<$BlogRSDURL$>
  Lijst
Even wat navelstaarderij :
De Vlaamse regering is de gemeentekieswet aan het wijzigen : "Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 zullen de kieslijsten in Vlaanderen voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaan. Voorts blijft de lijststem bestaan, maar zal ze geen invloed meer hebben op de volgorde van de verkozenen." (DS)
Het is dus blijkbaar een paars compromis geworden. De progressieven krijgen de man-vrouw-pariteit, de conservatieven de uitschakeling van de lijststem.
Dat laatste vind ik zo’n nonsens. Ik ben er absoluut niet zeker van dat dit de democratie zal verbeteren. Bart Somers (VLD-voorzitter) blijkbaar wel : "‘Met de neutralisering van de lijststem zetten we een belangrijke stap voorwaarts naar een echte burgerdemocratie’, aldus Somers."
Ik vraag me af wat hij verstaat onder burgerdemocratie. Het resultaat zal zijn dat we enkel verkozenen zullen hebben die het goed doen in de media, of -voor kleinere gemeenten- die al eens trakteren in het dorpscafé. Zijn dat de beste politici, en de beste bestuurders ? Ga je op die manier -om maar iets te zeggen- een goeie schepen van financiën vinden ? Of een schepen van cultuur ?
Je hebt in de gemeenteraden en de parlementen inderdaad politici nodig die het goed doen voor de camera, die al eens een show durven opvoeren, en vorm belangrijker vinden dan inhoud. Maar evengoed hebben we politici nodig met een iets gedegener stijl, met meer dossierkennis. Dat soort mensen is echter vaak niet zo sterk in het meer expressieve werk. En zij dreigen nu dus uit de boot te vallen.
Het resultaat zal zijn dat de kwaliteit van het bestuur zal zakken. En dat de macht van de ambtenarij zal toenemen.
Maar ook de macht van de partijen. Want als het er om gaat, zullen al die rechtstreeks verkozen politici met veel show en weinig dossierkennis beroep moeten doen op ‘betrouwbare’ technici. En die vind je niet in de administratie, want daar hebben er te veel een partijkaart op zak. Die technici zullen dus aangeleverd worden door de partijen, en vooral de visie, de boodschap van de partijen verkondigen.
Akkoord, dit zal niet gelden voor alle verkozenen. Sommigen zullen voldoende stemmen halen om onafhankelijk van de partijen op te treden. En zeker parlementsleden hebben de financiële middelen om indien nodig zelf experts te raadplegen. Maar deze verkozenen hebben nu óók al deze macht. Voor hen verandert er dus niets.
Geen goed idee, die burgerdemocratie.
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 
Eerlijk gezegd ken ik niet veel mensen die op een politieker gaan stemmen omdat ie trakteert in het dorpscafé. Laat ons eens realistisch zijn, een hele gemeente past niet in één dorpscafé dus het pintuitdeeleffect is maar minimaal.
De lokale politiekers zie je ook niet bepaald veel in de media, een paar keer per jaar misschien op de regionale televisie, maar hoeveel blijft daarvan hangen bij de verkiezingen? Alleen de politiekers van de grote steden zie je regelmatig in de media opduiken, maar België is groter dan Antwerpen en Gent en het is dan aan de partijen om te zorgen dat de minder bekende en toch capabele politiekers meer aandacht krijgen.
Ik kan het afschaffen van dat kopstemsysteem alleen maar toejuichen als je ziet hoe we hier in onze gemeente bij iedere verkiezing dezelfde incompetente burgemeester krijgen, net door dat kopstemsysteem.
't Is niet omdat het voorstel van de VLD komt dat het daarom ook automatisch "suckt".

Wat betreft fifty-fifty voor mannen en vrouwen, in zeker zin is dat inderdaad een goed idee, maar ik heb er wel mijn bedenkingen bij. Zo kan je net zo goed lijsten krijgen waarop er een pak incompetente vrouwen op staan waardoor bepaalde competente mannen geen kans krijgen. Daarmee zeg ik niet dat ik vind dat mannen capabeler zijn dan vrouwen, wel dat je moet opletten met zo'n systeem. Laat de evolutie gewoon zijn werk doen en uiteindelijk zal je wel ongeveer evenveel vrouwen als mannen op een lijst hebben, of een "geforceerd" systeem als dit iets zal uithalen, daar heb ik mijn twijfels bij. Uiteindelijk stemt men dan toch eerder op de namen van de mannen die men kent dan op de vrouwen die erbij gesleurd zijn om aan die fifty-fifty te geraken.
Er lopen waarschijnlijk evenveel potentieel capabele vrouwen in de politiek rond als mannen, maar de capabele vrouwen geef je kansen met een mentaliteitsverandering binnen de partijen, niet door ze geforceerd op lijsten te plaatsen.
 
 
Ik had inderdaad beter geschreven : "in de dorpscafés, het volkshuis en/of het parochiehuis", maar ik dacht dat dat wel duidelijk was.
Heeft jullie incompetente burgemeester dan zo weinig voorkeurstemmen ? Zou hij het zonder de kopstemmen niet gehaald hebben ? (Het is toch niet door dat kopstem-systeem dat jullie een homogene CD&V-meerderheid hebben ?)
50/50 vrouwen : volledig gelijk dat er vooral een mentaliteitswijziging moet komen. Dan worden er niet alleen meer vrouwen verkozen, maar ze hebben dan ook evenveel in de pap te brokken als de mannen. Alleen, ik denk dat die mentaliteitswijziging er sneller komt als we de partijen verplichten om evenveel mannen als vrouwen op de lijst te zetten. Dan ervaart men dat vrouwen het evengoed kunnen, en versnel je dus die mentaliteitswijziging.
 
 
Dorpscafés, volkshuis, parochiehuis of whatever, ik denk dat je met pinten trakteren en andere cadeautjes uitdelen nog altijd relatief weinig mensen bereikt. Onze incompetente burgemester heeft trouwens inderdaad minder voorkeurstemmen gehaald dan andere veel competentere personen maar blijft, dankzij die kopstemmen en wat politiek geforceer, toch mooi aan de macht.

Over de 50/50: Akkoord dat je op die manier sneller een mentaliteitswijziging krijgt, maar ik heb er toch mijn bedenkingen bij omdat bepaalde mensen op die manier geen kans krijgen om ook maar op een lijst terecht te komen, da's dan de negatieve kant van deze manier van werken.
 
 
Persoonlijk vind ik die pariteit dikke zever. Moet men dan een soortgelijke proportionele pariteit gaan invoeren voor allochtonen, gehandicapten, senioren, voetballers, dokwerkers, linkshandigen enz. enz. ???
Het enige dat je bereikt met dergelijke voorstellen is dat vrouwen die dan verkozen geraken gestigmatiseerd gaan worden omdat ze het zogezegd alleen maar te danken zouden hebben aan het feit dat de helft vrouwen moesten zijn dan aan de eigen verdienste. Hetgeen als gevolg heeft dat de vrouwen zich niet au sérieux genomen voelen en een gebrek aan motivatie en werklust kunnen teweegbrengen.
Nog niet zo lang geleden had het wel degelijk zin om vrouwen in de politiek een extra zetje te geven aangezien ze vrijwel compleet niet vertegenwoordigd waren, maar ik ben ervan overtuigd dat men die pariteit niet moet invoeren en de huidige generatie vrouwelijke politici het vertrouwen moet geven opdat zij een rolmodel kunnen zijn voor andere vrouwen met politieke interesses/ ambities zonder dat zij met de vinger kunnen gewezen worden dat ze alleen maar het resultaat zijn van die positieve discriminatie.
 
 
@Anonymous : Dat is inderdaad het belangrijkste tegenargument : vrouwen die op deze manier verkozen geraken, zouden beschouwd/behandeld kunnen worden als excuus-truus.
Maar toch vind ik dat we dat risico moeten nemen, en er van uitgaan dat door de maatregel ook sterke vrouwen zullen verkozen geraken, die een aanwinst voor de politiek zijn, maar die zonder deze maatregel die kans niet krijgen.
 
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Deens Belang
Global Rich List
We veranderen de wereld
Ringwerken
Teamwork
Proper
Globalisering.com
Jean-Marie
Literails
DakgootArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme