<$BlogRSDURL$>
  Erkenning
Marino Keulen (VLD) had een babbel met De Morgen over de erkenning van de islam. (DS)
In zijn enthousiasme om er eindelijk werk van te maken, vergallopeert hij zich echter een beetje, en neemt hij zijn dromen voor werkelijkheid. Zo denkt hij de financiering van de godsdienst afhankelijk te kunnen maken van het gebruik van het Nederlands, of de openheid en tolerantie van de moskeeën. Terwijl de criteria om godsdiensten te erkennen bij decreet zijn vastgelegd. (Zie ook de reactie van Groen!)
Maar zelfs zonder die wettelijke problemen kan je je nog enkele vragen stellen bij de eisen van Keulen.
OK, ik vind het ook zinvol, zelfs essentieel, om het gebruik van het Nederlands te promoten. Maar het gebruik ervan in de eredienst op te leggen, lijkt me wat te ver gaan. Want dan moet je ook het gebruik van het Nederlands opleggen in de Joodse eredienst, of het Latijn verbieden voor de volgelingen van Mgr. Lefevre. Tenzij je natuurlijk het gelijkheidsbeginsel wil vergeten. Wat niet kan natuurlijk, want de toepassing van dat beginsel is nu net een tweede eis van Keulen. Waar ik overigens achter sta.
Nog een criterium : de moskeeën moeten tolerant zijn tegenover andersdenkenden en holebi’s. Een moreel hoogstaand standpunt. Maar laten we het dan ook van toepassing maken op álle godsdiensten. Gaan we dan de subsidies afnemen van de parochie van wijlen kardinaal Joos ?
(Ik vraag me trouwens af wat het néo-con-groupuscule Nova Civitas van die eis vindt. Zij hebben namelijk onlangs aan Matthias Storme hun "Prijs van de Vrijheid 2004" gegeven, omdat hij na de veroordeling van de racistische partij zo hardnekkig "de vrijheid om te discrimineren" had verdedigd.)
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 
Een paar losse bedenkingen bij de hele problematiek.

- Mag de overheid zomaar eisen opleggen aan wat er in erediensten (van welke godsdienst dan ook) al dan niet gezegd of gedaan wordt, of de manier waarop dat gezegd of gedaan wordt? Ik vind van niet. Vrijheid van godsdienst staat in de Grondwet.
- Nu ja, de staat "erkent" erediensten, de staat "subsidieert" erediensten. Volgens mij druist dat op zich al in tegen de scheiding tussen Kerk en Staat. Politici hebben het voortdurend over de 'Scheiding tussen Kerk en Staat' als basisprincipe van de liberale samenleving, maar ze lijken daarmee enkel te bedoelen dat de Kerk geen invloed mag hebben op de Staat, en niet andersom, dat de Staat geen invloed zou mogen hebben op de Kerk. Curieus.
- Maar als er toch al "erkend" en "gesubsidieerd" wordt, dan lijkt het mij logisch dat de overheid ook bepaalde eisen mag stellen die het algemeen belang dienen. Het gebruik van de officiële taal van de regio, bijvoorbeeld.
- Het stellen van die eisen door de overheid is dan uiteraard zeer delicaat. Er wordt tolerantie geëist tegenover andersdenkenden en holebi's, terwijl zowel binnen de Rooms-Katholieke kerk als binnen de islam vrouwen volop gediscrimineerd worden (ze kunnen geen priester worden en evenmin imam). Dus blijkbaar moeit de staat zich niet met de interne organisatie van de eredienst, ook niet wanneer daarbij volop gediscrimineerd wordt, maar eist ze wel dat de boodschap die naar buitenuit verkondigd wordt, geen oproepen tot discriminatie bevat.
- Volledig akkoord met het feit dat alle godsdiensten op gelijke voet moeten behandeld worden.
- Conclusie: eenmaal de staat zich begint te moeien met godsdiensten, verzink je volgens mij in een moeras. De beste oplossing (maar praktisch niet realiseerbaar in dit land van delicate evenwichten) lijkt mij de afschaffing van alle subsidies aan welke eredienst dan ook, eventueel gecompenseerd door de mogelijkheid voor burgers om fiscaal vrijgestelde giften te doen aan de organisatie van hun keuze. Of een soort "kirchensteuer" zoals in Duitsland, waarbij de burger een deel van zijn belastingen een bestemming kan geven.
- Ik las onlangs dat er een grote conferentie zou georganiseerd worden met alle Belgische godsdiensten, in aanwezigheid van de koning. Jaja, scheiding tussen Kerk en Staat, nietwaar. Integratiebeleid heeft te maken met culturen. Soms maakt een religie deel uit van een cultuur, maar zoals men nu bezig is lijkt het alsof men cultuur verengt tot religie.

Luc
http://lvb.net
 
 
God of welke naam hij ook toebedeeld krijgt, is een creatie van de mens en niet andersom. Hij is dus als het ware een religieuze versie van het 'marsmannetje'. Het staat iedereen vrij om daar in 'te geloven' maar een ontwikkelde -op ratio gestoelde- samenleving houdt zijn geld (subsidies) beter voor zinnige dingen: witte woede, verkeersveiligheid, onderwijsinfrastructuur,... enzomeer. Wat evenwel niet wil zeggen dat in sommige godsdiensten geen goede waarden worden meegegeven, maar daarvoor is het concept 'god' niet nodig.
 
 
Ik vermoed dat Uw lezers allicht wel graag zouden vernemen wat ik werkelijk heb gezegd en dan misschien op de inhoud ervan kunnen oordelen - via http://www.lvb.net/item/813 of http://www.storme.be/vrijheidsprijs.html kan de volledige toespraak "de fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren" beluisterd worden; de tekst zal later beschikbaar zijn.
Matthias E. Storme
 
 
@M.Storm : de link bevond zich al in mijn postje.
 
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Burgemeester
Kapitein Haek
Move
Taal en sociale woning
Zoller-Malicieux
Pros bis
Zeven-Punten-Programma
Wit BHV konijn
Doodstraf
DoorbraakArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme