<$BlogRSDURL$>
  Lezersbrief
Aan De Standaard
Geachte,

In de Standaard van 3 maart lees ik in de rubriek "Leeswijzer" het artikel 'Sjiieten en Soennieten' (blz. 6). U schrijft dat beide strekkingen het over de grote lijnen van de Islam eens zijn. Voor zover ik de Islam ken, klopt dat niet helemaal.
De 'grote lijnen' van de Islam zijn in wezen wat de Pijlers van de Islam worden genoemd : de shahada (geloofsbelijdenis), het gebed (salat), de vasten (sawm) tijdens de maand ramadan, de zakat (de caritas) en de hadj (pelgrimstocht naar Mekka). Deze vijf pijlers worden door alle moslims aanvaard. Voor de sjiieten is er echter nog een zesde pijler, namelijk de jihad (de strijd die elke moslim voert -vooral tegen zijn eigen zwakheden- om goed te leven). Voor een soenniet heeft de jihad ook belang, maar niet van hetzelfde niveau als de vijf Pijlers.
Een tweede belangrijk verschilpunt tussen beide strekkingen ligt in de scheiding tussen kerk en staat. De oorzaak van het schisma lag inderdaad in een strijd om de macht tussen de Omayaden en Sjiieten. Op politiek niveau ging dit echter gepaard met een discussie over de macht van de kalief : heeft de wereldlijke leider zeggenschap over de inhoud van de godsdienst. (Met andere woorden, binnen de Islam had in het jaar 662 reeds een strijd plaats over de scheiding tussen kerk en staat !) Sjiieten aanvaarden geen scheiding : de godsdienstige leider is ook de wereldlijke leider (cfr. de situatie in Iran). Voor soennieten is die scheiding er wel, en daarmee raken we het derde verschilpunt aan : de structuur van de godsdienst. De soennietische islam kent namelijk geen hiërarchische structuur. Er zijn wel imams e.d., maar deze zijn eerder raadgevers en primussen inter pares dan echte religieuze leiders. Elke soennietische moslim heeft zelf de verantwoordelijkheid om de godsdienstige regels te interpreteren en toe te passen. De sjiietische islam anderzijds kent wel een hiërarchische structuur, die in wezen niet echt afwijkt van wat we kennen uit de katholieke kerk, met leiders die de godsdienstbeleving opleggen aan de moskee-gangers.
Het voorgaande is van belang voor de integratie van de Islam in onze westerse samenleving. De overgrote meerderheid van onze Vlaamse (en Westeuropese) moslims is soenniet. Door de nadruk op de individuele verantwoordelijkheid, is de soennitische Islam bij uitstek geschikt om zich te integreren in de Westeuropese waarden en normen. Mijns inziens is het dan ook zaak om zo snel mogelijk tot een volledige erkenning van de Islam te komen, zodat deze zich kan ontwikkelen tot een Europese variant.
L. Verhelst, Berchem.
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
La vita é bella
Microsoft en werkgelegenheid
Stripgidsdagen
Geennachtvluchten.be
Dag van de Aarde
ViaVia Rood Wit
De Tobin-taks
Actieplatform Palestina - Petitie
Klok op zonne-energie ?
Well, wha'd'you know...Archief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme