<$BlogRSDURL$>
  Mobiliteit in Gent
Douwe Van Domselaar, districtsraadslid voor Groen-Links in Amsterdam, is in Gent geweest. Hij schrijft erover op zijn weblog. Hij is verbaasd over het gedisciplineerde parkeergedrag van de Belgen : "Je kunt je bij ons in de buurt niet voorstellen dat mensen hun fiets niet direct voor hun huis, voor de winkel of voor de school neer willen zetten. Daar wel! [...] Het blijven rare jongens in Belgie!"
Een fatsoenlijk parkeerbeleid werkt dus. In Gent wordt het bewezen. De verantwoordelijke schepen daar is nochtans een VLD-er. Misschien moeten we Ludo Van Campenhout (ook VLD-er, en in Antwerpen hiervoor verantwoordelijk) maar eens meenemen naar Gent. Hij kan er wat leren, denk ik.
  ¶Berchem Groen¶

  Verdwaalde reiziger
Vrijdag hadden de Antwerpse stadscholen een ‘facultatieve vakantiedag’. Ik heb mijn schatjes van dochters (4 en 7) dus mogen animeren. Op de planning : in de voormiddag een bezoek aan de rommelmarkt op het Vossenplein in Brussel, 's namiddags de zoo in Antwerpen.
Het bezoek aan het Vossenplein is enorm meegevallen. We zijn met de trein naar Brussel-Centraal gereden, en dan in het lenteweer door de Hoogstraat naar het plein (ik te voet, de kinderen op de step). Ik vind het daar een prachtige buurt. Tot voor enkele jaren nog een achterbuurt, inmiddels stilaan redelijk trendy.
Het was genieten. Je merkt overigens zo dat mijn kinderen in de stad opgroeien : zelfs mijn 4-jarige weet zich perfect te gedragen in het verkeer. Dus ook op dat vlak was het pure ontspanning. De buit op het Vossenplein : de oudste een Barbie-paard voor 2 euro, en de jongste een eendenknuffel voor 50 cent.
Bert Anciaux liep ook rond op de rommelmarkt. Hij huilde niet.

’s Namiddags zouden we dus naar de zoo gaan, maar dat is niet helemaal gelopen zoals gepland. We hebben in Brussel-Zuid de amsterdammer genomen. Ik ging ervan uit dat die in Antwerpen-Centraal zou stoppen... Niet dus. En aangezien de luidsprekers net in onze wagon niet werkten, ...
We hebben met z’n drietjes dus de NMBS-onderscheiding ‘verdwaalde reiziger’ gekregen. Zijn we meteen nog eens in Nederland geweest. Roosendaal is een schattig stationnetje, maar de toiletten zijn er niet al te schoon, wisten mijn dochters te vertellen.
  ¶Berchem Groen¶

  Censuur bij De Standaard ?
De Standaard had gisteren op zijn weblog een mooi stukje over de Affaire Rob Klop. Vanmorgen was het verdwenen....

Angst voor -al dan niet juridische- represailles ?

Of te veel commentaren ?

Update : Tiens, nu staat het er ineens opnieuw op...
  ¶Berchem Groen¶

  Website herstyled
Mocht het u interesseren, ik heb mijn website herstyled. Enfin, hij lijkt nu op dit weblog.
  ¶Berchem Groen¶

  Groot lawijt van Oxfam

Oxfam lanceerde een eigen muziek-download-site : Big Noise Music. Per nummer betaal je ongeveer 1,12 euro (75 pence), maar er gaan 15 cent naar Oxfam...
  ¶Berchem Groen¶

  Minder Blok, minder misdaad
Leuke voorpagina van de Morgen, vandaag (althans, niet zo leuk voor het slachtoffer...).

Maar we moeten De Winter toch eens duidelijk maken dat hij wat meer aandacht zou moeten hebben voor zijn job. De bedoeling was dat hij het geteisem kalm houdt...


Update : De Standaard brengt het volledige verhaal van het incident. Blijkt dat de vrouw van Verreycken niet 100% onschuldig is.
Op zich nog geen reden om iemand ineen te slaan, natuurlijk.
Maar de Morgen heeft -door dit te verzwijgen- het Blok maar weer eens de kans gegeven zich in de slachtofferrol te plaatsen. Redelijk dom van De Morgen, dus...
  ¶Berchem Groen¶

  Scarlet virus-mail
Tot voor kort was ik voor al mijn mail-verkeer bij Tiscali (het bedrijf dat Yucom en Worldonline heeft overgenomen). Ik heb nooit veel last gehad van virussen of spam.

Enkele weken geleden heb ik echter een account geopend bij Scarlet (het vroegere Planet Internet). Mensen, wat een ellende ! Mijn mailbox zit nu werkelijk (bijna althans) vol met virus-mails.

En bijna allemaal verzonden met @pi.be adressen...

Nog een geluk dat ik met een Mac werk.
  ¶Berchem Groen¶

  Ontwikkelingssamenwerking
11.11.11, de Vlaamse koepel van ngo’s, waarschuwt er voor dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking in gevaar is. Eddy Boutmans, kom terug !
  ¶Berchem Groen¶

  Stemtest (2)
Ook nu weer bij de juiste partij uitgekomen. En opnieuw zonder vals spelen !

  ¶Berchem Groen¶

  Minder meer !
Het schijnt een hype te zijn...(Met dank aan Kapingamarangi. Zie ook Uren Dagen Nachten en De Standaard.)
  ¶Berchem Groen¶

  Verenig de krachten !
Verenig de krachten, een samenwerkingsverband van buurtcomité’s in Berchem en district Antwerpen die ijveren voor een goeie invulling van de site van het vroeger militair hospitaal in Antwerpen, organiseerde gisteren een fuif.
Het was aangenaam, ik heb me geamuseerd.
We zijn met enkele Berchemse Groen!en (waaronder Johan Malcorps) gaan tappen.
  ¶Berchem Groen¶

  Vrije meningsuiting stopt waar racisme begint
De Liga voor de Mensenrechten lanceerde een petitie ter ondersteuning van het Blog-arrest. De tekst van de petitie is de volgende:
De prijs voor de vrijheid is voortdurende waakzaamheid. Deze is ook geboden na de veroordeling van de vzw’s van het Vlaams Blok.
De uitspraak is uitstekend voor de democratie. De rechters zegden ondubbelzinnig dat het Vlaams Blok de waarden die gelden in een democratische vrije en pluralistische samenleving niet naleeft. Het Vlaams Blok spoorde wetens en willens aan tot haat ten aanzien van allochtone bevolkingsgroepen.
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar die vrijheid stopt waar racisme begint. Het Vlaams Blok heeft zijn veroordeling te danken aan zijn eigen racistische standpunten.
Het Vlaams Blok heeft in het verleden pogingen ondernomen om de persvrijheid en de vrije meningsuiting van zijn tegenstanders aan banden te leggen. Het Vlaams Blok kan zich dus moeilijk opwerpen als ‘kampioen van de vrije meningsuiting’.
  ¶Berchem Groen¶

  Parkeren in de Euterpastraat
Nog beslist op de districtsraad van mei : autobussen kunnen niet langer parkeren in de Euterpastraat. Het gaat over de autobussen die schoolkinderen naar het zwembad Groenenhoek brengen. Zij hebben de gewoonte om in de Euterpastraat met draaiende motoren te wachten op het einde van de zwembeurt. De districtsraad heeft hen nu verplicht om uit te wijken naar de brug over de snelweg.
Ik had hierover in de raad van april een suggestie gedaan. De schepen is er snel op ingegaan !
  ¶Berchem Groen¶

  Blok vs. Groen! over steun aan K. Berchem Sport
Berchemse districtsraad van 19/5/2004 : Blok vs. Groen! over steun aan K. Berchem Sport

Het is op de Berchemse districtsraad van 19 mei tot een aanvaring gekomen tussen de fracties van Groen! en het Blok. De racistische partij had voorgesteld om voetbalclub K. Berchem Sport (en andere competitieclubs) te verbieden voor de aankondiging van wedstrijden gebruik te maken van de infopanelen in de winkelstraten. Groen! protesteerde daar tegen bij monde van fractievoorzitter Luc Verhelst. Hij vond het pijnlijk dat het district zo'n beslissing neemt, in dezelfde week dat KBS definitief vernomen heeft dat zij dit jaar degraderen naar vierde klasse. Juist op dit moment zou het district de voetbalclub moreel moeten ondersteunen. Uiteindelijk is het punt toch goedgekeurd...

Daarnaast hadden we het gisteren op de raadsvergadering over een waaier van onderwerpen.
Eerste punt op de agenda was een advies over het mobiliteitsplan Antwerpen. We hebben het plan positief geadviseerd. Er waren twee opmerkingen. Ten eerste had de raad een probleem met twee geplande tracé's van tramlijnen. Eén lijn zou in de wijk Pulhof door een rustige woonstraat getrokken worden. Het lijkt me dat er al voldoende grote vervoersassen door Berchem lopen, we moeten dan ook proberen het sluikverkeer zo veel mogelijk uit de woonwijken te houden (ook als dat sluikverkeer een tram is...). De andere tramlijn zou van Berchem station naar het vliegveldje van Deurne lopen. Het heeft weinig zin de investering van een tram naar het vliegveld goed te keuren, als we streven naar de sluiting van dat vliegveld !
Voor de start van de vergadering hadden we een aantal experts uitgenodigd (van De Lijn, de Fietsersbond, de winkeliersvereniging en de studiebureau's die de wijkcirculatieplannen hebben opgesteld) om te praten over het busverkeer in Oud-Berchem. Na een uitgebreide discussie is beslist om de buslijnen te concentreren in de Driekoningenstraat/Statiestraat, en ze weg te halen uit de Vredestraat. Deze wijziging heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. Belangrijkste nadeel is uiteraard het drukkere busverkeer in de winkelstraat. Daarnaast zijn de bewoners en een aantal voorzieningen in de Vredestraat (bv. het rusthuis) wat verder verwijderd van een bushalte. We kwamen echter tot de conclusie dat de voordelen hier zeker tegen opwegen. Dat zijn er heel wat. Zo stijgt de kwaliteit van het openbaar vervoer, doordat de overstapmogelijkheden groter worden, en de busfrequentie door de winkelstraat hoger wordt.
Ook wordt nu duidelijker dat de Vredestraat geen verkeersader is, maar een woonstraat. De kwaliteit van het leven en de verkeersveiligheid in de buurt zou er dus op vooruit moeten gaan.
Daarnaast kan je nu de Vredestraat gebruiken als een doorgaande fietsroute.
De winkeliers zijn dan weer tevreden, omdat de extra bussen meer potentiële klanten aanvoeren. Uit studies blijkt inderdaad dat een groot gedeelte van de klanten in de Driekoningen/Statiestraat met de bus komen.
Een bijkomend effect is de verlaging van de snelheid in de winkelstraat, ten gevolge van het vaak stoppen van de bussen.
Om de nadelen nog meer weg te werken, eist het district wel de invoering van verkeersremmende maatregelen in de winkelstraat. Zo werd de idee geopperd om er de snelheid te beperken tot 30 km/u. Ook werd er aangedrongen bij de Lijn om wat meer aandacht te hebben voor de rijstijl van een aantal chauffeurs (met name van de verpachte lijn 32).

Nog een belangrijk punt op de agenda was de nota over het seniorenbeleid. We hebben de nota goedgekeurd, al werden er wel wat opmerkingen gemaakt over de kostprijs van een aantal culturele namiddagen. Hierover heeft de Groen!-fractie het voorstel gedaan om meer samen te werken met de andere districten, om op die manier de kosten te spreiden en het publiek te vergroten.

Tenslotte waren er nog een aantal mondelinge vragen. Het Blok had vragen over voetballende kinderen op een pleintje in één van de Berchemse straten. Alleen waren ze er nog niet over uit welke straat ze juist bedoelden. Daarnaast informeerde dezelfde fractie naar de stand van zaken over een bepaalde gehandicaptenparkeerplaats. Ze waren blijkbaar uit het oog verloren dat de Berchemse districtsraad hier vorige maand al een beslissing over genomen had.
Ik heb het voorstel gedaan om de website van het district aan te passen aan het Blindsurfer-label. Het idee werd positief onthaald, alleen heeft het district er op dit moment niet het personeel voor.

  ¶Berchem Groen¶

  Doe de stemtest (1)
Ook meegedaan aan de VRT-stemtest ?
Tot mijn opluchting kwam ik ook hier terecht op de juiste kleur.
Hieronder de vragen en mijn antwoorden. Ik heb er ook mijn motivatie bijgezet...


  ¶Berchem Groen¶

  Marc Van Peel (2)
Van Peel krabbelt vandaag in een opiniestuk in De Standaard (samen met Cathy Berx) een flink stuk terug. Hij staat nog wel achter zijn eerste voorstel (om de lagere inkomens te verbieden in Antwerpen Noord te wonen), maar enkel als er eerst genoeg begeleidende maatregelen worden genomen.
't Is natuurlijk ook een strategie om in het nieuws te komen : je legt eerst de volledige schuld van de samenlevingsproblemen bij de zwaksten, en als daar massaal protest op komt, lanceer je de meer haalbare voorstellen.
  ¶Berchem Groen¶

  Marc Van Peel
Van Peel stelt voor om mensen met een laag inkomen te verbieden nog in Antwerpen Noord te komen wonen. Dat is zijn oplossing om de sociale mix in de wijk te verbeteren.
Het zou natuurlijk een strategie kunnen zijn om stemmen van het Blok weg te halen. Waarom nog op het Blok stemmen, als de CD&V het blok-programma uitvoert ? Alleen, we weten intussen dat het origineel altijd beter is dan de kopie.
Ik vind het echt niet kunnen dat je een maatschappelijk probleem probeert op te lossen door de volledige last ervan op de schouders van de zwaksten te leggen. Die mensen komen in Antwerpen Noord wonen, omdat ze nergens anders terecht kunnen. Is het dan de bedoeling dat ze ergens onder een brug gaan slapen ?
(Ik weet overigens in Berchem nog een knusse brug, met holle pijlers waar je in kan kruipen. Dat moet net genoeg beschutting geven om niet dood te vriezen in de winter. Geïnteresseerden laten maar iets weten.)
Anderzijds, het probleem van de sociale mix is natuurlijk wel een echt probleem. Om dat op te lossen moet je een aantal verschillende beslissingen nemen. Je zorgt natuurlijk voor werkgelegenheid. Je zorgt ook voor voldoende sociale huisvesting, en niet alleen in de getto-wijken. En je doet investeringen in de getto-wijken, zodat daar opnieuw de hogere inkomens worden aangetrokken : een boompje, een parkje, saneren van verkrotte woningen en woonblokken, enzovoort.
  ¶Berchem Groen¶

  De Tijd Kiesmarkt (2)
Op dit moment staat Groen! op 4,95 !
Ook de vraag of we voor het Europees parlement een zetel zullen kunnen veroveren kent een stijgende tendens. Doe zo voort, Vlaanderen !

In mijn post van vrijdag was ik natuurlijk de peiling van de Standaard vergeten. Je zag het effect ervan vrij onmiddellijk.
Je ziet ook dat de meeste Kiesmarkt-beleggers én voorzichtig zijn, én geloof hechten aan de peiling : de koersen benaderden onmiddellijk de resultaten van de peiling...
  ¶Berchem Groen¶

  De Tijd Kiesmarkt
Het Groen!-aandeel op de Kiesmarkt van de Tijd had gisteren een gemiddelde koers van 4,61. Op dit moment staat het al op 4,75, en de tendens is globaal positief. Tegen dit tempo zitten we op 13 juni ruim boven de kiesdrempel.

Uiteraard kan je deze conclusies op dit moment nog niet trekken. De markt is nog maar open van maandag, de meeste "beleggers" moeten zich waarschijnlijk nog wat inwerken. Ik vermoed dat we zondag en maandag schommelingen zullen zien, en betrouwbaarder cijfers, na een weekendje uitgaan en familiebezoek.

aandeelgemiddelde koers vorige daggemiddelde koers actueelverschilactuele koersaant. verhandelde aandelen vorige dag
Groen!4,614,750,14 (3,04%)4,7520655

  ¶Berchem Groen¶

  Nieuw topsportfonds redt Berchem Sport
(De Standaard, 07/05/2004) : "Het ziet er naar uit dat het noodlijdende Berchem Sport ook volgend seizoen in zijn thuishaven op het Rooi kan blijven voetballen. De stad richt een topsportfonds op, met daarin anderhalf miljoen euro. Een deel van de koek gaat alvast naar de renovatie van het vervallen stadion."
Dit is goed nieuws, zeker nu er nog een waterkansje bestaat dat KBS in derde klasse blijft. Alleen : zal de renovatie klaar zijn voor de start van het nieuwe seizoen ? Waarschijnlijk niet. De vraag is dan of de club inderdaad haar wedstrijden op het Rooi kan blijven spelen, zoals de krant meldt, en zo niet, waar dan wel...
Het Kiel is alvast niet meer bespreekbaar, na de overhaaste interventie, zo midden in de verkiezingscampagne, van Patrick Janssens en Ludo Van Campenhout.
  ¶Berchem Groen¶

  Verbod op fraude km-stand wagens definitief
(Belga 06/05 19:18) "De Senaat heeft donderdag het wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen definitief goedgekeurd. Enkel het Vlaams Blok onthield zich bij de stemming."

1. Was fraude vóór deze wet dan wel toegestaan ?
2. Is het Blok dan voorstander van dit soort fraude ?
  ¶Berchem Groen¶

  De Wakkere Burger tegen kiezersbedrog
Renaat Roels, voorzitter van de vzw De Wakkere Burger heeft het in De Standaard over het "kiezersbedrog" van verschillende partijen : kandidaten die niet willen zetelen, dubbele kandidaturen, enzovoort :
"Hoe kan de kiezer zich nu verzetten tegen bovenstaande praktijken? Er zijn een aantal mogelijkheden om als kiezer je stem toch duidelijk te doen gelden:
4 Geef geen lijststem aan de partijen die de hierboven aangegeven praktijken toepassen.
4 Geef geen voorkeurstem aan ‘kandidaat’-parlementsleden die verklaren dat ze dat mandaat toch niet op zullen nemen en die dus louter als gratuite stemmentrekkers op de kieslijst staan.
4 Geef geen voorkeurstem aan kandidaten die op de kieslijst staan voor de verkiezing van zowel het Vlaamse als het Europese parlement. "
  ¶Berchem Groen¶

  Studie over kiesgedrag
Zowel De Morgen als de Standaard publiceren vandaag de resultaten van een studie over het kiesgedrag door de KU Leuven. De Morgen weet -ondermeer- te melden dat slechts 2,2 % van de kiezers al beslist heeft dat ze voor Groen! gaan stemmen. De Standaard meldt hetzelfde, maar is zo eerlijk om erbij te zeggen dat de studie dateert van januari en februari...
Hoe zat dat weer, met die ‘kwaliteitskranten’ ?
  ¶Berchem Groen¶

  Stationsverbod
De Standaard : "De rechtbanken zullen agressieve reizigers een trein- en stationsverbod kunnen opleggen, naar analogie met het stadionverbod voor voetbalhooligans." Het is een ideetje van Johan Vande Lanotte.
Je moet mij eens uitleggen hoe dit in de praktijk gaat toegepast worden. Zullen we straks allemaal onze identiteitskaart moeten laten zien voor we een ticket kunnen kopen ?
Een typisch voorbeeld van een politicus die -in campagnetijd- de mensen wijsmaakt dat de overheid voor alles een oplossing kan bieden.
  ¶Berchem Groen¶

  Staten-Generaal Middenveld
Een indrukwekkende reeks middenveldorganisaties werken samen in de Staten-Generaal van het Middenveld. Hun website is recent vernieuwd.
  ¶Berchem Groen¶

  Kif Kif : VRT-opleidingstages voor allochtonen
Kif Kif organiseerde op zijn forum een discussie : "Onlangs besliste de VRT om opleidingstages voor allochtonen in te richten. Op die manier wil ze meer allochtone medewerkers en kijkers/luisteraars aantrekken.
Wat denken jullie hiervan? Is het met de berichtgeving op VRT en de media in het algemeen zo dramatisch gesteld dat ze dergelijke middelen moeten gebruiken? Of vinden jullie dit overdreven en is het allemaal zo erg niet?"

Naar mijn mening is het zeer belangrijk dat er meer allochtonen op het scherm verschijnen, om twee redenen :
4 je geeft de jongere allochtonen een positief rolmodel en een toekomstperspectief
4 de autochtonen leren eens wat allochtonen kennen, zodat het vooroordeel van de "winkeldieven en relschoppers" kan verdwijnen. (Daarom mogen de 'zusters' wat mij betreft gerust een hoofddoek dragen. Zodat Vlaanderen kan zien dat er een individu onder dat kledingstuk schuilgaat...)

Aangezien de stagiairs hun "allochtone" netwerk meebrengen, verhoogt daardoor de kans dat er daadwerkelijk allochtonen op het scherm komen. Ik vind het bijgevolg een zeer positief initiatief.
(Zie overigens ook mijn stukje over Al Jazeera op de Belgische kabel.)
  ¶Berchem Groen¶

  De Standaard stemadvies
Je kan opnieuw via het net een stemadvies krijgen voor de komende verkiezingen, onder andere op de site van De Standaard. Ik heb het uiteraard al eens geprobeerd. En zonder vals spelen, zelfs...
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme