<$BlogRSDURL$>
  District Berchem moet vrijwilligerswerk ondersteunen
Naar aanleiding van de persberichten over de bibliotheek Hedera in Berchem en het voornemen van schepen Antonis om vrijwilligerswerk binnen de stadsdiensten mogelijk te maken, heb ik volgende vraag gesteld op de districtsraad van Berchem van woensdag 17 december 2003.


We vernemen in de pers dat schepen Antonis het vrijwilligerswerk in de Antwerpse musea en bibliotheken wenst aan te moedigen. Hij start hiervoor onderhandelingen met de vakbonden.
De bibliotheek Hedera in Berchem, die recent door de stad is overgenomen, werd voor een belangrijk gedeelte draaiende gehouden door vrijwilligerswerk. De bestaande medewerkers zijn geïnteresseerd om hun vrijwillig engagement verder te zetten binnen de stedelijke structuur. Dit kan enkel maar aangemoedigd worden.
Een van de mogelijke problemen bij de invoering van vrijwilligerswerk zijn de bijkomende kosten voor de stadskas. Voorbeeld hiervan is de arbeidsongevallenverzekering.
Acht het districtscollege het mogelijk, gezien het belang van de plaatselijke bibliotheek en het belang van het vrijwilligerswerk in het lokale sociale weefsel, om deze bijkomende kosten voor rekening van de districtsbegroting te nemen ?
  ¶Berchem Groen¶

  Een werkdefinitie van het begrip "integratie"
De relaties in onze maatschappij worden geregeld door een reeks spelregels (vb. als je iemand ontmoet op straat zeg je goeiedag, je geeft verkeer dat van rechts komt voorrang, enzovoort).
Het niveau van integratie van individuen wordt bepaald door de mate waarin zij :

4in de eerste plaats beseffen dat deze spelregels bestaan
4daarenboven deze spelregels in min of meerdere mate kennen
4deze spelregels in min of meerdere mate kunnen toepassen
4eventueel zelfs deze spelregels zonder nadelige effecten kunnen omzeilen of naast zich neerleggen
4en uiteindelijk deze maatschappelijke spelregels kunnen wijzigen

Dit betekent dat de kleding die iemand draagt, de godsdienst die iemand belijdt, de taal die iemand spreekt, iemands afkomst, geen echte indicatie geven over de mate van iemands integratie.
Dit betekent ook dat je afkomstig kan zijn uit een oeroude Vlaamse familie, en je toch slecht geïntegreerd kan zijn (cfr. kans- & generatie-armen).
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme