<$BlogRSDURL$>
  Bejaarden
De Standaard meldde het gisteren al : op de website van Filip De Man (één van de aanvoerders van de racistische partij), vind je licht pornografische bejaarden. En ze staan er nu nog steeds.
Commentaar van De Man in DS : "Ik ben inderdaad bezig een persoonlijke site te bouwen, die domeinnaam is inderdaad van mij. Maar een flauwe plezante heeft blijkbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een niet zo verfijnde collage op te plaatsen. De informaticadienst van mijn partij zoekt nu uit hoe we de collage van mijn site kunnen halen."
Wat een idioot. Op het adres van de site vind je tot op vandaag nog steeds gewoon de directory. Het feit dat hij er nog steeds staat als enkele dagen geleden, betekent dat De Man er niet meer in kan. Iemand heeft dus zijn paswoord gepikt en gewijzigd.
De belangrijkste vraag is nu : zit de hacker binnen of buiten het Belang ?
Ik gok op het eerste, het kamp van Annemans. Of misschien wel Van Hecke, die De Man een waarschuwing wil geven. Maar ze zullen het nooit toegeven.

(Ik zou er anderzijds absoluut niet van opkijken dat dit een streek van De Man zelf is. Het levert hem waarschijnlijk veel hits op, zijn naambekendheid zal er dus wel bij varen.)
  ¶Berchem Groen¶

  Lijstverbinding bis
"Als het de groenen menens is om geen enkele progressieve stem verloren te laten gaan, is er maar één oplossing : een kartel met de SP.a. Dat weigeren ze, omdat ze hun eigenheid willen behouden." (Louis Tobback, SP.a in het Laatste Nieuws, geciteerd in De Standaard).
Tiens. Opeens is het in de politiek onwenselijk om je van andere partijen te onderscheiden ? Mag er geen verschil meer zijn tussen verschillende ideologieën ? Waarom smelten SP.a, VLD en CD&V dan niet samen ?

Hij speelt het strategisch natuurlijk niet slecht (zoals verwacht van Louis Tobback) : "Groen! zit opgescheept met gelijkhebbers die liever doodvallen dan water in hun wijn te doen"
Groen!/Agalev had (ruw geschetst) twee soorten kiezers :zij die rechtlijniger waren dan de partijlijn, extremer, of gewoon gekant tegen de mainstream politiek. En zij die zich bevonden tussen Groen! en de traditionele partijen.
De eerste groep zijn we kwijtgeraakt door onze regeringsdeelname, waar we als goede democraten water bij onze wijn hebben moeten doen.
En Tobback/de SP.a probeert nu ook de tweede groep van ons te vervreemden, door ons af te schilderen als extremisten.
Goed geprobeerd !
  ¶Berchem Groen¶

  Lijstverbinding
"De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.a) wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 geen lijstverbinding met Groen!. Dat heeft Janssens zondag gezegd in het debatprogramma ‘Wakker op Zondag’ op de regionale televisiezender ATV.
Het is de eerste keer dat Janssens zich expliciet uitspreekt tegen een lijstverbinding met de groenen. Hij zei geen partij te willen kiezen als burgemeester van alle Antwerpenaren. Een lijstvereniging met Groen! in Antwerpen zou betekenen dat hij die partij voortrekt." (DS)

Zoals ik al eerder schreef : het is de socialisten niet te doen om de toename van het aantal ‘progressieve’ zetels, maar om het opslokken van Groen!, en het recuperern van de groene kiezers.
  ¶Berchem Groen¶

  Twijfel
"Bij twijfel moet je altijd kiezen voor het leven." Dat zei gouverneur Bush (broer van...) over Terry Schiavo.
Verrassend. Zouden de Republikeinen dat standpunt voortaan ook innemen bij het voltrekken van doodvonnissen ?
  ¶Berchem Groen¶

  3 miljard
Bij de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij AIG is voor 3 miljard dollar boekhoudkundige fouten gevonden (DS).
De Antwerpse OCMW-ontvanger kan er nog wat van leren...
  ¶Berchem Groen¶

  Bouwmeester
Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth is aan het einde van zijn termijn gekomen, en krijgt binnenkort een opvolger.
Persoonlijk heb ik nooit veel aandacht voor het architectonische. Ik kan een mooi gebouw wel appreciëren, maar ik verdiep me er meestal niet in. Ik heb dan ook niet echt zicht op de realisaties van de Vlaamse bouwmeester.
Als ik me niet vergis moest hij vooral toezicht houden op een kwaliteitsvolle architectuur.
In Antwerpen is dat inmiddels grandioos mislukt : wat op het Kievitplein gebeurt, is een ramp en een schande voor onze stad. Wat niet wil zeggen dat ik hiervoor de schuld bij de bouwmeester leg. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij gewoon de instrumenten niet om tijdig in te grijpen.
Laten we daar dus maar eens aan werken.
  ¶Berchem Groen¶

  Tijd
De economisch gerichte krant De Tijd (vroeger bekend als de FET, De Financieel-Economische Tijd) wordt waarschijnlijk overgenomen door de Persgroep (van De Morgen en het Laatste Nieuws). (DS)
Het was te verwachten. Sinds één januari zijn de vennootschappen niet meer verplicht om hun jaarverslagen te publiceren in een dagblad. Dat gebeurde traditioneel in de Tijd.
Eigenlijk jammer (niet dat ik de FET erg vaak las). Want het was zowat de enige echt objectieve krant in Vlaanderen : de Morgen is de laatste jaren een paarse, anti-groene krant geworden (’t schijnt iets te maken hebben met het lief van Yves Desmet), het Laatste Nieuws vertegenwoordigt enkele stromingen binnen de VLD (de hoofdredactie andere stromingen dan de gewone redacteurs ...), en de andere klanten zijn duidelijk christen-democratisch (waarbij een aantal GvA-redacteurs flirten met de racistische partij).
Benieuwd of de redactionele onafhankelijkheid blijft bestaan.
  ¶Berchem Groen¶

  Spionnen
"Je stuurt geen naakte vrouw naar een man om te controleren of hij overspelig is," aldus de VLD als reactie op het PS-voorstel om discriminatie op te sporen door gebruik te maken van sociologische onderzoeksmethodes.
Een goed idee van de PS, een foute reactie van de VLD.
Je stuurt geen naakte vrouw naar een man om te controleren of hij overspelig is. Tenzij hij er zijn job van gemaakt heeft om overspelig te zijn. Of tenzij hij een advertentie heeft geplaatst om overspelig te zijn.
  ¶Berchem Groen¶

  Quota
Bij de Standaard wordt momenteel gedebateeerd over de vraag of werkgevers verplicht moeten worden om allochtonen in dienst te nemen.
Wat mij betreft is het in elk geval nodig dat allochtonen betere toegang tot de arbeidsmarkt moeten krijgen. De discriminatie die op dat vlak nog steeds bestaat is een bedreiging voor onze samenleving.
Moet de wet een positieve discriminatie verplichten ? Daar valabele pro- én contra-argumenten voor te vinden.
Pro :
- Er is wel degelijk discriminatie, die een bedreiging vormt voor onze maatschappij. Het is dan ook de taak van de overheid om hier iets aan te doen.
- Blijkbaar lukt het niet op een andere manier, dus lijkt een wettelijke verplichting de enige mogelijkheid.
Contra :
- Je creëert Ali-alibi’s, allochtonen die enkel in dienst worden genomen om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zonder dat ze echt over de vereiste capaciteiten beschikken. En aan een allochtoon die wel is aangenomen omdat hij gewoon de beste voor de job was, zal steeds worden getwijfeld.
- Elke positieve discriminatie is ten koste van iemand anders, die dan negatief gediscrimineerd wordt.
- Waarschijnlijk werkt het gewoon niet...

Al bij al ben ik niet zo’n voorstander van echte verplichtingen. Wat niet wil zeggen dat de overheid niet kan en moet optreden. Dat kan ze doen door positieve stimulansen te geven : laat de bedrijven een diversiteitsplan opstellen, dat realistisch is en kwantificeerbaar, en controleer elk jaar of de doelstellingen gehaald zijn. En beloon bedrijven die de doelstellingen gehaald hebben met substantiële financiële stimulansen.
1-seconden-quote : betaal de bedrijven om allochtonen in dienst te nemen...
(En doe tegelijkertijd iets aan de scholing van allochtonen, want die komen nog teveel terecht in studierichtingen die rechtstreeks naar de werkloosheid leiden.)
  ¶Berchem Groen¶

  Libanon
copyright BBCOmdat ze de volledige show moeten uitzenden, inclusief de Israelische inzending, heeft Libanon besloten zich terug te trekken uit het Eurovisiesongfestival.
Probeer daar maar eens een politiek correcte grap over te maken...
(Via)
  ¶Berchem Groen¶

  Cordonië
Hij kan het toch, (pdw).
En dat hoge bomen veel wind vangen, is ook duidelijk ... :-D
  ¶Berchem Groen¶

  Democraat
"Een moslim is a-priori geen democraat." Dixit Vlaams Belang-kopstuk Filip De Man in De Zevende Dag, deze morgen. Het Vlaams Belang stigmatiseert met deze uitspraak nogmaals een ganse bevolkingsgroep tot antidemocratisch, enkel en alleen omwille van een geloofsovertuiging. De partij bewijst met deze uitspraak dat er -sinds de veroordeling van het Vlaams Blok- in wezen niets veranderd is: de extreemrechtse partij blijft bewust alle moslims stigmatiseren. Ze blijft zo op flagrante wijze de wet op de antidiscriminatie overtreden. En dat op een ogenblik dat heel Vlaanderen vol onbegrip reageert op de dreigementen tegen Naïma Amzil en haar werkgever. Het is duidelijk dat de uitspraken van het Vlaams Belang een sfeer creëren waarin dit soort dreigementen welig kan gedijen !
Filip De Man is fout. Omdat hij alle moslims over één kam scheert. Omdat hij democraat zijn verwart met iemands geloofsovertuiging. En omdat hij de islam gelijkstelt met een anti-democratische overtuiging.
Ik heb het hier al een paar keer geschreven, en ik zal het nog eens doen : als je je een minimum verdiept in de islam, dan weet je dat deze godsdienst in haar kern, in haar fundamenten veel democratischer is, en dus veel beter past in onze westerse samenleving, dan het katholicisme.
  ¶Berchem Groen¶

  Kartel
De reacties op het voorstel van Bart De Wever om voor 2006 een kartel aan te gaan van CD&V, VLD en N-VA zijn alvast niet negatief. De kans is dus groot dat het er komt.
Ik had ook niet de indruk dat men bij CD&V en VLD verrast was. Want Ludo Van Campenhout (VLD) begint meteen met de positionering : "We mogen het politieke centrum niet laten verwateren tussen een links en een extreem-rechts blok."
Persoonlijk zou ik de VLD of de NV-A niet meteen het ‘politieke centrum’ noemen. Dat lijkt me eerder iets voor CD&V (en SP.a). En het is niet omdat de CD&V bij een rechts kartel aansluit, dat dat meteen een centrum-formatie wordt.

Ik vraag me overigens af wat de reactie zal zijn van de vakbonders bij de CD&V.
  ¶Berchem Groen¶

  Zakken
De selectieve afvalinzameling in Antwerpen is een succesverhaal. Het restafval is gezakt van meer dan 500 kilo per inwoner naar 158 kilo per inwoner per jaar nu. Antwerpen hoort tegenwoordig tot de besten van de klas in Vlaanderen !
Het sluikstorten blijft echter een groot probleem. Eén van de oorzaken daarvoor is de prijs van de vuilniszakken.
En niemand begrijpt echt waarom je moet betalen voor de vuilniszakken én voor de gewone huisvuilbelasting (die nu vestigingstaks wordt genoemd).
Ik heb daarom woensdag op de districtsraad voorgesteld om in ruil voor de vestigingstaks vuilniszakken te geven. De vestigingstaks wordt door alle Antwerpenaren betaald, en bedraagt ongeveer 25 euro voor een gezin en 12,5 euro voor alleenstaanden. Elk gezin zou dus per jaar 33 witte zakken gratis krijgen, alleenstaanden 16.
Als je meer afval wil buiten zetten, moet je wel extra zakken aankopen. Er blijft dus een stimulans om restafval te vermijden.
Ook wie nu vrijgesteld is van vestigingstaks, moet de zakken krijgen (het gaat dan om WIGW?ers en OCMW-steuntrekkers). Zo schaffen we een belasting op een slimme manier af, want we krijgen er properder straten voor in de plaats.
De uiteindelijke beslissing over dit voorstel ligt bij de gemeenteraad, niet de districtsraad. Maar de districtsraad kan dit wel als advies geven aan het stadsbestuur, als het voldoende duidelijk is dat er een plaatselijk belang speelt. Dat was dan ook mijn punt. We hebben in Berchem wel degelijk een probleem met sluikstort.
Zo hebben we vorige maand -op voorstel van de Groene schepen- de aankoop van bloemmanden goedgekeurd voor de winkelstraten, als steun voor de plaatselijke middenstand. Het effect van die manden, en dus de investering ervoor, gaat echter voor een stuk teniet doordat er onder die bloemen wordt gesluikstort.
We hebben uiteindelijk niet over het voorstel gestemd. Voor de andere meerderheidspartijen was het niet plaatselijk genoeg.
  ¶Berchem Groen¶

  Job
Ik zou de komende periode opnieuw wat meer tijd moeten hebben voor dit blog. Het was nogal druk met het werk. Ik heb geprobeerd met ColdFusion een opvolgingssysteem te bouwen voor de manifestaties, plechtigheden en congressen op het werk, geïntegreerd in onze helpdesktoepassing. Inclusief een basic planningskalender voor de vergaderzalen. Dat is nu zo goed als rond. Afwachten wat de eerste reactie van de klanten/onmiddellijke collega’s zal zijn... En wat er bij het testen nog uit de bus zal komen.
  ¶Berchem Groen¶

  Blogium
Blogium is waarlijk een succes. De site probeert volautomatisch vast te leggen waar de Vlaamse blogger zoal mee bezig is, door de links, die vertrekken vanuit de Vlaamse blogs, te inventariseren.
Zo blijkt Vlaanderen nogal bezig te zijn met het blog van Jacques Chirac. En met het feit dat Ieneke nu ook in Pivot is begonnen.
Maar de belangrijkste link vinden we toch op nummer 23 : Aquiris - Uw Waterzuiveringsstation van Brussel-Noord - Waarom ? Wanneer ? Waar ? Hoe wordt het zuiveringsstation gebouwd ?. Inderdaad een zeer belangrijk gespreksonderwerp in ons landje.
Update : De link naar het waterzuiveringsstation staat nu op nummer vijf. Dankzij mijn postje hierboven. Wat is het fijn om belangrijk te zijn !
  ¶Berchem Groen¶

  Een gat van 235 miljoen
Ik had gelijk, het ging bij het Antwerpse OCMW niet over fraude, maar over boekhoudkundige blunders. Het waren daar gewoon amateurs, bij de boekhouding van het OCMW.
Ik ben wel blij dat het heel duidelijk niet over fraude ging. Maar niet met het resultaat, namelijk dat er nog 4 á 5 miljoen euro moet gevonden worden om 94.000 kleine fouten te corrigeren. Dat moet namelijk ergens tegengeboekt worden, en het is me niet duidelijk of dat ten koste van werkelijke uitgaven zal gaan.

Moet er nu een tuchtsanctie komen tegen de OCMW-ontvanger, de persoon die hoofdelijk aansprakelijk was voor de boekhouding, al die jaren ? Het is duidelijk dat de man niet geschikt is voor zijn job, en beter een andere gaat zoeken. Dat hij deze job niet meer kan doen. Moet hij daar voor ontslagen worden ? In een privé-bedrijf had hij er natuurlijk al lang gelegen. Maar daar zou hij nooit aangenomen zijn voor zo’n belangrijke functie, en had hij ook alle instrumenten gekregen om zijn job uit te oefenen. Ontslag ? OK, áls hij kan gaan stempelen.
En zouden we dan beter ook eens niet kijken naar de OCMW-raad, het orgaan dat de grote beslissingen neemt en toezicht moet uitoefenen op de boekhouding ? Zijn zij niet voor een stuk mee verantwoordelijk ? Er moet toch over nagedacht worden of zij ook niet allemaal beter hun plaats zouden afstaan. Inclusief de voorzitster. En inclusief de grootste fractie, waar nooit iemand zijn mond heeft opengedaan over de boekhouding.
  ¶Berchem Groen¶

  Commissaris Lizin
Anne-Marie Lizin (PS) en Marc Verwilghen (VLD) zijn beide kandidaat om Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen te worden (GvA).
Ik weet het niet, maar dan bekijk je de storm rond de fameuze brief van Lizin toch met andere ogen.
En vooral de rol die Herman Decroo in die storm heeft gespeeld. Toevallig dat Decroo van dezelfde partij is als de concurrent van Lizin.
Spelletjes ...
  ¶Berchem Groen¶

  Spoor Noord
De realisatie van Spoor Noord begint zo stilaan vastere vormen aan te nemen. Vandaag is het definitief ontwerp goedgekeurd. Het is een goed compromis geworden, vooral tussen de wensen van de VLD en die van Groen!.
Terwijl de VLD vooral aan de economie dacht, en al kantoren zag verrijzen op het verlaten spoorwegterrein, dacht Groen! eerder aan de bewoners van de nabijgelegen wijken. Dit is het ‘beruchte’ Antwerpen 2060, dat tegenwoordig de vroegere reputatie van Borgerhout als onaangenaamste Antwerpse buurt heeft overgenomen. Door een prachtig park te realiseren op het spoorwegemplacement, kunnen we de buurt opnieuw een beetje opwaarderen.
Het uiteindelijke ontwerp geeft zowel de economie als de omliggende buurten wat nodig is. (Dat is het voordeel van een project van die omvang.) Iedereen tevreden dus. (Behalve de racistische partij, waarschijnlijk, die hebben altijd wel iets aan te merken.)
  ¶Berchem Groen¶

  Euromanif
Naar aanleiding van de Europese top van 21 en 22 maart manifesteren de Europese vakbonden, de andersglobaliseringsbeweging en de ngo’s op zaterdag 19 maart in Brussel samen tegen oorlog, armoede en milieuvernietiging en vóór sociale rechten. Ze verzetten zich ook tegen liberalisering en de Europese richtlijn Bolkestein. Vanaf 13.30 u is er muziek en animatie aan de Anderlechtse Poort (vlakbij het Zuidstation). De manifestatie vertrekt om 15.00u.
Meer...
  ¶Berchem Groen¶

  Terreur
Als je de toestand met Naïma Amzil en de firma Remmery wat nader beschouwd, kan je eigenlijk maar één conclusie trekken : de vrouw is het slachtoffer van terreur. De reeks dreigbrieven, de escalatie, de inhoud, eigenlijk valt het onder de klassieke definitie van terreur : proberen een doel te bereiken door onschuldigen angst aan te jagen.
Conclusie : in dit land zijn momenteel blijkbaar enkel anti-islam-terroristen aan het werk...
  ¶Berchem Groen¶

  Bedreigingen
Naïma Amzil, werkneemster bij de firma Remmery, neemt ontslag. Ze kon de zoveelste dreigbrief emotioneel niet meer aan. (De smeerlappen hebben gewonnen. Dat Vandelanotte of Landuyt maar eens kijken of ze geen plaatsje meer vrij hebben op hun kabinet. Doen ze ook nog eens iets nuttigs.)
En in Antwerpen is men Polskaya in zijn stamcafé gaan opzoeken om hem duidelijk te maken dat de vrijheid van meningsuiting alleen bedoeld is voor één bepaalde mening.
Dat het niet altijd van dezelfde kant komt, heeft Philip Dewinter gisteren dan weer ondervonden in Leuven (via). Wie was weer zo’n voorstander van "oog om oog, tand om tand" ?
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site




Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
Lysenplein



Archief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger





 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!










stop racisme