maken wordt (naderhand) bestraft. Een duidelijk onderscheid.
Daarom is onze regeling democratisch, en het Nederlandse voorstel niet.
  ¶Berchem Groen¶

  Elio
Elio zat vanavond in de Laatste Show. Eerder was hij al te gast in Terzake. Een drukke agenda voor Le Dieu Sympha.
Maar het blijft nu eenmaal een feit dat je in dit land geen eerste minister meer wordt zonder Nederlands te praten. En zonder dat men in Vlaanderen weet dat je Nederlands praat.
  ¶Berchem Groen¶

  Rosse Samson
Hoe ga ik dát aan mijn kinderen uitleggen : Gert (van Gert en Samson) en Karen (de rosse van K3) zijn uiteen !
Nu kan Gert terug naar zijn vrouw en kinderen. En Karen gaat blijkbaar terug naar Regi, die ze eerder dus had laten staan voor Gert. Goed voor Regi, want zijn relatie met Elke, die hij was begonnen nadat Karen hem gedumpt had, heeft ook niet lang geduurd.
Een rosse Samson zullen we dus nooit zien. Jammer.
Alhoewel.
  ¶Berchem Groen¶

  100 jaar vrouwenstrijd
Omdat het nu eenmaal volgend jaar verkiezingen zijn, heeft Kathleen Van Brempt beslist dat de strijd voor de emancipatie van de vrouw pas 100 jaar geleden is begonnen. Vandaar de website 100 jaar vrouwenstrijd.
Hij maakt deel uit van een multimediale campagne rond man-vrouw-gelijkheid.
Je kan ook participeren : wat moet er volgens jou nog gerealiseerd worden, om de gelijkwaardigheid volledig te maken ? Ik zeg : zorg er op een of ander manier voor dat de media ophouden met het inprenten van man-vrouw-stereotypen.
  ¶Berchem Groen¶

  Mobiliteitsplan
De Antwerpse gemeenteraad heeft eindelijk een mobiliteitsplan goedgekeurd. Dat werd zo stilaan tijd, ze zijn er al meer dan 10 jaar mee bezig.
Uiteindelijk is het geen slecht plan geworden. Het vertrekt van duurzame mobiliteit, er wordt voldoende aandacht besteed aan openbaar vervoer, aan fietsers en voetgangers. Maar nu moet het nog uitgevoerd worden ook, natuurlijk, en dat is zoals steeds ook nog een probleem.
Perfect is het plan niet. Hoe kan het ook, met de VLD in de coalitie. Zo is er het parkeerbeleid. Volgens het Antwerpse bestuursakkoord moeten we de binnenstad autoluw maken. Dat kan alleen door de auto’s niet te veel binnen te laten. In het plan zien we enkel nieuwe (ondergrondse) parkings, met een bijzonder groot budget.
Daarnaast zijn ook de voorstellen over zone 30 in schoolomgevingen, fietsenstallingen, en doorstroming voor openbaar vervoer ruim onvoldoende.
Maar het plan is er tenminste. En dat is ook al iets.
  ¶Berchem Groen¶

  GGO
Vanaf vandaag zijn genetisch gewijzigde organisme (gewassen die ‘verbeterd’ zijn via biotechnologie) toegelaten in ons land. Er is echter nog geen regeling voor de aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van de gewassen. Want dat is een gewestelijke materie. Dit is een groot probleem. Want landbouwproducenten kunnen nu wel vrij ggo’s planten en verspreiden, maar als ze daardoor schade veroorzaken, moeten ze deze niet vergoeden.
De kans dát er effectief schade wordt veroorzaakt is nogal groot. Omdat onze landbouw heel versnipperd gebeurt, zal zo’n veld ggo-planten zich tussen velden met gewone planten bevinden, en deze planten kunnen besmetten.
Daardoor zullen u en ik dus nooit meer zeker kunnen zijn of het eten dat we in de winkel kopen, nu wel of niet ggo’s bevat. En persoonlijk sta ik nogal op die vrijheid van kiezen, het is mijn recht als consument.
Daarom moet er zo snel mogelijk werk worden gemaakt van een aansprakelijkheidsregeling. Zodat de producenten verplicht worden alle voorzorgsmaatregelen te nemen opdat de ggo-gewassen zich niet verspreiden. En zodat ze de schade die ze eventueel zouden veroorzaken, ook moeten vergoeden.

Ik hoor u al vragen : maar wat is nu het probleem met die ggo’s ? Als ze op de markt mogen worden gebracht, dan zullen ze toch niet zó gevaarlijk zijn ? Misschien wel, maar misschien ook niet. Eigenlijk weten we nog te weinig over deze techniek. We weten niet wat de effecten op lange termijn zullen zijn op de gezondheid, er is het gevaar voor nieuwe allergiën, om nog te zwijgen van het feit dat de gewijzigde genen in de planten worden ingebracht door het gebruik van virussen.
Op milieuvlak zijn er ook problemen. GGO-gewassen worden gemaakt omwille van hun sterkte. Ze zullen dus hun niet-gemanipuleerde ras- en soortgenoten verdringen en doen uitsterven, met een kleinere diversiteit tot gevolg. Biologische gewassen kunnen besmet geraken, waardoor ze het keurmerk ‘biologisch’ verliezen.
Het grootste probleem is dat we de planten, eens ze in ons milieu voorkomen, niet meer zo maar kunnen uitroeien, moest dat nodig zijn.
Daarom moeten we absoluut het voorzorgsprincipe hanteren. De risico’s op onomkeerbare ongelukken zijn te groot om de gewassen zo maar vrij spel te geven.

Bij dit alles houd ik in het achterhoofd dat de uitvinders van softenon of van DDT ook dachten dat hun producten veilig waren...
  ¶Berchem Groen¶

  PC tax
Blijkbaar is de regering van plan een belasting op PC’s in te voeren van zo’n 40 EUR.
Unizo is het daar niet mee eens, en ze hebben (nog maar eens) een petitie opgestart.
Zo’n PC-tax dreigt de kloof tussen haves en have-nots op informaticagebied nog meer te verhogen. Ondertekenen dus.

(Valt het u trouwens ook op dat men bij Unizo sinds enige tijd een stuk actiever en creatiever is geworden. Sinds ze hun oude baas kwijt zijn, doen ze het een stuk beter. Jammer genoeg zitten we nu met hem opgescheept in de Vlaamse regering.)
  ¶Berchem Groen¶

  Paus
Over het nieuwste boek van de paus zullen we het maar eens niet hebben.
  ¶Berchem Groen¶

  Patrick
Antwerps burgemeester Patrick Janssens (SP.A) wil praten met de bewoners, Alcatel en projectontwikkelaar Robelco over het Kievitproject. De bewoners vinden dat een goed idee, maar willen de vergadering onder leiding van een neutraal onderhandelaar.
De burgemeester is daar blijkbaar door gechoqueerd. Hij vindt dat hij en het stadsbestuur neutraal genoeg zijn om te bemiddelen.
Redelijk dom van ‘het onderlijveke’. En getuigend van weinig emotionele intelligentie.
Zou hij zelf geloven dat het stadsbestuur niets te verwijten valt in heel deze historie ? Ze hebben zich gewoon laten rollen, daar in het stadhuis, door de projectontwikkelaar. En het begint er toch een beetje op te lijken dat die zijn vriendjes heeft zitten op het schoon verdiep.
Ik vind de reactie van de buurtbewoners dan ook niet meer dan logisch.
  ¶Berchem Groen¶

  Schijn
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gaat op
jacht naar schijnzelfstandigen. Dat zijn werknemers die in dienst zijn, maar zich hebben opgegeven als zelfstandigen. En dus maar amper sociale zekerheid betalen.
Ik sta achter die "jacht". Eén van de economische problemen van dit deel van de wereld is de hoge kost van de arbeid. Als we iedereen zijn bijdragen stipt laten betalen, kan de gemiddelde bijdrage wat omlaag. Wat dus goed is voor de economie.

Om zeker te zijn van haar slaagkansen (not !), pakt de RSZ als eerste de advocaten aan. Alle advocatenkantoren moeten voor eind september in orde zijn. Als daar maar geen rechtszaak van komt. Of twee, misschien.
  ¶Berchem Groen¶

  Huurprijs
De SP.a wil de huurprijs van modale gezinswoningen koppelen aan het kadastraal inkomen.
Een slecht idee. Om twee redenen :
- Het kadastraal inkomen (geïndexeerd of niet) staat volledig los van de realiteit. In sommige wijken en voor sommige huizen zal het misschien overeenstemmen met de huurwaarde (zoals dat zou moeten zijn), op andere plaatsen is het gegarandeerd te hoog of te laag. Een bijzonder slechte basis om een wettelijke regeling op te bouwen.
Een oplossing hiervoor is enkel een algehele herziening van de kadastrale inkomens. Maar dat kost zo veel geld, dat dat er de eerste jaren niet aan zal komen.
- Ik ben sowieso niet erg gewonnen voor veel overheidsingrijpen op de huurmarkt. Voor je het weet zit je met bokkige huisbazen die weigeren meer dan de hoogstnoodzakelijke investeringen te doen. Of andere verstoringen van de markt, waardoor vreemde situaties kunnen ontstaan. Met wat pech heb je hele wijken op enkele jaren tijd doen leeglopen.
  ¶Berchem Groen¶

  Opgevorderd
De gezondheidssector staakt. Omdat dat een probleem is (je moet maar een ongeval hebben, en het ziekenhuis staakt), is voorzien dat de provinciegouverneurs personeel kunnen opeisen om de dienstverlening te garanderen. Dat lijkt me niet meer dan logisch
Dat wordt dus overwerken voor de gouverneur en zijn kabinetspersoneel. Zij mogen ervoor zorgen dat morgenvroeg alle opgevorderde personeelsleden een vriendelijk briefje ontvangen.
Ze worden daarbij echter niet geholpen door de ziekenhuisdirecties. Je zou verwachten dat die enkel het hoogstnodige personeel opvorderen. Het is nu eenmaal een staking, en dan ga ik ervan uit dat zo’n ziekenhuis op weekend-ritme draait. Maar neen. De directeur van het ziekenhuis van Bonheiden kwam doodleuk op Terzake melden dat hij gewoon al zijn personeel heeft laten opvorderen.
Stakingsrecht ? Nooit van gehoord. ’t Is een vreemd land, het onze.
  ¶Berchem Groen¶

  Isvag
De middenstander die minister is geworden slaat weer toe. Niet alleen kunnen de omwonenden een vervroegde sluiting van de Isvag-oven vergeten, daarnaast geeft minister Kris Peeters te kennen dat wat hem betreft de oven ook na 2011 open zal blijven.
Terwijl een aantal studies zwart op wit aantonen dat de oven wel degelijk schade berokkent, en afwijkingen veroorzaakt bij de kinderen in de omgeving.
De milieuminister (al vergeet hij soms dat hij daar ook minister van is) wil blijkbaar niet wachten op de definitieve gezondheidsstudie. Pech voor de buurtbewoners.
Nochtans is het perfect mogelijk de oven te sluiten. De installatie is binnen enkele jaren afgeschreven, en de selectieve inzameling in Antwerpen en omstreken is dermate succesvol dat we zonder een vervangende of vernieuwde oven kunnen.
Ze leren het niet, de CD&V’ers.
  ¶Berchem Groen¶

  Sociaal Europa
Verhofstadt ging deze week in conflict met Barosso, voorzitter van de Europese Commissie. In Barosso’s economische plan wordt nogal sterk de nadruk gelegd op de rol van de souvereine staten, en minder op die van Europa.
Verhofstadt, goede Europeaan als hij is, pleit voor een sterkere rol voor de Unie. Hij is bang dat de verschillende Europese landen elkaar gaan beconcurreren, en maatregelen zullen nemen die ten koste gaan van de buurlanden. Daarom pleit hij voor een zekere Europese gelijkschakeling van de sociale en economische wetgeving.
Hij heeft gelijk, natuurlijk. Al ben ik een beetje bang dat hij, als goede liberaal, qua sociale bescherming eerder een nivellering wil naar beneden dan naar ons niveau...
  ¶Berchem Groen¶

  Legalize !
OK. George Bush heeft ooit marihuana gebruikt. En wat dan nog ? Het bewijst alleen maar dat het gebruik van soft drugs zo stilaan gemeen goed is geworden.
En dat je je toekomst niet noodzakelijk vergooit door eens een jointje te roken.
Al kan ik me voorstellen dat het wat lastig is, als je met een néo con-programma naar de verkiezingen gaat...
  ¶Berchem Groen¶

  Stop Bush
Stop BushDe Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, de milieu-, vredes- en mensenrechtenbewegingen - roept op tot een gezamenlijke protestmanifestatie n.a.v. de komst van VS-president Bush naar Brussel op 21 en 22 februari. Zij drukken hiermee hun ongerustheid uit over de negatieve rol die de VS spelen in de internationale gemeenschap, o.a. op vlak van leefmilieu, mensenrechten, vrede en ontwikkeling.
Allen daarheen, zou ik zeggen.
  ¶Berchem Groen¶

  Kyoto
Dankzij Rusland (dat in deze blijkbaar de vriendschap met Europa belangrijker vond dan die met de V.S. - of ben ik nu te cynisch ?) is deze week het Kyoto-verdrag in werking getreden. Dat is goed nieuws.
Nog beter vind ik dat tot de mainstream-media en de traditionele partijen is doorgedrongen dat maatregelen die de duurzaamheid bevorderen, die de Kyoto-doelstellingen helpen bereiken, meer jobs zullen opleveren dan ze er zullen kosten.
  ¶Berchem Groen¶

  Pros (3)
Ik zag dat enkelen van jullie op dit weblog terecht zijn gekomen op zoek naar informatie over onze Berchemse districtsvoorzitter, Pros Slachmuylders.
Daarom een stand van zaken : we hadden gisteren opnieuw districtsraad, en Pros heeft zich ziek gemeld. Waardoor we normaal hebben kunnen vergaderen.
  ¶Berchem Groen¶

  Slagbomen
Ik hoor dat men van plan is om bij alle spoorwegovergangen de halve slagbomen (die dus enkel de rechterhelft van de rijweg afsluiten) te vervangen door hele, die de weg volledig afsluiten.
Mijn eerste reactie was nogal terughoudend. Want ik meen me te herinneren dat men juist die halve slagbomen heeft geplaatst uit veiligheidsoverwegingen. Het was een paar keer gebeurd dat iemand nog gauw de overweg wou oversteken terwijl de slagbomen begonnen te zakken, maar eens hij aan de overkant kwam, niet verder kon, omdat de slagboom al neer was. Waardoor de automobilist dus in de val zat.
Wat er ook van zij, ik denk dat we eerst toch eens goed moeten overwegen (no pun intended) wat de beste oplossing is.
(En mijn collega’s politici zouden toch moeten leren niet zo snel op de kar te springen, om winst te slaan uit het leed van ouders en familieleden van de verongelukte jongeren.)
  ¶Berchem Groen¶

  Kievit
De werken aan het Kievitplein in Antwerpen worden niet stilgelegd. Niet omdat daar geen reden toe is, maar omwille van procedure-fouten. Geen van de eisers was blijkbaar wettelijk in staat om een kortgeding aan te spannen.
De rechter heeft het zich dus gemakkelijk gemaakt. In plaats van een werkelijk oordeel uit te spreken (over het stilleggen van de werken, niet over een afbraak of zo) heeft hij er zich vanaf gemaakt.
Vervelend.
Dit leert mij één ding : een echte burgerdemocratie, in de ware zin van het woord, kennen we in ons land toch nog niet. Wordt het zo stilaan geen tijd om bijvoorbeeld een groep van omwonenden het recht te geven om voor de rechtbank het algemeen belang te gaan verdedigen in ruimtelijke ordenings- en milieudelicten ?

Overigens sta ik ook volledig achter het voorstel van Mieke Vogels om de buurtbewoners veel vroeger en veel nauwer te betrekken bij het opzetten van dergelijke ingrijpende vastgoedprojecten. (Maar dat verbaast u niet waarschijnlijk.)
Mieke’s voorstel moet trouwens beslist worden in het Vlaams Parlement. Mijn voorstel, om de juridische procedures toegankelijker te maken, is iets voor het federale parlement. En euh... ik geloof dat ik daar niet zo veel volk ken... Hoe kwam dat ook weer ? :-D
  ¶Berchem Groen¶

  Vlag
Vanaf vandaag vieren we een jaar lang dat ons land 175 jaar bestaat.
Maar vandaag herdenken we toevallig ook de dood van Albert I. En dus hangen de vlaggen halfstok.
Niet iedereen vond dat even grappig...
:-D
  ¶Berchem Groen¶

  Wijkcirculatie
Sinds 2000 hebben we in Antwerpen rechtstreeks verkozen districtsraden, met eigen budgetten en beslissingsmacht over een beperkt aantal zaken. Zeker in het begin waren er over de bevoegdheden onduidelijkheden tussen het districtsniveau en het stedelijk niveau. Voor Berchem was één van de hevigste conflicten dat rond de wijkcirculatieplannen.
Onze groene schepen voor openbare werken (Martine Depestel) heeft het initiatief genomen om die plannen op te laten stellen. De stadsschepen voor openbare werken (toen nog Ann Coolsaet van de VLD) zag dat niet zitten, en heeft het geprobeerd te verhinderen. Zonder resultaat. Integendeel, want intussen hebben enkele andere districten het goede Berchemse voorbeeld gevolgd.
Tot voor kort hadden we in Antwerpen geen mobiliteitsplan. En werden maatregel over verkeer en mobiliteit genomen tussen pot en pint : als er ergens een buurtcomité een sterk dossier had samengesteld, dan werd dat bekeken, er werd wat ruzie over gemaakt tussen de politici, en uiteindelijk werd een deel ervan uitgevoerd.
De wijkcirculatieplannen zouden daar nu een eind aan moeten maken. Martine heeft twee studiebureau’s eens duidelijk op papier laten zetten waar de problemen zitten, wat het dringendst moet worden aangepakt, en waar we binnen dit en enkele jaren uit zouden moeten komen. Een hele vooruitgang, vind ik.
De plannen zijn een dik half jaar geleden goedgekeurd. Nu staan ze eindelijk op de districtswebsite.
(Intussen is de bevoegdheid ervoor ook overgedragen aan de schepen van verkeersveiligheid en communicatie.)
  ¶Berchem Groen¶

  Brussels University
De VUB en de ULB willen nauwer gaan samenwerken, over de gemeenschapsgrenzen heen. "Ofwel spelen we met alle kaarten die we in de handen hebben, ofwel houden we alles in aparte stukjes opgedeeld. Dan wordt het ‘het verdriet van België’, ook in Brussel. We moeten onze universiteiten resoluut de kans geven om internationaal op topniveau mee te spelen", zegt rector De Manet van de ULB in de Standaard.
Apart staan de twee uniefs niet sterk genoeg tegen de Belgische en Europese concurrentie. Blijkbaar vinden ze het eenvoudiger om over de communautaire breuklijn te stappen, dan over de levensbeschouwelijke.
Dat wordt nog boeiend. Ofwel horen we er niets meer van, natuurlijk.
  ¶Berchem Groen¶

  En u ?

ik ben verkocht (al jaren)

  ¶Berchem Groen¶

  Lijst
Even wat navelstaarderij :
De Vlaamse regering is de gemeentekieswet aan het wijzigen : "Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 zullen de kieslijsten in Vlaanderen voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaan. Voorts blijft de lijststem bestaan, maar zal ze geen invloed meer hebben op de volgorde van de verkozenen." (DS)
Het is dus blijkbaar een paars compromis geworden. De progressieven krijgen de man-vrouw-pariteit, de conservatieven de uitschakeling van de lijststem.
Dat laatste vind ik zo’n nonsens. Ik ben er absoluut niet zeker van dat dit de democratie zal verbeteren. Bart Somers (VLD-voorzitter) blijkbaar wel : "‘Met de neutralisering van de lijststem zetten we een belangrijke stap voorwaarts naar een echte burgerdemocratie’, aldus Somers."
Ik vraag me af wat hij verstaat onder burgerdemocratie. Het resultaat zal zijn dat we enkel verkozenen zullen hebben die het goed doen in de media, of -voor kleinere gemeenten- die al eens trakteren in het dorpscafé. Zijn dat de beste politici, en de beste bestuurders ? Ga je op die manier -om maar iets te zeggen- een goeie schepen van financiën vinden ? Of een schepen van cultuur ?
Je hebt in de gemeenteraden en de parlementen inderdaad politici nodig die het goed doen voor de camera, die al eens een show durven opvoeren, en vorm belangrijker vinden dan inhoud. Maar evengoed hebben we politici nodig met een iets gedegener stijl, met meer dossierkennis. Dat soort mensen is echter vaak niet zo sterk in het meer expressieve werk. En zij dreigen nu dus uit de boot te vallen.
Het resultaat zal zijn dat de kwaliteit van het bestuur zal zakken. En dat de macht van de ambtenarij zal toenemen.
Maar ook de macht van de partijen. Want als het er om gaat, zullen al die rechtstreeks verkozen politici met veel show en weinig dossierkennis beroep moeten doen op ‘betrouwbare’ technici. En die vind je niet in de administratie, want daar hebben er te veel een partijkaart op zak. Die technici zullen dus aangeleverd worden door de partijen, en vooral de visie, de boodschap van de partijen verkondigen.
Akkoord, dit zal niet gelden voor alle verkozenen. Sommigen zullen voldoende stemmen halen om onafhankelijk van de partijen op te treden. En zeker parlementsleden hebben de financiële middelen om indien nodig zelf experts te raadplegen. Maar deze verkozenen hebben nu óók al deze macht. Voor hen verandert er dus niets.
Geen goed idee, die burgerdemocratie.
  ¶Berchem Groen¶

  Deens Belang
In Denemarken heeft de regerende coalitie de verkiezingen gewonnen. Dat wil zeggen, de partijen die de regering vormen hebben samen 1 zetel verloren, maar de extreem-rechtse Deense Volkspartij, die de regering vanuit het parlement steunt, heeft er 2 gewonnen. Jammer.
Ten gevolge van de Deense verkiezingen is de vreemde constructie van hun regering opnieuw wat in ons nieuws gekomen. Twee rechtse partijen vormen er een minderheidsregering, die echter vanuit het parlement wordt gesteund door de rechts-extremisten.
Als ik dat zo lees, weet ik niet goed waar ik de voorkeur aan zou geven voor ons land : een ‘Deense constructie’, met het Eigen Belang in de meerderheid maar dus niet in de regering, of gewoon maar het doorbreken van het cordon sanitaire.
Ik vrees dat ik voor het laatste zou gaan. Want in het andere geval zou het EigenBelang vooral de baten hebben, maar nooit de kosten. Stel je voor. Een regering zonder het VB, die van alles wat fout loopt -zoals gewoonlijk- de schuld krijgt, en de racisten in het parlement, die dank zij hun propagandamachine alle positieve realisaties kunnen claimen. Een recept voor het benaderen van de absolute meerderheid.
Gelukkig kennen we hier de traditie van de mindeheidsregeringen niet. En gelukkig zijn het allemaal intelligente mensen, daar in de Wetstraat, en zal die keuze van hierboven ons nog niet te gauw worden opgedrongen. (Hout vasthouden.)
  ¶Berchem Groen¶

  Global Rich List
Op de Global Rich List kan je berekenen op welke positie je ongeveer staat in het lijstje van de rijkste personen op deze wereld.
Een kleine berekening leert dat een Belgische armoezaaier, bijvoorbeeld een alleenstaande OCMW-steuntrekker, die maandelijks amper 595,32 EUR steun krijgt (= jaarlijks 7.143,84 EUR), nog steeds bij de 14 % rijkste mensen ter wereld hoort.
Dan verbaast het je toch niet dat er af en toe een economische vluchteling onze kant op komt ?
En dan relativeer je toch die ‘enorme’ problemen in Brussel, Halle en Vilvoorde, die bijna tot de splitsing van ons land leiden ?¶Trefwoorden : Brussel-Halle-Vilvoorde BHV ontwikkelingssamenwerking armoede¶
  ¶Berchem Groen¶

  We veranderen de wereld
Een citaat van Stevaert in de papieren GvA : "Geef me duizend SP.a’ers zoals Vandenbroucke en Vande Lanotte en we veranderen de wereld." (geen bronvermelding).
Zo’n uit het verband gerukt one-linertje doet het toch altijd goed.
Hoe zouden de andere SP.a’ers zich nu voelen, nu hun voorzitter hen duidelijk gemaakt heeft dat ze het toch eigenlijk niet kunnen ?
:-D
  ¶Berchem Groen¶

  Ringwerken
Gazet van Antwerpen: "Tijdens de tweede fase van de heraanleg van de Antwerpse Ring zal een speciale werfleider ingezet worden die erop moet toezien dat de signalisatie beter is dan bij de eerste fase van de werken vorig jaar. Toen waren er nogal wat klachten."
Je moet toegeven, van communicatie kennen ze iets, bij de Beheersmaatschappij Antwerpse Mobiliteit (BAM). (Van doorzichtige financiën iets minder, maar dat is een ander paar mouwen.)
Ze zijn goed bezig. Na het succes van de werken vorig jaar (de aangekondigde verkeerschaos is uitgebleven), zullen heel wat chauffeurs het idee hebben gekregen dat het ook dit jaar wel los al lopen. Met als gevolg dat er heel wat toch gaan proberen om de ring te gebruiken. Resultaat : toch de enorme chaos. Vandaar dat de BAM zo stilaan opnieuw onheilsberichten de wereld in aan het sturen is. Een paar dagen geleden dat de werken dit jaar een stuk zwaarder worden, want ook de knooppunten worden nu aangepakt. En vandaag dus de signalisatie.
Professioneel.
Nu de boekhouding nog opkuisen, zeker ? Waarom hangt er aan grote infrastructuurwerken toch altijd een geur van gesjoemel en misbruik ?
  ¶Berchem Groen¶

  Teamwork
Hugo Coveliers in de GvA: "Gevangenen hebben méér rechten dan VLD’ers, want in de gevangenis mag je tenminste je mening zeggen." Zijn commentaar bij de mededeling dat hij zich morgen in een openbare zitting zal verdedigen voor de statutaire commissie van de VLD.
Wie heeft er vijanden nodig, met zo’n (politieke) vriend.

Het is een misvatting die vaak voorkomt in organisaties met een zekere interne democratie : "de organisatie (partij, vereniging, ...) is democratisch, dus kan ik vrijelijk, ook naar buiten, mijn mening geven, zelfs al druist die in tegen het standpunt van de organisatie." Daarbij vergeet men dat die ‘vrije menings-uiting’ ook terecht komt bij mensen die geen deel uitmaken van de organisatie, die er zelfs vijandig of concurrentieel tegenover staan. Men vergeet ook dat men lid is geworden van de organisatie (partij, vereniging, ...) om samen met de andere leden van de organisatie een doel te bereiken. Het wordt dan een groot probleem als die uiting van een vrije mening het bereiken van het doel van de organisatie bemoeilijkt, of er zelfs tegengesteld aan is.
Op dat moment stelt zich de vraag hoe (de andere leden van) de organisatie moeten reageren. Mij lijkt het logisch dat je geen lid kan blijven van een vereniging als je het doel van die vereniging tegenwerkt. Het is dan ook de plicht van de organisatie om het lid in kwestie buiten te gooien. Anders kan je beter de organisatie opdoeken.

Ik vind het daarom nogal vanzelfsprekend dat Coveliers uit de VLD is gezet.
Ik ben nu wel benieuwd waar hij terecht zal komen. Áls hij ooit uitkomt bij de Eigen-Belangers, dan vermoed ik dat hij een klein probleem zal hebben met de interne democratie en de vrijheid van meningsuiting daar.
  ¶Berchem Groen¶

  Proper
Sluikstorters zijn vreemde mensen. Dat bedacht ik toen ik daarstraks door mijn straat wandelde, en ik weer zo’n rij GB-zakjes zag staan.
Vreemde mensen, omdat ik niet helemaal begrijp waarom ze het doen. Er zullen er inderdaad wel zijn die niet beter weten, die het systeem om huisvuil op te halen niet helemaal snappen. Maar er zijn er ongetwijfeld ook een aantal die het uit een soort misbegrepen burgerlijke ongehoorzaamheid doen. Dat zijn waarschijnlijk dezelfde die altijd de mond vol hebben van sjoemelende en liegende politici, en dat er nooit iets gedaan wordt voor de gewone man. Terwijl ze zelf mee het probleem veroorzaken.

Vreemde mensen, ook, omdat ze zo proper en keurig zijn. Je moet eens goed kijken, volgende keer als je voorbij zo’n sluikstort komt. Negen kansen op tien zijn het keurig toegebonden zakjes, netjes bij elkaar gezet op een rij of een stapel. Je zou verwachten, als je de stad vervuilt, doe het dan meteen goed, en strooi je vuil gewoon rond. Maar neen. Keurig bij elkaar gebonden, ordelijk geplaatst.
Rare jongens, die sluikstorters.
  ¶Berchem Groen¶

  Globalisering.com
Globalisering.com is het centrale Nederlandstalige portaal voor nieuws en achtergronden over globalisering en de gevolgen daarvan voor samenlevingen ver weg en dichtbij.
De berichtgeving wordt verzorgd door de onafhankelijke nieuwsredacties van persbureau IPS, website OneWorld en de tijdschriften onzeWereld en MO*.
  ¶Berchem Groen¶

  Jean-Marie
Je zal me niet snel achter een voorstel van Jean-Marie Dedecker zien staan, maar ik heb toch bewondering voor de man. Hij kán het.
Nu staat hij in de papieren frut met het voorstel om de helft van het budget van ontwikkelingssamenwerking aan Bill Gates te geven. Die heeft een liefdadigheidsfonds dat goed werk doet.
Een belachelijk voorstel natuurlijk, maar Jean-Marie heeft toch maar weer eens gescoord.
Eerst en vooral heeft hij zich -in de geesten- gekoppeld aan Bill Gates, voor sommigen een half-god (al weet de intelligentere medemens natuurlijk beter... :-D).
En hij heeft zich van zijn menselijke kant laten zien, want bezig met de kinderen in de ontwikkelingslanden.
En hij kan de rel tussen Oxfam en VB over het tsoenami-geld recupereren : ’als we het geld aan Gates geven, kunnen Oxfam en Unicef er geen politieke spelletjes mee spelen, of de helft ervan gebruiken voor hun eigen werking’. Het moet erin gaan als koude pap bij de gemiddelde Jean-Marie-kiezer.
Ja, hij heeft het.
  ¶Berchem Groen¶

  Literails
Het district Berchem is nog eens positief in de krant gekomen, dit keer met een projectje van onze cultuurschepen. In het station van Berchem komt er een tijdelijke bibliotheek, waar de reizigers een boek kunnen ontlenen om op de trein te lezen.
Een mooi initiatief, dat het district slechts 1.000 euro kost. Voor het overige wordt het gedragen door de plaatselijke openbare bibliotheek en door Boek.be
Enkele minpuntjes : de tijdelijke bib zal maar drie keer open zijn, de drie laatste maandagochtenden van februari. Een beetje minnetjes. Laten we hopen dat het nog verlengd wordt, anders lijkt het toch wat teveel op een persoonlijk prestigeprojectje van onze geliefde schepen.
Des te meer omdat boek- of leespromotie eigenlijk niet tot de bevoegdheid van de districten behoort, en omdat het publiek dat bereikt zal worden vooral uit niet-Berchemnaars zal bestaan.
Het geld zou eigenlijk moeten uitgegeven worden aan écht lokaal cultuurbeleid. Al goed dat we in Berchem geen echte oppositie hebben.
Maar, alles welbeschouwd : toch een positieve reclame voor ons district. Ik zal de schepen voor communicatie eens feliciteren. (Uit de papieren versie van de GVA)
  ¶Berchem Groen¶

  Dakgoot
Ik wou dat het mijn dochter was : het 16-jarige meisje dat met een kind uit de dakgoot van een brandend huis sprong, om het te redden.
Als je je kind zo groot kan brengen, dan ben je toch geslaagd in het leven ?
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme