<$BlogRSDURL$>
  Quota
Bij de Standaard wordt momenteel gedebateeerd over de vraag of werkgevers verplicht moeten worden om allochtonen in dienst te nemen.
Wat mij betreft is het in elk geval nodig dat allochtonen betere toegang tot de arbeidsmarkt moeten krijgen. De discriminatie die op dat vlak nog steeds bestaat is een bedreiging voor onze samenleving.
Moet de wet een positieve discriminatie verplichten ? Daar valabele pro- én contra-argumenten voor te vinden.
Pro :
- Er is wel degelijk discriminatie, die een bedreiging vormt voor onze maatschappij. Het is dan ook de taak van de overheid om hier iets aan te doen.
- Blijkbaar lukt het niet op een andere manier, dus lijkt een wettelijke verplichting de enige mogelijkheid.
Contra :
- Je creëert Ali-alibi’s, allochtonen die enkel in dienst worden genomen om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zonder dat ze echt over de vereiste capaciteiten beschikken. En aan een allochtoon die wel is aangenomen omdat hij gewoon de beste voor de job was, zal steeds worden getwijfeld.
- Elke positieve discriminatie is ten koste van iemand anders, die dan negatief gediscrimineerd wordt.
- Waarschijnlijk werkt het gewoon niet...

Al bij al ben ik niet zo’n voorstander van echte verplichtingen. Wat niet wil zeggen dat de overheid niet kan en moet optreden. Dat kan ze doen door positieve stimulansen te geven : laat de bedrijven een diversiteitsplan opstellen, dat realistisch is en kwantificeerbaar, en controleer elk jaar of de doelstellingen gehaald zijn. En beloon bedrijven die de doelstellingen gehaald hebben met substantiële financiële stimulansen.
1-seconden-quote : betaal de bedrijven om allochtonen in dienst te nemen...
(En doe tegelijkertijd iets aan de scholing van allochtonen, want die komen nog teveel terecht in studierichtingen die rechtstreeks naar de werkloosheid leiden.)
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Libanon
Cordonië
Democraat
Kartel
Zakken
Job
Blogium
Een gat van 235 miljoen
Commissaris Lizin
Spoor NoordArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme