<$BlogRSDURL$>
  Militair Hospitaal
Het voormalige Militair Hospitaal in Antwerpen heeft een oppervlakte van 7,5 ha, en ligt op de grens van de districten (voormalige gemeenten) Antwerpen en Berchem.
Het hospitaal is een aantal jaren geleden door het leger verlaten, en staat sindsdien al tien jaar leeg.
Het is de bedoeling dat het terrein en de gebouwen -die gedeeltelijk beschermd zijn- door de stad Antwerpen wordt aangekocht. Het zou ingevuld moeten worden met een aantal verschillende functies : wonen, werken, recreatie, ... Hiervoor heeft toenmalig schepen Mieke Vogels al begin jaren negentig een Bijzonder Plan van Aanleg laten goedkeuren, dat inmiddels echter vervallen is.
Ik denk dat voor zo’n oppervlakte niet gewerkt kan worden zonder een minimum aan inspraak vanuit de omliggende buurten. Deze nieuwe wijk zal zo’n impact hebben dat dergelijke inspraak broodnodig is.
Jammer genoeg loopt dat niet van een leien dakje, getuige de open mail van de bewonersgroep ‘Verenig de Krachten’ :
"Het wordt steeds duidelijker dat van een ernstige vorm van bewonersinspraak, laat staan van een open plan- en besluitvormingsproces nauwelijks sprake zal zijn. Het dossier zou daarvoor ‘te complex’ zijn?"
"Het hoeft geen betoog dat het vertrouwen in de effectieve wil van het stadsbestuur om een open planproces te voeren momenteel zoek is. We menen dat het de taak is van een lokale overheid om de regie van dit soort processen in eigen handen te nemen en niet over te laten aan private marktpartijen, er staat hiervoor te veel publiek belang op het spel. "
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Arafat heilig ?
Behang
Exit polls
Arafat
Geld genoeg !
Creative Writing
Think tank
De vrouw verbouwd/t
Homeland security
Ontvoerd ?Archief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme