<$BlogRSDURL$>
  Plafond
Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen weigeren voortaan om gezinnen, waarvan geen van de partners Nederlands praat, nog een sociaal appartement te geven. (O.m. De Standaard.) Ze doen dit om het samenleven in grotere appartementsgebouwen gemakkelijker te maken. Als daar te veel mensen wonen die elkaar niet kunnen verstaan, levert dat problemen op.
Het doel van deze maatregel is wat mij betreft terecht. Er zijn reële problemen, die om een oplossing smeken.
Zo’n doel heiligt echter nog niet alle middelen, en dit ‘middel’ gaat duidelijk over de schreef.
Het ís zo dat er een probleem bestaat rond de kennis van het Nederlands bij allochtonen. Maar het is evengoed zo dat dat probleem vooral te wijten is aan het volledig ontbreken, tot voor een paar jaar, van enig beleid daarrond. Gedurende enkele decennia heeft men niet omgekeken naar de allochtonen, heeft men bijvoorbeeld geen aanbod aan taallessen gecreëerd, waardoor er wachtlijsten ontstonden en nog steeds bestaan.
Deze maatregel treft opnieuw de zwaksten, legt de schuld voor de problemen volledig bij hen, terwijl dat slechts gedeeltelijk zo is.
VB-bestuursdeelname zal weldra geen issue meer zijn : hun programma wordt zo ook wel uitgevoerd, dus veel verschil zal het niet meer maken.
  ¶Berchem Groen¶

  125.000
Tot nu heeft men 125.000 duizend doden geteld in Zuid-Oost-Azië. Het aantal ‘directe’ kan de komende dagen nog oplopen. En men verwacht nog eens een kleine 100.000 ‘indirecte’ doden, ten gevolge van ziektes en epidemies, bijvoorbeeld door het ontbreken van drinkwater.
Het blijft een abstract cijfer, waar je je niet meteen iets kan bij voorstellen. Maar toch : de stad Mechelen heeft minder dan 100.000 inwoners, Gent een dikke 200.000, net als Antwerpen binnen de ring.
Wat we ook proberen, de mens blijft toch kwetsbaar.¶Trefwoorden : tsunami ramp zuid-oost-azië dodental¶
  ¶Berchem Groen¶

  Cordon
Vankrunkelsven (VLD) heeft het licht gezien, en pleit nu ook voor het afschaffen van het cordon sanitaire. Om pragmatische redenen, want het werkt niet. En dat onder het motto "Eén miljoen mensen kan niet fout zijn, het Belang is een partij als de andere geworden."
Toevallig (alhoewel, het is zo stilaan het belangrijkste thema van de vaderlandse politiek) verschijnt vandaag in de Standaard ook aflevering 2 van het Kerstessay van Tom Naegels : "Racisme bestaat niet". Waarin hij omstandig uitlegt dat racisme wél bestaat. Eén miljoen kiezers maken een racistische partij niet respectabel.
Wat me bij deze hele -maatschappelijke ?- discussie opvalt, is het ontbreken van inbreng uit SP.a-hoek. Behalve dan zijn voorstel om voortaan enkel nog van VB te spreken (waarmee hij meteen aangaf dat het Belang voor hem op dezelfde manier moet behandeld worden als VLD, CD&V of SP.a), heb ik van Steve Stevaert nog niets gehoord. Toch niet voor zover ik me herinner (en ik geef grif toe dat ik wat hem betreft misschien wat selectief doof ben). Eén miljoen kiezers worden beloond voor hun stem, de publieke opinie geeft hen gelijk, er ontstaat een eenheidsdenken waarbinnen de racistische partij legitiem wordt, en de belangrijkste en/of machtigste progressief van het land houdt zijn mond. Want : "Ik praat niet over andere partijen, ik praat alleen over de verwezenlijkingen en plannen van mijn eigen partij".
Communicatie-technisch heeft hij gelijk. Je verkoopt niet door de concurrent zwart te maken, enkel door je eigen product goed te promoten.
Maar ík heb zo stilaan het gevoel dat he niet meer gaat over je eigen partij verkopen, over de grootste worden, over macht verwerven. Zo stilaan gaat het over iets belangrijker, namelijk het wezen van onze democratie, over de maatschappij waarin we willen leven.
  ¶Berchem Groen¶

  Coalitie
Volgens een enquête, uitgevoerd in opdracht van het VRT-nieuws, zou de helft van de Belgen vóór bestuursdeelname door de racistische partij zijn. (via). Dat vind ik werkelijk choquerend. Ik kan daar echt niet bij. Het is toch niet mogelijk dat 3 miljoen Vlamingen harteloze zakken zijn ? Mensen die alleen naar zichzelf kijken, en zich van de rest van de wereld niets aantrekken ?
Ik kan echt niet begrijpen dat minder dan tien jaar na de witte beweging, nadat honderdduizenden op straat kwamen voor een beter bestuur, de helft van de bevolking een partij in de regering wil die daar volledig tegengesteld aan is.
Het Vlaamse onderwijs zou tot de beste ter wereld gerekend mogen worden. Wel, deze peiling toont aan dat dát toch met een flinke korrel zout genomen mag worden. We zullen misschien wel goede ingenieurs afleveren, maar de jongeren opvoeden tot volwaardige medeburgers, dat lukt toch niet. Een stel verwende kinderen, dát produceert ons onderwijs.
<Einde therapeutische sessie>¶Trefwoorden : Vlaams Belang BRT BRTN nieuws enquete Vlaams Blok racisme fascisme zwarten racistische partij fascistische partij leugens leugen leugenaars vuile politiek¶
  ¶Berchem Groen¶

  Landbouwsubsidies
Bij Panorama (Canvas) ging het vanavond over de Europese landbouwsubsidies. Dat is weer zo een probleem waar geen eenvoudige oplossing voor te bedenken is.
De EU geeft jaarlijks miljarden euro’s subsidies aan de Europese landbouwers. Dat is nodig, we moeten een eigen landbouwproductie in stand houden, om niet afhankelijk te zijn van buitenstaanders. Tegelijk zorgt dat voor een redelijk (maar nog steeds laag) inkomen voor de massa landbouwers binnen de Unie (wat dan weer positief is voor de economie).
De subsidies zorgen echter voor een massale overproductie. In het verleden gebeurde het regelmatig dat deze overproductie gewoon vernietigd werd. Dat is niet zo mooi, zeker niet als in andere delen van de wereld mensen sterven door ondervoeding. Dus is men begonnen het Europese overschot uit te voeren, ook naar de derde wereld. Gevolg : de gesubsidieerde Europese producten zijn er zo goedkoop, dat de lokale producenten binnen de kortste keren van de markt geconcurreerd waren. Gevolg : geen inkomen meer voor al die kleine boeren. In landen waar de economie vooral draait op de primaire sector, dus landbouw, is dat wat ongelukkig...
Bijkomend : aangezien we in Europa al met een overschot zitten, heeft het (vanuit Europees economisch perspectief) weinig zin om goedkope producten uit de derde wereld in te voeren, want dat zou onze bergen en plassen alleen maar groter maken. Dus legt de EU invoerheffingen op landbouwproducten uit derde landen. Niet alleen concurreren we dus de kleine boeren kapot in hun eigen land, ze krijgen zelfs niet de kans om een graantje van de Europese rijkdom mee te pikken.
Daarenboven : We geven ook nog eens miljarden ontwikkelingssteun, ondermeer om de landbouwers in Afrika of Latijns-Amerika te leren efficiënter te produceren. Zodat ze beter kunnen concurreren. Al is dat economisch volledige nonsens.

Oplossing ? We kunnen moeilijk onze eigen landbouwers op droog zaad zetten. Dat is politiek onmogelijk, maar zou ook economisch niet intelligent zijn. Want met een te kleine eigen landbouwproductie zou Europa in problemen komen, mocht er weer eens een internationale crisis ontstaan.
Opnieuw de voedseloverschotten gaan vernietigen ? Dat lijkt me ethisch niet echt correct.
De enige oplossing lijkt mij om de landbouwsubsidies te behouden, maar op een lager niveau, waarbij minder boeren nog steeds een redelijk loon houden. Een aantal landbouwers zullen moeten stoppen. Dat gebeurt liefst op een ‘warme’ manier, door ze daar economisch voor aan te moedigen. Dus door subsidies te geven als een landbouwer stopt, en zijn bedrijf niet wordt overgenomen.

Zie overigens ook Fair Trade België.
  ¶Berchem Groen¶

  Man of the Year
Ik zag op BBC World dat George W. Bush Man van het jaar wordt in Time Magazine.
Jongens toch.
  ¶Berchem Groen¶

  1,1 miljard
Elke Vlaming levert door de milieuverontreiniging vijf gezonde maanden van zijn leven in. Ozon, zwevend stof, kankerverwekkende stoffen, lood en lawaaihinder plegen een aanslag op ons leven. Zo blijkt uit het Mira-T rapport, dat vandaag verscheen. Het is opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij, een officiële dienst van de Vlaamse Overheid.
Vijf maanden per Vlaming, dat is 30 miljoen maanden, of 2,5 miljoen jaar, of 31.000 mensenlevens binnen de huidige generatie, dus gemiddeld een kleine 800 Vlamingen per jaar die sterven door milieuverontreiniging.
’t Is wat.
Nog : "Dit gezondheidsverlies kostte Vlaanderen in 2003 190 euro per inwoner, dit is 1,1 miljard euro of 0,8 % van het BBP.
’t Is heel wat. Stel je voor wat je met zo’n bedrag per jaar zou kunnen doen...
Voor milieuminister Kris Peeters (CD&V) is het milieu echter een randvoorwaarde van de economie, iets vervelends dat de economie alleen maar last bezorgt.
(Zie ook de reactie van de BBL op de beleidsnota van Peeters.)
  ¶Berchem Groen¶

  Nachtvluchten
Er kan nog eens een rondje gelopen worden in Zaventem, de match is nog maar eens verlengd, en nog zo van die sportmetaforen. Nu heeft een rechter een steen in de kikkerpoel gegooid.
Ik vrees dat het toch niet opgelost zal geraken. De luchthaven ligt nu eenmaal in een dicht bebouwd gebied, de stad Brussel ligt bijna op wandelafstand, dus geluidshinder zal er altijd zijn.
De enige oplossing -op termijn- lijkt mij het drastisch inperken op Europees vlak van de nachtvluchten. Er zijn grenzen aan de groei, en het lijkt me duidelijk dat in ons deel van de wereld die grenzen zo stilaan bereikt zijn.
Kan er mij nog eens iemand uitleggen waarom het absoluut nodig is om ’s nachts te vliegen ? Zodat de ene pakjesdienst tegen de andere kan opbieden om toch maar de kortste leveringstermijn te hebben. Dit lijkt me echt een typisch geval van het creëren van een vraag, omdat je het aanbod hebt.

Een concreet voorstel : laten we het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen. De vervuiler, in dit geval de maatschappij die de nachtvluchten doet, betaalt om de woningen onder de vliegroutes degelijk te isoleren. Het lijkt me een fair voorstel. En zo laten we de markt volledig werken.¶Trefwoorden : DHL Zaventem Anciaux klotedossier Groen! Glorieux Landuyt actiegroep Noordrand Oostrand¶
  ¶Berchem Groen¶

  Amateur
Antwerps cultuurschepen Heylen (CD&V) wil volgend jaar de "Week van de Amateurkunsten" in Deurne door de stad Antwerpen laten organiseren. In het verleden was dit een evenement van het district Deurne. In de begroting voor 2005 is het echter geschrapt door de racistische partij, gesteund door onafhankelijken.
Ik vind het plan van Heylen een probleem. Eén van de hoofdredenen waarom de racisten blijven groeien, is dat zij zich nooit moeten bewijzen. Ze kunnen de kiezer de simpelste oplossingen voorspiegelen, en moeten zich niet verantwoorden.
In Deurne maken we nu mee dat de ‘Vlaamsche Barbaren’ wel een deel van het beleid mee bepalen. De kiezers daar zullen nu aan den lijve kunnen ondervinden wat een stem voor de partij tot gevolg heeft.
Daarom mag Heylen zich er niet gaan moeien. Want anders geeft hij aan de Antwerpenaar het signaal : je kan -voor de districten- rustig op de racisten stemmen, de stad zorgt er wel voor dat alles blijft zoals het was. Niet goed dus.¶Trefwoorden : Philip Heylen Week van de Amateurkunsten district Deurne Antwerpen schepen schepencollege Groen! VLD CD&V SP.a Vlaams Blok Belang Behang fascisten racisme fascisme Walter Verbruggen René De Preter¶
  ¶Berchem Groen¶

  Turkije
"Turkije is niet klaar voor de Europese Unie en de Unie is niet klaar voor Turkije, zegt Pieter De Crem, en met hem de hele kamerfractie van CD&V." (in een interview dit weekend in De Standaard). Zij besluiten daaruit dat het beter is voor beide partners dat Turkije ook op termijn geen lid wordt van de EU. Want : "Waarom is Turkije niet klaar voor de EU ? De sokkel van Europa zijn de cultuur van Athene en Rome, de joods-christelijke traditie en die van het wetenschappelijk empirisme en het vrije denken, zoals dat tijdens de Verlichting is ontstaan. Die drie belangrijke zaken heeft Turkije niet gekend. "
Ik ben het niet eens met Decrem en de CD&V-fractie.
Dat noch Turkije, noch de EU op dit moment al klaar zijn voor de uitbreiding is duidelijk. Turkije heeft zowel economisch als politiek nog een lange weg af te leggen, nog meer dan Griekenland, Spanje of Portugal dat destijds hebben moeten doen. Maar deze laatste landen hebben bewezen dat het kan.
En de EU moet eerst de schok van de recente uitbreiding verwerken, ook economisch, maar vooral politiek-institutioneel. We moeten er met andere woorden zo snel mogelijk voor zorgen dat de instellingen van de Unie worden hervormd, met een parlement dat werkelijke macht heeft, en een kleinere commissie die nog meer dan nu een echte Europese regering vormt, en minder een vergadering van de vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten. Dat is nodig, maar het staat eigenlijk los van de toetreding door Turkije. Want het moet gebeuren, zelfs als Turkije geen lid zou worden. En de Turkse toetreding zou de problemen niet echt groter maken dan ze nu al zijn.
Blijft het argument van het verschil in cultuur. Zoals De Crem het verwoordt is er een hemelsbreed verschil, een onoverbrugbare kloof tussen de verlichte, moderne Westerse cultuur en de barbaarse Turkse moslim-cultuur. Dat is natuurlijk nonsens. Leg de joodse, de christelijke en de islamitische godsdienst naast elkaar, en je zal vaststellen dat de verschillen verbleken bij de overeenkomsten, en dat de verschillen tussen de joodse godsdienst enerzijds en de beide andere godsdiensten anderzijds groter zijn dan die tussen christendom en islam.
De Crem, en met hem heel wat andere Westerse ‘verlichte denkers’, schijnen daarenboven te vergeten dat onze moderne verlichting minstens gedeeltelijk is ontstaan door de contacten met de Arabische moslimwereld. Toen het westen door de donkere middeleeuwen spartelde en er van wetenschap geen sprake was, bloeide het verlichte wetenschappelijke denken in de Arabische landen. Een belangrijk deel van onze joods-christelijke cultuur, van de cultuur van Athene (en Rome) is door de eeuwen blijven bestaan dankzij de moslimwereld.
Laten we bijvoorbeeld ook niet vergeten dat de moslims reeds in 662, toen hier in West-Europa vooral werd gepraat met bijlen en zwaarden, hoogoplopende discussies hadden over de scheiding tussen kerk en staat (wat geresulteerd heeft in het schisma tussen soennieten en sjiieten). Dat terwijl in West-Europa op bepaalde momenten duizenden mensen stierven van armoede, er in een aantal Arabische landen reeds een systeem van sociale zekerheid bestond (op basis van de zakat, de geloofsbelasting, één van de pijlers van de islam).
En ik kan verder gaan.
Er is helemaal geen onoverbrugbare culturele kloof tussen de EU en Turkije.
  ¶Berchem Groen¶

  Moskee
De racistische partij stelt voor om moskeeën te verbannen uit de stadscentra.
Ik wil ze dat wel eens zien proberen. Het zou in elk geval strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel als ze zich zouden beperken tot moskeeën. Bijgevolg zullen ze álle gebedshuizen, van álle godsdiensten, moet verbannen. Dus ook de katholieke kerken.
Leuk idee.
Laten we meteen beginnen nadenken over de nieuwe functie van de kathedraal. Of de basiliek van Koekelberg.
Zoals gewoonlijk : plat populisme.
  ¶Berchem Groen¶

  Snel Limburg
Volgend jaar start in LImburg het Spartacusplan. "Dat moet de provincie Limburg tegen 2014 voorzien van een hoogwaardig netwerk van regionaal openbaar vervoer. Naast nieuwe regionale spoorverbindingen en de uitbouw van snelle busverbindingen zullen ook zogenaamde light rails ingezet worden." (De Standaard). Dat werd ondermeer door Kathleen Van Brempt (SP.a) bekend gemaakt.
Uitstekend idee. Hier wacht ons land al twintig jaar op.
Eén klein probleempje : er is geen geld voor. Dus ofwel zal het gratis moeten (Van Brempt ís SP.a-politica, dus wie weet), ofwel moet vanuit de privé geld aangetrokken worden. Ik ben benieuwd naar het succes van die zoektocht. En naar de constructies die opgezet gaan worden. Want aangezien geen enkele vorm van openbaar vervoer in dit deel van de wereld winstgevend is, zal de winst van de privé-bedrijven die mee willen doen door onze belastingen betaald worden.
  ¶Berchem Groen¶

  Kinderen
GvA : "Meer dan de helft van de kinderen in de wereld lijdt onder gevolgen van armoede, oorlog en aids, waardoor het hun ontbreekt aan een gezonde en veilige jeugd. Dat staat in het donderdag verschenen jaarrapport van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Volgens UNICEF groeien meer dan een miljard kinderen hongerig en ongezond op, zijn scholen het doelwit geworden van strijdende partijen en worden hele dorpen uitgeroeid door aids. In 2003 overleden meer dan tien miljoen kinderen en elke dag sterven er 29.158 kinderen onder de 5 jaar, voornamelijk aan vermijdbare ziektes. Bijna de helft van de 3,6 miljoen mensen die in de jaren ’90 in oorlogen om het leven kwamen waren kinderen."
Maar belangrijker : er dreigt een nieuwe communautaire rel (tussen Franse Gemeenschap en Brussels Gewest enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap anderzijds) rond het Brusselse Flagey-gebouw.
  ¶Berchem Groen¶

  Uren.Dagen.Nachten
Nog een kleine 14 uur, en we weten of het een zusje of een broertje is, bij Uren.Dagen.Nachten.
Spannend.
  ¶Berchem Groen¶

  Yad Vashem
Tijdens het surfen op Yad Vashem beland, de web site die de slachtoffers van de holocaust herdenkt, door ze op te nemen in een gigantische database.
Indrukwekkend.
Ik heb geen namen gevonden die ook in mijn nabije familie voorkomen.
(Ik vond wel vier maal een Philip De Winter, respectievelijk gestorven in ‘Centraal Europa’, in Bergen Belsen, Sobibor en Auschwitz. Stropers en boswachters...)
  ¶Berchem Groen¶

  Peeters-Smet

Ik moet vaststellen dat ik Pascal Smet, Brussels SP.a’er, en Kris Peeters, Vlaams CD&V’er, niet uit elkaar kan houden.
Jammer voor hen.
Alhoewel, ze staan me geen van beide aan...
  ¶Berchem Groen¶

  Paisley
Zolang Ian Paisley (de protestantse, pro-Britse leider) in Noord-Ierland iets te zeggen heeft, mogen we een definitieve vrede daar vergeten.
In plaats van daadwerkelijk te werken aan vrede, grijpt hij de vredesonderhandelingen aan om op deze manier zijn gelijk te halen tegenover het IRA. Nu eist hij dat van de ontwapening van het IRA foto’s zouden worden genomen, dat die onmiddellijk na de vernietiging van de wapens zouden worden gepubliceerd. (Via De Standaard)
Ieder weldenkend mens weet dat je het op deze manier niet doet. Als je onderhandelingen voert om tot een compromis te komen, moet elke kant toegevingen doen. Dat gaat zoveel makkelijker als iedereen tegenover zijn achterban een beetje zijn gezicht kan redden.
Het is dan ook compleet belachelijk te verwachten dat het IRA zou ingaan op de eis om de foto’s te publiceren, met het risico dat Paisley en zijn protestanten openlijk leedvermaak zouden gaan tonen.
De publicatie levert overigens geen enkele meerwaarde in het vredesproces. Beide partijen en de onafhankelijke bemiddelaars en waarnemers kunnen zonder probleem de foto’s bestuderen, zonder dat dat in de openbaarheid moet.
Niet intelligent, die Paisley. Een extremistische idioot, eigenlijk.
  ¶Berchem Groen¶

  Water
Vanaf januari wordt onze waterfactuur fors verhoogd. Voor gezinnen kan dat 100 euro per jaar kosten, KMO’s kunnen een verhoging met mogelijk de helft van hun waterrekening verwachten (berekening Unizo Limburg).
De heffing komt er om de waterzuivering te financieren. De vorige regeringen betaalden de water-investeringen uit de gewone begroting. Minister Peeters (CD&V) heeft hier echter een besparing doorgevoerd van 50 miljoen euro, en verhoogt de belastingen voor de gewone gebruiker.
Deze verhoging geldt voor alle belastingbetalers, ook in die gemeenten waar de water-infrastructuur reeds vernieuwd is. Zij betalen dus een tweede keer : de eerste investeringen zijn voor een stuk mee gefinancierd door hun gemeentebelastingen. (Via)
  ¶Berchem Groen¶

  Uitsluiting
Vandaag verscheen de 13de editie van het jaarboek "Armoede en sociale uitsluiting". Het is zo stilaan een standaardwerk aan het worden.
De auteurs lanceerden dit jaar een opmerkelijk voorstel : je kan kansarmoede bestrijden door de leerplicht uit te breiden. Enerzijds naar beneden toe : verplicht kleuters al om naar de kleuterschool te gaan. Zij die dat niet doen, hebben op dit moment op hun zes jaar reeds een leerachterstand, die blijkbaar niet meer in te halen is. (Zie ook).
De leerplicht naar boven aanpassen zou ook helpen. Maar niet lineair, maar aangepast aan het studieresultaat van de jongere : je mag pas van school als je een diploma op zak hebt. Op het eerste zicht is dat een creatief en vernieuwend voorstel.
In tweede instantie roept het toch ook enkele vragen op. Wat doe je bijvoorbeeld met schoolmoeë jongeren ? Door hen te verplichten op school te blijven tot ze een diploma hebben, creëer je een uitzichtloze situatie. Die kan je alleen voorkomen door een ander onderwijs te geven. Maar dát zou nu ook kunnen, en een belangrijke bijdrage leveren tegen schooluitval, en volgens mij heel wat meer dan een wijziging van de leerplicht.
Ga je door deze aanpassing de jongeren (en hun ouders) ook niet stimuleren om te proberen vroeger een diploma te halen, waardoor ze vroeger naar het hoger onderwijs kunnen doorstromen ? Creëer je zo met andere woorden niet nog een grotere dualiteit tussen ‘goede’ en ‘zwakke’ leerlingen ? Een probleem waar Vlaanderen nu al stevig mee worstelt.

Ik denk dat we in de eerste plaats heil moeten verwachten van een verbetering van de manier waarop in ons land les wordt gegeven. Dan leggen we de verplichting om iets aan de sociale uitsluiting te doen bij de overheid en het onderwijssysteem, in plaats van de sociaal zwakkeren te culpabiliseren. Want eigenlijk is het dat wat dit voorstel zegt : ‘kansarm zijn kansarm omdat ze niet genoeg moeite doen, en daarom moeten we ze verplichten om eerder en langer naar school te gaan.’
  ¶Berchem Groen¶

  Crootje
Ik lees in de Morgen dat Herman De Croo de VLD verlaat als de partij het cordon sanitaire doorbreekt.
Chic van den Herman. De combinatie van zijn democratische ingesteldheid en zijn belgicisme heeft een positief effect. Zou hij hiermee een belangrijke stroming in de partij vertegenwoordigen ?
Maar pas op, hij laat een achterdeurtje open : hij ziet er geen graten in dat er hier en daar een VLD’er met het "B'lank" gaat samenwerken, het is pas als het de nationale partijlijn wordt dat hij zijn conclusies trekt. Dus : voor de gemeenteraadsverkiezingen kan iedereen doen wat hij wil. En daarna kan Herman op pensioen.
(En intussen zijn we weer maar eens aan het zeuren over de racistische partij.)
  ¶Berchem Groen¶

  Hamas
"Hamas is bereid de vestiging van een Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 te accepteren en een langdurig bestand te sluiten met Israël. Dat heeft sjeik Hassan Yousef, de hoogste leider van de radicale organisatie op de Westelijke Jordaanoever, vandaag gezegd." (de Standaard)
Het gaat blijkbaar weer de goede kant op, in Israël.
Als de regeringscrisis nu ook nog tot een vermindering van de binnenlandse polarisatie leidt, waardoor het makkelijker wordt om toegevingen aan de Palestijnen te doen, zou het wel eens heel snel kunnen gaan.
We blijven hopen.
  ¶Berchem Groen¶

  Karel, Hugo en Jean-Marie
De Standaard: "Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht wil Hugo Coveliers uit de VLD laten zetten."
Of : Karel De Gucht is stemmen aan het ronselen voor Jean-Marie Dedecker.
(?)
¶Trefwoorden : VLD voorzitter verkiezing voorzittersverkiezingen Bart Somers Hugo Coveliers Karel De Gucht Jean-marie Dedecker Dirk Sterckx Guy Verhofstadt strijd rug ¶
  ¶Berchem Groen¶

  Flup
"Onze kroonprins was op reis naar het Verre Oosten, en tijdens één van de dineetjes is hij er eens goed ingevlogen. Normaal blijft het dan bij een stevige kater, de volgende morgen. Maar nu dus niet."
Is dat zo’n beetje samengevat de houding van de Vlaamse pers ? Als je er van uitgaat dat Filip eigenlijk een nitwit is, met weinig politieke feeling, is dit een voor de hand liggende verklaring.
Maar iedereen die iet of wat belangstelling heeft voor complottheorieën gaat natuurlijk een stapje verder.
Wie is de politieke winnaar na de uitspraken van Filip ? Het Vlaams Belang lijkt me, dat zich nogmaals kan wentelen in zijn slachtofferrol, dat nog eens in de verf kan zetten en bevestigd krijgt dat het een werkelijk gevaar betekent voor het unitaire België en voor de gevestigde orde, enzovoort. Gevolg is dat de CD&V en VLD opnieuw verplicht zijn nog wat meer rekening te houden met het Belang en naar rechts op te schuiven.
Tel daarbij op de traditionele voorkeur van de Coburgers voor de conservatievere stromingen in ons politieke landschap en in de maatschappij.
Dan is het niet volledig onmogelijk de "cri de coeur" van Filip eigenlijk redelijk gepland was. Want het resultaat zal een globale versterking van de rechterzijde zijn.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme