<$BlogRSDURL$>
  Berchemse commissies Jeugd & Sport en Veiligheid bespreken samenlevingsprobleem
Naar aanleiding van de problemen met rondhangende jongeren in het Cultureel Centrum van Berchem (zie o.m. Gazet van Antwerpen van woensdag 5 december) heb ik de commissie Jeugd & Sport en de commissie Veiligheid van de Berchemse districtsraad samengeroepen. Bedoeling was in de eerste plaats de raadsleden de kans te geven zich te informeren over de problematiek, om vervolgens na te denken over mogelijke beleidsmaatregelen binnen de bevoegdheden van het district.
Dit initiatief kwam er, omdat de problemen die het Cultureel Centrum ondervindt, deel uitmaken van een ruimer probleem. Sommige jongeren van Oud-Berchem hebben 's avonds en in het weekend de gewoonte gecreëerd doelloos op openbare plaatsen te vertoeven. Dit leidt af en toe tot klein vandalisme aan het Villegaspark, op het kruispunt Statiestraat/Victor Jacobslei, in het Cultureel Centrum en op andere plaatsen.
De stedelijke en districtsoverheid is zich bewust van het probleem, en is actief aan het werk om de negatieve effecten bij te sturen. Een ambtelijke werkgroep boog zich reeds over de problematiek van het Villegaspark. De eerste resultaten hiervan zijn nu al zichtbaar. Daarnaast riep het stedelijk wijkkantoor een overlegvergadering samen van wijkbewoners en de betrokken stadsdiensten.
Deze maatregelen kunnen de negatieve effecten helpen wegwerken, maar nemen de oorzaken niet weg. Daarom kwam de districtsraad samen in een gezamenlijke vergadering van de commissies Jeugd en Sport en Veiligheid, om naar de oorzaken van de problemen te peilen, en geschikte beleidsmaatregelen uit te werken.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme