<$BlogRSDURL$>
  Geef gemeenten meer autonomie bij K.I. en heffing onroerende voorheffing
De laatste tijd wordt druk gediscussieerd over de kadastrale inkomens en de grondbelasting.
4 Zo wordt in het kader van het stedelijk beleid gevraagd om een herziening van de kadastrale inkomens. Op dit moment weerspiegelen die de toestand van 1975. Dertig jaar later is er echter een en ander gewijzigd : buurten die het in 1975 slecht deden, zijn nu toplocaties geworden, winkelstraten die in 1975 boomden hebben nu misschien hun glans verloren, en de hoge grondbelasting verhindert er de heropleving.
De meest gehoorde oplossing voor dit probleem is de algehele herziening van de kadastrale inkomens. Om een aantal redenen (financieel en logistiek, maar ook politiek) ligt dat echter moeilijk.
4 En recent stelt de Bond Beter Leefmilieu voor, om voor woningen een energie-keurmerk in te voeren, en de onroerende voorheffing te laten variëren op basis daarvan. Met de huidige wetgeving en bevoegdheidsverdeling is dat niet mogelijk.
Daarom stel ik voor om de lokale besturen meer bevoegdheden te geven. Het is namelijk zo dat als ik in Antwerpen 100 EUR onroerende voorheffing betaal, daarvan 77,59 EUR naar de gemeente gaat en 16,67 EUR naar de provincie, via de gemeentelijke en provinciale opcentiemen.
De provincies, maar vooral de steden en gemeenten hebben dus heel wat speelruimte om de hoogte van de onroerende voorheffing, de "grondbelasting", aan te passen aan een aantal factoren.
Er zijn een aantal manieren om dat mogelijk te maken, van restrictief tot heel ruim.
Je zou de gemeenten/provincies de mogelijkheid kunnen geven de opcentiemen te verhogen of verlagen met een aantal punten naargelang de buurt waarin het gebouw is gelegen of naargelang de energiebalans ervan. Dat is vrij restrictief.
Of je zou ze kunnen toestaan de opcentiemen volledig te vervangen door een eigen gemeentelijke of provinciale belasting, waarbij ze zelf alle vrijheid hebben om de hoogte ervan te laten variëren op basis van een hele resem factoren. Dat is het andere uiterste.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een tussenvorm, waarbij de lokale besturen tot maximum de helft van de onroerende voorheffing kunnen vervangen door een eigen grondbelasting, die echter stevig gereglementeerd wordt vanuit de toezichthoudende overheid (gewest). Een van die beperkingen moet uiteraard zijn dat de globale belastinginkomsten niet verhogen door deze nieuwe belasting.
Op dit moment is het instellen van een dergelijke belasting voor de lokale besturen niet toegestaan. Er moet daarom een wijziging gebeuren van het WIB 92 (Wetboek Inkomstenbelastingen), waarna de Vlaamse overheid ook op decretaal vlak enige beslissingen moet nemen.

Oktober 2003
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
De voorzitter van een district is geen districtsbu...
Dringend maatregelen gewenst om veiligheid van omw...
Berchemse commissies Jeugd & Sport en Veiligheid b...
Veiligheidsbeleid op districtsniveau
Al Jazeera op de kabel
Tussenkomst over ontwikkelingssamenwerking in de r...
Interview met het Agalev-ledentijdschrift 'Antwerp...
Al Jazeera op de kabelArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme