<$BlogRSDURL$>
  Islamscholen
In Nederland is een scherp debat ontstaan over de oprichting van islamscholen.
Het begon met het standpunt van Ayaan Hirsi Ali dat artikel 23 van de Nederlandse Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) beter geschrapt zou worden. Dat artikel geeft moslims de mogelijkheid om islam-scholen op te richten, net zoals het katholieken katholieke scholen laat oprichten.
Ik kan me vinden in haar argumentatie : islamscholen zijn potentieel een kweekvijver voor fundamentalisme, en ze zorgen voor een feitelijke segregatie op raciaal en geloofsvlak.
Ik kan me echter ook vinden in de argumentatie van haar tegenstanders : de vrijheid van onderwijs is één van de grondrechten, waar onze westerse samenleving op is gebouwd. Die schaf je niet zomaar af.
Het is dus geen gemakkelijke discussie, vooral ook omdat het om de grote principes gaat. Het probleem is dus, om die grote principes zo met elkaar te vezoenen, dat je tot een eenduidig standpunt komt.
Een oplossing vind je door naar de praktijk te gaan kijken, pragmatisch te denken.
Mijn ervaring is, dat meer geïntegreerde en geschoolde moslims op dit moment er expliciet voor kiezen om hun kinderen naar een niet-concentratieschool te sturen. Een school dus, waar de kinderen tussen Nederlandstalige kinderen les krijgen. Zij redeneren dat dit voor hun kinderen de enige mogelijkheid is om iets te bereiken in onze maatschappij. In concentratiescholen leren ze onvoldoende Nederlands, maken ze te weinig kennis met de Vlaamse zeden en gewoonten.
In plaats van dus de grondwettelijke vrijheden af te schaffen, kan je beter zorgen voor een betere scholing en integratie van de moslims. En dat doe je door te investeren in onderwijs en door de discriminatie op het gebied van werkgelegenheid op te heffen. Als we daar voor zorgen, zal het nut van islamscholen voor de Vlaamse moslims verdwijnen.
Dan blijven we natuurlijk zitten met de nood aan godsdienstonderwijs voor de Vlaamse moslims. Want een groot aantal van hen komen terecht in onze katholieke scholen, waar ze geen islam-onderricht krijgen. Hun ouders zijn dus genoodzaakt voor dat onderricht uit te wijken naar andere initiatieven. Die op termijn toch wel eens zouden kunnen uitgroeien tot echte islam-scholen. Het is met andere woorden dringend nodig dat ook in het katholieke onderwijs islam-onderricht gegeven wordt. Wat mij betreft moet dit niet bekostigd of georganiseerd worden door de katholieke inrichtende macht. Waarom zou de overheid geen pakt promoten tussen Guimardstraat en de moslim-executieve, dat deze laatste toegang geeft tot de katholieke scholen voor islam-onderwijs ?
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 
Wat zou ertegen om het godsdienstonderricht maar gewoon overal af te schaffen en dat strikt als een privezaak te beschouwen
 
 
Ik denk dat het de taak is van het onderwijs om niet alleen vaardigheden aan te leren, maar ook attitudes, een levensbeschouwelijke houding. Dat is één reden om levensbeschouwelijke vakken niet af te schaffen. Je zou godsdienst kunnen vervangen door een vak "vergelijkende godsdienstwetenschap" of zoiets, maar in hoofde van gelovigen komt dat neer op het afschaffen van de les godsdienst, waardoor je deze mensen toch verplicht om privé-onderricht te volgen.
In die zin ben ik voorstander van het behoud van lessen godsdienst.

Een tweede argument is meer pragmatisch-politiek. Als je het godsdienstonderwijs in de school behoudt, zal dat onderwijs in het algemeen gematigder zijn : de godsdienstlessen worden ingericht door een centrale "inrichtende macht". De meerderheid van de mensen zal hier genoegen mee nemen, enkel godsdienstig extremisten zullen bijkomend onderricht opzoeken. Als je het godsdienstonderwijs in openbare scholen afschaft, duw je ook de meer gematigde gelovigen in de richting van kleinschalige initiatieven, waar je geen controle over hebt, en waar je het risico loopt op extremisme.

Derde argument : het is in Vlaanderen politiek gewoon onmogelijk om het godsdienstonderwijs af te schaffen.
 
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Sinterklaas
Een koning van niks
Criminelen
Walter Pauli vs. Ramsey Nasr
El vel velf
Poll van het jaar
Vredestraat bis
Vera blogt
Eid moubarak
BeschavingArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme