<$BlogRSDURL$>
  Polskaya
Oeps.
Dit krijg je nu te zien bij Polskaya !
Laten we hopen dat het maar tijdelijk is !
  ¶Berchem Groen¶

  Waterleiding
Radio 2 : "Door een breuk in de leiding zit een deel van het Antwerpse stadscentrum al enkele uren zonder water. De breuk deed zich rond kwart voor drie voor op de Italiëlei. [...] Om de breuk te dichten moest de waterleiding afgesloten worden. De café’s en bewoners van de appartementen tussen de Rooseveltplaats en de Violierstraat zullen nog zeker tot vanavond acht uur geen kraantjeswater hebben."
Indrukwekkend, niet. Als je het zo leest zou je denken dat duizenden mensen, enkele tienduizenden misschien wel, zonder water zitten. Ik was dan ook al begonnen aan een kritisch postje : "Ik weet het niet, maar als ik een netwerk zou ontwerpen voor een basisdienst als water, dan zou ik ervoor zorgen dat er in een geval als dit hoogstens één straat of zo zonder water zou zitten.
Zet je kranen wat dichter bij elkaar, zorg dat elke plek door minstens twee of drie hoofdleidingen wordt bediend, enzovoort.
"
Maar goed dat ik het nog even ging checken op het stadsplan : de Violierstraat is effectief maar één blok verwijderd van de Rooseveltplaats. Het netwerk van de Antwerpse WaterWerken zit dus blijkbaar toch goed in elkaar !
(Jep, fouten zijn er om toegegeven te worden.)
  ¶Berchem Groen¶

  Vaticaan
Er wordt gedebateerd over de vraag of het Vaticaan homosexuele mannen mag weigeren als priester. Maar moet de vraag niet evengoed zijn, of het Vaticaan homosexuele vrouwen mag weigeren als priester ? Of vrouwen tout court ?
Kan je, als je accepteert dat vrouwen geen priester mogen worden, protesteren tegen de uitsluiting van homosexuele mannen ?
  ¶Berchem Groen¶

  Onafhankelijk
Een anonieme commentator heeft vandaag volgend berichtje achtergelaten op dit weblog : "Op 24 november 2005 heeft Dhr. Pros Slachmuylders de eer aan zichzelf gehouden en uit eigen initiatief de VLD verlaten. Hij pretendeert te blijven zetelen als onafhankelijk lid maar heeft zijn sympathiën voor VLOTT-Groep Coveliers en het Vlaams Belang nooit onder stoelen of banken gestoken, waardoor de angst voor de ‘eerste Vlaams Belang-burgemeester’ nooit zo actueel is. Het positieve hieraan is dat de VLD Berchem zijn tijd voortaan in het bestuur en de komende verkiezingen kan steken en niet langer in het rapport voor de tuchtcommissie."
Dat Pros de eerste Vlaams Belang-burgemeester zou worden lijkt me vrij denkbeeldig. Het Vlaams Belang heeft de afgelopen jaren in de districtsraad eigenlijk zo goed als niets gedaan (behalve de zitpenningen opstrijken van die enkele leden die af en toe aanwezig waren, natuurlijk), met uitzondering van die éne keer, toen ze de meerderheid zijn achternagelopen, en het ontslag hebben geëist van Pros. Het zou wel een enorme bocht zijn, moesten zij nu Pros accepteren in hun rangen.
Anderzijds, een bochtje meer of minder maakt meestal voor het VB niet zoveel uit. Zeker niet als het op postjes en macht aankomt.
  ¶Berchem Groen¶

  sLoopbaan
Er blijft onenigheid tussen de sociale partners over het generatiepact. De werkgevers zijn blijkbaar nogal tevreden, vooral het ABVV absoluut niet.
En dus zal het hard tegen hard gaan, waarbij ofwel de regering (en de werkgevers, aangezien dat eigenlijk op hetzelfde neerkomt), ofwel de vakbonden het onderspit zullen delven.
Terwijl dat niet nodig is. Want er is een derde weg. Door op langere termijn, en wat creatiever te denken.
Want het generatiepact wil ouderen per sé langer aan het werk houden, terwijl intussen de werkdruk voor 25- tot 50-jarigen zowat onhoudbaar wordt. Daarom moet gepraat worden over levenskwaliteit tijdens de loopbaan, niet enkel over het einde van de loopbaan. Groen! vat dat samen als : "Een loopbaan, geen sloopbaan".

De Groen!e voorstellen :
1. Ontspannen loopbanen om meer mensen aan het werk te krijgen
2. Een versterking van de sociale zekerheid
3. Ontmijnen van de tijdbom onder de samenleving
4. Investeringen in een innovatieve en duurzame economie
Meer info : Een loopbaan geen sloopbaan.

Of kom op woensdag 30 november om 20 u. naar het auditorium van de Permeke-bibliotheek, De Coninckplein, Antwerpen (vlakbij Centraal Station/Rooseveltplaats). Vera Dua praat daar met Caroline Copers (Algemeen secretaris Vlaams ABVV) en Ferre Wyckmans (Algemeen Secretaris LBC). Moderator is Dirk Geldof, dé partij-expert terzake.
  ¶Berchem Groen¶

  Dwangsom
Dat is even schrikken : de federale overheid heeft een campagnespot van de franstalige 11.11.11-campagne via juridische weg uit de ether gehaald. De spot bekritiseert het Belgische beleid voor ontwikkelingssamenwerking, en blijkbaar bevalt deze kritiek de federale regering niet. Resultaat : een dwangsom van 5.000 EUR, telkens het spotje wordt uitgezonden.
Vrijheid van meningsuiting, was dat niet één van de grondrechten in een democratie ?
Zie ook de reactie van 11.11.11-Vlaanderen.
(Overigens, ging deze federale regering niet groener zijn dan Groen ? Daar is dan steeds minder van te merken...)
  ¶Berchem Groen¶

  Betekenis
Ik zag in mijn stats dat één van u op zoek was naar de betekenis van de naam "Verhelst". Welaan :
‘Verhelst’ is een verkorting van de naam ‘Vanderhelst’, eigenlijk ‘Van der elst’. Daarmee werd verwezen naar iemand die in of bij een elst woonde. En een elst is een plaats waar elzen groeien, zoals een bist een plaats is waar biesen groeien. (Een els is een soort boom, maar dat wist je al. Latijn : Alnus glutinosa-zwarte els of Alnus incana-witte els)
Verhelst betekent dus : hij/zij die woont op een plaats waar elzen groeien.
  ¶Berchem Groen¶

  Islamscholen
In Nederland is een scherp debat ontstaan over de oprichting van islamscholen.
Het begon met het standpunt van Ayaan Hirsi Ali dat artikel 23 van de Nederlandse Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) beter geschrapt zou worden. Dat artikel geeft moslims de mogelijkheid om islam-scholen op te richten, net zoals het katholieken katholieke scholen laat oprichten.
Ik kan me vinden in haar argumentatie : islamscholen zijn potentieel een kweekvijver voor fundamentalisme, en ze zorgen voor een feitelijke segregatie op raciaal en geloofsvlak.
Ik kan me echter ook vinden in de argumentatie van haar tegenstanders : de vrijheid van onderwijs is één van de grondrechten, waar onze westerse samenleving op is gebouwd. Die schaf je niet zomaar af.
Het is dus geen gemakkelijke discussie, vooral ook omdat het om de grote principes gaat. Het probleem is dus, om die grote principes zo met elkaar te vezoenen, dat je tot een eenduidig standpunt komt.
Een oplossing vind je door naar de praktijk te gaan kijken, pragmatisch te denken.
Mijn ervaring is, dat meer geïntegreerde en geschoolde moslims op dit moment er expliciet voor kiezen om hun kinderen naar een niet-concentratieschool te sturen. Een school dus, waar de kinderen tussen Nederlandstalige kinderen les krijgen. Zij redeneren dat dit voor hun kinderen de enige mogelijkheid is om iets te bereiken in onze maatschappij. In concentratiescholen leren ze onvoldoende Nederlands, maken ze te weinig kennis met de Vlaamse zeden en gewoonten.
In plaats van dus de grondwettelijke vrijheden af te schaffen, kan je beter zorgen voor een betere scholing en integratie van de moslims. En dat doe je door te investeren in onderwijs en door de discriminatie op het gebied van werkgelegenheid op te heffen. Als we daar voor zorgen, zal het nut van islamscholen voor de Vlaamse moslims verdwijnen.
Dan blijven we natuurlijk zitten met de nood aan godsdienstonderwijs voor de Vlaamse moslims. Want een groot aantal van hen komen terecht in onze katholieke scholen, waar ze geen islam-onderricht krijgen. Hun ouders zijn dus genoodzaakt voor dat onderricht uit te wijken naar andere initiatieven. Die op termijn toch wel eens zouden kunnen uitgroeien tot echte islam-scholen. Het is met andere woorden dringend nodig dat ook in het katholieke onderwijs islam-onderricht gegeven wordt. Wat mij betreft moet dit niet bekostigd of georganiseerd worden door de katholieke inrichtende macht. Waarom zou de overheid geen pakt promoten tussen Guimardstraat en de moslim-executieve, dat deze laatste toegang geeft tot de katholieke scholen voor islam-onderwijs ?
  ¶Berchem Groen¶

  Sinterklaas
Vandaag is opnieuw de Sinterklaasstoet door de Berchemse winkelstraten getrokken. Het was een mooie stoet, gevarieerd, met niet te veel reclame.
De kinderen hebben zich geamuseerd, op het kruispunt van de Victor Jacobslei is er zelfs een spontane wedstrijd krijttekeningen maken ontstaan. En de ouders hebben nog eens kunnen babbelen. Een goeie zaak, zo’n stoet. Georganiseerd door de winkeliers van Berchem, en ondersteund door -ondermeer- het district.
Het was ook het perfecte sinterklaasweer : droog, maar goed koud. Want geef toe, een Sint bij 20 graden, het is geen gezicht.
Eén minpuntje. Zoals gebruikelijk vertrok de Sint weer bij het vliegveldje van Deurne. Probeer dat maar eens uit te leggen aan een kleuter : "is de Sint dan niet aangekomen met de boot, papa ?".
  ¶Berchem Groen¶

  Een koning van niks
Volgens Iedereen Leest zou ik nu best "Een koning van niks" eens moeten lezen.
Ik ben er voor in de juiste stemming.
Leuke site van de Stichting Lezen. (Via AntwerpenBlogt.be)
  ¶Berchem Groen¶

  Criminelen
Nu pas gezien : een artikel, zaterdag in de papieren versie van de Gva : "Tachtig criminelen gaan vrijuit door blunder van parlement." Angstaanjagende titel, niet ? Stel je voor, straks staat er zo’n crimineel voor je neus, en voor je het weet ga je eraan.
Alhoewel.
Want eigenlijk gaat het over de ‘gemeentelijke administratieve sancties’. Die zijn mogelijk vanaf 1 april. Het zijn boetes die de straffen vervangen die vroeger stonden op kleine overtredingen. In eerste instantie wilde men ook zaken als nachtlawaai, autovandalisme, graffitispuiten en lichte slagen hieronder laten vallen. Bij nader inzien heeft men ze (vanaf 8 augustus) toch opnieuw strafbaar gesteld, ondermeer omdat anders de slachtoffers telkens een burgerlijke rechtszaak moesten starten om schadevergoeding te krijgen. Het probleem is nu dus, dat je tussen 1 april en 8 augustus straffeloos mocht graffiti spuiten of nachtlawaai veroorzaken.
En het zijn dus deze mensen die de Gazet van Antwerpen als ‘criminelen’ betitelt.
Stel het je maar eens voor. Je komt van een feestje, je neemt wat te luidruchtig afscheid, een overijverige politieagent smeert je een boete aan je been voor nachtlawaai, en volgens de Gazet ben je opeens een crimineel.
Belachelijk.
(Het gaat overigens niet enkel om de titel. Ook in het artikel wordt het woord enkele keren gebruikt.)
Moest ik paranoide zijn : het lijkt wel een poging om een anti-politiek klimaat te creëren, en de gevoelens van onveiligheid zullen er ook niet minder om worden. Wie werd daar nu ook alweer beter van ?
Ik vrees dat het artikel wat al te sterk is geïnspireerd door de persmededeling van een bepaald parlementslid.
  ¶Berchem Groen¶

  Walter Pauli vs. Ramsey Nasr
Op antwerpenblogt (het Antwerpse stadsblog) kan je verder genieten van de polemiek tussen Ramsey Nasr en Walter Pauli over de aanwezigheid van de Israelische ambassade op de boekenbeurs.
Mét de originele tekst van Ramsey Nasr. Die toch wel een ander licht werpt op het stuk van Walter Pauli.
(via Polskaya)
  ¶Berchem Groen¶

  El vel velf
Ik heb gisteren twee uur aan het plaatselijke grootwarenhuis doorgebracht, postkaarten en dergelijke verkopen voor de jaarlijkse actie van 11.11.11. En het viel goed mee. Dit jaar dus geen verzuurde types die vonden dat we niet Vlaams genoeg waren, of enkel voor de Palestijnen, of (halve) communisten. :-D
Maar ze moeten daar bij 11.11.11 toch eens nadenken over hun naam. Want na 100 keer "Dag mevrouw/meneer, hebt u dit jaar elf-elf-elf al gesteund ?" wil ik al eens over mijn tong struikelen, en wordt het dus "el vel velf". Of "el velf", als het snel moet gaan.
Een makkelijker uit te spreken naam zou handig zijn.
Maar gezien de naambekendheid van "11.11.11" zal dat er niet inzitten, denk ik.
Meer info : www.11.be.
En je kan ook online steunen !
  ¶Berchem Groen¶

  Poll van het jaar
Omdat ze het zo vriendelijk vragen : Clickx organiseert vanaf 16 november opnieuw de poll "Site van het jaar". Nu ook met de categorie "Blog van het jaar". Om één of andere reden (waarschijnlijk niet mijn enorme bezoekersaantallen) ben ik genomineerd in de categorie ‘blogs’. En kan u dus voor mij stemmen.

Update : de link werkt vanaf 15/11.
  ¶Berchem Groen¶

  Vredestraat bis
De persaandacht over het geknoei met paperassen voor de heraanleg van de Berchemse Vredestraat heeft gewerkt. Iemand vond zijn job blijkbaar belangrijker dan zijn partijkaart, en de "vermiste" documenten zijn weer terecht.
De heraanleg zal dus toch zonder al te veel vertraging van start kunnen gaan.
  ¶Berchem Groen¶

  Vera blogt
Tiens. Vandaag ontdekt : Vera Dua blogt !
  ¶Berchem Groen¶

  Eid moubarak
De Kielse Blogger heeft een vraag beantwoord waar ik al een tijdje mee zat : "Wat wens je je moslim-kennissen bij het einde van de ramadan ?". Het blijkt "Eid moebarak" te zijn : "gezegend feest".
(Zie ook het forum van KifKif.)
  ¶Berchem Groen¶

  Beschaving
De Amerikaanse vice-president Dick Cheney wil de CIA vrijstellen van het verbod op het mishandelen en martelen van (terreur)verdachten. (DS)
Waartegen moest onze dierbare "Westerse Beschaving" ook alweer verdedigd worden ?
  ¶Berchem Groen¶

  Regen in Parijs
DS Snelnieuws : "Jongeman door politie neergeschoten in Brusselse metro".
Het is toch ongelooflijk. Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. En nu maar hopen dat dit niets te maken heeft met de rellen in Parijs, dat het gewoon een freak-incident is.
Want stel je voor. Een paar jonge idioten vinden het wel een leuk idee om eens wat te provoceren, en doen dat uiteraard in Madou, het beruchtste Brusselse metrostation. Enkele agenten van de Brusselse metro-politie, die er niet om bekend staat zachtzinnig te zijn, of objectief als het over raciale voorkeuren gaat, zijn blij dat ze nog eens met het "verlengstuk van hun fallus" mogen spelen, gaan met plezier in op de provocatie, en schieten zonder vragen te stellen. En vannacht brandt Brussel.
(Ik hoop echt dat zal blijken dat ik vooroordelen heb. Dat de neergeschoten jongeman géén allochtoon is, en dat er geen enkele connectie met de rellen in Parijs is.)
  ¶Berchem Groen¶

  Grote coalitie
In Duitsland wordt gepokerd bij het vormen van de "grote coalitie" tussen SPD en CDU/CSU. De SPD heeft een nieuwe partij-secretaris, die linkser is dan de kandidaat van de gevestigde orde, en dus wil de conservatieve toekomstige coalitiepartner CSU garanties dat de regeringskoers niet te links zal zijn. Om dat te bereiken trekt de voorzitter, Edmund Stoiber, zich terug uit de onderhandelingen. Lijkt mij.
Eens kijken hoe de andere partners (SPD en CDU) hierop zullen reageren.
Ik kan me niet voorstellen dat de CDU verder doet zonder de CSU. Want dan wordt de CDU de kleine partner, en kan de SPD de kanselier leveren. Dus de CDU zal er alles aan doen om de CSU er bij te houden.
En de SPD ? Met de ruk naar links zou er wel eens een opening kunnen zijn voor de linkse coalitie, met de groenen en de radicaal-linksen. Alhoewel. Waarschijnlijk is ook de SPD aan het pokeren, en willen ze zo weinig mogelijk toegeven aan de conservatieven.
Ik ben er dus eigenlijk vrij zeker van dat die grote coalitie er komt, al zullen er wat nachtelijke conclaven aan te pas moeten komen.
  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme