<$BlogRSDURL$>
  Front
De Zondag, de gratis krant voor bij de pistolets, meldt dat Hugo Coveliers front gaat vormen met Jean-Marie Dedecker voor het voorzitterschap van de VLD. "Ik zal mij zeker kandidaat stellen, omdat ik vrees dat men nog druk zal uitoefenen op Jean-Marie opdat hij zijn kandidatuur alsnog zou intrekken. Bij mij zal men dat niet doen, omdat men weet dat zoiets bij mij contraproductief werkt." Indien Dedecker doorzet, sluit Coveliers niet uit dat hij zijn kandidatuur weer intrekt.
Dus: Coveliers is alleen maar kandidaat omdat hij bang is dat Dedecker te weinig ‘cojones’ heeft om op eigen houtje tegen het partij-apparaat op te boksen.
Maar Dedecker moet later wel dat partij-apparaat gaan leiden, en het lijkt me toch zijn bedoeling dat hij een tegenkracht gaat vormen voor Verhofstadt en co. Hoe gaat hij dat kunnen, als hij zelfs al te zwak is om op eigen houtje zijn kandidatuur te handhaven ?
Wie heeft er vijanden nodig, met zo’n vrienden...
(Jammer toch dat den Hugo, met zijn strategisch en tactisch talent, geen burgemeester van Antwerpen is geworden. Not.)
Update: Zie ook De Standaard.¶Trefwoorden: Hugo Coveliers voorzitter VLD Jean-Marie Dedecker verkiezing toogstrateeg Vlaams Blok rechts front overlopen overloper¶
  ¶Berchem Groen¶

  Osama
Ik vind het vrij onbegrijpelijk. Een paar dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen komt Osama Bin Laden met een video-opname, waarin het de Amerikanen provoceert. Het gevolg zal zijn dat Bush de verkiezingen wint, dat hij net die paar procenten meer haalt die nodig zijn om Kerry te verslaan.
Het zal dus blijken dat Bush president is gebleven dank zij Osama Bin Laden.
Dan vraag je je toch af wat hier aan de hand is. Of die video wel echt is, en of hij niet al wat ouder is, en juist op dit moment door de Bush-campagne wordt openbaar gemaakt.¶Trefwoorden : Bush presidentsverkiezingen Al Qaeda 9/11 nine eleven Kerry campagne john george¶
  ¶Berchem Groen¶

  Visa
De Antwerpse Visa-kaart-affaire : "Luc Lamine zou met zijn Visa-kaart van de politie een dameshandtas hebben gekocht, een minirok en een paar schoenen. In plaats daarvan zou hij bonnetjes binnen hebben gebracht voor een aktentas, een trui, een hemd en een paar basketschoenen. Lamine zou ook de kosten die hij maakte op een politiecongres in Canada, nooit hebben verantwoord. Lamine zelf ontkent dat hij de bedoeling had om geld te verduisteren." (De Standaard)
Ongeveer dezelfde beschuldigingen hangen de meeste andere betrokken Antwerpse ambtenaren boven het hoofd. Er zijn er maar één of twee waar het gaat over grotere bedragen.
Afgaande op al de ophef rond deze zaak ging ik ervan uit dat de ambtenaren voor bedragen van verscheidene (tien)duizenden euro’s hadden gesjoemeld/verduisterd. Nu is het toch een beetje een anti-climax. Het blijkt allemaal een bijzonder opgeblazen zaak te zijn geweest, die al die aandacht eigenlijk niet echt waard was. Een (administratieve) draai rond hun oren, en uiteraard terugbetaling van het geld, daar had het bij kunnen blijven.
Maar dat zou slecht zijn uitgekomen voor bepaalde ‘krachten’ in ’t stad. Om het Blok en de frut niet te noemen.¶Trefwoorden: Luc Lamine Antwerpen politie gesjoemel Visakaart Fred Nolf Van de Kerckhove stadssecretaris stadsecretaris college burgemeester schepenen ontslag fraude begroting malversaties verduisteren affaire detiège Leona Patrick jansens¶
  ¶Berchem Groen¶

  Dreigementen
"De Amerikaanse televisiezender ABC heeft gisteravond videobeelden getoond waarop een man die zegt een Amerikaans lid van Al-Qaeda te zijn, dreigt met een nieuwe serie aanslagen op de VS."(De Standaard Snelnieuws).
"ABC heeft de videoband naar eigen zeggen aan de FBI en de CIA gegeven om te worden onderzocht op zijn authenticiteit. De zender zegt zelf niet in staat te zijn de authenticiteit van de band volledig te staven."
En dan sta je als redactie voor het dilemma : toon je de beelden, enkele dagen voor de verkiezingen, die je mogelijk beïnvloedt met een hoax, of hou je de beelden een paar dagen achter, met het risico dat de informatie correct is en gekend had moeten zijn door de kiezer.
De Bush-campagne zal blij zijn met de keuze van ABC.
  ¶Berchem Groen¶

  Kernenergie
Kris Peeters, de middenstander die minister is geworden, kan zich blijkbaar niet neerleggen bij beslissingen die een tijdje terug en op een ander niveau zijn genomen. Nu wil hij het debat over de uitstap uit de kernenergie opnieuw openen.
Nochtans is dit geen bevoegdheid van de Vlaamse regering. Die moet alleen zien dat we niet zonder stroom vallen als het zover is. Dat is overigens perfect haalbaar, door er voor te zorgen dat de energievraag daalt, dat er werk wordt gemaakt van hernieuwbare energie en van warmtekrachtkoppeling. Dit staat trouwens allemaal in de energienota van Peeters.
In plaats van die nota echter uit te voeren, blijft hij zeuren en proberen de beslissing van de federale regering terug te draaien. Als het zover is, zal dan blijken dat er niets gebeurd is, dat Vlaanderen er niet klaar voor is, en dat we er dus niet kunnen uitstappen. Een typische, ouderwetse CVP-strategie : als we onze zin niet krijgen, boycotten we de boel.
  ¶Berchem Groen¶

  Sint Andries
Groot nieuws in de plaatselijke pers : het gotische uurwerk van de Sint-Andrieskerk is teruggevonden. Het stond al enkele decennia opgeslagen in een stedelijk magazijn. Ze zijn er toevallig op gestoten, toen ze op zoek waren naar het gat van 22 miljoen van het OCMW.
  ¶Berchem Groen¶

  Gaza
De Knesset heeft het plan van premier Ariel Sharon goedgekeurd voor een terugtrekking uit de Gazastrook en uit delen van de Westelijke Jordaanoever. Laten we nu hopen dat hierdoor de Israelische regering niet valt, met nieuwe verkiezingen, en een te voorspellen winst van de haviken...
Want een vreedzame oplossing is zo stilaan (maar eigenlijk al jaren) hoognodig. En daar is dit plan een onderdeel van.
  ¶Berchem Groen¶

  Hoeveproducenten (2)
Mijn vrouw heeft me net berispt. Ik liet een klein hoeveproducentje.
:-)
  ¶Berchem Groen¶

  Hoeveproducenten
Vanaf 1 januari wordt een nieuw controle-systeem voor de voedselveiligheid ingevoerd. Echter, "het controlesysteem is volgens KVLV-Agra op maat gemaakt van de grote bedrijven uit de voedingsindustrie. Zij kunnen hiervoor een team van specialisten inschakelen. Voor de kleine producenten is het veel te omslachtig, te moeilijk en te duur. " (De Standaard.)
Dat is slecht nieuws. Want de problemen met de voedselveiligheid zijn juist onststaan door de grootschaligheid van onze landbouw.
  ¶Berchem Groen¶

  Foert
Nog De Standaard: "Helft Blok-kiezers zou thuisblijven bij afschaffing stemplicht" 98 percent van de Groen!-kiezers zou zeker gaan stemmen. De andere partijen zitten daar ergens tussenin.
Het zijn resultaten van een peiling, die vrij goed overeenkomen met de algemene verwachting. Het is ondertussen wel duidelijk dat een groot gedeelte van de Blok-stemmers een foert-stem geeft. Als ze niet meer móeten gaan stemmen, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid écht "foert" zeggen, en thuis blijven.
Voor een groene is het nu in elk geval aanlokkelijk om de afschaffing van de stemplicht te bepleiten. Anderzijds blijf ik van het principe dat de stemplicht goed is voor de democratie : ook de burger die niet geïnteresseerd is in politiek, bijvoorbeeld omwille van een kortere opleiding, wordt er door verplicht om te participeren. Wat positief is, want zo moet de politiek rekening houden met alle lagen van de bevolking.
Ik pleit dan ook voor het behoud van de stemplicht. De foert-stemmen moeten bestreden worden door positieve maatregelen, door de mensen opnieuw op een positieve manier bij het beleid te betrekken. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan...
  ¶Berchem Groen¶

  Hugo
De Standaard : "Coveliers, die tevens kandidaat is voor het VLD-voorzitterschap, wil de leden van zijn partij voorstellen om naar het Antwerps verkiezingsprogramma te kijken van de open lijst die Dewinter voorstelt."
Ik had verwacht dat hij met het afbreken van het cordon sanitaire zou wachten tot hij verkozen was, maar hij maakt er blijkbaar een thema van de campagne van.
Ik ben benieuwd hoe dit valt bij de VLD’ers. Stel je voor dat Coveliers werkelijk verkozen raakt, dan valt die partij toch uiteen ?
Boeiend.
Update : In De Morgen van 27 oktober ontkent Coveliers dat hij de open lijst van Dewinter ziet zitten...
  ¶Berchem Groen¶

  Peilingen
Het zal morgen weer groot nieuws zijn in alle kranten : het blok haalt opnieuw het conservatief kartel CD&V-N-VA in, en wordt de grootste partij (De Standaard Snelnieuws).
Alweer lezen we niets over de foutenmarge.
Het verschil tussen beide partijen is 26,9 - 25,5 = 1,4 %. Bij de gebruikelijke foutenmarge van 2 á 3 % kan je uit deze resultaten dus helemaal niets afleiden.
Nog leuker wordt het in Brussel. Daar zou de SP.a bijna driekwart van zijn kiezers verliezen ! Echter : dat driekwart is zo’n 1,8 procent. Dus ruim binnen de foutenmarge. Voor hetzelfde geld stijgt de SP.a een paar procenten...
Maar het zal weer groot nieuws zijn, dus.
  ¶Berchem Groen¶

  Inburgering
Ik was aangenaam verrast, dit weekend, door het interview (en hier) met minister Marino Keulen (VLD) over zijn nieuw inburgeringsbeleid. De man weet waar hij over praat, en doet dat op een verstandige manier.
De reactie van Cemal Cavdali (SP.a) was overigens al even constructief.
En het feit dat Keulen in het interview verwijst naar voorstellen van Nahima Lanjri (CD&V) doet hopen dat het deze coalitie lukt om daadwerkelijk een postitief beleid te gaan voeren.
  ¶Berchem Groen¶

  Progressieve stadspartij
Groen! Antwerpen heeft gisteren een totaal nieuwe start genomen. Niet alleen is er een nieuw partijbestuur (het vorige had collectief ontslag genomen), we hebben ook een nieuw mission statement.
Groen! Antwerpen wil een progressieve stadspartij zijn. Dat betekent dat we geloven in de stad, als uitgelezen plaats om te wonen, werken en winkelen, als knooppunt van cultuur, maatschappelijke vernieuwing en politiek debat.
3 hoofdlijnen :
- een duurzame en groene stad
- een solidaire en gastvrije stad
- een creatieve en democratische stadEen groene, duurzame, solidaire, gastvrije, democratische en creatieve stad :
Daar gaat Groen! Antwerpen voor

Groen! gelooft in de stad, als uitgelezen plaats om te wonen, werken en winkelen, als knooppunt van cultuur, maatschappelijke vernieuwing en politiek debat.

Groen! wil van Antwerpen een duurzame en groene stad maken. De stad en haar haven hebben oog voor mens en natuur. We weten dat de economie haar grenzen heeft. We weten dat er nog generaties na ons komen. We willen in Antwerpen de synthese maken tussen werk en welzijn. Iedereen heeft recht op zinvol werk, iedereen heeft recht op een leven dat zoveel meer is dan werk.

Groen! wil van Antwerpen een solidaire en gastvrije stad maken. Een veilige plek waar het goed om wonen is en waar niemand uit de boot valt. We willen een beleid dat met twee voeten in de realiteit staat en dat tegelijkertijd doordrongen is van solidariteit en wederzijds respect.

Groen! wil van Antwerpen een creatieve en democratische stad maken. Een bruisende stad waar bewoners mee het heft in handen nemen. Een stad die haar ruimte inricht op maat van haar bewoners. We willen de Antwerpenaars aanspreken in hun creativiteit en niet in hun angst.

Daarom is Groen! in Antwerpen een progressieve stadspartij, die de hand wil reiken aan iedereen die werkt aan zo?n plezant, duurzaam, solidair en democratisch Antwerpen.

Daarom wil Groen! niet aan de zijlijn staan, maar de stad stap voor stap groener maken.
  ¶Berchem Groen¶

  Witte woede
De witte woede steekt zijn kop weer op. Terecht, want de waardering voor het personeel van de zorgsector is nog steeds niet wat het moet zijn.
Ik heb des te meer bewondering voor deze mensen, omdat ze er blijvend in slagen hun werk op een positieve manier te doen.
  ¶Berchem Groen¶

  CCKortrijk
Het Kortrijkse conservatoriumgebouw wordt omgebouwd tot muziekcentrum voor ontmoeting, opleiding en optredens.
"Uit elk raam en elke deur die open kan moet straks muziek weerklinken", zegt de Kortrijkse schepen van Cultuur Bral (CD&V). (De Morgen)
Het Vlaams Blok is al een petitie aan het organiseren tegen de geluidshinder...
  ¶Berchem Groen¶

  Kinderachtig
Het opiniestuk van Ramsey Nasr waar nu zoveel ophef over is, verscheen zowel in het NRC als in de Standaard. Het is de publicatie in de Standaard die voor een reactie heeft gezorgd van de joodse gemeenschap : als het stuk enkel in het NRC was verschenen, had er geen haan naar gekraaid. Wegens niet opportuun voor de joodse gemeenschap en de VLD.
De publicatie in de Standaard is dus redelijk essentieel om het probleem volledig te begrijpen.
De Morgen slaagt erin verslag te doen van de rel zonder één keer naar de Standaard te verwijzen. Kinderachtig vind ik dat. En slechte journalistiek.
Typisch De Morgen, overigens.
  ¶Berchem Groen¶

  Import
Ramsey Nasr, Nederlands Palestijn, en aangesteld om vanaf januari 2005 voor een jaar Antwerps stadsdichter te spelen, heeft voor wat ophef gezorgd. In de Standaard en het NRC publiceerde hij een opiniestuk over het conflict Israel-Palestina.
Hij wordt er nu door de Belgische joodse gemeenschap, gevolgd door de VLD, van beschuldigd het midden-oosten-conflict te importeren in Vlaanderen.
Ik vind dat niet helemaal correct. Nasr is een Palestijn. Je kan van hem verwachte dat hij een stevige opinie heeft over Palestina, en hij heeft het recht om zijn opinie daarover te uiten.
De Belgische joden hebben geen onmiddellijke connectie met het conflict, anders dan hun geloof.
Als de joodse gemeenschap begint te polemiseren over het opiniestuk van Nasr, zijn het zíj die het Israelisch-Palestijnse conflict importeren, en niet Ramsey Nasr.
(Ben ik nu te rechtlijnig ?)
  ¶Berchem Groen¶

  Delhaize
De Morgen weet vandaag te melden dat Delhaize dit jaar al 31.900 dollar heeft geschonken aan de Amerikaanse politiek. 78 procent daarvan is naar President Bush et.al. gegaan.
Ik denk dat ik maar eens een paar maanden niet in de Delhaize ga winkelen.
  ¶Berchem Groen¶

  Konijn
Ik heb de indruk dat men in Brussel het laatste half jaar gezamenlijk als konijnen naar een lichtbak op DHL heeft zitten staren, zonder vooruit te kijken, en na te denken over alternatieven op het gebied van werkgelegenheid.
  ¶Berchem Groen¶

  Laagenergiewoningen
Bond Beter Leefmilieu: "De petroleumprijzen breken record na record. Prijsdalingen zitten er voorlopig niet in. Sommige mensen kunnen hun verwarmingsrekeningen niet meer betalen. Door slechte isolatie geven wij dan ook dubbel zoveel aan verwarming uit dan de veel noordelijker wonende Zweden. Bond Beter Leefmilieu pleit voor de snelle invoering van het ‘klimaatkrediet’, een rentesubsidie voor energie-efficiënte (ver)bouwingen. Het klimaatkrediet kan bouwers en verbouwers stimuleren bijkomende energiebesparende maatregelen te financieren. [...] Een aantal voorlopers bouwden voorbeelden van energiezuinige woningen. In het kader van de Maand van de Energiebesparing zet het Klimaatnetwerk die in de kijker. Dit weekeinde, 23 en 24 oktober, stellen 48 eigenaren hun woning open voor toekomstige bouwers en verbouwers. Zij leiden bezoekers rond en vertellen welke maatregelen ze hebben genomen, welke investeringen er tegenover stonden en welke resultaten dat opleverde."
  ¶Berchem Groen¶

  Crash Deurne
Op 23 oktober vindt op het vliegveldje van Deurne een rampoefening plaats (De Standaard). De crash van een C130 wordt nagespeeld, waarbij vele doden en gewonden vallen.
"De hoofdrol in de simulatie is weggelegd voor een C130-transportvliegtuig van het leger, met veertig passagiers aan boord. Wanneer dat toestel neerstort, breekt er brand uit en vallen er doden en gewonden. Bedoeling is dat het eigen brandweerkorps van de luchthaven binnen enkele minuten ter plaatse is. Korpsen uit de omgeving (Antwerpen, Borsbeek, Mortsel) reppen zich daarna naar Deurne. "
Zo’n rampoefeningen zijn belangrijk. Ze geven een goed beeld van wat er zou kunnen mislopen bij een echte ramp, en hoe de hulpverlening het best wordt georganiseerd. Het is een belangrijke maatregel om de veiligheid van de luchthaven te verhogen.
Twee puntjes echter :
- Het gebeurt niet vaak dat dergelijke zware vliegtuigen op het vliegveldje van Deurne landen. Is dit al een aankondiging van wat ons te wachten staat na de ondertunneling van de Krijgsbaan ?
- Het zou heel wat realistischer, en vooral vooruitziender, zijn om eens een oefening te houden waarbij zo’n vliegtuig neerstort op één van de vlakbijgelegen woonwijken. Daar is men nu niét op voorbereid. Misschien durft men niet, en is men bang dat daardoor te duidelijk de risico’s worden aangetoond van het openhouden van het vliegveldje.
Overigens : op 23 oktober om 14 uur houdt Groen! Antwerpen toevallig een belangrijk congres. We zullen dus niet kunnen gaan betogen...
  ¶Berchem Groen¶

  Weblogs tegen racisme
weblogs tegen racisme Nogmaals Wim Van Lancker op Rigoureus... : "Weblogs zijn signaalgevers, spiegels van een maatschappij. In navolging van de ‘weblogs against war’ wordt het tijd voor een nieuwe actie: ‘weblogs tegen racisme’."
Hierbij.
  ¶Berchem Groen¶

  Kartel
Nog een laatste keer iets over het monstre sacré genaamd progressief kartel :
Uit de recent gepubliceerde studie over de stemverschuivingen blijkt dat een kartel SP.a-Spirit-Groen! niet meer stemmen zou gehaald hebben dan de som van SP.a-Spirit en Groen! nu. Want een aantal CD&V’ers zou de oversteek naar Groen! niet gemaakt hebben.
Meer zelfs : CD&V zou meer zetels gehaald hebben, waardoor een conservatieve coalitie CD&V-VLD mogelijk zou zijn geworden.

Iets anders ware een lijstverbinding geweest tussen SP.a-Spirit enerzijds en Groen! anderzijds. Dit zou één of twee zetels extra hebben opgeleverd voor de progressieven.
Maar over een lijstverbinding heeft Stevaert het nooit gehad. Waaruit blijkt dat het hem niet te doen was om de toename van het aantal ‘progressieve’ zetels, maar om het opslokken van Groen!, en het recupereren van de groene kiezers.
  ¶Berchem Groen¶

  Beke
Wim Van Lancker heeft het op zijn web log "Rigoureus..." over de non-affaire Frank Beke : "Na 13 juni stond ook het Nieuwsblad vol vragen over de oorzaak van het hoge stemmenaantal van het Blok. Maar het was zeker niét de schuld van de media. Het Nieuwsblad heeft het tegendeel bewezen met dit staaltje van laag-bij-de-grondse riooljournalistiek."¶Trefwoorden : Vlaams Blok media Nieuwsblad Tanguy Veys parkeerbon parkeerticket Gent Frank Beke begrafenis rol kranten¶
  ¶Berchem Groen¶

  Quorn
Af en toe eten we quorn in plaats van vlees. Het is niet onsmakelijk.
De omschrijving op de verpakking van wat quorn eigenlijk is vond ik wel grappig : "Afkomstig van een plantje uit de familie van de paddestoelen." Geef toe, het klinkt beter dan : "gemaakt van schimmel"...
  ¶Berchem Groen¶

  Architectuur en stedelijkheid
"Architectuur gaat ergens over. Het is meer dan wat stenen op mekaar. Elk gebouw heeft een ziel, heeft zijn verhaal. In een stad als Antwerpen is dit zeer uitgesproken. Niet alleen door zijn rijke geschiedenis. Maar vooral door de sterke dialoog tussen gebouw en stad. Stad in de ruime betekenis: gebouwen, mensen, straten en pleinen, rivier, ... ."
Het architectenbureau !AS (architectuur & stedelijkheid) heeft een nieuwe website. Met een meerwaarde : een luik ‘issues’. "Het is de bedoeling dat we hier in de loop van de tijd bedenkingen of teksten over architektuur en zijn omgeving die we interessant vinden gaan publiceren. Dit kunnen ook Uw bedenkingen zijn. Mail ze ons door, en we geven het ruimte."¶Trefwoorden : architectuur stedelijkheid
renovatie woning verbouwing Dirk De Schepper Batuhan Bayramoglu Ibrahim Sahbaz Tom Lootens inbreiding vernieuwing¶
  ¶Berchem Groen¶

  Pinochet dement
De Standaard: "Een medische deskundige, die aangesteld was door een Chileense rechter, heeft bevestigd dat de voormalige dictator Augusto Pinochet lijdt aan een lichte vorm van dementie. Het is mogelijk dat de ex-dictator daarom niet meer vervolgd wordt voor schending van de mensenrechten."
<Insert krachtige vloek.>¶Trefwoorden : Chili liberalisme neo neoliberaal mensenrechten menselijkheid dictatuur¶
  ¶Berchem Groen¶

  Delcroix
Mocht er iemand geloven dat de CD&V gedurende haar oppositieperiode veranderd is : "Bronnen binnen de CD&V hebben bevestigd dat oud-minister van Defensie Leo Delcroix op 1 november adviseur economie wordt van Vlaams minister-president Yves Leterme." (Gazet van Antwerpen)
Alles blijft zoals het was. Behalve de uitslag van het Vlaams Blok.
  ¶Berchem Groen¶

  Jan Coene
Op de voorpagina van De Standaard lezen we dit weekend een artikel over Jan Coene, ex-manager van Belgacom en Picanol, die bij dat laatste bedrijf is gaan lopen met 22 miljoen euro. Op een volstrekt wettelijke wijze, overigens.
Enkele citaten : "In een drama dat alleen Jan Coene niet zag aankomen, verloor de voormalige Picanol-manager vrijdag ook zijn laatste grote mandaat.".
En : "Coene is het slachtoffer van zijn inhalerigheid."
Of nog : "In een dag van dramatische ontwikkelingen kreeg de carrière van Jan Coene gisteren een fatale klap." (Mijn cursief, lv)
’t Is toch erg. Je zou bijna medelijden krijgen met de man.
Laten we nu maar hopen dat hij kan gaan doppen. Hij zou zo eens zonder inkomen kunnen vallen. Want hoe ver schop je het tegenwoordig met een paar tientallen miljoenen euro ?
  ¶Berchem Groen¶

  Jury
Mijn dochter is uitgekozen voor de Kinder- en Jeugdjury. Dat is een project van de Stichting Lezen.
Een aantal jongeren van 6 tot 16 jaar lezen elk 10 boeken, maken daar een verslag en een rangorde van, en op basis daarvan wordt jaarlijks een laureaat gekozen.
Mijn dochter trots natuurlijk. (De papa trouwens ook.) Ze heeft haar lidkaart onmiddellijk meegenomen naar moemoe en vava.
Nu nog zien dat ze die tien boeken gelezen krijgt. Het blijft toch nog een opgave voor een 7-jarige.
Ik was overigens licht verbijsterd over de korte "handleiding" die ze mee kreeg : een A5-je met een paar lijnen tekst, met daarin een kanjer van een schrijffout... Hm.
  ¶Berchem Groen¶

  Dubbelrichting
We hadden daarnet een korte raadscommissie. Op de agenda ondermeer het wijkoverleg en de heraanleg van enkele straten.
De belangrijkste punten zijn niet besproken, want B-punten.
(B-punten zijn in Antwerpen eerder technische aangelegenheden, die formeel wel door de raad beslist moeten worden, maar waarin geen echte keuzevrijheid bestaat, of die eerder uitvoerend zijn.)
Deze maand keuren we in een aantal straten het dubbelrichting fietsen goed. Dat is tegenwoordig een wettelijke verplichting voor de gemeenten, maar de stedelijke diensten zijn er tot nu toe niet echt happig op geweest. Zo stilaan zijn alle Berchemse straten echter wel aan de beurt geweest. En dat is goed nieuws. Nu nog wachten op de werkelijke uitvoering...

Overigens : het Vlaams Blok was weer voltallig afwezig...
¶Berchem district Groen enkelrichting dubbelrichting tegenrichting fiets zwakke weggebruiker ontwikkelingsbedrijf absentie ¶
  ¶Berchem Groen¶

  Opzij
Het Nederlandse feministische blad Opzij heeft nu ook een website.
Vertel het niet aan mijn vrouw...
(via Divazine)
  ¶Berchem Groen¶

  Groot vuil
In Nederland is er wat beroering omdat vertrouwelijke informatie van een parketmagistraat op een weblog is gepubliceerd.
De man had zijn oude computer gewoon op straat bij het groot huisvuil gezet, zonder zijn harde schijf te wissen, met zijn paswoorden er nog op, zonder na te denken over de gevolgen. Iemand heeft de PC meegenomen, en is gaan neuzen in de dossiers en in de paswoorden van de man in kwestie. En heeft vervolgens één en ander publiek gemaakt.
Je zou van een parketmagistraat toch verwachten dat hij iets verstandiger omgaat met vertrouwelijke informatie...
(via Polskaya.)
  ¶Berchem Groen¶

  Schoolveiligheid
De Berchemse districtsraad heeft sinds kort een commissie schoolverkeersveiligheid. We hadden vandaag een werkvergadering, die druk bijgwoond werd. De fietsersbond en de voetgangersbeweging waren uitgenodigd, en van alle fracties waren één of meerdere raadsleden aanwezig. Alleen het Vlaams Blok heeft naar gewoonte zijn gezicht niet laten zien.
Het was een constructieve vergadering, en we zijn in het district het één en ander van plan. Zoals geweten zal er van infrastructuur-ingrepen niet veel mogelijk zijn : er is gewoon geen geld. Maar we kunnen natuurlijk andere dingen doen. Ik heb het idee gelanceerd om de scholen te stimuleren schoolvervoersplannen op te stellen. Ondermeer in Gent heeft men dat gedaan, in samenwerking met de vzw Langzaam Verkeer.
¶Trefwoorden : School verkeer veiligheid ongevallen plan vervoersplan verkeersveiligheid verkeersbegeleiding¶
  ¶Berchem Groen¶

  Waarheidscommissie
"In de christelijke samenleving zijn afschuwelijke dingen gebeurd, en die gebeuren nog steeds. Op dezelfde manier zijn er afschuwelijke dingen gebeurd in Afrikaanse samenlevingen. Maar als de wereld volhoudt dat wat in Zuid-Afrika is gebeurd (door een Waarheidscommissie komen tot verzoening tussen voormalige onderdrukten en onderdrukkers, SS) een wonder was - en dus elders niet echt toepasbaar is-, in plaats van te erkennen dat dit een van de grootste morele bijdragen van de twintigste eeuw is, zal zij een stuk armer zijn."
Antjie Krog (Westerlingen, de aarde schudt, in De Groene, 24.09.2004)
(Via saskia.scheltjens : citaten)
  ¶Berchem Groen¶

  Verlichte Islam
Yves Desmet had in De Morgen dit weekend een betere dag : "Waarom kardinaal Danneels slimmer is dan minister Dewael". Het is een stuk over de Islam in Europa, naar aanleiding van de opmerkingen van Dewael -dat de Islam minderwaardig is- en kardinaal Danneels -dat de Islam een Verlichting nodig heeft.
Hoofdconclusie : "De redenering van Dewael en die van Danneels liggen wonderwel in elkaars verlengde, eigenlijk zeggen ze bijna hetzelfde, alleen verwoordt de kardinaal het ongeveer 100 keer emotioneel intelligenter dan Dewael het deed."
Ik schrik een beetje van de instemming die Desmet toont met de theorieën van de Nederlandse rechtsfilosoof (soms extreem-rechtsfilosoof) Paul Cliteur, en hij gebruikt een aantal termen op een manier die niet helemaal correct is (bv. geen duidelijk onderscheid tussen cultuur en godsdienst, gelijkstelling van katholicisme met christendom), maar globaal gezien is dit een goede tekst.
(Mijn vrouw content : ik heb al vaak op het punt gestaan mijn abonnement op te zeggen, en dat gevaar is nu weer wat geweken.)
  ¶Berchem Groen¶

  Vragen
Als ik een journalist was, dan zou ik nu aan Philip De Winter vragen hoe lang hij al wist van de put van 22 miljoen, en van de fraudegevallen. Als je ziet waar het Blok allemaal zijn mannetjes (en vrouwtjes) heeft zitten, dan zou ik me afvragen of de partij niet al véél eerder wist van het probleem.
Vervolgens zou ik me afvragen waarom de Blokkers in de OCMW-raad (de grootste groep !) de voorbije jaren niet hebben ingegrepen.
Als het antwoord op die vragen me niet zou bevredigen, dan zou ik vragen of De Winter en zijn partij dan eigenlijk niet medeplichtig zijn...
Maar ik ben geen journalist.¶Trefwoorden : Filip Dewinter fraude Vlaams Blok OCMW Antwerpen OCMW-Antwerpen VISA boekhouding controle ontvanger De Koninck Erik Peeters Eric SP.a ZNA Zina Ziekenhuizen¶
  ¶Berchem Groen¶

  Vrede
De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Wangari Maathai. Zij is staatssecretaris voor Leefmilieu in de regering van Kenia, voor de groene partij Mazingira Green Party, en een boegbeeld van de ‘Green Belt Movement’.
In 1976 startte zij haar boomplantacties om én het milieu te beschremen én om de levenskwaliteit van de Keniaanse vrouwen te verhogen. Dat idee is intussen succesvol overgenomen in Tanzania, Oeganda, Malawai, Lesotho, Ethiopië en Zimbabwe.
In april 2004 kreeg ze van de Duitse Groenen de ‘Petra Kelly prijs’ voor haar baanbrekend werk rond ecologie. Uit haar speech toen : "Nieuwe uitdagingen dienen zich aan: terrorisme op mondiale schaal, nieuwe ziekten als HIV/AIDS die vooral overheersen in mijn deel van de wereld, oudere ziekten als malaria komen in sterke mate terug, genetische manipulatie, klimaatverandering, ontbossing, algemene milieudegradatie en door de mens veroorzaakte armoede. Deze dingen blijven duren, niet zozeer door onwetendheid of gebrek aan wetenschappelijke informatie. Ze blijven duren en vernederen ons menszijn omdat ze -net als in het verleden- worden gestuurd door egoïsme, hebzucht en onverschilligheid. En daardoor, hoe meer vooruitgang we maakten gedurende de jaren, hoe meer dingen onveranderd leken. Daarom hebben we geleerd te doen wat mogelijk is en gaan we door met onze strijd tot de volgende generatie. We gaan door met aan hen de hoop te geven dat de wereld een betere plaats kan zijn voor iedereen."
  ¶Berchem Groen¶

  Naïef ?
Mijn eerste appreciatie over het gat van 22 miljoen bij het Antwerpse OCMW blijkt op het eerste zicht wat naïef te zijn geweest. Het gaat niét enkel over boekhoudkundige problemen of slordigheid.
De OCMW-voorzitster was eerder al slachtoffer van dreigementen, en cruciale informatie blijkt verdwenen te zijn. Dat wijst er op dat er inderdaad meer aan de hand is.
Mijn appreciatie op dit moment :
De audit van Ernst&Young heeft aan het licht gebracht dat er zeer slordig werd gewerkt bij het Antwerpse OCMW, met enerzijds een enorm gat in de boekhouding tot gevolg, en anderzijds fraude. Gaat het om één groot fraudegeval, of leidde het systeem ertoe dat er verschillende ‘kleinere’ fraudegevallen hebben plaatsgevonden ?
Alleszins, het is goed nieuws dat er werk wordt gemaakt van een verdere ‘schoonmaak’ binnen de diensten van de stad en het OCMW Antwerpen. Dat het net SP.a’ers zijn die zelf aan het schoonmaken zijn geslagen, doet mij hopen dat het ooit definitief opgelost geraakt.
  ¶Berchem Groen¶

  Polska
Aergn was op reis in Polen, en hij brengt verslag uit op zijn blog. Niets aan, in principe, maar hij heeft zijn reisdoel en -inhoud laten bepalen door zijn bezoekers. Hij heeft zich vijf foto’s van Poolse monumenten of andere gebouwen laten toemailen, zonder enige vermelding van wie, wat, waar of hoe. De opdracht was simpel : ga op zoek naar het gebouw, en maak een dezelfde foto.
En het lukt hem !
  ¶Berchem Groen¶

  Een gat van 22 miljoen
Burgemeester Janssens kwam op ATV een babbel doen over "het gat van 22 miljoen". Voor zover ik het nu begrijp, is er weer gigantisch geblunderd in de communicatie. Half Vlaanderen is er nu bijna van overtuigd dat er voor 22.000.000 EUR gefraudeerd is. Terwijl het over een boekhoudkundig probleem gaat. (Op zich ook niet te onderschatten, natuurlijk.)
Wat ik er van begrijp :
De ziekenhuizen van het Antwerpse OCMW hebben altijd een boekhouding gehad die los stond van het OCMW zelf : het OCMW had zijn boekhouding, de ziekenhuizen de hunne. Dat is positief : op die manier kan je vrij eenvoudig de werkelijke kost van zo’n ziekenhuis bepalen.
Dat heeft echter tot gevolg, dat als zo’n ziekenhuis voor rekening van het OCMW iemand behandelt, dat het ziekenhuis ook een factuur stuurt aan het OCMW.
Wat is er nu jarenlang gebeurd ? Die rekeningen zijn bij de ziekenhuizen -zoals het hoort- in de boekhouding ingeschreven als ‘te ontvangen factuur’, maar bij het OCMW heeft men ze niet geboekt als ‘te betalen factuur’. Wat eigenlijk had gemoeten. Dat is wat de doorlichting van Ernst & Young aan het licht heeft gebracht : het OCMW moet nog voor 22 miljoen euro aan ‘te betalen facturen’ inschrijven in de boekhouding. En ze daadwerkelijk betalen aan Zina, de nieuwe ziekenhuizen-vzw. Niks fraude natuurlijk, wel een gigantische blunder.
Een blunder die niet had mogen voorkomen. En dat is nu het belangrijkste -en politieke- probleem. Iemand die geen ervaring heeft met de boekhouding van lokale besturen vraagt zich nu onmiddellijk af hoe zoiets in ’s hemelsnaam mogelijk is. Iemand die wél ervaring heeft met de boekhouding van lokale besturen is verbaasd dat het niet eerder gebeurd is. Want tot voor een paar jaar had geen enkele gemeente, ook niet de grote steden, een echte boekhouding. Dat was wettelijk zelfs niet toegestaan. Tot voor een paar jaar werd er bij de gemeenten en OCMW’s gewerkt met een simpele kasboekhouding : inkomsten en uitgaven. Maar een balans ? Activa en passiva ? Consolidatie van deelboekhoudingen ? Nooit van gehoord.
Tot voor een paar jaar. Zo stilaan geraakt de boel nu wat opgekuist. Met de put van 22 miljoen tot gevolg.
  ¶Berchem Groen¶

  Klacht
Zoals te verwachten was: "Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Blok in de Antwerpse gemeenteraad, dient morgen klacht in bij het parket in verband met de put van 22,5 miljoen euro die bij het Antwerpse OCMW is ontdekt."
Lichtelijk belachelijk. Het OCMW had al aangekondigd dat er een extern onderzoek komt, en als het gerecht ook maar een vermoeden zou hebben dat er strafrechterlijk iets aan de hand zou zijn, zou het zelf wel een onderzoek starten.
Philip Dewinter springt gewoon op de kar om er politiek profijt uit te halen. Zijn partij teert op de problemen.
Bij dit alles zal men waarschijnlijk weer vergeten dat de put aan het licht is gekomen door een rapport dat door het OCMW-bestuur is besteld. En dat dit rapport juist is besteld om dit soort problemen aan het licht te brengen, om de boel eens en voorgoed op te kuisen.
  ¶Berchem Groen¶

  Niet ernstig
Het weblog van de Standaard "En nu even ernstig" had het over een dossier van de New York Times (over de onbestaande massavernietigingswapens van Bush).
Ze geven er -zoals het hoort- een link bij naar het artikel.
Maar. De website van de NY Times kan je maar bekijken na (gratis) registratie. De Standaard vond er niets beters op om dan maar meteen erbij te verklappen hoe je zonder registreren toch het artikel kan lezen.
Dat is heel vriendelijk, maar niet echt ernstig van een krant die zelf (betalende) registratie eist om de website te raadplegen...
  ¶Berchem Groen¶

  Boekencampagne
"In de boekensector is het gebruik van gerecycleerd papier vaak nog een taboe. Daarom wil Greenpeace auteurs en uitgevers overtuigen en helpen om niet langer papier te gebruiken dat afkomstig is uit onverantwoord bosbeheer of bosvernietiging. Het alternatief is gerecycleerd papier, eventueel in combinatie met papier uit verantwoord beheer (FSC)."
Dit weekend vindt het Andere Boek plaats, de beurs van het betere boek. Greenpeace is er ook om haar boekencampagne voor te stellen.

(Ik leg geen link naar de website van het Andere Boek. Hij is iets te opdringerig naar mijn zin.)
  ¶Berchem Groen¶

  Islam bevordert integratie
Het ‘mondiaal magazine’ MO* heeft naar aanleiding van het begin van de ramadan op 15 oktober een stuk over islam en integratie. Conclusie is dat een sterkere islamitische identiteit bij de allochtone jongeren hun integratie versterkt : "Jongeren stellen zich de vraag: Wie ben ik? Waar hoor ik thuis? Ben ik Marokkaan, Berber, Belg, ...? Deze jongeren vinden in de islam een manier om hun twijfels te overstijgen. Moslim zijn is universeel, transcendent, het is Belgisch noch Marokkaans of Turks. Voor veel jongeren is dit een soort oplossing voor het dilemma rond hun identiteit."
"Zulke toenemende identificatie met de islamitische identiteit werkt integrerend. Jongeren gaan zich meer als burger in de samenleving beschouwen, voelen zich meer betrokken en participeren meer, zonder dat ze zich volledig moeten assimileren."
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme