<$BlogRSDURL$>
  Democraat
"Een moslim is a-priori geen democraat." Dixit Vlaams Belang-kopstuk Filip De Man in De Zevende Dag, deze morgen. Het Vlaams Belang stigmatiseert met deze uitspraak nogmaals een ganse bevolkingsgroep tot antidemocratisch, enkel en alleen omwille van een geloofsovertuiging. De partij bewijst met deze uitspraak dat er -sinds de veroordeling van het Vlaams Blok- in wezen niets veranderd is: de extreemrechtse partij blijft bewust alle moslims stigmatiseren. Ze blijft zo op flagrante wijze de wet op de antidiscriminatie overtreden. En dat op een ogenblik dat heel Vlaanderen vol onbegrip reageert op de dreigementen tegen Naïma Amzil en haar werkgever. Het is duidelijk dat de uitspraken van het Vlaams Belang een sfeer creëren waarin dit soort dreigementen welig kan gedijen !
Filip De Man is fout. Omdat hij alle moslims over één kam scheert. Omdat hij democraat zijn verwart met iemands geloofsovertuiging. En omdat hij de islam gelijkstelt met een anti-democratische overtuiging.
Ik heb het hier al een paar keer geschreven, en ik zal het nog eens doen : als je je een minimum verdiept in de islam, dan weet je dat deze godsdienst in haar kern, in haar fundamenten veel democratischer is, en dus veel beter past in onze westerse samenleving, dan het katholicisme.
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 
Het belang zou er goed aan doen eens voor de spiegel gaan te staan en zichzelf afvragen in hoeverre de ideeën die ZIJ verspreiden in overeensteming zijn met de Westerse samenleving. Hun waarden zijn alvast niet de mijne !!!
 
 
"...in haar fundamenten veel democratischer is, en dus veel beter past in onze westerse samenleving, dan het katholicisme."

Tiens Luc, 't is de eerste keer dat ik dat hier lees. Ik heb me dan ook bijna verslikt in mijn glas SP.a-rood. (net zoals gisteren in de Zevende Dag)
Kan je die bewering ook onderbouwen? Niet dat ik de behoefte voel om het katholicisme te gaan verdedigen, verre van, maar dit lijkt me toch een brug te ver. Ik kijk liever naar de praktijk, en dan zie ik toch niet veel moslimlanden waar de democratie hoogtij viert. Dat dit met het principe van de scheiding van Kerk en Staat te maken heeft, hoef ik je niet duidelijk te maken. Ik zie dan ook niet goed in hoe de islam op democratisch vlak beter zou kunnen scoren dan het katholicisme... Maar in de fundamenten, in de kern, is mijn schoonmoeder ook een fijn mens. ;-)
 
 
@Zeveraar:
Het probleem is dat veel mensen niet de twee godsdiensten vergelijken, maar de praktijk in katholieke vs. islamitische landen. Je vergelijkt dan niet de godsdienst, maar de cultuur. En dan is het duidelijk dat onze Westerse cultuur op democratisch vlak stukken beter scoort dan de meeste derde-wereld-landen.

Als je de fundamenten, de kern van katholicisme en islam naast elkaar zou leggen (niet de dagelijkse praktijk, die cultureel bepaald is), dan zou de islam beter scoren op democratisch gebied.
Uit de losse pols :
Waar het katholicisme een hiërarchisch gestructureerde en vrij gesloten godsdienst is, heeft de (soennitische) islam die hiërarchie niet. De godsdienst is ook veel opener : je hoeft niet ?gedoopt? te worden, in principe ben je moslim als je jezelf als moslim beschouwt, en de geloofsregels volgt.
Ook in de dagelijkse praktijk van de godsdienst scoort de islam wat mij betreft beter. Waar je bij het katholicisme onderworpen bent aan de controle van de klerus (de biecht !), bestaat iets dergelijks niet in de islam : daar is het de verantwoordelijkheid van elke gelovige om ?goed te leven?.
Scheiding kerk en staat : tenzij ik me vergis erkent de katholieke kerk dit enkel in de praktijk, niet in haar ideologie. (En als ze het zou erkennen, nog maar pas sinds de jaren zestig, het tweede Vaticaanse Concilie.) Bij de islam is die scheiding een thema sinds de zevende eeuw : het schisma tussen soennieten en sjiiten draaide er in belangrijke mate rond.
Gelijkheid man en vrouw: het standpunt van de katholieke kerk is duidelijk en onveranderd sinds de middeleeuwen, in de islam is dit geen dogma, en vooral bepaald door de culturele praktijk.
Verdraagzaamheid : in de katholieke landen is er een traditie van discriminatie van andersdenkenden (inquisitie, pogroms, beeldenstorm, ...). De islam erkent het bestaan van andere godsdiensten, zelfs de koran bepaalt dat christenen en joden niet mogen vervolgd worden. In de Arabische wereld hebben traditioneel steeds groepen joden en christenen geleefd, en hun godsdienst mogen belijden.

Zoals gezegd : bovenstaande is geen vergelijking van de huidige praktijk, maar van de kern, de fundamenten van de godsdiensten.
 
 
Het belang van dit alles :
Volgens mij is het perfect mogelijk een Westers islam te creëren. We moeten er echter voor zorgen dat onze moslims zich niet gaan opsluiten in een extremistische versie van hun geloof, als reactie op uitsluiting en discriminatie.
Behandel onze moslims als gewone burgers, en de Vlaamse islam zal zich als vanzelf aanpassen aan onze Westers waarden.
 
 
"Je vergelijkt dan niet de godsdienst, maar de cultuur."

Maakt de godsdienst dan geen deel uit van de cultuur? Die twee lijken me hoe dan ook verbonden met mekaar.

Interessant om jouw theoretisch discours te lezen. Zo leert een mens nog eens wat bij. Maar...

Veel belangrijker lijkt mij de discussie over de interpretatie van de koran en de bijbel, want daar ligt volgens mij de sleutel van het probleem. (Je geeft het trouwens zelf al aan door op het verschil tussen Sji'iten en Soennieten te wijzen.)
Beweren dat de islam beter zou gedijen in onze Westerse samenleving vind ik dan ook nogal vergezocht (en zelfs extreem). Al ben ik absoluut voor de vrijheid van interpretatie... Zolang het niet tot extreme meningen leidt, en tot (positieve) discriminatie.
Je vergeet bovendien de verlichting die het katholicisme heeft doorgemaakt. Op dat vlak vrees ik dat we als Katholieken een paar eeuwen voorsprong hebben op onze moslimbroeders. Globaal bekeken dan.
Discussiëren over de fundamenten van deze of gene bijbel/koran lijkt me dan ook vrij zinloos. Mensen maken hun geloof door hun daden, in de praktijk dus.
Met jouw slotakkoord ben ik het maar ten dele eens. Het is uiteraard perfect mogelijk om een Westerse islam te creëren, en wellicht komt die er ook vroeg of laat. Turkije mét respect voor de mensenrechten komt ook al in de buurt...
In het vanzelf-prinicipe geloof ik niet helemaal. Dat lijkt me net wat te idealistisch vrees ik... Al kan ik mij best inbeelden hoe frustrerend het moet zijn om vast te stellen dat je geen job vindt omwille van je naam en huidskleur. Ik heb zelf een paar Marokkaanse cafévrienden, en ze weten me geregeld te verbazen met sterke verhalen die mijn rechtvaardigheidsgevoel niet onberoerd laten. Maar laat ons alsjeblieft extremisme niet beantwoorden met een ander soort extremisme...
 
 
Zeg je nu dat de stelling, dat de islam als godsdienst inpasbaar is in onze westerse samenleving, "een ander soort extremisme" is ?
 
 
Nee, ik bedoel dat beweren dat de Islam BETER inpasbaar is in onze Westerse samenleving dan het Katholicisme een ander soort extremisme is. Naar mijn bescheiden mening...
 
 
Het was natuurlijk een nogal provocatieve stelling om een discussie te openen. Maar ik zou je toch willen aanraden om wat over de islam te lezen, liefst uit objectieve bron.
(En tegelijk misschien in het achterhoofd houden welke moeite de katholieke kerk heeft met zaken als de pil of condooms, abortus of euthanasie, toegang van de vrouw tot het priesterambt, homosexualiteit. De katholieke kerk die, zoals je zei, de verlichting al heeft meegemaakt. As opposed to de islam, die nog in een middeleeuwse cultuur zit ingebed.)
 
 
Hier vreesde ik al voor. Straks word ik nog als pilarenbijter versleten. ;) Ik heb de Heer al enige tijd uit mijn leven verbannen. (niet zonder reden) Ik ben een atheïst, voor de goede orde. En ik heb een hekel aan mensen die zich blindelings laten (mis)leiden door God, Allah, of andere Krishna's. Het Katholicisme heeft hier volgens mij (gelukkig) alleen nog morele macht, dankzij de scheiding van kerk en staat. Misschien plaatst dat de zaken in een beter perspectief.
 
 
Nee, nee, dat was absoluut niet de indruk die ik had, een pilarenbijter. Integendeel, het was nogal duidelijk dat je ook kritisch staat tegenover het katholicisme.
En ook voor de goede orde : likewise, op geloofsvlak. Ik ben naar het katholiek onderwijs geweest, ik heb nog in het kerkkoor gezongen (dat is pas een outing : koorknaap geweest zijn... :-D ), maar verder dan dat gaat mijn connectie met het katholicisme niet. Of enige andere godsdienst, de islam inbegrepen.
 
 
No offense...;-)Mensen zouden verplicht Oosterse literatuur moeten krijgen ja, ipv al die geloofsbelijdenissen. Zowel de Koran als de Bijbel staan vol mooie levenswijsheden maar of men echt naleeft wat erin staat? My ass, sorry dat ik het zo stel.;-) Dat is het hypocriete aan al die godsdiensten en volgelingen en de kerk. Ik vraag me af of de helft wel beseft welk geloof ze wel volgen en waarin ze eigenlijk geloven? Ik vrees ervoor want de hypocrisie is juist daar het grootst: vroomheid, naastenliefde, verdraagzaamheid,eerbied voor het leven, de mens en de natuur ect. my ass. Hoef alleen maar te denken aan, om als vrouw besneden te worden...auch, haalt mijn ingewanden door mekaar... . Het probleem is dat mensen maken van hun godsdiensten, wat ze ervan willen maken. Iedereen beleeft zijn godsdienst op zijn manier. De ene zijn belevenis is de ander zijn belevenis niet. Alle godsdiensten hebben hun ideologieën net zoals politieke stromingen, maar die ideologieën echt waarmaken? Goh, een mens moet nog veel leren... . Godsdiensten zijn enkel gecrëeerd om een betere handhaving en controle te hebben over de mensen in een samenleving. Als iedereen dezelfde overtuiging volgt, zijn de mensen controleerbaarder en hanteerbaarder...dacht men. Uit de geschiedenis blijkt dat daar niks van waar is. When the beast is in a man, it's the end of the world and humanity.
Maar inderdaad, alle mensen uit een bepaalde cultuur over dezelfde kam scheren is very, very wrong. Maar dat is dan ook het eigen aan extremisme, Filip en zijn volgelingen, hun hobby! Het nadeel aan extremisten is, is dat ze enkel één richting zien en daar wordt dan de draagkracht van de wereldwijsheid de doemennis ingestuurd.
 
 
Een moslim is geen democraat als hij een echte moslim is. De koran staat vol van antidemocratische uitspraken en discriminatie. Het preekt haat en onverdraagzaamheid tegenover joden, christenen en vooral ongelovigen. Het ergst zijn de afvalligen: het rengaat: net als in andere sekten en culten valt het niet mee eruit te stappen. Het artikel en de reacties hierboven getuigen van een grote dwaasheid. Lees de koran en de hadith om dit te achterhalen.
Ik blijf me afvragen waarom de waarheid over de islam in de media (totnogtoe) verzwegen wordt. Raar dat nu "de weg naar Mekka" van Jan Leyers wordt uitgezonden: wie niet geindoctrineerd is ziet duidelijk de ondemocratische kantjes. Het steeds lang bekende feit dat op bekering van de islam naar het christendom de doodstraf staat wordt eindelijk eens op VRT blootgegeven.
Als kind vroeg ik ma af, waarom was met niet verdraagzaam met de nazis, dan was er geen oorlog geweest. Nu preekt men verdraagzaamheid met een doctrine die de joden niet kan uitstaan, maar jullie ongelovingen evenmin!
De Heilige Koran: http://www.xs4all.nl/~pvdmomin/koran.html
Een paar sites die er meer over vertellen:
http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/dutch/islamvoorongel1.html
http://www.answering-islam.de/Main/Dutch/index.htm
http://www.dutch.faithfreedom.org/index.php
Wafa Sultan: http://weeswaakzaam.punt.nl/index.php?r=1&id=266005&tbl_archief=0
 
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Kartel
Zakken
Job
Blogium
Een gat van 235 miljoen
Commissaris Lizin
Spoor Noord
Euromanif
Terreur
BedreigingenArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme