<$BlogRSDURL$>
  Zakken
De selectieve afvalinzameling in Antwerpen is een succesverhaal. Het restafval is gezakt van meer dan 500 kilo per inwoner naar 158 kilo per inwoner per jaar nu. Antwerpen hoort tegenwoordig tot de besten van de klas in Vlaanderen !
Het sluikstorten blijft echter een groot probleem. Eén van de oorzaken daarvoor is de prijs van de vuilniszakken.
En niemand begrijpt echt waarom je moet betalen voor de vuilniszakken én voor de gewone huisvuilbelasting (die nu vestigingstaks wordt genoemd).
Ik heb daarom woensdag op de districtsraad voorgesteld om in ruil voor de vestigingstaks vuilniszakken te geven. De vestigingstaks wordt door alle Antwerpenaren betaald, en bedraagt ongeveer 25 euro voor een gezin en 12,5 euro voor alleenstaanden. Elk gezin zou dus per jaar 33 witte zakken gratis krijgen, alleenstaanden 16.
Als je meer afval wil buiten zetten, moet je wel extra zakken aankopen. Er blijft dus een stimulans om restafval te vermijden.
Ook wie nu vrijgesteld is van vestigingstaks, moet de zakken krijgen (het gaat dan om WIGW?ers en OCMW-steuntrekkers). Zo schaffen we een belasting op een slimme manier af, want we krijgen er properder straten voor in de plaats.
De uiteindelijke beslissing over dit voorstel ligt bij de gemeenteraad, niet de districtsraad. Maar de districtsraad kan dit wel als advies geven aan het stadsbestuur, als het voldoende duidelijk is dat er een plaatselijk belang speelt. Dat was dan ook mijn punt. We hebben in Berchem wel degelijk een probleem met sluikstort.
Zo hebben we vorige maand -op voorstel van de Groene schepen- de aankoop van bloemmanden goedgekeurd voor de winkelstraten, als steun voor de plaatselijke middenstand. Het effect van die manden, en dus de investering ervoor, gaat echter voor een stuk teniet doordat er onder die bloemen wordt gesluikstort.
We hebben uiteindelijk niet over het voorstel gestemd. Voor de andere meerderheidspartijen was het niet plaatselijk genoeg.
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 
Tja, je kan ervoor zijn, maar wat met de mensen die zelfs die 16 of 33 zakken niet opgebruiken?
 
 
16 zakken per persoon per jaar, dat is één zak om de vier weken (iets minder). Zijn er echt mensen die daar in slagen ? Alhoewel, ons gezin van vier zet één zak per week buiten, dus gemiddeld komen we daar inderdaad aan.
Nu, het voorstel is breder dan dat. Het hoeven bijvoorbeeld niet allemaal witte zakken te zijn. We kunnen ook een gezin twintig witte zakken geven, en de rest omrekenen naar blauwe en groene.
In elk geval, de praktische modaliteiten moeten maar bestudeerd worden door de kenners terzake.
 
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Job
Blogium
Een gat van 235 miljoen
Commissaris Lizin
Spoor Noord
Euromanif
Terreur
Bedreigingen
GUI
Dakgoot (2)Archief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme