<$BlogRSDURL$>
  Klavertjevier
Ons project in Klavertjevier lijkt aan te slaan.
Klavertjevier is een stedelijke basisschool in Berchem. Tot vorig schooljaar was dit een 95 % concentratieschool. De school heeft zich aan een zelfonderzoek onderworpen, en met de hulp van het Stedelijk Impulsfonds is een project gestart om er een weerspiegeling van de buurt van te maken. Resultaat : dit schooljaar hebben vijf autochtone kinderen zich in groep ingeschreven. (Eén ervan was mijn oudste dochter. Ze heeft gisteren haar rapport gekregen, en we zijn zéér tevreden. Hier zit een trotse vader...)
Vorige week heeft een nieuwe groep de stap gezet : volgend jaar zullen er al minstens zes autochtone kinderen in de eerste klas zitten.
Het project zal geslaagd zijn indien we definitief van het imago van concentratieschool verlost zijn, en we een goede afspiegeling van de buurt hebben bereikt. Dat wil zeggen, een mix van autochtonen en allochtonen, uit de verschillende lagen van de bevolking.
Ondertussen houden we goed in het oog dat het onderwijsniveau op peil blijft. En dan hebben we het zowel over kennisoverdracht als over persoonlijkheidsvorming. Het was al zeer goed, ook toen het een concentratieschool was, en we hebben alle vertrouwen dat het zo blijft.
(De leerkrachten doen soms wonderen. Ze slagen er bijvoorbeeld in om kinderen die instromen zonder één woord Nederlands te kennen, toch mee te trekken, en ze klaar te stomen voor het middelbaar.)
  ¶Berchem Groen¶

  Kutmarokkaantjes
Vrijdag is in Wilrijk een joodse jongeman neergestoken. Alhoewel het parket geen informatie wil vrijgeven, wordt blijkbaar algemeen aangenomen dat de dader of daders allochtonen van Marokkaanse afkomst zijn.
De zogenaamde kutmarokkaantjes.
Onmiddellijk hoor je ook de eis dat de dader streng gestraft moet worden, en er moet opgetreden worden tegen dit soort geweld.
Ik ben het er volledig mee eens dat de dader van deze misdaad gestraft wordt. Zoiets kan en mag niet ongestraft blijven, of je brengt de rechtsstaat in gevaar.
Hoe moet je echter optreden tegen zo’n geweld ? Zonder de rechtsstaat in gevaar te brengen ? Hoe kom je met andere woorden van die kutmarokkaantjes af ? (Of, politiek correcter : hoe kom je van het fenomeen "kutmarokkaantjes" af ?)
Dat doe je vooral door er voor te zorgen dat onze allochtone jongeren geen ‘kutmarokkaantjes’ worden. Zorg dat ze een fatsoenlijke opleiding krijgen, dat ze niet meer gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Zorg voor voldoende lessen Nederlands, zodat hun ouders zich kunnen integreren. Zorg er met andere woorden voor dat onze allochtonen zich geen tweederangsburger meer voelen, en ze zullen zich zo ook niet meer gedragen.
(Zie overigens ook mijn postje van 22 februari.)
  ¶Berchem Groen¶

  Olympische vlam
Opnieuw een lezersbrief, ditmaal in de Gazet van Antwerpen : "Ik ben een oud-sporter en vindt dat hier in Antwerpen zelf genoeg oud-olympiërs wonen om de vlam te verplaatsen, zonder dat men volk van buiten de stad moest aantrekken. Het is alsof wij vreemdelingen zijn in Antwerpen, ónze stad. Nooit zal men het hier leren."
Getekend : R.M., oud-waterpolospeler.
Uit : Hoevenen...

Beste mijnheer M.,
Hoevenen ligt -voor zover ik weet- niet in Antwerpen.
Wist u overigens dat een zekere PDW, die in 2006 burgemeester van Antwerpen wil worden, eigenlijk een Bruggeling is ? Nochtans vind ik dat er hier in Antwerpen genoeg politiekers wonen, zonder dat we volk van buiten de stad moeten aantrekken.
Nooit! zal men het hier leren !

Update :
Een sympatieke ziel wijst erop dat niet iedereen het sarcasme in deze post even goed smaakt.
Voor alle duidelijkheid : wat mij betreft heeft Philippe De Winter elk recht om in Antwerpen politiek te bedrijven. Net als ik het een recht vind voor Eddy Merckx om in Antwerpen de Olympische Vlam te dragen.
Ik dacht dat duidelijk was dat ik niet zo’n voorstander ben van "eigen volk eerst"...
  ¶Berchem Groen¶

  Judy Garland
Lezersbrief op De Standaard Online: "Wil de cultuurbarbaar die dit bedacht zich bekend maken ?
‘Over the Rainbow werd in 1939 gekweeld door Judy Garland, die als boerenmeisje Dorothy Gale uit Kansas in de wereld van Oz terechtkwam.’ Van een journalist van DS, die niet eens de moeite doet om zijn naam onder het artikel te zetten, verwacht ik wel dat hij/zij geen gebruik maakt van woorden als ‘gekweeld’ in combinatie met Judy Garland. Als liefhebber van het genre neem ik dit niet."

LOL !
Zou de briefschrijfster het ernstig bedoeld hebben ?
  ¶Berchem Groen¶

  Minder belastingen door belastingen
In het voorstel van Vlaams regeerakkoord : "Milieuheffingen worden gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar." Hoe meer belastingen je dus betaalt, hoe minder belastingen je zal moeten betalen. Op het eerste zicht toch niet echt zinvol. Op het tweede zicht eigenlijk ook niet. (Via xii | 12.)
Waarom zou dit voordelig zijn ?
----
Milieuheffingen zijn een Vlaamse bevoegdheid. Als de aftrekbaarheid dan op de federale belastingen slaat, dan is dit eigenlijk een transfer van het federale naar het regionaal niveau. Maar waren we daar niet tegen ?
----
Zal dit geen perverse effecten genereren ? De bedoeling van milieuheffingen is om de druk op het milieu kleiner te maken. Gaan de bedrijven nu niet beginnen rekenen, en trachten een zo optimaal mogelijke combinatie van milieubelastingen en aftrekken te bereiken ? Wat gaan we doen als een bedrijf vaststelt dat het beter wat meer vervuilt, dus meer milieubelasting betaalt, maar nog meer kan aftrekken ?
----
Zal dit ook slaan op gemeentelijke milieuheffingen ? Dan is het politiek zinvol voor gemeenten om dergelijke heffingen in te voeren, in de plaats van andere belastingen. Want het gemeentelijk niveau kan dan licht stijgen, maar voor de bedrijven blijft het gelijk of daalt het licht, gezien de aftrekken.
  ¶Berchem Groen¶

  Rechts en pesten
Mocht er iemand twijfelen aan de maatschappij waarin we terecht komen als het blok met VLD en/of CD&V aan de macht komen, dan kregen we gisteren al een eerste indicatie. Het Vlaams Blok, VLD en CD&V pleitten in een commissie van de kamer voor de afschaffing van de anti-pest-wet.
Het is duidelijk dat de huidige wet niet perfect is, maar om ze meteen af te schaffen, dat gaat me toch wat te ver.
  ¶Berchem Groen¶

  Nieuwe media voeden oude onverdraagzaamheid
"Het internet wordt steeds vaker misbruikt als een platform voor het verspreiden van racistische, antisemitische en xenofobe ideeën. De elektronische propagandagolf gaat bovendien gepaard met een toename van het aantal door rassenhaat geïnspireerde gewelddaden." (Bron : Telenet Solutions.)
De OVSE hield hierover een tweedaagse conferentie. Een rapport van het International Network Against Cyberhate over haatsites in diverse Westerse landen (waaronder België), vind je hier.
Het blijkt moeilijk te zijn deze cybercriminaliteit te stoppen, vooral omdat de Amerikanen ook hierop de vrijheid van meningsuiting willen blijven toepassen.
Misschien moet er gewerkt worden met filters bij onze lokale providers. Een beetje vergelijkbaar met de ‘parental control’-filters tegen porno. Technisch probleem is dat je daar proxy-servers voor nodig hebt (tenzij ik me vergis), met de nodige bandbreedte-problemen tot gevolg.
Bijkomend probleem is ethisch. Eens de infrastructuur bestaat om racistische sites te censureren, kan deze infrastructuur gemakkelijk door dezelfde racisten misbruikt worden, eens ze aan de macht komen...
  ¶Berchem Groen¶

  Franse burgemeester geschorst
Noel Mamere, de groene Franse burgemeester die onlangs twee homo's huwde, is officieel geschorst door de minister van Binnenlandse Zaken. (Bron : Holebitext)
In Frankrijk zegt de wet eigenlijk niets over het geslacht van de gehuwden. Vandaar dat de burgemeester het zijn recht vond (en dat van hen) om twee mannen te huwen. Blijkbaar is de conservatieve Franse regering het daar niet mee eens.
De discussie is inmiddels aan de gang. Wie weet volgt Frankrijk binnenkort het goede Belgische en Nederlandse voorbeeld.
  ¶Berchem Groen¶

  Politiek kompas
Op dit adres vind je een politiek kompas. Je kan testen waar je je ergens bevindt. ’t Is weer eens iets anders dan een stemtest.
De wereld wordt verdeeld over twee assen, links (communisme) vs. rechts (neo-liberalisme) en authoritair (fascisme) vs. libertair (anarchisme). Ik blijk vrij links en redelijk libertair te zijn (ietsje linkser en libertairder dan Gandhi en Mandela).
Ik blijk op beide assen exact tegengesteld te zijn aan Georg W. Bush (alhoewel die de test niet zelf heeft ingevuld - het waren dan ook moeilijke vragen).
  ¶Berchem Groen¶

  Typfoutje
Ik had in het postje hieronder eerst "unoversele waarden" geschreven. Een freudiaanse fout ?
(Waarschijnlijk niet. Gewoon er naast geklopt.)
  ¶Berchem Groen¶

  Het blok in de regering ?
Gisteren wilde ik volgend tekstje posten. (Ik heb het geschreven toen ik zondagnacht lag te woelen in bed. Alcohol en politiek, het is een minder succesvolle combinatie.)
"De Winter, Van Hecke, Annemans, luister naar uw 1 miljoen kiezers !
Bijna 1 miljoen Vlamingen stemden op het Blok. Daarmee wordt het de tweede partij, en zo goed als incontournable voor de vorming van de regering. De bal ligt nu in het kamp van u, mijne heren De Winter cs : luister naar uw kiezers en doe wat nodig is om mee te kunnen regeren. Dat betekent : aanvaard de spelregels van onze democratie. Verwerp het racisme, aanvaard de universele rechten van de mens. Stop met dat ‘eigen volk eerst’, en voor het groot verlof zit u in de Vlaamse regering."
De redenering erachter is, dat een democraat geen partij kan en mag weigeren om deel te nemen aan de democratie, enkel omdat ze een rechts-conservatief gedachtengoed aanhangt. Het oude adagium : "Ik ben het volstrekt met u oneens, maar ik zal er alles aan doen opdat u uw mening kan verkondigen." Dit blijft geldig, zolang die mening onze fundamentele waarden niet aantast (wat op dit moment dus wel het geval is met het programma van het blok).
Ik heb het niet gepost, omdat ik er mee gewrongen zat. Want stel dat het blok zich aanpast, stel dat het een normale democratische partij wordt en in de regering stapt, tot welke samenleving komen we dan ? Die bedenking wordt vandaag in de Standaard (uiteraard veel beter) verwoord door Marc Reynebeau. Zijn conclusie : "Het Vlaams Blok houdt er een levensvisie op na die geen uitstaans heeft met het mededogen en de zorg van mensen onder elkaar in een naar harmonie, warmte en levenskwaliteit strevende samenleving, een beeld op mens en wereld dat de meeste Vlamingen dierbaar is. Een compromis zoeken met het Vlaams Blok komt dus neer op een poging om twee wereldbeelden te willen verzoenen. Als krachtproef is dat niet min. Veel geluk ermee!".
Als we om die reden echter toch het cordon in stand willen houden, dus enkel omdat de inhoudelijke politiek van een rechts-conservatieve partij ons niet aanstaat, dan zijn we fout bezig. Dat zou anti-democratisch zijn. Bijgevolg : als het blok zijn anti-democratische standpunten afzweert -in woord en daad (hoort daar ook de vervanging van de topkaders bij ?- dan moet ze toegelaten worden tot regeringsonderhandelingen. Voor alle duidelijkheid : ik zal persoonlijk nooit een meerderheid steunen waar het ‘nieuwe’ blok deel van uitmaakt. Ik blijf hun standpunten verwerpelijk vinden...
  ¶Berchem Groen¶

  Eén op drie sterft
Een titel in de Gazet van Antwerpen: "Vuil milieu doodt één Europees kind op drie".
Ik wou eerst een grapje schrijven over de massale Europese kindersterfte : "slechts twee derde van de Europese kinderen overleeft het".
Tot ik me realiseerde dat het bericht absoluut niet grappig is, en de cijfers alarmerend hoog. Blijkbaar sterven in Europa (tussen Atlantische Oceaan en Oeral) jaarlijks 63.000 kinderen aan luchtverontreiniging !
En meer dan 2.000.000 mensen in Europa hebben geen zuiver water...
In Vlaanderen wordt intussen schande gesproken van de klederdracht van allochtonen en is het (symbolische !) stemrecht een reden om de democratie op het spel te zetten.
  ¶Berchem Groen¶

  Praten met Blok
Ingrid Pira, Groen!-burgemeester van Mortsel zegt in Het Nieuwsblad dat ze voorstander is van een gesprek met het Vlaams Blok. "Ze sluit zelfs niet uit dat het Vlaams Blok mee in een regering stapt, als de partij zich grondig hervormt."
Maar ook : "Sommige personen zoals Filip Dewinter vormen een hindernis en hij zal een serieuze stap terug moeten zetten."
Een rechtse, conservatieve partij moet een volwaardig deelnemer zijn aan onze democratie. Zo gauw het Blok zich dus aanpast aan onze samenleving, is er geen enkele reden om nog een cordon sanitair te behouden.
  ¶Berchem Groen¶

  Arafat
"De Palestijnse leider Yasser Arafat gaat akkoord met het joodse karakter van de staat Israël en is bereid tot een compromis te komen op territoriaal vlak en over de vraag rond Palestijnse vluchtelingen. Arafat deed de uitspraken in een interview met de Israëlische krant Haaretz, dat vandaag werd gepubliceerd." (Belga)
Dit is echt geweldig nieuws.
En nu maar hopen dat de Israëlische regering hierop onmiddellijk inpikt, en een vergelijkbare geste doet richting Palestijnen. Het zou ons héél wat dichter bij een oplossing brengen !
  ¶Berchem Groen¶

  Tobintaks
Gisteren is in een commissie van de federale Kamer het wetsvoorstel gestemd en goedgekeurd dat een Tobintaks (Spahnvariant) invoert. Een wisselmeerderheid van groenen, socialisten en christen-democraten keurde het voorstel goed. De alternatieve oppositie (MR, VLD en Vlaams Blok) is er niet in geslaagd om het voorstel ter advies aan de Raad van State te laten toesturen. Nu moet het nog in de plenaire vergadering gestemd worden.
De Tobintaks treedt pas in werking als ieder land van de eurozone een gelijkaardig wetsvoorstel goedgekeurd heeft.

Goed nieuws !
  ¶Berchem Groen¶

  Storme vs. Vander Velpen
Matthias Storme en Jos Vander Velpen"Toen het Gentse Hof van Beroep drie vzw’s veroordeelde die in feite de ruggengraat van het Vlaams Blok vormen, barstte - vrij onverwacht - het publieke debat los. Is dit arrest een cruciale stap in de bestrijding van racisme en discriminatie of is het de doodsteek voor de vrije meningsuiting? Voor Jos Vander Velpen is het arrest een mijlpaal, Matthias Storme spreekt over een ontsporing van de democratie. Het Tijdschrift voor Mensenrechten confronteerde de twee in een ultiem dubbelinterview."
  ¶Berchem Groen¶

  Werkzaamheden Ring
... zijn vijf dagen uitgesteld. (De Standaard)
"De start van de werkzaamheden aan de Antwerpse Ring wordt uitgesteld naar volgende dinsdag. Bij graafwerken gisteren, voor de plaatsing van een kijkfile-scherm, werden kabels geraakt."
Misschien niet zo slecht. We worden nu voor het eerst geconfronteerd met hoe het gaat worden, de komende maanden. Zo hebben we de kans om ons stilletjes aan te passen, en alternatieven voor de auto te zoeken.
  ¶Berchem Groen¶

  Vrije meningsuiting
De Standaard : "Een ambtenaar van het Provinciaal Integratiecentrum in Zaventem wacht mogelijk een sanctie omdat ze in de aanloop naar de verkiezingen op beperkte schaal een mail verspreidde met daarin scherpe kritiek op het Vlaams Blok."
Dat gebeurt na een klacht van het blok.
Waarschijnlijk voor het geval iemand zich afvroeg hoe deze partij de vrije meningsuiting wilde verdedigen.
  ¶Berchem Groen¶

  Levensvragen
Kan je een kopie van een origineel gelijkstellen met een duplicaat ? En wat als het duplicaat eigenlijk een kopie is ?
Om van de minuut nog te zwijgen !
  ¶Berchem Groen¶

  Islamitische conferentie
In Istanboel vindt deze week de 31e Islamitische Conferentie plaats.
Ik vraag me af wat de voorwaarden zijn om aan die conferentie deel te nemen.
Als een land de Islam als officiële godsdienst erkent, en als onderdanen van dat land moslim zijn, is het dan automatisch lid van die conferentie ?
En zou Louis Michel daar iets kunnen gaan doen ?
  ¶Berchem Groen¶

  Samen de grootste
Artikel in de Standaard : "Samen waren SP.A-Spirit en Groen! grootste" "Samen zou het grote linkse kartel 35 zetels gehaald hebben, of vier meer dan de optelsom nu."
Ik durf iets wedden : samen waren SP.a en CD&V absoluut de grootste geweest. Hadden beide partijen een kartel gevormd, dan hadden ze misschien zelfs een absolute meerderheid gehaald.
Toch dom, nietwaar, zo apart opkomen.
  ¶Berchem Groen¶

  Mee het bad in
De idee maakt sinds gisteren een stijle opgang : laat ze ook eens regeringsverantwoordelijkheid nemen, dan kunnen ze bewijzen dat ze het (niet) kunnen. Tegen de volgende verkiezingen zijn we er dan vanaf.
Die theorie loopt een beetje mank.
Ten eerste moet je mensen vinden die dit zouden willen. Zowel bij CD&V als bij VLD heb je er zeker die bereid zijn te regeren met het Blok, maar in deze partijen zitten toch ook nog een aantal mensen met principes. Je loopt dan het risico op een splitsing van één van deze partijen. En zijn het niet de mandatarissen of leden die splitsen, dan wel de kiezers bij de volgende stembusgang. Dit vooruitzicht zal redelijk onaantrekkelijk zijn voor de respectieve partijtoppen.
Twee : het is helemaal niet zeker dat het Blok wel wil ! Ze zitten veel comfortabeler waar ze nu zitten. En ze weten natuurlijk ook dat ze het risico te verdwijnen. Ze zullen hun eisen dus zo onredelijk hoog stellen dat het onmogelijk wordt. Plus dat ze er wel weer in zullen slagen om de zwarte piet naar de anderen te schuiven.
Drie. Stel ze zitten in de regering, en het wordt duidelijk dat ze hun beloftes niet zullen kunnen waarmaken. Gelooft er iemand dat ze niet onmiddellijk de schuld op de anderen zullen steken ? Op de coalitiepartner, op de vakbonden bij de administratie, op de franstaligen, op de "linkse" media die het allemaal verkeerd voorstellen, enz...

We kunnen erop gokken dat ze een regeringsdeelname inderdaad niet overleven. Met het risico dat het niet lukt. En intussen hebben ze vijf jaar om de boel hier naar de ... vaantjes te helpen.
  ¶Berchem Groen¶

  "Wel progressieve stemmen, maar geen progressieve eenheid"
Uit een persmededeling van Steve S. : "In Limburg mist Groen! zijn zetel en doen ze ons een vijfde zetel verliezen. Die gaat nu naar het Vlaams Blok. Zeg niet dat ik daar niet voor gewaarschuwd heb."
Wat een zagevent.
Als hij niet zo inhalig was geweest, hadden we bijvoorbeeld tot een lijstverbinding kunnen komen. (Dan komen de twee partijen apart op, maar de reststemmen gaan niet verloren.) Alleen, hij gokte erop dat Groen! definitief zou verdwijnen. En hij heeft verloren.
  ¶Berchem Groen¶

  Uitslag
Goed en slecht nieuws, vandaag.
Het goede nieuws is natuurlijk dat we de drempel halen, en zelfs 6
zetels halen (er wordt zelfs nog getwijfeld over de 7de !).
Slecht nieuws op persoonlijk vlak is dat Johan Malcorps naast zijn
zetel grijpt.
Het slechtste nieuws is uiteraard de score van het blok.
Ik voel me zo stilaan echt niet meer thuis in dit land. Om met
Etienne Vermeersch te praten : een echte schande.
  ¶Berchem Groen¶

  Skynet poll
Een poll op de verkiezingssite van Skynet: "Watvindt u van de elektronische stemming ?
Ik sta er eerder positie
Ik sta er eerder nagatie
Ik heb er geen mening"

Grijns.
  ¶Berchem Groen¶

  Beter besturen
Guy Tegenbos vindt -vandaag in zijn commentaar in De Standaard- dat de meerderheidspartijen vanaf maandag vier keuzes moeten maken om tot een beter bestuur in Vlaanderen te komen :
  1. "De politiek moet inderdaad leiding geven en keuzen maken, maar vooraf - niet nadien - luisteren naar een neutraal, bekwaam en gezagvol ambtenarenapparaat dat mag meedenken, en vooraf mag zeggen wat kan en wat niet kan.
  2. De kabinetten moeten worden afgeschaft of zwaar afgeslankt zodat ministers minder volk hebben om exuberante ideeën uit te werken en om de ambtenareninbreng te omzeilen.
  3. Er moet zoals in Nederland een Planbureau en wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid komen die de politiek helpen langetermijnstrategieën te ontwikkelen.
  4. En de Vlaamse regering moet het met minder ministers doen zodat de partijen verplicht zijn hun zwaargewichten te sturen. Die hebben dan werk genoeg zodat ze zich wel moeten concentreren op de belangrijkste zaken en geen tijd overhouden voor leuke maar loze details. "
Een goed idee, lijkt me. Laat de politici in de regering de grote lijnen uitzetten, waarna de administratie het geheel kan uitvoeren. Als dit werkt, zou het inderdaad een hele verbetering zijn.
Waarbij je er van uit gaat dat de ambtenaren politiek neutraal zijn, en loyaal en objectief het beleid van de regering uitvoeren. Het systeem is onwerkbaar als je met een politiek benoemd ambtenaren-apparaat zit.
En laat dat nu net één van de problemen zijn.
  ¶Berchem Groen¶

  Gratis is duurder
Vandaag in de kranten een berichtje over het gratisbeleid van Stevaert. De elektriciteits-intercommunales Imea en Iveka hebben berekend dat, als gevolg van de 100 kilowattuur gratis elektriciteit per gezinslid, een gratis spaarlamp, een gratis budgetmeter en straks ook nog nachttarieven voor stroom tijdens het weekeind, een gemiddeld gezin zo'n 30 EUR per jaar meer betaalt.
Een leuk berichtje, zo vlak voor de verkiezingen.
O ja, wist u al dat het bestuur van de intercommunales bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten ? Politici, eigenlijk. Bij Imea is de voorzitster Ann Coolsaet (VLD), ondervoorzitter is Jef Konings (CD&V). Bij Iveka is Tom Vervoort (CD&V) voorzitter, en Walter Van Der Plaetsen en Hans Schoofs (beide VLD) ondervoorzitters...

  ¶Berchem Groen¶

  43 %
Volgens een Belga-bericht heeft 43 % van de Belgen nog nooit op internet gesurfd (een onderzoek van InSites).
Ongelooflijk. De hoogte van dat cijfer verbaast me echt. En vooral : dat het gaat over mensen die nog nooit hebben gesurfd. Want dat betekent dat minstens 75 % zeer weinig het internet gebruikt...
Het illustreert nog maar eens de groeiende kloof op ICT-gebied, en het gevaar dat we te snel gaan voor een meerderheid van de Belgen.
  ¶Berchem Groen¶

  Spam (2)
Hm. Ik ben blijkbaar niet het enige slachtoffer van de extreem-rechtse propaganda spam. Ik ontvang ook berichtjes met andere afzenders.
Maar steeds in het Duits. Wat me doet afvragen welk genie hier aan het werk is. Duitse propaganda aan Belgische (en Italiaanse, merk ik) adressen, het kan toch niet effectief zijn.
  ¶Berchem Groen¶

  Rob Klop bij het blok
Herr Seele is niet content dat zijn foto wordt misbruikt door Philip Dewinter. Hoe zou je zelf zijn.
De foto staat tussen een aantal andere foto’s van de grote voorman. Slechte foto’s overigens. Zelfs één met rode oogjes !
En op een andere staat zeer prominent : onze goede vriend Rob Klop. Hij doet dus toch nog mee.
  ¶Berchem Groen¶

  Spam
Verdorie.
Mijn mailbox zit deze morgen vol met fout-berichtjes. Blijkbaar gebruikt één of andere idioot mijn adres als afzender om extreem-rechtse propaganda (in het duits dan nog) te spammen. Voor een deel met foute Aan:-adressen, waardoor ik dus de foutmeldingen van de mail-servers bezorgd krijg.
(Eén van de mails bevat trouwens een sympathieke adressenlijst van de SP.a... Hoe zouden ze die te pakken hebben gekregen...)
  ¶Berchem Groen¶

  BV’s voor Groen! (2)
Ook vandaag weer heel wat nieuwe BV’s die het belangrijk vinden dat er een groene partij blijft.
Onder meer Marc Fransen, anker bij ATV, en wat journalisten van De Morgen.
Weldra dus waarschijnlijk "ex-anker" en "ex-journalisten"...
  ¶Berchem Groen¶

  Uw kamp. Dat van ú !
  ¶Berchem Groen¶

  Muis
Mijn vrouw heeft een nieuwe computer gekocht. ’t Is te zeggen, we hebben er één gehaald bij PUC, een Berchems bedrijfje dat afgeschreven computers van grote bedrijven opkoopt, ze wat oplapt, en verder verkoopt aan particulieren.

Normaal gezien zou ze mijn computer mee kunnen gebruiken. Maar ik heb een Mac, en ik heb alles wat naar Microsoft zweemt er af gegooid. Dat werkt perfect, wat mij betreft. Maar niet voor mijn vrouw, dus. Die heeft geen zin om naast Windows (voor op het werk) ook nog eens MacOS te gaan leren.

Het is een 400 MHz Pentium II Compaq Deskpro geworden, met een 17 inch scherm, ruim voldoende voor wat ze nodig heeft, samen 265 euro.
Ik had nog een besturingssysteem liggen (Windows 98 SE, mét licentie !), dus dat moesten we er niet bij kopen. Maar wel zelf installeren. En opeens herinnerde ik me weer waarom ik MS had buiten gegooid.

De cd-rom bevatte alles wat nodig was voor de installatie, inclusief drivers voor de videokaart, de geluidskaart, de scsi-kaart, de netwerk-kaart, de muis (?), ... Maar dat scheen het setup-programma niet te weten... Ik heb verschillende keren aan de installer (die zelf dus op die cd-rom staat) moeten vertellen waar ergens (op diezelfde cd-rom, dus hopelijk ook door Microsoft erop gezet) hij de drivers kon vinden. Ongelofelijk.

Na de tweede (!) keer heropstarten scheen de computer opeens de muis niet te vinden. Het was nochtans een gewone PS/2-muis (van HP), met twee gewone knoppen, zelfs zonder wieleke, standaarder kan je ze niet hebben. Maar hij vond ze dus niet.

Ik begrijp dus echt niet hoe je een besturingssysteem kan ontwikkelen waarin de mogelijkheid zelfs maar bestaat dat de muis niet wordt herkend... Dat is nu toch geen spitstechnologie, hé, zo’n muis. Ik heb een paar keer geprobeerd de driver opnieuw te installeren, maar dat wilde het systeem niet. Ik moest eerst die drivers verwijderen, en dan pas accepteerde het een nieuwe install. Waarna het geheel dus werkte. Met dezelfde driver.
Ik denk dat ik tien keer heb mogen heropstarten, voor alles goed en wel functioneerde.

Eenzelfde installatie op een Mac zou hooguit een half uurtje duren. Zonder dat je erbij hoeft te blijven zitten. Waaruit nog maar eens blijkt dat Microsoft goed is voor de werkgelegenheid...
  ¶Berchem Groen¶

  De peiling
De peiling van de Standaard en de VRT was bemoedigend. Groen! zou nu toch nipt de kiesdrempel bereiken. De Morgen heeft het berekend : de groenen zouden op 5 zetels uitkomen.
Nog een resultaat : paars zou geen meerderheid meer halen. Paars-groen volgens de berekening van De Morgen ook niet, volgens De Standaard nipt wel.
Yves Desmet moest in het vroeger progressieve dagblad de schuld voor het falen van paars nog maar eens bij Groen! leggen. Als we in kartel met rood waren gegaan, had dat de extra stemmen opgeleverd die nodig waren voor paars. Belachelijk natuurlijk. Ik kan zo een paar meer voor de hand liggende redenen voor het mislukken van paars opnoemen : het herwonnen vertrouwen van de CD&V, het gehakketak binnen de VLD, de sleet op de paarse formule, ...

  ¶Berchem Groen¶

  Actualitiek
De laatste van Actualitiek.tk : "Blok nuanceert over homo’s : ‘Ze mogen niet zoveel rechten hebben als hetero-koppels, maar wel meer dan negers’."
  ¶Berchem Groen¶

  Gom in de kieslijsten
De StRaten-Generaal is een burgernetwerk. Zij stellen hun ‘Gomlijst voor de kritische burger’ voor waarin je kan nagaan welke politici zich bij de verkiezingen van 13 juni aan dubbele kandidaatstelling bezondigen. Je kan de lijst raadplegen op de site van De Wakkere Burger.
Kritische noot : je kan je natuurlijk afvragen welk kiezersbedrog schuilt achter kandidaten die enkel op de lijst staan als steun. Je weet als kiezer dat een lijstduwer niet de bedoeling heeft te zetelen. Daarom is het ook een lijstduwer. Dat geldt des te meer voor partijen die maar met enkele procenten de kiesdrempel zullen halen.
-Hout vasthouden-
  ¶Berchem Groen¶

  Gazastrook
De Israëlische premier Ariel Sharon heeft vrijdag twee ministers uit zijn kabinet ontslagen die zich bleven verzetten tegen zijn voorstel voor eenzijdige terugtrekking uit de Gazastrook. (Zie Gazet van Antwerpen.) Daardoor zou hij nu een meerderheid hebben voor zijn plan.
Dat zou goed nieuws zijn. Er moet iets gebeuren in het conflict tussen Israel en Palestina. Op dit moment is elke beslissing beter dan de boel verder te laten verrotten.
  ¶Berchem Groen¶

  Slogans
Toen :
1989 : Agalev
15 jaar later :
2004 : Bond zonder Naam

  ¶Berchem Groen¶

  Totaalplan fiets
De federale regering heeft een ‘totaalplan fiets’, dat fietsen aantrekkelijker moet maken.
Lagere BTW op aankoop en herstellingen, snellere onteigeningen voor fietspaden, kwaliteitsnormen voor fietsen, fietsstallingen bij treinstations, gebruik door fietsers van vrije busbanen, enzovoort.
Het plan zou dit jaar nog van kracht moeten worden. Het is alleen nog wachten op instemming van o.a. de liberale ministers Didier Reynders (MR) en Fientje Moerman (VLD).
Als dat maar goed gaat...
  ¶Berchem Groen¶

  BV’s voor Groen!
Op de website van Groen! staat een lijst met (intussen 55) BV’s die het belangrijk vinden dat er een groene partij blijft.
Bij de ondertekenaars toch enkele verrassingen : voormalig SP-parlementslid Jef Sleeckx (alhoewel die al eerder in een kranteninterview had aangegeven dat hij op dit moment eerder bij de groenen dan bij de socialisten zou gaan, moest hij opnieuw kunnen beginnen), en Luc van der Kelen, editorialist bij de liberale krant Het Laatste Nieuws...
  ¶Berchem Groen¶

  Pensioen
Nelson Mandela gaat op pensioen, weet Al Jazeera te melden.
Opnieuw een tijdperk dat voorbij is.
Dat hij er nog lang van moge genieten.
  ¶Berchem Groen¶

  Eenheidsworst
Walter Pauli vandaag in De Morgen (blz. 5) : "Katholieken moeten katholiek zijn, net zoals socialisten hun socialisme moeten uitdiepen, liberalen best bekommerd zijn om de liberale idee, etcetera. Een maatschappij heeft behoefte aan kleur en diversiteit, niet aan eenheidsworst. Ja, dat is mijn overtuiging."
Nu begrijpen we waarom Pauli zo'n tegenstander was van het rood-groene kartel.
Of wacht. Was hij niet een van de grootste voorstanders ?
Misschien ben ik gewoon niet intelligent genoeg.
  ¶Berchem Groen¶

  Stemtest : profiel
Ook al is er in de aanloop naar de finish nog een ongelukje gebeurd, uiteindelijk heeft mijn ploeg toch gewonnen...Zie ook mijn antwoorden :

- stemtest 1
- stemtest 2
- stemtest 3
  ¶Berchem Groen¶

  Stemtest (3)
Oeps.
Niet helemaal zoals verwacht, deze keer : ik zit bij Vivant, met Groen! pas als tweede...
Het heeft misschien iets te maken met de vragen over bouwovertredingen ?


  ¶Berchem Groen¶

 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Ingrid, Ingrid, Ingrid...
Long heeft kanker
Kleuter geschorst
Kat in (afval-)zak
Dedecker
Recht
Brussel Noord
Klomp
Lysenplein : aflevering 2 van vele
LysenpleinArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme