<$BlogRSDURL$>
  Vredestraat
Ik heb daarstraks mijn vuurdoop gehad voor de camera. De Antwerpse regionale televisie ATV heeft vanavond een item over het geknoei met de heraanleg van de Vredestraat, en ik mocht de honeurs waarnemen.
’t Is weer een ervaring meer. Ik was verschrikkelijk zenuwachtig. De journaliste had me verzekerd dat als het niet lukte, we zonder probleem opnieuw konden beginnen. Maar dat bleek niet nodig. Ik had de indruk dat het geen complete ramp was. (Dat kan natuurlijk meer zeggen over mijn inschattingsvermogen dan over het optreden.)
Straks eens kijken wat ze ervan gemaakt hebben. En tot dan de zenuwen de baas blijven.
  ¶Berchem Groen¶

  Rachida
Collega districtsraadslid Rachida Setti heeft er genoeg van, en stapt uit de SP.a. Ze verwijt haar ex-partij gebrek aan openheid. (DS)
De lokale SP.a reageert door met modder te gooien : het Nederlands van Rachida zou onvoldoende zijn, en er is blijkbaar een probleem met de partij-afdrachten.
Over die partij-afdrachten ga ik het niet hebben. Dat is een financieel probleem tussen Rachida en de SP.a, en ik weet niet wat daar de afspraken waren.
Over haar kennis van het Nederlands wil ik wel wat kwijt. Het is duidelijk dat zij met een accent praat, en daar moet je wat aan gewoon worden. Maar zij kan zich zeker verstaanbaar maken, en dat lijkt me meer dan voldoende.
De houding van de SP.a daarover begrijp ik niet. Blijkbaar was haar taalkennis meer dan voldoende om haar op de lijst te zetten. Als het er op aankomt om stemmen te trekken, was het allemaal geen probleem. Maar nu, nadat ze vijf jaar heeft meegedraaid in de districtsraad, blijkt dat opeens wel een probleem te zijn. Eigenaardig.
  ¶Berchem Groen¶

  Wekker
Wij zijn niet zo’n gadget-gebruikers in ons gezin. We hebben wel een mp3-speler, maar echt intensief gebruiken we hem niet. We behelpen ons nog steeds met een klein analoog fototoestelletje, op mijn PDA gebruik ik eigenlijk allen maar de agenda-functie, en zelfs onze GSM’s worden zo nu en dan maar bovengehaald (en dan nog vooral om de SMS-nieuwsflashes te lezen...).
Maar een podcast-wekker, daar zou ik wel wat in zien. Een wekker dus, die zoals een wekkerradio wel muziek en het nieuws en het weer laat horen, maar dan onder de vorm van podcasts, op het moment dat ik hem laat aflopen, en met de content die mij aanstaat.
Een gat in de markt, wat u ?
  ¶Berchem Groen¶

  Stemmen
De federale overheid start een proef om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen stemmen via het internet mogelijk te maken. (vrtnieuws.net)
Wat de staatssecretaris zegt, klopt. Het is niet vanzelfsprekend : "We moeten eerst registreren wie er al gestemd heeft, maar we mogen niet weten voor wie. Zo'n systeem is moeilijk op te stellen."
Er is echter een bijkomend probleem, waar ik niets over hoor : het recht om te stemmen is een individueel recht. Door de kiezer te verplichten om naar het stemlokaal te komen, kan je meteen controleren of hij/zij daadwerkelijk zelf, in alle vrijheid, zijn of haar stem uitbrengt. Je kan als kiezer dus niet gedwongen worden om voor een bepaalde partij/kandidaat te stemmen, en men kan ook niet in je plaats stemmen.
Als je stemmen via internet toelaat, is die garantie er niet meer. Zoals bij de belastingaangifte kan iemand anders perfect in jouw plaats, met jouw toegangscodes, je stem uitbrengen.
Dit is overigens een reëel probleem. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds gezinnen waar één van de partners zo’n overwicht heeft dat hij of zij alle beslissingen neemt in de plaats van de partner. Of je moet als nog thuis wonende jongere maar een autoritaire vader of moeder hebben...
Kortom, vooruitgang is goed, maar het moet toch steeds een verbetering blijven. En stemmen via het internet is dat niet.
  ¶Berchem Groen¶

  Buren
Wat een ramp : uit een enquête van TNS Nipo blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders Verhofstadt niet kent ! Toch iets om je zorgen over te maken...
Het zegt ook iets over de intelligentie van de Nederlanders. Vergelijk : in Vlaanderen kent toch iedereen de Nederlandse Minister-President : Harry Potter.
  ¶Berchem Groen¶

  Fraude
Fiscale fraude ? Noem mij één Belg met wat geld die niet fraudeert...
En vanaf nu is het ook officiëel toegelaten. Want als het eens dreigt mis te lopen, of als je dringend wat wit geld nodig hebt, kan je het nog altijd op een akkoordje gooien met de fiscus. Een kleine boete, en je bent er vanaf.
Geen geld om te frauderen, of niet in de mogelijkheid, omdat je een gewone loontrekkende bent, en al je inkomsten dus bekend zijn ? Pech. Geen cadeautjes van de staat. Integendeel, want de belastingen die de staat misloopt door al die fraude, zal jij bij moeten betalen.
Leve ons apenland.
(Of was het apeland ?)
  ¶Berchem Groen¶

  Trein
De NMBS vraagt om de prijzen van de treinkaartjes vanaf 1 februari 2006 te verhogen met 3,85 %. Ruim meer dan de inflatie, dus.
De federale regering van liberalen en socialisten stemt er blijkbaar mee in. Niet erg vriendelijk, net nu de mobiliteit van de gewone man steeds moeilijker wordt door de hoge benzineprijzen.
Ook redelijk dom : door de hoge benzine-prijzen wordt de drempel lager om (tijdelijk) over te stappen op de trein als vervoersmiddel. Door nu de prijs van die trein te verhogen, geeft de regering het signaal dat je toch maar beter met de auto blijft rijden.
Fout bezig.
  ¶Berchem Groen¶

  Staking
De socialistische vakbond heeft dus doorgezet met de staking, gisteren. Ik heb er persoonlijk niet veel van gemerkt, de kinderen hadden een (lang op voorhand geplande) facultatieve vakantiedag op school, en ik mocht oppassen.
Opvallend was de verschillende opstelling van de vakbonden. Niet omdat ze geen front hebben kunnen vormen, dat is in het verleden nog ze geweest. Maar omdat de twee grote vakbonden standpunten innamen, die op het eerste zicht tegengesteld waren aan de belangen van de zuil waar ze toe behoren.
Anders gezegd : de socialisten zitten in de regering, en de christen-democraten in de oppositie. Tot twintig jaar geleden zou dit automatisch betekend hebben dat het ACV zich hard opstelde, en het ABVV het rustig aan deed. Gisteren zagen we het omgekeerde.
Zijn de zuilen werkelijk zoveel verzwakt ? En is dat het gevolg van de oppositiekuur van de CVP-CD&V ?

Misschien is het bovenstaande toch wat te naïef. Want als je wat verder doordenkt, ondersteunden de vakbonden toch wel degelijk hun respectievelijke partijen.
Zo zal de harde opstelling van het ABVV de socialisten in de regering niet erg slecht zijn uitgekomen, aangezien dat hen steunde in hun onderhandelingen met de liberalen. En de CD&V is absoluut gebaat bij de mature houding van het ACV, want dat is het imago dat de partij zich probeert toe te dichten : de partij van de bekwame regeerders, rustig besturen zonder al te veel geroep op barricades.
Dus die verzwakking van de zuilen, laten we dat maar wat relativeren.
  ¶Berchem Groen¶

  Peiling
Gazet van Antwerpen en VRT hebben een peiling uitgevoerd, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijkste resultaten :
- Patrick Janssens zou met gemak de volgende burgemeester worden, waren het rechtstreekse verkiezingen
- het Belang zakt licht in vergelijking met 2000
Goed nieuws dus eigenlijk. Maar toch enkele bedenkingen :
- De burgemeester wordt niet rechtstreeks verkozen. Het zal de grootste coalitiepartij zijn die de burgemeester levert. De kans is klein dat dat niet de SP.a is, en dat Janssens dus burgemeester wordt, maar toch.
- Het Vlaams Belang scoort in peilingen altijd minder dan in de realiteit. Nog steeds zijn een aantal mensen (terecht) wat beschaamd om tegenover een enquêteur toe te geven dat ze voor de racisten stemmen. In realiteit zou het Belang op dit moment dus waarschijnlijk opnieuw stijgen. En dat is toch heel slecht nieuws.
Er zal dus heel veel afhangen van de campagne, het komende jaar. Maar vooral van de manier waarop onze stad en ons land bestuurd wordt. Dat voorspelt dus weinig goeds.
  ¶Berchem Groen¶

  Openingszin
Geachte meneer van Luminus,
"En sprekte gaa Neiderlans" is niet de meest geslaagde openingszin, als u mij een contract wil aansmeren.
Uw officiële openingszin ("Hebt u de kortingen op uw energiefactuur al gekregen ?") is qua marketing stukken beter, maar dan weer twijfelachtig op ethisch gebied.
Het maakt overigens al evenmin een goede indruk als u de buren uitmaakt voor dommeriken, gewoon omdat ze uw verkoopspraatjes niet willen geloven...
  ¶Berchem Groen¶

  Haatpredikanten
Moeten haatpredikanten het land uitgezet worden ? Neem deel aan het debat van mondiaal magazine MO*. Dat vroeg de mening van Jozef De Witte, Aatish Taseer, Omar Asnous en Nordine Taouil.
Mijn mening :
Heeft uitwijzen zin ? Op lange termijn niet. Efficiënter zou zijn om de voedingsbodem voor de haatpredikers weg te nemen. Door er voor te zorgen dat de West-Europese moslims niet meer beschouwd worden als tweederangsburgers, door hen volledig te accepteren, door de discriminatie die ze dagelijks ondergaan weg te nemen. Onderwijs, werk, huisvesting, daar moet aan gewerkt worden.
  ¶Berchem Groen¶

  Weg met Amerika
Blijkbaar voelde Raymond van het Groenewoud zich verplicht om zich publiek te verdedigen, door de kritiek die hij kreeg voor zijn single "Weg met Amerika".
De bruine partij en haar ‘fellow travelers’ slagen er dus in om de vrije meningsuiting te beperken : probeer niets te publiceren dat ‘rechts’ niet aanstaat, of je krijgt een -al dan niet georchestreerde- campagne tegen je.
Vrijheid ? Enkel als dat past in ons kraam, mijnheer !
  ¶Berchem Groen¶

  Realisaties
Dit weekend zijn we exact één jaar verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen (ook die voor de provincie- en districtsraden). En oktober is de maand waarin in principe de begroting voor volgend jaar wordt goedgekeurd. Het is met andere woorden hét moment om eens vooruit en terug te blikken.
Zo ook in Berchem. En het resultaat is voor onze groene schepen van openbare werken nogal positief. In 2000 hebben we een Berchemse structuurschets opgesteld, om de openbare werken een beetje te kunnen plannen. Op het eind van de legislatuur zal 80 procent ervan effectief uitgevoerd zijn.
De meest in het oogspringende realisaties zijn de heraanleg van het kruispunt Gitschotellei-Diksmuidelaan, de aanleg van het districtsplein, het vergroenen van de invalswegen en de heraanleg van de Vredestraat, die eraan komt. Plannen voor de heraanleg van Lyssenplein en omgeving worden op dit moment opgemaakt.
Daarnaast zijn er ook kleine maar vaak zeer noodzakelijke ingrepen, bijvoorbeeld in de Krijt-, Klok- en Leemputstraat, Jozef Balstraat, Fourneaustraat, Generaal Drubbelstraat en Morpheus- en Godenwijk.
Dat niet alles rozegeur en maneschijn is, is vanzelfsprekend. Een voorbeeld is ontwikkelingssamenwerking. Groen! is er wel in geslaagd om enkele jaren een bedrag hiervoor op de begroting te zetten, maar we hebben de andere partijen in de raad nooit zover kunnen krijgen om ook een deftig beleid op poten te zetten. Jammer.
  ¶Berchem Groen¶

  SNBA : blaam
Qua wereldvreemdheid en oubolligheid is het bij onze (ex-)nationale luchtvaartmaatschappij duidelijk niet gebeterd. Vorige week kreeg een stewardess een zware blaam omdat ... ze met de fiets naar het werk komt !
Moderne bedrijven, beste managers van SNBA, hebben douches en kleedkamers geïnstalleerd voor hun personeel. Die weten dat een fietsende werknemer fitter en gezonder is, en dus productiever is.
(Raar wereldje, de luchtvaart. Zie ook het ontslag van ACV-vakbondsafgevaardigde Maria Vindevoghel, deze zomer.
Cowboys.)
  ¶Berchem Groen¶

  Kartel
Vreemd : Spirit vindt de houding van Mieke Vogels rond een Antwerps progressief kartel "spijtig". (Zie o.m. De Nieuwe Gazet en GvA) Terwijl ze niet meer gezegd heeft, dan dat het intussen duidelijk geworden is dat de SP.a niet meer geïnteresseerd is in een kartel.
Blijkbaar slaat nu ook Spirit de deur toe voor progressieve samenwerking.
Da’s wel jammer, want zeker in een aantal districten, maar ook op andere niveau’s willen Groen!en nauw samenwerken met Spirit, zelfs onder de vorm van gemeenschappelijke lijsten.

Overigens, is er iemand die er aan twijfelt dat Groen!, zelfs vanuit de oppositie, de kandidatuur van Patrick Janssens als burgemeester zou ondersteunen ?
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme