<$BlogRSDURL$>
  De VLD en de hoofddoek
De VLD stelt voor om de hoofddoek te verbieden in alle openbare diensten, inclusief openbare scholen. Volgens de VRT-nieuwssite verwijzen de liberalen "naar drie fundamentele grondrechten. Ten eerste heeft elke burger in zijn contacten met de overheid recht op een neutrale behandeling. Vertegenwoordigers van de overheid (rechters, politie, leerkrachten) mogen dus geen uiting geven aan hun religie.
Ten tweede is er de vrijheid van het individu. Zolang iemand er vrijwillig voor kiest om een religieus symbool te dragen is er geen probleem volgens de VLD. Pas wanneer er sprake is van dwang (door de familiale, religieuze, sociale of culturele omgeving) verzet de partij zich ertegen.
Ten derde verwijst de VLD naar gelijke kansen voor alle burgers, in het bijzonder de gelijkheid van man en vrouw. Ook op de speelpaats van de openbare scholen moet die gelijkheid opgaan. Moslimmeisjes die een hoofddoek dragen, worden dus volgens de VLD ongelijk behandeld."

Ik ben een beetje verrast door de intellectuele oneerlijkheid die uit deze argumenten spreekt.

Uiteraard ben ik het eens met de drie grondrechten die worden aangehaald. Inderdaad heeft elke burger recht op een neutrale behandeling door de overheid, is de vrijheid van het individu essentieel en moet elke burger gelijke kansen hebben. De gevolgtrekkingen die hieruit worden gemaakt, zijn echter niet correct.
Waarom zou een ambtenaar met hoofddoek, keppel of kruisbeeld niet in staat zijn om op een neutrale wijze de burger ten dienste te staan ? Kijk naar Groot-Brittannië, waar zelfs politiemannen een tulband mogen dragen ! De notie dat een ambtenaar met een hoofddoek, omwille van die hoofddoek automatisch haar klanten niet neutraal zou behandelen getuigt mijns inziens van laatdunkendheid tegenover moslims, om het geen racisme te noemen.
En hoe bevordert een verbod op de hoofddoek op de speelplaats de gelijkheid tussen man en vrouw ? Betekent gelijkheid van kansen dat je je identiteit moet verloochenen ? Het is nu eenmaal een feit dat niet elk individu in onze maatschappij exact gelijkt op elk ander individu. Je hebt mensen met blond haar en bruin haar, zwart of rood haar. Je hebt christenen, moslims en joden (en zelfs vrijzinnigen en niet-gelovigen !). Niet iedereen in onze maatschappij heeft blond haar en blauwe ogen, en dat is goed. Als het op onderwijs aankomt, dan wil ik dat mijn kinderen weten dat er verschillen zijn tussen mensen, en daar mee leren omgaan, dat leren accepteren als volledig normaal.

Blijft het argument van de vrijheid van het individu. Het is inderdaad zo dat iedereen die de "jaren des onderscheids" heeft bereikt, zelf over zijn of haar kledij/levensstijl moet kunnen beslissen (uiteraard binnen de grenzen van het wettelijke en het mogelijke). Ik zal elke moslimvrouw steunen die weigert een hoofddoek te dragen. Maar ik zal ook elke moslimvrouw steunen die voor zichzelf het recht op die hoofddoek opeist. Want deze vrouwen bestaan ook, en het is niet aan mij als blanke, niet-gelovige man om daar een oordeel over uit te spreken. Ook de vrijheid van het individu is dus geen argument om de hoofddoek te verbieden, integendeel.

Ik pleit er daarom voor om de hoofddoek gewoon toe te laten in de openbare diensten. Ik heb geen problemen met baliebedienden met een hoofddoek. En zelfs de juf van mijn kinderen mag er rustig een dragen. En als ik bekeurd word door een politieman met tulband zal ik daar geen probleem mee hebben (met die tulband, wel met de bekeuring, want ik was niet in overtreding...). Enige uitzondering mijns inziens zou de zittende magistratuur kunnen zijn, omwille van het adagium dat recht niet alleen moet geschieden, maar dat je het ook moet zien geschieden.

De beslissing over het al dan niet toelaten van een hoofddoek in de school moet mijns inziens overgelaten worden aan de verschillende scholen. Je zal zien dat die scholen die op een open manier omgaan met hun leerlingen, die de individualiteit van hun leerlingen accepteren, ook geen probleem zullen hebben met de hoofddoek.

Luc Verhelst, districtsraadslid voor Groen!
Voorzitter oudercomité Klimopschool
Lid oudercomité Klavertjevier
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Turkije
De hoofddoek : onderdrukkend en bevrijdend
District Berchem moet vrijwilligerswerk ondersteun...
Een werkdefinitie van het begrip "integratie"
Groenen, lees De Morgen !
De basis-dienstverlening van de NMBS
Stad en OCMW moeten "systeem-Pauwels" veralgemenen...
Geef gemeenten meer autonomie bij K.I. en heffing ...
De voorzitter van een district is geen districtsbu...
Dringend maatregelen gewenst om veiligheid van omw...Archief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme