<$BlogRSDURL$>
  Veiligheidsbeleid op districtsniveau
Volgens de vastgelegde bevoegdheidsverdeling heeft de districtsraad, hebben de districten op het gebied van veiligheid enkel iets te vertellen over verkeersveiligheid, en dan nog enkel adviserend. Je zou je dus kunnen afvragen wat de zin is van de Berchemse subcommissie veiligheid. Het is waar dat het district niets te dicteren heeft aan de politie, we kunnen (voorlopig) ook geen eigen accenten leggen in het zonale veiligheidsplan. Maar toch kunnen we een eigen beleid voeren op het gebied van veiligheid, zeker als we spreken over een geïntegreerd beleid.
Persoonlijk vertrek ik bij het denken over veiligheid van wat de criminologen de preventiepiramide noemen. Het is een theoretisch model dat de mogelijkheid geeft om problemen en beleid in verband met veiligheid te plaatsen binnen een breder kader.
De preventiepiramide gaat ervan uit dat een geïntegreerde aanpak van samenlevings- en veiligheidsproblemen nodig is.
4 Om effectief de veiligheid van onze burgers te garanderen zullen we moeten starten met algemene welzijnsbevorderende maatregelen. Dat is het basisniveau van de piramide. Meer groen in de straat en minder verkeer bijvoorbeeld, goede huisvesting, voldoende jobs, we moeten in de eerste plaats werken aan maatregelen die alle burgers van dit land ten goede komen.
4 Daarnaast -en dat is het tweede niveau- moeten we oog hebben voor bepaalde groepen in onze samenleving. Ouderen, jongeren, laag geschoolden, allochtonen, we moeten er voor zorgen dat mensen uit deze categorieën mee kunnen met de maatschappij, volwaardig kunnen deelnemen. In het kader van een geïntegreerd preventiebeleid is bijvoorbeeld een subsidiereglement voor senioren- of jeugdverenigingen van groot belang.
Meer dan de helft van de veiligheidsproblemen kunnen opgelost worden met dit soort maatregelen. Om maar eens een boutade te gebruiken : geef straatjongeren een fatsoenlijke job en een lief, en ze blijven weg van de straat.
4 Het is voor de meer aanhoudende vormen van onveiligheid dat we een stapje hoger moeten gaan, dat we meer probleemgericht moeten gaan denken. Dan hebben we het over situationele of techno-preventie, de zaken waar de lokale preventieraad mee bezig is. Dan hebben we het ook over politie-aanwezigheid op straat, wijkagenten, nachtelijke patrouilles. Maar zoals gezegd, binnen een geïntegreerd beleid komt dit pas op de derde plaats. Te meer omdat dit soort maatregelen zoals gezegd probleemgericht is. Je drukt hiermee telkens weer de burger met zijn neus op het veiligheidsprobleem waar je aan wil verhelpen, met als resultaat dat je eigenlijk het onveiligheidsgevoel gaat aanwakkeren. Techno-preventie is nodig, de politie op straat moet, maar gekaderd binnen het geïntegreerde beleid.
4 Sluitstuk van de preventie is de repressie en het herstel. Als er misstappen gebeuren, als iemand in de fout gaat, moet hij of zij gestraft worden.
Maar dan zitten we al heel duidelijk boven het niveau van de districtsraad.
November 2001

  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme