<$BlogRSDURL$>
  Voorakkoord
Yves Leterme heeft openbaar toegegeven dat er in heel wat Vlaamse gemeenten al voorakkoorden zijn voor de verkiezingen van 8 oktober.
Uiteraard stelt iedereen zich nu de vraag : in welke gemeenten ?
In Antwerpen is de vraag weinig relevant, denk ik. Daar is het nu al zeker dat SP.a, CD&V en VLD opnieuw zullen deelnemen aan de coalitie. (Tenzij natuurlijk al de V.B.-stemmers dat inzien, en op één van de democratische partijen stemmen. Dan zal er pas verandering mogelijk zijn.)
De enige vraag die in Antwerpen nog onbeantwoord blijft, is of Groen! zal kunnen/mogen/moeten meedoen. Dat is een vraag die vooral de progressieve kiezers aanbelangt, in hun keuze tussen SP.a en Groen!. Als ze SP.a stemmen, is de kans reëel dat Groen! uit de coalitie geweerd wordt door CD&V en VLD. Burgemeester Patrick Janssens zal dan genoodzaakt zijn om mee te stappen in een conservatief beleid.
Als voldoende progressieven de SP.a inruilen voor Groen! dan zal Patrick Janssens nog steeds burgemeester worden, en zal men wel verplicht zijn om Groen! mee te nemen in de coalitie, waardoor een dam opgeworpen kan worden tegen de conservatieven.
Vrij duidelijk, lijkt mij.
  ¶Berchem Groen¶
Reacties :
 
Als voldoende mensen voor Groen! stemmen i.p.v. voor SP.a, dan is SP.a niet langer de grootste partij en is Janssens niet langer burgemeester. Vermits het overgrote deel van de Antwerpenaren conservatief stemmen, is het niet meer dan logisch/democratisch dat er een conservatief beleid komt.
 
 
- We mogen er rustig van uit gaan dat Groen! niet zoveel kiezers bij de SP.a zal kunnen weghalen, dat de SP.a de tweede of derde partij wordt. Denk je niet ?

- Als al die conservatieve V.B.-kiezers blijven kiezen voor een onproductieve stem, zie ik weinig gevaar.
 
 
Met alle respect voor GROEN! als partij/beweging, zie ik hun meerwaarde in de politiek niet.

We vinden het ecologische element - zeker op (groot)stedelijk nivaeu - toch ook terug bij de andere partijen?

Ik - en mijn partij, de VLD - vinden toch ook dat bomen en parkjes geintegreerd moeten worden in de heraanlegplannen van straten en wijken, omdat ze nodig zijn voor de heropwaardering van buurten en het verhogen van de levenskwaliteit van de mensen.

AGALEV - en GROEN! - hebben mijns inziens een fout gemaakt door hun core business - het ecologisme - uit te breiden tot socialistische standpunten op andere maatschappelijke themata.

Vandaag zie ik - hoeveel ik GROEN! en zijn leden respecteer - geen bijkomend nut meer in hun bestaan, tenzij als extra socialistische partij.

Misschien had een kartel/fusie met SP.a-SPIRIT enkele jaren geleden voor jullie nog iets opgeleverd ...
 
 
Ha, Vincent, mijn blog gevonden, zie ik. Ben je toch wel vergeten te vermelden zeker dat je ook kandidaat bent voor de districtsraadsverkiezingen in Berchem !

Ik begrijp dat je vanuit jouw -neoliberale- oogpunt het nut van Groen! niet inziet. Maar de groene stroming is toch wel degelijk verschillend van de sociaal-democratische.
Ik vind het overigens wat vreemd dat juist iemand van de VLD het discours overneemt van Steve Stevaert. Terwijl ondertussen toch duidelijk is dat Steve het vooral in de eerste plaats voorzien had op de kiezers van Agalev/Groen!

Overigens, als je met dezelfde blik zou kijken naar VLD en CD&V/N-VA, zou jij dan veel verschil zien tussen die twee/drie partijen ? Wat is in de praktijk nu eigenlijk het verschil ? Waarom fuseren die eigenlijk gewoon niet ?
 
 
Ik sta inderdaad op de totaal onverkiesbare 20ste plaats op de VLD-lijst voor het district Berchem.

Ik vind ook dat de VLD ideologisch veel nauwer aansluit bij CD&V-N-VA dan bij onze huidige federale coalitiepartner. Het religieuze verschil en onderbouw maakt een fusie VLD-CD&V onmogelijk. Ik zou het niet erg vinden. 12 jaar lagere en middelbare school bij de Jezuïeten in Antwerpen, twee kandidaturen bij de Jezuïeten in Namen en nu weer een jaar achter de rug aan de KUL. Voor mij mogen die partijen inderdaad nauwer gaan samenwerken.

Dat was echter niet mijn punt.

Ik stelde dat het ecologische element - zeker op GEMEENTELIJK vlak - niet doorslaggevend is. Elke partij wil groen conserveren en de natuur inpassen in zijn stedelijk beleid. Een straat met bomen is nu eenmaal mooier dan één zonder bomen.

Dat was mijn punt.

GROEN! heeft zijn klemtoon op groenbehoud ingeruild voor een klemtoon op traditionele linkse thema's. Dat vind ik steeds jammer. Ik kom persoonlijk goed overeen met een aantal GROEN!ers, zoals MEP Bart Staes die ik vanop de voetbal ken. Ik heb ook tal van GROEN!-stemmers in mijn kennissenkring. Ik heb niets tegen de partij ansich.

Puur-ecologie is onnuttig. We vinden die groene accenten overal.

Ik vind het jammer dat GROEN! voor de andere thema's de verkeerde kant van het politieke spectrum gekozen heeft. Nochtans bestaat er ook iets als GroenRechts ... dus de linkse koers was niet de enige mogelijke.

Ik vind natuurlijk niet dat een keuze voor die eco-fascistische koers beter geweest was, ik haal het gewoon aan als voorbeeld.

De toekomst van het Westen ligt niet in het sociale dan wel in het liberale kamp. Jobs gaan we niet creëren door belastingen te verhogen. Welvaart gaan we niet verhogen door vast te houden aan "historische" verwezelijkingen.

Ik wens je natuurlijk veel succes met de verkiezingen en kan u hierbij zelfs garanderen dat er in Berchem geen voorakkoord bestaat. Ik heb het nagevraagd en het werd in alle toonaarden ontkend. Op stedelijk niveau weet ik het natuurlijk niet.
 
 
Zoals Luc zei: is een voorakkoord wel nodig op Antwerps niveau? Wellicht niet, men weet zo wel met wie men aan tafel zal zitten, en met welke punten en kandidaat-mandatarissen de anderen zullen komen aanzetten...
Overigens, een partij is meer dan een feitelijke vereniging van gelijkaardige meningen. Een partij heeft ook een sociaal luik, hoe ga ik om met mensen, en hoe ga ik om met mijn leden? Op dat vlak scoort Groen! niet slecht, hoor. Zelfs al vind ik heel wat gemeenschappelijke punten met de VLD, zelf voel ik me ook eerder bij Groen! thuis. En ik kan me goed inbeelden dat omgekeerd ook kan.
 
 

Plaats een reactie.


 
Het web log van Luc Verhelst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1781-5053

 


Subscribe with Bloglines
Listed on Blogwise
Blogarama - The Blog Directory
Multimap


Zoeken
Google

WWW
Zoek in mijn weblog
Zoek in mijn site
Laatste berichten
Site
Ambassadeur
DECT
Jean-Jacques
Werklozen
Gunther
Freya’s thesis
Fraude
Parkeerwacht
MontenegroArchief
10/2001
11/2001
01/2002
06/2002
08/2002
10/2003
11/2003
12/2003
01/2004
02/2004
03/2004
04/2004
05/2004
06/2004
07/2004
08/2004
09/2004
10/2004
11/2004
12/2004
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
(Ik ben mijn blog gestart op
18 februari 2004. Posts van voor deze datum
zijn teksten uit mijn archief die ik later
heb toegevoegd omwille van de eenvormigheid.)


Links
Home
Reageer !

Blogroll

Webtoday.be

Nieuws

 

 
 

Powered by Blogger

 
Het web log van Luc Verhelst

Blogger

Next blog

Flag Blog
Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?


Get your own blog

BlogThis!


stop racisme