<$BlogRSDURL$>
  Tussenkomst over ontwikkelingssamenwerking in de raad van oktober 2001
De Agalev-fractie is verheugd dat de eerlijke wereldhandel en de internationale samenwerking zo hoog op de politieke agenda staat in ons district. En met de ophanden zijnde jaarlijkse campagne van 11.11.11 lijkt er ons geen beter moment geschikt om hierover een structurele beslissing te nemen.

We zijn echter niet helemaal tevreden met het voorliggende voorstel.

Als we het bestuursakkoord van ons district uitvoeren, zullen wij op termijn 0,7 % van onze begroting besteden aan internationale samenwerking. Wij gingen er dan ook van uit dat dit engagement -zeker wat de gewone dienst betreft- zou blijken uit de rekening over 2001, die in de raad van februari of maart zal besproken worden.

Maar ook wat de buitengewone dienst betreft zijn we het niet eens met de bewering dat de bevoegdheden van het district het moeilijk maken om dit voornemen waar te maken.

Als we de begroting van 2002 als voorbeeld nemen, dan is 0,7 % daarvan ongeveer 400.000 BEF. En als we nu zien dat enkel op de verschillende begrotingsposten 'receptie- en representatiekosten' voor een totaal bedrag van 843.104 BEF is voorzien, dan begrijpen wij het probleem niet. Vooral niet als het bestuursakkoord bepaalt dat we pas op termijn de 0,7 % moeten halen.

Laat het duidelijk zijn dat het begrip 'internationale samenwerking' of 'eerlijke wereldhandel' voor ons niet mag vernauwd worden tot aankoop van wereldwinkelproducten of producten van eerlijke wereldhandel voor recepties, plechtigheden of vergaderingen. Het volledige beleid van het district moet uitgaan van het principe van duurzame ontwikkeling.

Voor een correcte uitvoering van het bestuursakkoord moet dan ook bij alle aankopen en aanbestedingen, waar mogelijk, het district voorrang geven aan producten die op een mens- en milieuvriendelijke, kortom, op een duurzame manier zijn geproduceerd.

Ook de leveranciers van het district moeten, binnen de regels van de wetgeving overheidsopdrachten, op een bewuste manier worden geselecteerd. Dit kan ondermeer door het opnemen van ethische criteria in alle aanbestedingen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de voorkeur wordt gegeven aan de plaatselijke middenstand, boven grootschalige grootwarenhuizen.

De voorbeeldfunctie die het district in dit kader moet opnemen, kan pas ten volle spelen als we ons beleid terzake ook kenbaar maken aan de bevolking.

En het lijkt me zeker geen luxe indien het district binnen de perken van onze begroting de plaatselijke derde-wereld-verenigingen daadwerkelijk ondersteunt. Deze ondersteuning moet in elk geval meer zijn dan een beslissing om zich voor te nemen actief te participeren. Waarom zou er ook niet gedacht worden over de oprichting van een derde-wereld-raad?

Ik zuig dit alles natuurlijk niet uit mijn duim. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de standpunten van het ACW hierover, naar de meer dan 100 Vlaamse gemeenten die effectief wereldhandelsproducten afnemen, naar het plan van de federale regering inzake duurzame ontwikkeling, naar Agenda21, goedgekeurd door België, enzovoort. Of we kunnen kijken naar Mechelen, naar Essen, naar Sint-Niklaas, waar dezelfde principes goedgekeurd zijn.

Mijn fractie stelt dan ook voor om dit voorstel te verdagen, zodat het bureau de kans heeft een deugdelijk voorstel uit te werken.oktober 2001
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Interview met het Agalev-ledentijdschrift 'Antwerp...
Al Jazeera op de kabelArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme