<$BlogRSDURL$>
  Blok vs. Groen! over steun aan K. Berchem Sport
Berchemse districtsraad van 19/5/2004 : Blok vs. Groen! over steun aan K. Berchem Sport

Het is op de Berchemse districtsraad van 19 mei tot een aanvaring gekomen tussen de fracties van Groen! en het Blok. De racistische partij had voorgesteld om voetbalclub K. Berchem Sport (en andere competitieclubs) te verbieden voor de aankondiging van wedstrijden gebruik te maken van de infopanelen in de winkelstraten. Groen! protesteerde daar tegen bij monde van fractievoorzitter Luc Verhelst. Hij vond het pijnlijk dat het district zo'n beslissing neemt, in dezelfde week dat KBS definitief vernomen heeft dat zij dit jaar degraderen naar vierde klasse. Juist op dit moment zou het district de voetbalclub moreel moeten ondersteunen. Uiteindelijk is het punt toch goedgekeurd...

Daarnaast hadden we het gisteren op de raadsvergadering over een waaier van onderwerpen.
Eerste punt op de agenda was een advies over het mobiliteitsplan Antwerpen. We hebben het plan positief geadviseerd. Er waren twee opmerkingen. Ten eerste had de raad een probleem met twee geplande tracé's van tramlijnen. Eén lijn zou in de wijk Pulhof door een rustige woonstraat getrokken worden. Het lijkt me dat er al voldoende grote vervoersassen door Berchem lopen, we moeten dan ook proberen het sluikverkeer zo veel mogelijk uit de woonwijken te houden (ook als dat sluikverkeer een tram is...). De andere tramlijn zou van Berchem station naar het vliegveldje van Deurne lopen. Het heeft weinig zin de investering van een tram naar het vliegveld goed te keuren, als we streven naar de sluiting van dat vliegveld !
Voor de start van de vergadering hadden we een aantal experts uitgenodigd (van De Lijn, de Fietsersbond, de winkeliersvereniging en de studiebureau's die de wijkcirculatieplannen hebben opgesteld) om te praten over het busverkeer in Oud-Berchem. Na een uitgebreide discussie is beslist om de buslijnen te concentreren in de Driekoningenstraat/Statiestraat, en ze weg te halen uit de Vredestraat. Deze wijziging heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. Belangrijkste nadeel is uiteraard het drukkere busverkeer in de winkelstraat. Daarnaast zijn de bewoners en een aantal voorzieningen in de Vredestraat (bv. het rusthuis) wat verder verwijderd van een bushalte. We kwamen echter tot de conclusie dat de voordelen hier zeker tegen opwegen. Dat zijn er heel wat. Zo stijgt de kwaliteit van het openbaar vervoer, doordat de overstapmogelijkheden groter worden, en de busfrequentie door de winkelstraat hoger wordt.
Ook wordt nu duidelijker dat de Vredestraat geen verkeersader is, maar een woonstraat. De kwaliteit van het leven en de verkeersveiligheid in de buurt zou er dus op vooruit moeten gaan.
Daarnaast kan je nu de Vredestraat gebruiken als een doorgaande fietsroute.
De winkeliers zijn dan weer tevreden, omdat de extra bussen meer potentiële klanten aanvoeren. Uit studies blijkt inderdaad dat een groot gedeelte van de klanten in de Driekoningen/Statiestraat met de bus komen.
Een bijkomend effect is de verlaging van de snelheid in de winkelstraat, ten gevolge van het vaak stoppen van de bussen.
Om de nadelen nog meer weg te werken, eist het district wel de invoering van verkeersremmende maatregelen in de winkelstraat. Zo werd de idee geopperd om er de snelheid te beperken tot 30 km/u. Ook werd er aangedrongen bij de Lijn om wat meer aandacht te hebben voor de rijstijl van een aantal chauffeurs (met name van de verpachte lijn 32).

Nog een belangrijk punt op de agenda was de nota over het seniorenbeleid. We hebben de nota goedgekeurd, al werden er wel wat opmerkingen gemaakt over de kostprijs van een aantal culturele namiddagen. Hierover heeft de Groen!-fractie het voorstel gedaan om meer samen te werken met de andere districten, om op die manier de kosten te spreiden en het publiek te vergroten.

Tenslotte waren er nog een aantal mondelinge vragen. Het Blok had vragen over voetballende kinderen op een pleintje in één van de Berchemse straten. Alleen waren ze er nog niet over uit welke straat ze juist bedoelden. Daarnaast informeerde dezelfde fractie naar de stand van zaken over een bepaalde gehandicaptenparkeerplaats. Ze waren blijkbaar uit het oog verloren dat de Berchemse districtsraad hier vorige maand al een beslissing over genomen had.
Ik heb het voorstel gedaan om de website van het district aan te passen aan het Blindsurfer-label. Het idee werd positief onthaald, alleen heeft het district er op dit moment niet het personeel voor.

  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Doe de stemtest (1)
Marc Van Peel (2)
Marc Van Peel
De Tijd Kiesmarkt (2)
De Tijd Kiesmarkt
Nieuw topsportfonds redt Berchem Sport
Verbod op fraude km-stand wagens definitief
De Wakkere Burger tegen kiezersbedrog
Studie over kiesgedrag
StationsverbodArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme